Byla 2-25137-790/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „DELETE BALTIC“ ieškinį atsakovui UAB „LIPRAMA VILNIUS“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „DELETE BALTIC“ kreipėsi į teismą Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 425 straipsnio nustatyta tvarka ir prašo priteisti iš atsakovo UAB „LIPRAMA VILNIUS“ 5261,08 Lt skolos, 561,88 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1-2 b. l.). Ieškovas nurodo, kad ieškovo su atsakovu 2013-08-09 sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. 34-08/2013 pagrindu atliko atsakovui aukšto slėgio plovimo darbus, pasirašė darbų priėmimo – perdavimo aktą, bei pateikė atsakovui 5261,08 Lt sumos 2013-10-23 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 512. Ieškovo teigimu, atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, todėl liko skolingas 5261,08 Lt. Atsakovas taip pat turėtų apmokėti Rangos sutarties pagrindu apskaičiuotus 0,06 proc. delspinigių, kurie sudaro 561,88 Lt bei 6 proc. procesinių palūkanų.

3Ieškinys tenkintinas.

4Pagal įstatymą, kiekvienas asmuo turi pareigą savo prievoles vykdyti tinkamai ir laiku, įstatyme ar sutartyje nustatytais terminais, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Rangos sutartimi rangovas įsipareigoja atlikti sulygtus su kita šalimi darbus ir perduoti jų rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis).

5Bylos duomenimis, ieškovas su atsakovu 2013-08-09 sudarė Rangos sutartį Nr. 34-08/2013, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atlikti sutarties 1.2 punkte bei sutarties priede Nr. 1 numatytus darbus, o atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovui už jo atliktus darbus Rangos sutartyje nustatyta tvarka (4-7 b. l.). Ieškovas atliko Rangos sutartimi sulygtus darbus, šalys pagal Rangos sutarties sąlygas pasirašė 2013-10-23 darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 2013/424 (9 b. l.), ieškovas 2013-10-23 išrašė atsakovui 5261,08 Lt sumos PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 512, kurią atsakovas priėmė (8 b. l.). Pagal Rangos sutarties 2.2.2 punktą atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamų atliktų darbų rezultato perdavimo atsakovui bei PVM sąskaitos – faktūros perdavimo dienos (4 b. l.). Taigi atsakovas turėjo pareigą atsiskaityti su ieškovu iki 2013-11-22. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu Rangos sutartyje numatyta tvarka, ar kad atsakovas ginčijo ieškovo atliktus darbus (CPK 178, 183 straipsniai). Taigi atsakovas turi pareigą atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškovui priteistina iš atsakovo 5261,08 Lt skola (CK 6.256, 6.644 straipsniai).

6CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. 2013-08-09 Rangos sutartimi Nr. 34-08/2013 atsakovas įsipareigojo laiku neatsiskaičius už suteiktus darbus mokėti 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną (Rangos sutarties 2.4 punktas). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 561,88 Lt delspinigių suma (delspinigių paskaičiavimas 1 b. l.).

7CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-05-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

8Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 994,50 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 87 Lt sumokėtas žyminis mokestis (3 b. l.) ir 907,50 Lt teisinės pagalbos išlaidos (15-18 b. l.).

9Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93, 262 ir 428 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti ieškovui UAB „DELETE BALTIC“, juridinio asmens kodas 300686196, iš atsakovo UAB „LIPRAMA VILNIUS“, juridinio asmens kodas 125509586, 5261,08 Lt (penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt vieną Lt 08 ct) skolos, 561,88 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt vieną Lt 88 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 994,50 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt keturis Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

12Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

13Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai