Byla 1-19-666/2013

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Rėdai Songailienei,

3dalyvaujant prokurorei Danutei Rudienei,

4gynėjui advokatui Aliui Galminui,

5nukentėjusiajam A. T. ir atstovui advokatui Romanui Lupeikai,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A M, gim. 1958, Akmenės r., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv.. , Kretingoje, vidurinio išsilavinimo, vedęs, VRM pensininkas, individualios įmonės savininkas, nebaustas administracine tvarka, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. 1 d.

7Teismas išnagrinėjęs šią bylą,

Nustatė

8A. M. įžeidė savo pareigas einantį viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį:

92012-09-12, 09.14 val., , Kretingoje, savo namuose iš A. M. vardu registruoto, AB „TEO LT“ administruojamo adreso IP: interneto portalo „Delfi“ straipsnio „Šilutės kontrolieriai įtariami paėmę kyšius už techninę apžiūrą“ komentarų skiltyje parašė komentarą: „paziurekit kas kretingoje darosi A. T. be 100 litu ne vienos masinos nepraleis apziuros“ (tekstas nekoreaguotas). Tokiu neapibrėžtam portalo „Delfi“ lankytojų ratui prieinamu komentaru A. M. viešai demonstravo neigiamą „T“, UAB Kretingos techninių apžiūrų stoties kontrolieriaus A. T. vertinimą, tuo pačiu viešai įžeidė savo pareigas einantį viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį.

10Kaltinamasis A. M. pagal pareikštą kaltinimą kaltu prisipažino visiškai. Paaiškino, kad pažįsta A. T. seniai. Bendrauja su juo. Nusikaltimo dieną buvo neblaivus, todėl nepamena ir negali paaiškinti, kodėl parašė A. T. pavardę komentuodamas straipsnį. Motyvų skleisti informaciją apie kyšininkavimą, neturėjo. Blaivus nebūtų rašęs neigiamos informacijos apie A. T.. A. T. pinigų už automobilio techninę apžiūrą nėra davęs. Gailisi dėl padaryto nusikaltimo. Civilinį ieškinį pripažįsta iš dalies. Pripažįsta ir sutinka atlyginti A. T. 3000 Lt neturtinės žalos ir 2000 Lt už advokato suteiktą pagalbą. Nepripažįsta 2577 Lt pareikšto ieškinio dalies dėl turtinės žalos, nes šios išlaidos tiesiogiai susijusios su darbinėmis funkcijomis, todėl negali būti atlygintinos. Aiškina, kad jo materialinė padėtis sunki, todėl prašo išdėstyti priteisto civilinio ieškinio mokėjimą dalis.

11Be to, kad kaltinamasis A. M. pripažino savo kaltę dėl jam inkriminuojamos veikos padarymo, jo kaltė taip pat yra įrodyta nukentėjusiojo parodymais, liudytojų parodymais bei kitais rašytiniais įrodymais, kurie buvo ištirti teisminio nagrinėjimo metu.

12Nukentėjusysis A. T. paaiškino, kad 2012-09-12 jam būnant darbo vietoje, kolega A. G. pasakė, jos „Delfi“ internetinėje erdvėje apie jį parašytas neigiamas komentaras, kaltinant kyšininkavimu. Jis ir kiti bendradarbiai interneto portalo „Delfi“ straipsnio „Šilutėje kontrolieriai įtariami ėmę kyšius už techninę apžiūrą“ komentarų skiltyje apie 09:00-09:30 val. perskaitė skaitytojo, pasivadinusio „Jonu“, komentarą apie tai, kad A. T., neva, ima kyšius už savo atliekamą darbą. Komentaras neatitinka tikrovės ir jį viešai įžeidžia, sumenkina jį, kaip viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį. Dėl įžeidimo jam buvo padaryta 2577 Lt turtinė žala, nes vadovybė, sužinojusi apie neigiamą komentarą, nuo 2012-09-17 jį iš Kretingos perkėlė dirbti į Klaipėdos miestą. Kiekvieną dieną važinėdamas į darbą apie 60 km, jis nuo 2012-09-17 iki šios dienos patyrė 2577 Lt nuostolius, kuriuos išleido kurui. Prašo priteisti 10000 Lt neturtinę žalą, kurią sudaro patirti nepatogumai, išgyvenimai. Dėl viešoje erdvėje paskleistos neigiamos informacijos, įžeidimo, šmeižimo, jis buvo pažemintas bendradarbių, šeimos ir pažįstamų akyse, dėl ko buvo pakirstas pasitikėjimas juo, ir tai sukėlė jam neigiamas pasekmes. Be to, po šio įvykio jam sutriko sveikata. Prašo priteisti 2000 Lt už advokato pagalbą.

13Liudytoja A. M. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad įvykio dieną ji buvo darbe. Komentaro apie A. T. nerašė. Ji automobilio neturi ir nesilanko techninių apžiūrų centruose. Namie kompiuteriu naudojasi vyras ir sūnus.

14Iš 2012-09-28 UAB „Delfi“ pranešimo Nr. 148, nustatyta, kad 12-09-2012, 09.14 val., komentarą – „paziurekit kas Kretingoje darosi A. T be 100 litu ne vienos masinos nepraleis apziuros“ parašė „jonas“, kurio IP: (b.l. 12).

15Duomenimis iš AB „TEO LT“ Prisijungimų iššifravimo duomenų bazės nustatyta, kad 2012-09-12 IP adresas priklausė A. M., gyv., Kretinga (b.l. 14).

16Iš 2010-03-26 UAB „T“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintų Kelių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros kontrolieriaus pareiginių nuostatų nustatyta, kad kontrolierius atlieka viešojo administravimo funkcijas (b.l. 17-31).

17Iš 2013-01-23 UAB „T“ rašto matyti, kad A. T. įmonėje dirba nuo 2003-01-13. A. T. buvo perkeltas dirbti iš Kretingos TAS į Klaipėdos TAS, nes įmonės vadovybė, perskaičiusi viešoje erdvėje paskelbto straipsnio komentarus, nusprendė smarkiai sustiprinti įmonės kontrolierių atliekamo darbo kokybę ir kontrolę. Perkėlus A. T. į Klaipėdos ATS, jam buvo paskirta stipresnė asmeninė kontrolė ( b.l. 103).

18Teisės aktai sąvoką "įžeidimas" visų pirma sieja su užgauliu žmogaus, jo garbės ir orumo pažeminimu, t.y. siekiu paniekinti asmenį, pakirsti pasitikėjimą jo reputacija. Įžeidimu akivaizdžiai žeminama kito asmens garbė ir orumas, vien tik turint tikslą kitą žmogų pažeminti. Iš nurodomų faktinių ir teisinių aplinkybių, akivaizdu, kad kaltinamasis A. M., tyčia ir sąmoningai, turėdamas tikslą įžeisti, apšmeižti kitą žmogų, internetinėse svetainėse „Delfi" patalpino tikrovės neatitinkantį komentarą, paskleidė aukščiau nurodyto pobūdžio informaciją o ne dėstė savo nuomonę. Pateiktoji informacija turi konstatuojamąjį pobūdį. Pateikdamas klaidingus faktus apie nukentėjusįjį A. T., kaltinamasis priskyrė jiems bruožus ir poelgius, diskredituojančius juos kaip valstybės įgaliojimus turinčius asmenis. Tokiais kaltinamojo veiksmais buvo pažeista pusiausvyra tarp teisės (laisvės) reikšti nuomonę ir šios teisės ribojimo, ginant kritikuojamo asmens teises. Šią žeminančio pobūdžio tikrovės neatitinkančią informaciją kaltinamasis paskleidė tik tyčia, neturėdamas jokių realių, faktais patvirtintų duomenų apie žinių tikrumą, nes duomenų, patvirtinančių kokias nors A. M. komentare nurodytų aplinkybių, nėra.

19Vertinant išdėstytų įrodymų visumą, kaltinamojo A. M. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką yra įrodyta ir ji kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. 1 d., nes nustatyta, kad jis įžeidė savo pareigas einantį viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį.

20Kaltinamojo A. M. viešoje erdvėje pateikta įžeidžiančio, šmeižikiško pobūdžio tikrovės neatitinkanti informacija akivaizdžiai pažemino ir žemina nukentėjusiojo A. T. garbę ir orumą, pakirto pasitikėjimą juo, sukėlė neigiamasis pasekmes.

21Civilinis ieškinys.

22Nukentėjusiojo A. T. civilinis ieškinys dėl 25770 Lt turtinės žalos atlyginimo pagrįstas, todėl tenkintinas. Nukentėjusysis iki melagingos informacijos paskelbimo dienos dirbo Kretingos TAS, o nuo 2012-09-17 iki šios generalinio direktoriaus nurodymu pervestas dirbti į Klaipėdos TAS, dėl ko kasdien tenka iš savo gyvenamosios vietos K k., Kretingos r., automobiliu vykti į darbą, o baigus darbą – grįžti į namus, t.y. viso 60 km. Per laikotarpį nuo 2012-09-17 iki 2012-12-31 buvo 73 darbo dienos, dėl ko nukentėjusysis darbo tikslais nuvažiavo 4380 km. Pirko degalus savo automobiliui, kuriam 100 km nuvažiuoti reikia 12 litrų A-95 markės benzino ir patyrė 2577 Lt išlaidų.

23Nukentėjusiojo A. T. civilinis ieškinys dėl 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimo pagrįstas iš dalies. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. apibrėžia neturtinę žalą: neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Žala padaroma vertybėms, kurios neturi piniginės išraiškos, tačiau civilinė teisė jas gina turtiniais būdais. Neturtinė žala įvertinama ir atlyginama pinigais (Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. l d.). Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kt. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą (dvasinius, fizinius išgyvenimus, praradimus). Atlygintinos neturtinės žalos ribų (minimumo ar maksimumo) įstatymas (Lietuvos Respublikos CK 6.250 str.) nenustato, įvertinti neturtinę žalą palikta teismui, nes tai yra fakto klausimas. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi vadovautis Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais, t.y. nustatydamas neturtinės žalos dydį turi atsižvelgti į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Įvertindamas neturtinę žalą pinigais, teismas turi vadovautis ne tik Lietuvos Respublikos CK 6.250 str., bet ir 6.251 str. 2 d. bei 6.282 str. nurodytais kriterijais.

24Neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam atlyginimui yra svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos. Civilinėje atsakomybėje galioja principas, kad kuo aiškesnė ir svarbesnė yra vertybė, tuo stipriau ji ginama. Nukentėjusysis A. T. dėl nusikalstamų kaltinamojo veiksmų patirtą neturtinę žalą sieja su dvasiniais išgyvenimais bei nepatogumais.

25Iš A. T. 2012-12-14 charakteristikos matyti ( b.l. 87), kad nukentėjusysis UAB „T", Kretingos TAS pradėjo dirbti nuo 2003-01-13 techninių apžiūrų kontrolieriaus pareigose. Bendras stažas sudaro daugiau nei 10 metų. Per darbo laikotarpį pasižymėjo kaip geras darbuotojas, tvarkingas, noriai gilinasi į savo darbo funkcijas, su bendradarbiais draugiškas, drausminių nuobaudų neturėjo. Nuo 2012-09-17 iki šiol generalinio direktoriaus nurodymu pervestas dirbti į Klaipėdos TAS. Pažymėtina, kad būtent po to, kai viešoje erdvėje kaltinamasis 2012-09-12 paskleidė įžeidžiančią garbę bei orumą žeminančią informaciją, nukentėjusysis tolesniam darbui buvo perkeltas iš Kretingos Klaipėdą. A. T. dėl sveikatos sutrikimų teko kreiptis ir į šeimos gydytoją ( b.l. 88), kur jam buvo konstatuotas sveikatos sutrikimas. Bendradarbiai, pažįstami bei artimieji, kurie sužinojo ar susipažino su kaltinamojo pateikta įžeidžiančia ir melaginga informacija, galėjo ir gali susidaryti neigiamą nuomonę apie A. T. ir manyti, kad A. T. yra korumpuotas asmuo, imantis kyšius, organizuojantis ir vykdantis neteisė veiklą. Vertinant nukentėjusiojo patirtų išgyvenimų pobūdį, trukmę, teismas laiko sąžiningu, teisingu ir protingu priteisti nukentėjusiajam atlygintinos neturtinės žalos dydį - 5000 Lt. Šiuo atveju reikšminga yra tai, kad nukentėjusiojo patirti dvasiniai išgyvenimai, teismo vertinimu, sukėlė jam nepatogumus, be to, kaltinamasis sutinka atlyginti nukentėjusiajam 3000 Lt dydžio neturtinę žalą. Taip pat būtina atsižvelgti į kaltinamojo turtinę bei šeimyninę padėtį ir nustatyti priteistiną sumą pagal sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Kaltinamasis turi šeimą, yra VRM pensininkas, vykdo individualią veiklą ir turi pastovias pajamas. Įvertinus aptartų kriterijų visumą, teismas mano, jog priteista suma atitinka protingumo kriterijus ir yra teisinga.

26Nukentėjusysis A. T. naudojosi teisine advokato pagalba. Sumokėjo advokatui už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą pirmosios instancijos teisme, dėl ko patyrė 2000 Lt išlaidų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d., šios išlaidos priteistinos iš kaltinamojo A. M. (b.l. 105).

27Priteisto civilinio ieškinio mokėjimas išdėstomas dalimis.

28Bausmės skyrimas.

29Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgtina į padarytos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

30A. M. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Kaltinamasis yra anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka, VRM pensininkas, vykdantis individualią veiklą, iš dalies pripažino civilinį ieškinį, pripažino kaltęs ir gailisi padaręs nusikaltimą ir tai yra A. M. kaltę lengvinančios aplinkybės. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, kaltinamajam A. M. už padarytą nusikalstamą veiką skirtina bauda.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str., 302 str., teismas

Nutarė

32A. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. 1 d. ir paskirti 10 MGL (1300 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų litų)) dydžio baudą.

33Nukentėjusiojo A. T. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš A. M. 2577 Lt (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt septynis litus) turtinės ir 5000 Lt (penkis tūkstančius litų) neturtinės žalos atlyginimo bei 2000 Lt (du tūkstančius litų) teisinės pagalbos išlaidų.

34Nustatyti, jog turtinę žalą 2577 Lt ir 2000 Lt, viso 4577 Lt nuteistasis A. M. turi atlyginti per 3 (tris) mėnesius, neturtinę žalą 5000 Lt – per 5 (penkis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

35Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

36Išaiškinti, kad įsiteisėjus nuosprendžiui, A. M. per 2 (du) mėnesius privalo sumokėti paskirtą 1300 Lt baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 6801.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BVK 22 str. 4 d., išaiškinti A. M., kad nustatytu laiku nesumokėta ar nepervesta bauda bus išieškota priverstinai.

38Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,... 2. sekretoriaujant Rėdai Songailienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Danutei Rudienei,... 4. gynėjui advokatui Aliui Galminui,... 5. nukentėjusiajam A. T. ir atstovui advokatui Romanui Lupeikai,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A... 7. Teismas išnagrinėjęs šią bylą,... 8. A. M. įžeidė savo pareigas einantį viešojo administravimo funkcijas... 9. 2012-09-12, 09.14 val., , Kretingoje, savo namuose iš A. M. vardu registruoto,... 10. Kaltinamasis A. M. pagal pareikštą kaltinimą kaltu prisipažino visiškai.... 11. Be to, kad kaltinamasis A. M. pripažino savo kaltę dėl jam inkriminuojamos... 12. Nukentėjusysis A. T. paaiškino, kad 2012-09-12 jam būnant darbo vietoje,... 13. Liudytoja A. M. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad įvykio dieną ji... 14. Iš 2012-09-28 UAB „Delfi“ pranešimo Nr. 148, nustatyta, kad 12-09-2012,... 15. Duomenimis iš AB „TEO LT“ Prisijungimų iššifravimo duomenų bazės... 16. Iš 2010-03-26 UAB „T“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintų... 17. Iš 2013-01-23 UAB „T“ rašto matyti, kad A. T. įmonėje dirba nuo... 18. Teisės aktai sąvoką "įžeidimas" visų pirma sieja su užgauliu žmogaus,... 19. Vertinant išdėstytų įrodymų visumą, kaltinamojo A. M. kaltė padarius jam... 20. Kaltinamojo A. M. viešoje erdvėje pateikta įžeidžiančio, šmeižikiško... 21. Civilinis ieškinys.... 22. Nukentėjusiojo A. T. civilinis ieškinys dėl 25770 Lt turtinės žalos... 23. Nukentėjusiojo A. T. civilinis ieškinys dėl 10000 Lt neturtinės žalos... 24. Neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam atlyginimui yra svarbu, į... 25. Iš A. T. 2012-12-14 charakteristikos matyti ( b.l. 87), kad nukentėjusysis... 26. Nukentėjusysis A. T. naudojosi teisine advokato pagalba. Sumokėjo advokatui... 27. Priteisto civilinio ieškinio mokėjimas išdėstomas dalimis.... 28. Bausmės skyrimas.... 29. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgtina į padarytos veikos pavojingumo... 30. A. M. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Kaltinamasis yra anksčiau... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str., 302 str., teismas... 32. A. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. 1 d. ir paskirti... 33. Nukentėjusiojo A. T. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš... 34. Nustatyti, jog turtinę žalą 2577 Lt ir 2000 Lt, viso 4577 Lt nuteistasis A.... 35. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 36. Išaiškinti, kad įsiteisėjus nuosprendžiui, A. M. per 2 (du) mėnesius... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BVK 22 str. 4 d., išaiškinti A. M., kad... 38. Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...