Byla 2S-295-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Tatjanos Žukauskienės

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m.rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria išduotas vykdomasis raštas pagal Vilniaus komercinio arbitražo 2008-07-11 dienos sprendimą.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas advokatų profesinė bendrija ,,Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ kreipėsi į teismą, prašydamas išduoti vykdomąjį raštą pagal 2008 m. liepos 11 d. arbitražinio teismo sprendimą.

6Nurodė, kad 2008 m. liepos 11 d. arbitražinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo iš atsakovės antstolės A. R. Ž. ieškovo naudai priteisė 26467,74 Lt už teisines paslaugas, 1461,10 Lt delspinigių, 10,73 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2007 m. rugsėjo 21 d. iki arbitražinio teismo spendimo visiško įvykdymo, 5807,35 Lt arbitražo mokesčių. Kadangi atsakovas nevykdo arbitražinio teismo sprendimo, ieškovas prašo išduoti vykdomąjį raštą.

7Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi vykdomasis raštas pagal Vilniaus komercinio arbitražo 2008-07-11 dienos sprendimą dėl iš antstolės A. R. Ž. a.k. ( - ) ieškovui advokatų profesinei bendrijai ,,Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ priteistų 26467,74 Lt už suteiktas teisines paslaugas, 1461,10 Lt delspinigių, 10,73 Lt procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 27 928,84 Lt sumos nuo 2007-09-21 dienos iki byloje priimto arbitražinio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5807,35 Lt arbitražo mokesčių buvo išduotas.

8Teismas nustatęs, kad atsakovas nevykdo arbitražinio susitarimo, remdamasis Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 38 str. 1, 3, 4 d. kuriose nustatyta, kad arbitražinio teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo momento ir šalių turi būti vykdomas, o vienai iš šalių atsisakius vykdyti spendimą, kita šalis turi teisę kreiptis į arbitražinio teismo vietos apylinkės teismą ir prašyti išduoti vykdomąjį raštą. Apylinkės teismas savo nutartimi gali atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą Komercinio arbitražo įstatymo 40 str. nustatytai pagrindais, sprendė, kad atsakovas nevykdo arbitražinio teismo sprendimo ir teismui nenustačius pagrindų, numatytų Komercinio arbitražo įstatymo 40 str., dėl kurių teismas gali atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą, ieškovui išdavė vykdomąjį raštą, Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2008 m. liepos 11 d. spendimo pagrindu.

9Atsakovė atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Nurodė, kad teismas bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka nepranešęs apie posėdžio laiką ir vietą kitai šaliai bei nepaprašęs atsiliepimo, neišreikalavęs ir nesusipažinęs su arbitražo bylos medžiaga. Atsakovė negalėjo pateikti įrodymų, kuriais remiantis būtų įrodžiusi, kad arbitražinio teismo sprendimo vykdymo gali būti atsisakyta Niujorko 1958 metų konvencijos 5 straipsnyje numatytais pagrindais. Teismas nesuteikdamas galimybės pateikti Komercinio arbitražo įstatymo 40 str. 1 d. nurodytus įrodymus apeliantės nuomone pažeidė civilinio proceso kodekso normas.

11Nurodė, kad apeliantės nuomone šios kategorijos bylos nagrinėtinos ypatingąja teisena, o tai reiškia, kad teismas šios kategorijos bylose yra aktyvus (CPK 443 str. 8 d.). Teismas iš ieškovo nepareikalavo arbitražo teismo sprendime minėtas aplinkybes patvirtinančių ar paneigiančių įrodymų. Teismas spręsdamas ieškovo prašymą tik formaliai deklaravo, kad teismas nenustatė pagrindų, numatytų komercinio arbitražo įstatymo 40 straipsnyje ir teismo sprendimo vykdymui išdavė vykdomąjį raštą.

12Nurodė, kad Vilniaus miesto 3-iame apylinkės teisme yra pradėta civilinė byla Nr. 2-1751-391/2008 dėl arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia, paskutinė nutartis apskųsta Vilniaus apygardos teismui. Byloje pakankamai įrodymų suteikiančių pagrindą panaikinti skunžiamą nutartį ir bylą iš naujo perduoti nagrinėti pirmos instancijos teismui.

13Nurodė, kad sprendžiant ginčą advokatų-arbitrų kolegija spręsdama ginčą, neatsižvelgė, kad neapmokėtos sąskaitos-faktūros buvo gražintos ieškovui. Pagal gražintas PVM sąskaitas-faktūras JBB Nr. 002619 bei 2006-09-18 (konfidencialios) ataskaitos JBB Nr. 002619 kopijas teisinės paslaugos suteiktos nebuvo.

14Nurodė, kad arbitražo teismas nepaisė aplinkybės, kad bendrosios kompetencijos teisme yra pradėta ir nebaigta civilinė byla Nr. 2-1751-391/2008 dėl arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia ir išnagrinėjo ieškovo pareikštą ieškinį, kai Vilniaus apygardos teismas 2008-02-13 dienos nutartyje pažymėjo, kad ieškinys priklauso teismo jurisdikcijai, nes ieškovė ginčija sandorio dalį bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais. Parengiamąjame teismo posėdyje, 2008-05-13, ieškinys dėl arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia buvo paliktas nenagrinėtu, nutartis apskųsta Vilniaus apygardos teismui.

15Nurodė, kad advokatūros įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kilus ginčui dėl teisinių paslaugų teikimo klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą ar teismą, todėl apeliantė daro išvadą, kad teisinių paslaugų teikimo sutarties priedo ,,Sąlygos“ 19 p. nurodyta sąlyga, jog bet koks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, ar kylantis iš sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo bus sprendžiamas arbitraže pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo reglamentą trijų arbitrų, paskirtų pagal šį reglamentą, prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms ir yra niekinė bei negaliojanti (CK 1.80 str. 1d).

16Nurodė, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomas teisminės gynybos prioriteto principas t.y. negali būti ribojama teisė į teisminę gynybą taiknt prioritetą alternatyviam ginčo išsprendimo būdui-nagrinėjimui arbitraže. Apeliantė daro išvadą, kad arbitražinis susitarimas negalioja pagal tos šalies, kur buvo priimtas arbitražinio teismo sprendimas, įstatymus.

17Ieškovas advokatų profesinė bendrija ,,Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir palikti galioti pirmos instancijos teismo nutartį.

18Nurodė, kad apelianto teiginiai, jog teismas nepranešdamas apie teismo posėdžio laiką ir vietą pažeidė civilinio proceso kodekso nuostatas, nepagrįsti. Komercinio arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo momento ir vienai šaliai atsisakius jį vykdyti kita šalis turi teisę kreiptis į arbitražinio teismo vietos apylinkės teismą (komercinio arbitražo įstatymo 38 str.).

19Nurodė, kad nei Komercinio arbitražo įstatyme, nei CPK nenumatyta, kad teismas priėmęs tokį prašymą turi pranešti apie jo nagrinėjimą kitai šaliai prieš kurią sprendimas yra nukreiptas.

20Ieškovas daro išvadą, kad teismas gavęs tokį prašymą privalo tik formaliai patikrinti ar nėra Komercinio arbitražo įstatymo 40 straipsnyje numatytų pagrindų. Reikalaujant išduoti vykdomąjį raštą buvo nuosekliaia laikytasi arbitražo vykdymo procedūros, todėl ieškovos daro išvadą, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

21Nurodė, kad atsakovės pateikti argumentai ir juos pagrindžiantys įrodymai, kuriais ginčijamas arbitražinio teismo sprendimo pagrįstumas nepagrįsti. Ginčas tarp šalių dėl skolos priteisimo yra išnagrinėtas ir sprendimas priimtas, jo pagrindu ieškovas prašo išduoti vykdomąjį raštą.

22Nurodė, kad arbitražinė išlyga yra įvirtinta sutarties priedo ,,Sąlygos“ 19 punkte yra teisėta ir galiojanti, o atsakovo argumentai, kad kilus ginčui advokatūros įstatymas įpareigoja kreiptis į advokatūrą ar teismą yra nepagrįsta. Ginčų kurių negalima nagrinėti arbitraže sąrašą numato arbitražo įstatymo 11 straipsnis, o kilęs ginčas dėl apmokėjimo už paslaugas nepatenka nei į vieną iš įstatymo straipsnyje nurodytų draudimų, todėl tokį susitarimą advokatas gali sudaryti ir jis nepažeidžia konstitucinio teisminės gynybos prieinamumo principo.

23Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

24Atskirąjį skundą apeliantė grindžia tuo, kad teismas bylą išnagrinjo rašytinio proceso tvarka nepranešęs kitai šaliai ir nepaprašęs pateikti atsiliepimą bei nesusipažino su arbitražo bylos medžiaga (b.l. 17, 21), bei nurodo, kad nesudarė atsakovei sąlygų pateikti komercinio arbitražo 40 straipsnyje nurodytų įrodymų, kuriais būtų pagrįstas vykdomojo dokumeto išdavimo neteisėtumas.

25Arbitražinis susitarimas - tai šalių susitarimas perduoti spręsti arbitražiniam teismui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius ar galinčius kilti tarp jų dėl kokių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, kurie gali būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas (Komercinio arbitražo įstatymo 9 str. 1 d.). Arbitražinis susitarimas sudaromas raštu ir laikomas sudarytu, jeigu yra įformintas bendru šalių pasirašytu dokumentu (Komercinio arbitražo įstatymo 9 str. 2 d., 1-1274, 2008-07-31 redakcija).

26LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnis reglamentuoja atvejus kai ginčas negali būti nagrinėjamas arbitražu. Tai ginčai, kylantys iš konstitucinių, darbo, šeimos, administracinių teisinių santykių, taip pat ginčai, susiję su konkurencija, patentais, prekių ir paslaugų ženklais, bankrotu, bei ginčai, kylantys iš vartojimo sutarčių (Komercinio arbitražo įstatymo 11 str. 1 d., 1-1274, 2008-07-31 redakcija), arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką jeigu tokiam susitarimui nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas (Komercinio arbitražo įstatymo 11 str. 2 d.).

27Iš ginčo šalių 2006 m. liepos 12 d. sudarytos teisinių paslaugų teikimo sutarties matyti, kad šalys, sutartimi susitarė dėl teisinių paslaugų teikimo. Sutartimi šalys taip pat susitarė (sutarties 19 p.), kad bet koks ginčas ir/ar reikalavimas, kylantis iš sutarties ar susijęs su ja, ar kylantis iš sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas tarpusavio susitarimu, o nepasiekus susitarimo - arbitraže pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo reglamentą trijų arbitrų (b.l. 30).

28Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisinius motyvus konstatuoja, kad ginčo šalys susitarė dėl arbitražinės išlygos visiems galimiems pagal Teisinių paslaugų sutartį tarpusavio ginčams spręsti, taip pat ir ginčams dėl sutarties negaliojimo, o tame tarpe ir ginčui dėl arbitražinės išlygos negaliojimo spręsti, o toks arbitražinis susitarimas reiškia, kad ginčo šalys atsisako nagrinėti tarpusavio ginčus teismine tvarka. Taip pat pažymėtina, kad nepagrįstas atsakovės argumentas, kad ginčas dėl teisinių paslaugų nenagrinėtinas arbitraže, kadangi, kaip anksčiau minėta, ginčai nenagrinėtini arbitraže nurodyti Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnyje.

29Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimu ieškovo pareikšti reikalavimai buvo patenkinti ir iš atsakovės antstolės A. R.Ž. priteista 26 467,74 Lt už suteiktas teisines paslaugas, 1461,10 Lt delspinigių, bei 10,73 procentai metinių palūkanų nuo 27 928,84 Lt sumos, ieškovų naudai priteisti arbitražo mokesčiai 5 807,35 Lt ( b.l. 9).

30Komercinio arbitražo teismo sprendimas įsteisėja nuo jo priėmimo dienos ir turi būti šalių vykdomas, o vienai iš šalių atsisakius vykdyti sprendimą kita šalis turi teisę kreiptis į arbitražinio teismo vietos apylinkės teismą ir prašyti išduoti vykdomąjį raštą (komercinio arbitražo įstatymo 38 str. 1,3,4 d., 1-1274, 2008-07-31 redakcija). Atsakovui atsisakius savanoriškai vykdyti priimtą teismo sprendimą pradedamos taikyti priverstinio teismų sprendimų vykdymo priemonės ir išduodamas vykdytinas dokumentas vykdomasis raštas (CPK 584 str. 1 d.).

31Teisėjų kolegija pažymi, kad, Vilniaus komercinio arbitražo įstatymo 28 straipsnis nustato, kad pareiškus ieškinį arbitražo teismui atsakovas turi pareikšti prieštaravimus dėl ieškinio t.y. pateikti atsiliepimą arbitražinio nagrinėjimo metu. Atsakovė dėl pareikšto ieškinio prieštaravimų nepareiškė, atsiliepimo nepateikė, todėl teisėjų kolegija spendžia, kad atsakovė atsisakė teisminės gynybos prieinamumo principo įgyvendinimo arbitražo teisme ir atmeta atskirojo skundo argumentus, kad pirmos instancijos teismas bylą dėl vykdomojo rašto išdavimo išnagrinėjo nesuteikdamas atsakovei teisės pareikšti atsiliepimus, kaip nepagrįstus, be to tokios galimybės nenumato nei Komercinio arbitražo įstatymas, nei civilinio proceso kodeksas.

32Kiti atskirojo skundo argumentai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja apskųstosios pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

33Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

35Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008-08-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-9226-726/2008, o atsakovės antstolės A. R.-Ž atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Tatjanos Žukauskienės... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovas advokatų profesinė bendrija ,,Jurevičius, Balčiūnas ir... 6. Nurodė, kad 2008 m. liepos 11 d. arbitražinis teismas priėmė sprendimą,... 7. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi... 8. Teismas nustatęs, kad atsakovas nevykdo arbitražinio susitarimo, remdamasis... 9. Atsakovė atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti ir perduoti bylą... 10. Nurodė, kad teismas bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka nepranešęs... 11. Nurodė, kad apeliantės nuomone šios kategorijos bylos nagrinėtinos... 12. Nurodė, kad Vilniaus miesto 3-iame apylinkės teisme yra pradėta civilinė... 13. Nurodė, kad sprendžiant ginčą advokatų-arbitrų kolegija spręsdama... 14. Nurodė, kad arbitražo teismas nepaisė aplinkybės, kad bendrosios... 15. Nurodė, kad advokatūros įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kilus... 16. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomas teisminės gynybos... 17. Ieškovas advokatų profesinė bendrija ,,Jurevičius, Balčiūnas ir... 18. Nurodė, kad apelianto teiginiai, jog teismas nepranešdamas apie teismo... 19. Nurodė, kad nei Komercinio arbitražo įstatyme, nei CPK nenumatyta, kad... 20. Ieškovas daro išvadą, kad teismas gavęs tokį prašymą privalo tik... 21. Nurodė, kad atsakovės pateikti argumentai ir juos pagrindžiantys įrodymai,... 22. Nurodė, kad arbitražinė išlyga yra įvirtinta sutarties priedo... 23. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 24. Atskirąjį skundą apeliantė grindžia tuo, kad teismas bylą išnagrinjo... 25. Arbitražinis susitarimas - tai šalių susitarimas perduoti spręsti... 26. LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnis reglamentuoja atvejus kai... 27. Iš ginčo šalių 2006 m. liepos 12 d. sudarytos teisinių paslaugų teikimo... 28. Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą atskirojo skundo ir atsiliepimo... 29. Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimu ieškovo pareikšti... 30. Komercinio arbitražo teismo sprendimas įsteisėja nuo jo priėmimo dienos ir... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad, Vilniaus komercinio arbitražo įstatymo 28... 32. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja... 33. Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 35. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008-08-12 nutartį...