Byla B2-299-230/2009
Dėl uždarosios akcines bendroves “Judek” pripažinimo pabaigusia veikla ir jos išregistravimo, n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teiseja Nijolia Indreikiene, sekretoriaujant Danutei Nekraševicienei, dalyvaujant atsakovo atstovui – administratoriaus igaliotam asmeniui Edmundui Raukciui, viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla del uždarosios akcines bendroves “Judek” pripažinimo pabaigusia veikla ir jos išregistravimo, n u s t a t e :

2Atsakovo atstovas – administratoriaus igaliotas asmuo pašo priimti sprendima del imones pabaigos, kadangi imoneje jokio turto nebera, už parduotas detales gautos lešos panaudotos administravimo išlaidoms padengti, visi butini imones likvidavimo veiksmai yra atlikti, ir kreditoriu komitetas ipareigojo administratoriu kreiptis i teisma del imones pabaigos.

3Kiti bylos dalyviai – imones kreditoriai i teismo posedi neatvyko, nors jiems apie posedžio vieta ir laika pranešta skelbimais laikrašciuose istatymu nustatyta tvarka (CPK 130 str.). Todel byla nagrinejama kitiems bylos dalyviams nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d., 247 str. 1-2 d.).

4Priimtinas sprendimas del imones pabaigos. 2008 m. gegužes 6 d. buvo priimta nutartis iškelti bankroto byla UAB “Judek ” (b.l. 73-74, t.1). 2008 m. gruodžio 18 d. nutartimi (b.l. 175a-175b, t.1) buvo nutarta bendrove pripažinti bankrutavusia ir ja likviduoti. Kreditoriu komitetas 2009 m. spalio 6 d. susirinkime ipareigojo administratoriu kreiptis i teisma del imones pabaigos (b.l. 35, t.2). Administratorius, ivykdes nutartimi ir istatymu pavestas pareigas, pateike likvidacini balansa su paaiškinamuoju raštu (b.l. 37-38, t.2), kurie patvirtina, kad imoneje turto nebera, likvidavimo proceso eigoje pardavus perimtas atsargines detales gautos lešos panaudotos administravimo išlaidoms padengti (b.l. 36, t.2). Del šiu priežasciu kreditoriu reikalavimai liko nepatenkinti, išskyrus dirbanciuju reikalavimus, kurie buvo padengti iš Garantinio fondo gautomis lešomis. Tokiu budu administratorius ivykde LR Imoniu bankroto istatymo 31 straipsnio 8 punkte numatyta pareiga, taip pat pateike Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma (b.l. 44, t.2). Šios aplinkybes patvirtina, kad likvidavimo procesas yra pabaigtas, todel yra pagrindas priimti sprendima del imones pabaigos (IBI 32 str. 4 d.).

5Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268, 270 straipsniais,

Nutarė

6Pripažinti uždaraja akcine bendrove “Judek” (im. kodas 300536976) pabaigusia veikla ir ja išregistruoti.

7Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti apskustas Lietuvos apeliaciniam teismui per ši sprendima priemusi teisma.

Proceso dalyviai