Byla 2A-390/2012
Dėl nuostolių atlyginimo ir nepagrįsto praturtėjimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kauno projektas“, uždaroji akcinė bendrovė „Elveka“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Alvydo Poškaus ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Vektronos didmena“ dėl nuostolių atlyginimo ir nepagrįsto praturtėjimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kauno projektas“, uždaroji akcinė bendrovė „Elveka“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vektronos didmena“ pareikštu atsakovui UAB „Europos nekilnojamas turtas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 300 000 Lt negrąžintą avansą, 41 538,33 Lt palūkanų, 23 377,50 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas.

5Pareikštu ieškovui UAB „Vektronos didmena“ priešieškiniu atsakovas „Europos nekilnojamas turtas“ prašė priteisti iš ieškovo 240 000 Lt nuostoliams atlyginti ir 53 630,13 Lt dėl nepagrįsto praturtėjimo.

6Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi, atsakovui UAB „Europos nekilnojamas turtas“ iškėlus bankroto bylą, civilinės bylos dalį pagal ieškovo UAB „Vektronos didmena“ reikalavimus išskyrė į atskirą bylą, kurią sustabdė ir perdavė atsakovo UAB „Europos nekilnojamas turtas“ bankroto bylą nagrinėjančiam teisėjui.

7Atsakovas UAB „Europos nekilnojamas turtas“ priešieškinyje nurodė, jog 2006 m. gruodžio 14 d. šalys sudarė rangos sutartį Nr. 061214, kuria atsakovas įsipareigojo ieškovui atlikti komunikacijų įrengimo darbus, avansu gavo 300 000 Lt. Esminė šios sutarties sąlyga (6.1. p.) buvo ta, kad ieškovas įsipareigojo pateikti visą būtiną dokumentaciją (6.1.1. p.) ir papildomus duomenis (6.1.2. p.) tam, kad atsakovas galėtų tinkamai atlikti rangos sutartyje numatytus darbus. Ši dokumentacija, kurią turėjo sudaryti leidimas projektuoti, žemės sklypo planas, specialiosios planavimo sąlygos, projektas, kiti dokumentai, reikalingi inžinerinių tinklų projektavimo ir statybos rangos darbams atlikti, buvo ir yra būtina tam, kad atsakovas galėtų vykdyti rangos sutartyje numatytus darbus, nes tik pagal konkrečius dokumentacijos duomenis yra įmanoma tinkamai įvykdyti darbus, numatytus rangos sutarties priede Nr. l. Kadangi dokumentacija atsakovui nebuvo pateikta, rangos sutartyje numatytų darbų nebuvo įmanoma atlikti. Dokumentacijos, o ypač projektavimo sąlygų sąvado, be kurio neįmanoma pradėti rangos darbų, nepateikimo faktą pagrindžia Kauno rajono savivaldybės administracijos 2008 m. rugsėjo 25 d. raštas. Atsakovas, turėdamas pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, kad ieškovas tinkamai vykdys savo įsipareigojimus, kylančius iš rangos sutarties, pradėjo atlikinėti paruošiamuosius darbus tam, kad galėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus : 1) 2007 m. vasario 26 d. sudarė su trečiuoju asmeniu UAB „Kauno projektas“ projektavimo darbų rangos sutartį, pagal kurią atsakovas sumokėjo 50 000 Lt avansą, o UAB „Kauno projektas“ įsipareigojo atlikti detalaus plano ir komunikacijų įrengimo projektavimo darbus (projektai skirti ieškovo įsipareigojimams pagal rangos sutartį vykdyti); 2) 2007 m. kovo 1 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 07-03-01 su trečiuoju asmeniu UAB „Elveka“, pagal kurią atsakovas sumokėjo 190 000 Lt avansą, o UAB „Elveka“ įsipareigojo atlikti komunikacijų statybos rangos (įrengimo) darbus (komunikacijos, kurias atsakovas UAB „Europos nekilnojamas turtas“ įsipareigojo įrengti pagal rangos sutartį). Kadangi šalių sudaryta rangos sutartimi ieškovo pirminiai įsipareigojimai (pateikti dokumentus projektavimo darbams atlikti) nebuvo įvykdyti, o pradėjus atlikinėti rangos darbus atsakovas turėjo 240 000 Lt išlaidų, šie atsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai priteistini iš ieškovo.

8Reikalavimus priteisti iš ieškovo 50 000 Lt ir 3 630,13 Lt palūkanų, atsakovas grindė 2007 m. kovo 29 d. ir 2007 m. kovo 30 d. mokėjimų nurodymais ieškovui nepagrįstai pervestomis lėšomis. Nurodė, kad 2007 m. šalys vedė derybas dėl tarpininkavimo sutarties, kad ieškovas galėtų teikti tarpininkavimo paslaugas rezervuojant sklypus. Derybų metu šalys sutarė, kad tarpininkavimo sutartis bus sudaryta, jeigu atsakovas sumokės ieškovui 50 000 Lt, tačiau šią sumą pravedus, ieškovas tarpininkavimo sutarties nesudarė bei atsisakė grąžinti be pagrindo gautą 50 000 Lt sumą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu atsakovo BUAB „Europos nekilnojamas turtas“ priešieškinį atmetė.

11Teismas nustatė, kad atsakovas 2007 balandžio 2 d. raštu pranešė ieškovui, kad jis fiziškai nėra pajėgus įvykdyti 2006 m. gruodžio 14 d. darbų rangos sutartyje numatytus darbus, todėl šalys abipusiu susitarimu nutraukė minėtą rangos sutartį nuo 2007 m. balandžio 2 d. Atsakovas įsipareigojo per 24 mėnesius nuo sutarties nutraukimo dienos grąžinti ieškovui sumokėtą 300 000 Lt avansą. Teismas padarė išvadą, kad ši nustatyta aplinkybė paneigia atsakovo teiginius, jog dėl to, kad ieškovas nepateikė dokumentacijos, atsakovas negalėjo tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų tiek pagal 2007 m. vasario 26 d. projektavimo darbų rangos sutartį su UAB „Kauno projektas“, tiek pagal 2007 m. kovo 1 d. statybos rangos sutartį su UAB „Elveka“, tuo pačiu ir įvykdyti 2006 m. gruodžio 14 d. darbų rangos sutartį.

12Teismas nustatė, kad remiantis atsakovo ir UAB „Kauno projektas“ 2007 m. vasario 26 d. pasirašyta projektavimo darbų rangos sutartimi, atsakovas įsipareigojo per 15 kalendorinių dienų nuo projektavimo darbų pradžios sumokėti vykdytojui UAB „Kauno projektas“ negrąžinamą 50 000 Lt avansą, likusią sutarties kainos dalį – 25 000 Lt – per 15 kalendorinių dienų po galutinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Projektavimo darbų pradžia – atsakovui pateikus vykdytojui UAB „Kauno projektas“ visus reikalingus dokumentus, topografinių tyrinėjimų dokumentaciją. Teismas sprendė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad vykdytojui UAB „Kauno projektas“ pateikė patvirtintą projektavimo darbų užduotį, reikalingą dokumentaciją ar informavo vykdytoją apie aplinkybes, trukdančias tinkamai atlikti sutartinius įsipareigojimus. Vykdytojas UAB „Kauno projektas“ darbų nebuvo pradėjęs, bet atsakovas 2007 m. kovo 16 d. pervedė jam 50 000 Lt už projektavimo darbus.

13Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas ir UAB „Elveka“ 2007 m. kovo 1 d. sudarė statybos rangos sutartį. Rangovas UAB „Elveka“ įsipareigojo atlikti komunikacijų įrengimo darbus žemės sklype, kuris priklauso ieškovui. Sutartyje sulygtų darbų kaina – 340 000 Lt. Darbų pradžia – avanso sumokėjimo data. Atsakovas įsipareigojo per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervesti rangovui UAB „Elveka“ 190 000 Lt, kaip negrąžinamą avansą, kuris įskaitomas į darbų kainą. Šis avansas rangovui UAB „Elveka“ pervestas 2007 m. rugsėjo 24 d., t. y. tuomet, kai atsakovo darbų rangos sutartis su ieškovu jau buvo nutraukta 2007 m. balandžio 2 d.

14Įvertinęs išdėstytą teismas padarė išvadą, kad šalys sutarties vykdymo metu nebendradarbiavo. Esant kliūtims, trukdžiams tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą (CK 6.691 str. 1 d.). Atsakovas prarado teisę į nuostolių atlyginimą, kadangi sutarties vykdymo metu nebendradarbiavo su ieškovu, prarado dalį ieškovo sumokėto avanso, 240 000 Lt iš 300 000 Lt sumokėtų, todėl teismas sprendė, jog atsakovo reikalavimas priteisti 240 000 Lt nuostoliams atlyginti yra nepagrįstas.

15Teismas padarė išvadą, kad ieškovui atsakovo pervesta 50 000 Lt suma, buvo sumokėta vykdant sutartinius įsipareigojimus, todėl sprendė, kad ieškovas praturtėjo esant teisiniam pagrindui ir neprivalo atlyginti atsakovui jo turėtas išlaidas vykdant sutartinius įsipareigojimus (CK 6. 242 str.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Apeliaciniu skundu apeliantas BUAB „Europos nekilnojamas turtas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – priešieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą apeliantas grindžia šiais esminiais argumentais:

181. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymo vertinimo taisykles bei nevisapusiškai ir neteisingai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes (dokumentacijos nepateikimo faktą, sutarties nenutraukimo faktą bei bendradarbiavimo tarp šalių buvimą), dėl to skundžiamas sprendimas naikintinas kaip nepagrįstas. Kaip avansą pagal šalių pasirašytą rangos sutartį apeliantas iš ieškovo gavo 300 000 Lt. Esminė sutarties sąlyga buvo tai, kad ieškovas įsipareigojo pateikti apeliantui visą būtiną dokumentaciją ir papildomus duomenis tam, kad apeliantas galėtų tinkamai atlikti sutartyje numatytus darbus. Ši dokumentacija buvo būtina tam, kad apeliantas galėtų vykdyti sutartyje numatytus darbus. Ieškovas dokumentacijos apeliantui nepateikė, todėl pažeidė vieną iš esminių sutarties sąlygų (6.1.1 p.). Neturėdamas reikiamos dokumentacijos apeliantas fiziškai neturėjo galimybės atlikti sutartyje nurodytus komunikacijų įrengimo darbus. Ieškovas apie tai ne kartą buvo informuojamas. Apeliantas 2007-04-02 raštu išreiškė geranorišką valią be jokių sankcijų ieškovui nutraukti sutartį nuo 2007-04-02 bei grąžinti ieškovui 300 000 Lt avansą, tačiau šalims nesuderinus pozicijos, susitarimas liko nepasirašytas. Minėtas raštas negali būti vertinamas kaip dokumentas, patvirtinantis sutarties nutraukimo faktą. Tai buvo tik pasiūlymas nutraukti sutartį, tačiau ne galutinis valios išreiškimas. Be to, šiame pasiūlyme nurodyta sutarties nutraukimo priežastis – kad apeliantas fiziškai nėra pajėgus įvykdyti sutartyje numatytus darbus. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog šalys susitarimu nutraukė sutartį nuo 2007-04-02. Šalys nėra nutraukusios sutarties.

192. Apeliantas, turėdamas pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, kad ieškovas tinkamai vykdys savo įsipareigojimus, dar iki 2007-04-02 rašto ieškovui pateikimo, pradėjo atlikinėti paruošiamuosius darbus. Taigi jis ėmėsi visų veiksmų tam, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal sutartį. Tikėdamasis, jog ieškovas sąžiningai ir tinkamai vykdys savo įsipareigojimus, bei siekdamas sutartimi sulygtus darbus atlikti laiku, apeliantas pasinaudojo teise samdyti subrangovus bei sudarė sutartis su UAB „Elveka“ ir UAB „Kauno projektas“. Sudarytų sutarčių pagrindu apeliantas sumokėjo subrangovams 240 000 Lt dydžio avansinius mokėjimus. Tačiau dėl to, kad ieškovas nepateikė dokumentacijos, apeliantas negalėjo tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų subrangovams. Taigi išimtinai nuo ieškovo valios priklausančių aplinkybių apeliantas negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų UAB „Kauno projektas“ ir UAB „Elveka“, o tai sąlygojo aplinkybę, kad sumokėtos avansinės sumos pagal sudarytų su subrangovais sutarčių nuostatas liko subrangovams, kaip apelianto netinkamo įsipareigojimų pagal sutartis vykdymo pasekmė.

203. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino aplinkybę, jog šalys sutarties vykdymo metu tariamai nebendradarbiavo ir dėl to apeliantas prarado teisę į nuostolių atlyginimą. Apeliantas nuolat žodžiu ragino ieškovą perduoti dokumentaciją. Bendradarbiavimą taip pat patvirtina apelianto parengtas 2007-04-02 raštas dėl galimo sutarties nutraukimo. Be to, jeigu teismas nustatytų, kad šalys sutarties vykdymo metu nebendradarbiavo, tai negali būti pagrindas taikyti sankcijas tik vienai iš šalių (nepriteisti patirtų nuostolių). Ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis būtų tinkamai atlikęs savo pareigą perduoti dokumentaciją t. y. ieškovas laikytinas pažeidusiu prievolę pagal sutartį, todėl CK 6.64 straipsnio 3 dalies pagrindu apeliantas negali būti laikomas pažeidusiu bendradarbiavimo pareigą ar pareigą atlikti sutartyje numatytus darbus. Netinkamas ieškovo prievolių vykdymas (CK 6.246 str. 1 d.) lėmė tai, kad apelianto patirtos išlaidos sutarties tinkamam įvykdymui (sumokėti avansai subrangovams) turi būti vertinamos kaip tiesioginiai nuostoliai, atsiradę dėl ieškovo kaltės (CK 6.247 str.).

214. Šalys vedė derybas dėl tarpininkavimo sutarties sudarymo tuo tikslu, kad ieškovas teiktų tarpininkavimo paslaugas rezervuojant sklypus. Bylos nagrinėjimo metu nėra nustatyta, jog ieškovas atliko tam tikrus sutartinius įsipareigojimus pagal tarpininkavimo sutartį. Nesant byloje įrodymams apie atliktus konkrečius sutartinius įsipareigojimus, už kuriuos apeliantas būtų sumokėjęs 50 000 Lt sumą, teismas neturėjo teisės padaryti išvados, jog ieškovas praturtėjo esant teisiniam pagrindui. Tik nustačius, jog pagal tarpininkavimo sutartį buvo atlikti konkretūs veiksmai, būtų galima daryti išvadą jog apeliantas turėjo pareigą už juos sumokėti, o ieškovas įgijo teisę gauti atlyginimą. Šiuo atveju tokių faktų nėra nustatyta, todėl pagrindas ieškovui gauti 50 000 Lt sumą neegzistuoja (neegzistavo). Ieškovui gavus 50 000,00 Lt ir neatlikus jokių darbų (sutartinių įsipareigojimų), laikytina, kad 50 000 Lt yra ieškovo nepagrįstas praturtėjimas (CK 6.242 str. 1 d.).

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vektronos didmena“ prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

231. Priešieškinio reikalavimo dėl 240 000 Lt nuostolių priteisimo pagrįstumą ir teisėtumą apeliantas grindžia tuo, kad rangos sutarties 6.1. punktas buvo esminė sutarties sąlyga. Tačiau nei teisės aktai nenumato, nei šalys rangos sutartyje nesusitarė, kad sutarties 6.1. punktas yra esminė sutarties sąlyga. Apeliantas nei karto raštiškai neteikė pretenzijų ieškovui dėl netinkamo sutarties vykdymo, tame tarpe ir dėl sutarčiai vykdyti būtinos dokumentacijos nepateikimo. Priešingai, apeliantas informavo ieškovą, kad negali įvykdyti sutarties ir išreiškė valią grąžinti gautą pagal sutartį avansą. Apeliantas klaidingai nurodo, kad dokumentacijos nepateikimo faktą patvirtina byloje esantis 2008-09-25 Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas dėl informacijos pateikimo. Ieškovas patiekė dokumentus, patvirtinančius, kad žemės sklypui projektavimo sąlygų sąvadas buvo išduotas (visi detaliojo plano rengimui būtini dokumentai buvo išduoti žemės sklypo savininkui ir organizatoriui K. A. G.). Šiuo atveju teisiniai santykiai tarp ieškovo ir žemės klypo savininko nėra šios bylos ginčo dalykas.

242. Kritiškai vertintinas apelianto teiginys, kad neturėdamas reikiamos dokumentacijos, jis fiziškai neturėjo galimybės atlikti sutartyje nurodytus komunikacijų įrengimo darbus, nes jeigu tai buvo tiesa, nesuprantama kodėl jis, neturėdamas dokumentacijos ir laikydamas, jog ieškovas netinkamai vykdo sutartį, sudarinėjo sutartis dėl rangos sutarties įvykdymo su trečiaisiais asmenimis. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad buvo atlikti bent kokie darbai ar suteiktos paslaugos, bei kad šie darbai ar paslaugos buvo perduoti ieškovui. Dėl šios priežasties apeliantas negali reikalauti atlyginimo už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus (CK 6.644 str. 1 d., 6.662 str.).

253. Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad rangos sutarties pagrindu sumokėtas avansas vertintinas kaip apelianto nuostoliai, patirti sudarius sutartis su trečiaisiais asmenimis. Pažymėtina, kad apeliantas pats savo veiksmais sukūrė tokią situaciją, kad patyrė nuostolius, t. y. sudarė sutartis su trečiaisiais asmenimis tokiomis sąlygomis, kad net neatlikus darbų ar nesuteikus paslaugų sumokėti avansai pagal sutartis tapo apelianto nuostoliais. Apeliantas, būdamas savarankiškas civilinių teisinių santykių dalyvis, savarankiškai sprendžia, kokias sutartis sudarinėti bei kokius įsipareigojimus prisiimti, įvertina, kokios pasekmės gali kilti neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų. Apeliantas, sudarant sutartis su UAB „Kauno projektas“ ir UAB „Elveka“, veikė savo rizika. Kadangi apeliantas nesukūrė jokio materialaus objekto ir/ar nesuteikė paslaugos, rezultato neperdavė ieškovui, todėl avansinės lėšos laikomos be teisėto pagrindo gautais pinigais, kurie turi būti grąžinti ieškovui (CK 6.237 str.).

264. Apeliantas neįrodė priešieškinio reikalavimo dėl 50 000 Lt ir palūkanų priteisimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Šalys 2007 m. vedė derybas dėl tarpininkavimo sutarties sudarymo. Vykusių derybų pagrindu, 2007 m. kovo 28 d. šalys pasirašė Pavedimo sutartį dėl atstovavimo parduodant turtą Nr. 01. Už suteiktas ieškovo tarpininkavimo paslaugas 2007 m. kovo 30 d. apeliantui buvo išrašyta sąskaita faktūra Nr. B. Apeliantas 2007 m. kovo 29 d. ir 2007 m. kovo 30 d. bankiniais pavedimais pervedė 50 000 Lt sumą, nurodant mokėjimo paskirtį „už tarpininkavimo paslaugas“. Kadangi minėtos ūkinės operacijos buvo atliktos esant sudarytai tarp šalių sutarčiai, todėl 50 000 Lt suma yra gauta esant teisiniam pagrindui

27Tretieji asmenys atsiliepimų į apelianto apeliacinį skundą nepateikė.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

29teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios instancijos teismo sprendimą, turi pareigą įvertinti sprendimo teisinį ir faktinį pagrindą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 301 str.) ir ex officio absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 263 str., 320 str. 1 d., 2 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

31Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, judgement of 27 September 2001, par. 30). Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 14 d. nutartis P. Š. v. A. D. byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“ byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

32Ieškovas UAB „Vektronos didmena“ (užsakovas) ir atsakovas BUAB „Europos nekilnojamas turtas“ (vykdytojas) 2006 m. gruodžio 14 d. pasirašė darbų rangos sutartį Nr. 061214 (t. 1., b. l. 6-7). Šia sutartimi atsakovas įsipareigojo atlikti komunikacijų įrengimo darbų rangą pagal ieškovo pateiktas ir šalių patvirtintas darbų rangos užduotis žemės sklype, esančiame adresu Vijūkų k., Užliedžių k.v., Kauno rajone (Sutarties 2.1 p.). Ieškovas įsipareigojo po sutarties pasirašymo sumokėti atsakovui 300 000 Lt avansą (Sutarties 4.1 p.). Vykdant sutartinius įsipareigojimus ieškovas 2006 m. gruodžio 28 d. sumokėjo atsakovui 300 000 Lt dydžio avansą. Darbai pagal šią rangos sutartį atlikti nebuvo.

33Atsakovas 2007 balandžio 2 d. raštu (t. 1., b. l. 8) pranešė ieškovui, kad jis fiziškai nėra pajėgus įvykdyti 2006 m. gruodžio 14 d. darbų rangos sutartyje numatytus darbus, todėl šalys abipusiu susitarimu nutraukia minėtą sutartį nuo 2007 m. balandžio 2 d. Atsakovas įsipareigoja per 24 mėnesius nuo sutarties nutraukimo dienos grąžinti užsakovui sumokėtą 300 000 Lt sumokėtą avansą.

34Atsakovas ir UAB „Kauno projektas“ 2007 m. vasario 26 d. sudarė projektavimo darbų rangos sutartį dėl detalaus plano ir komunikacijų įrengimo projektavimo darbų žemės sklype, esančiame Vijūkų k., Užliedžių k.v., Kauno rajone (Sutarties 2.1 p.) (t. 1, b. l. 186, 187). Šia sutartimi atsakovas įsipareigojo per 15 kalendorinių dienų nuo projektavimo darbų pradžios sumokėti vykdytojui UAB „Kauno projektas“ negrąžinamą 50 000 Lt avansą (Sutarties 4.1 p.). Projektavimo darbų pradžia – atsakovui pateikus vykdytojui UAB „Kauno projektas“ visus reikalingus dokumentus, topografinių tyrinėjimų dokumentaciją (Sutarties 5.2 p.). Vykdytojas UAB „Kauno projektas“ sutartyje numatytų darbų nebuvo pradėjęs atlikinėti. Atsakovas 2007 m. kovo 16 d. sumokėjo vykdytojui UAB „Kauno projektas“ 50 000 Lt avansą (t. 1, b. l. 188-190).

35Atsakovas ir UAB „Elveka“ 2007 m. kovo 1 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 07-03-01 (t. 1, b. l. 191193). Šia sutartimi rangovas UAB „Elveka“ įsipareigojo atlikti komunikacijų įrengimo darbus žemės sklype, esančiame Vijūkų k., Užliedžių k. v., Kauno rajone (Sutarties 1.1 p.). Atsakovas įsipareigojo per 10 dienų darbo dienų nuo sutarties pasirašymo, pervesti į rangovo UAB „Elveka“ sąskaitą 190 000 Lt, kaip negrąžinamą avansą, kuris įskaitomas į darbų kainą (Sutarties 5.2 p.). Darbų pradžia pagal sutartį laikoma avanso sumokėjimo data (Sutarties 4.1 p.). Atsakovas 190 000 Lt avansą rangovui UAB „Elveka“ sumokėjo 2007 m. rugsėjo 14 d. (t. 1, b. l. 194, 195).

36Ginčo dėl aukščiau minėtų byloje nustatytų aplinkybių tarp šalių nėra.

37CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga reiškia, kad jei kyla kliūčių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis turi imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Ši pareiga yra esminė vykdant bet kurią sutartį (CK 6.200 str. 2 d.). Jos laikantis šalys turi galimybę sutarties vykdymą suderinti su nenumatytomis aplinkybėmis, išvengti tolesnio jos vykdymo sutrikimų, galimų nuostolių. Bendradarbiavimo pareiga yra vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę. Tinkamas bendradarbiavimo pareigos įgyvendinimas yra priemonė, leidžianti išvengti galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo. Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis savo atliekamų darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkrečių darbų specifiką ir kitus galimus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu kilo kliūčių, trukdančių laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyviąją įstatymo nustatytą statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą.

38Atsakovas teigia, kad tarp šalių sudarytos 2006 m. gruodžio 14 d. rangos sutarties negalėjo įvykdyti dėl ieškovo kaltės, nes ieškovas nepateikė sutarčiai įvykdyti būtinos dokumentacijos, ir apie tai jis ieškovą daug kartų informavo žodžiu. Remiantis CPK 178 straipsniu, šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurio CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Atsakovas neįrodė, kad rangos sutarties negalėjo įvykdyti dėl ieškovo kaltės. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas reikštų ieškovui pretenzijas dėl netinkamo ieškovo įsipareigojimų pagal rangos sutartį vykdymo, kad atsakovas būtų prašęs ieškovo pateikti sutarties įvykdymui ir darbams atlikti būtiną dokumentaciją. Vienintelis byloje esantis 2007 balandžio 2 d. raštas, atsakovo įvardijamas pasiūlymu dėl sutarties nutraukimo, nepatvirtina, kad atsakovas darbų negalėjo atlikti būtent dėl dokumentacijos trūkumo. Pats atsakovas šiame rašte nurodo, kad nėra fiziškai pajėgus įvykdyti rangos sutartyje numatytus darbus. Apie ieškovo pareigos pateikti dokumentaciją neįvykdymą šiame rašte neužsiminama. Jokių kitų įrodymų, galinčių patvirtinti atsakovo teiginius apie sutarties neįvykdymo priežastis, byloje nėra.

39Atsakovas, būdamas įmone, užsiimančia ūkine komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, veikia savo rizika ir jam taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai. Taigi sutartis su trečiaisiais asmenimis atsakovas sudarė sutartyse numatytomis sąlygomis, tarp jų ir dėl avanso negrąžinimo, savo rizika. Vadovaujantis sutarties laisvės principu, įtvirtintu CK 6.156 straipsnyje, atsakovas, nesutikdamas su tokiomis sutarties sąlygomis dėl avanso mokėjimo tvarkos, turėjo teisę sutarčių nesudaryti arba derėtis dėl šių sutarčių sąlygų turinio. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimą dėl avansų, sumokėtų tretiesiems asmenims, priteisimo iš ieškovo kaip atsakovo patirtus nuostolius vykdant šalių sudarytą 2006 m. gruodžio 14 d. rangos sutartį. Pažymėtina, kad UAB „Elveka“ avansą atsakovas sumokėjo 2007 m. rugsėjo 14 d., t. y. jau po to, kai 2007 balandžio 2 d. raštu pats pripažino ieškovui, kad nėra pajėgus įvykdyti šalių sudarytą rangos sutartį ir siūlė sutartį nutraukti, o UAB „Kauno projektas“ avansą sumokėjo, nors UAB „Kauno projektas“ jokių darbų nebuvo pradėjęs atlikinėti. Tokie atsakovo veiksmai prieštarauja protingumo principui (CK 1.5 str.).

40Šalys 2007 m. kovo 28 d. sudarė pavedimo sutartį dėl atstovavimo parduodant turtą Nr. 01 (t. 2, b. l. 59-61). Šios sutarties pagrindu ieškovas išrašė atsakovui 2007 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą VEKD Nr. 8 (t. 1, b. l. 200) 50 000Lt sumai. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad 50 000 Lt sumą atsakovas ieškovui sumokėjo remiantis šalių pasirašyta pavedimo sutartimi ir ieškovo išrašyta sąskaita, nėra pagrindo teigti, kad šia suma ieškovas nepagrįstai praturtėjo, todėl šis atsakovo reikalavimas taip pat yra nepagrįstas.

41Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

42Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vektronos didmena“ pareikštu atsakovui UAB „Europos... 5. Pareikštu ieškovui UAB „Vektronos didmena“ priešieškiniu atsakovas... 6. Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi, atsakovui UAB... 7. Atsakovas UAB „Europos nekilnojamas turtas“ priešieškinyje nurodė, jog... 8. Reikalavimus priteisti iš ieškovo 50 000 Lt ir 3 630,13 Lt palūkanų,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu atsakovo BUAB „Europos... 11. Teismas nustatė, kad atsakovas 2007 balandžio 2 d. raštu pranešė... 12. Teismas nustatė, kad remiantis atsakovo ir UAB „Kauno projektas“ 2007 m.... 13. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas ir UAB „Elveka“ 2007 m. kovo 1 d.... 14. Įvertinęs išdėstytą teismas padarė išvadą, kad šalys sutarties vykdymo... 15. Teismas padarė išvadą, kad ieškovui atsakovo pervesta 50 000 Lt suma, buvo... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Apeliaciniu skundu apeliantas BUAB „Europos nekilnojamas turtas“ prašo... 18. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymo vertinimo taisykles bei... 19. 2. Apeliantas, turėdamas pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, kad ieškovas... 20. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino aplinkybę, jog... 21. 4. Šalys vedė derybas dėl tarpininkavimo sutarties sudarymo tuo tikslu, kad... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vektronos didmena“ prašo... 23. 1. Priešieškinio reikalavimo dėl 240 000 Lt nuostolių priteisimo... 24. 2. Kritiškai vertintinas apelianto teiginys, kad neturėdamas reikiamos... 25. 3. Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad rangos sutarties pagrindu... 26. 4. Apeliantas neįrodė priešieškinio reikalavimo dėl 50 000 Lt ir... 27. Tretieji asmenys atsiliepimų į apelianto apeliacinį skundą nepateikė.... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 29. teisiniai argumentai ir išvados... 30. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios... 31. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 32. Ieškovas UAB „Vektronos didmena“ (užsakovas) ir atsakovas BUAB „Europos... 33. Atsakovas 2007 balandžio 2 d. raštu (t. 1., b. l. 8) pranešė ieškovui, kad... 34. Atsakovas ir UAB „Kauno projektas“ 2007 m. vasario 26 d. sudarė... 35. Atsakovas ir UAB „Elveka“ 2007 m. kovo 1 d. sudarė statybos rangos... 36. Ginčo dėl aukščiau minėtų byloje nustatytų aplinkybių tarp šalių... 37. CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių... 38. Atsakovas teigia, kad tarp šalių sudarytos 2006 m. gruodžio 14 d. rangos... 39. Atsakovas, būdamas įmone, užsiimančia ūkine komercine veikla, kurios... 40. Šalys 2007 m. kovo 28 d. sudarė pavedimo sutartį dėl atstovavimo parduodant... 41. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 42. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą nepakeistą....