Byla AS-438-647-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ skundą atsakovui Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja UAB „Urbico" 2009 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui įteikė skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos 2009 m. liepos 31 d. rašte Nr. 10-10-5-12495 nurodytą sprendimą nutraukti informacijos apie greičio viršijimą važiavimą autobusų juostą ar raudonos šviesos signalo metu apdorojimą bei įpareigoti atsakovą priimti ir apdoroti UAB „Urbico" pateikiamą informaciją apie greičio viršijimą, važiavimą autobusų juosta ar raudonos šviesos signalo metu.

5Pareiškėja taip pat pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos 2009 m. liepos 31 d. rašte Nr. 10-10-5-12495 nurodyto sprendimo nutraukti informacijos apie greičio viršijimą važiavimą autobusų juostą ar raudonos šviesos signalo metu galiojimą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Urbico" prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

8Teismas konstatavo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Vadovaujantis minėta norma, proceso dalyvių prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę turi būti motyvuotas, tai yra jame turi būti nurodytos konkrečios aplinkybės ar faktai, kurių pagrindu galima būtų konstatuoti, kad yra reali grėsmė, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pastarosios aplinkybės konstatavimas yra būtina reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo sąlyga. Pirmosios instancijos teismo nuomone, aplinkybių, leidžiančių teigti, kad neužtikrinus skundo reikalavimo, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas, pareiškėja nenurodė. Teismas pažymėjo, kad galimas žalos (nuostolių) atsiradimas, vykdant skundžiamą nutarimą, nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes žala, jei ji būtų padaryta, nesudarytų kliūčių įgyvendinti teismo priimtą sprendimą, be to, žalos patyrę asmenys turėtų teisę reikalauti jos atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas atmetė pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Urbico“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartį dalyje, kurioje buvo atmestas UAB „Urbico" prašymas taikyti prašytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir šį UAB „Urbico" prašymą tenkinti, taip pat taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti atsakovo 2009 m. liepos 31 d. rašte Nr. 10-10-5-12495 nurodyto sprendimo nutraukti informacijos apie greičio viršijimą važiavimą autobusų juosta ar raudonos šviesos signalo metu apdorojimą galiojimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ginčo teisme laikotarpiu dėl ginčijamo atsakovo sprendimo galiojimo gali būti sutrukdyta pareiškėjui iš Vilniaus miesto savivaldybės atgauti nuostolius, kylančius dėl sutarties nevykdymo. Jei teismas, išnagrinėjęs bylą dėl atsakovo sprendimo panaikinimo, priimtų palankų pareiškėjui sprendimą, tai ginčijamo atsakovo sprendimo galiojimo nestabdymas reikštų tai, kad šiuos nuostolius turėtų atlyginti ne Vilniaus miesto savivaldybė, o atsakovas. Be to, nuostolių (negautų pajamų į biudžetą forma) patirtų ir Lietuvos Respublika. Todėl ginčijamo sprendimo nestabdymas pažeidžia ne tik pareiškėjo, bet ir atsakovo bei Lietuvos Respublikos teises, dėl ko skundžiamoje dalyje pirmosios instancijos teismo nutartis savarankišku pagrindu laikytina neteisėta ir naikintina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktas).

122. Pirmosios instancijos teismo nutartis reiškia, kad atsakovas, remdamasis ja, galėtų atsisakyti vykdyti savo įstatymines pareigas prižiūrėti, kaip eismo dalyviai laikosi įstatymo nuostatų ir kituose teisės aktuose nustatytos eismo tvarkos, tirti Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus, atlikti ikiteisminį tyrimą eismo įvykių bylose, įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir priimti nutarimus šiose bylose, taikyti kitas įstatymų numatytas priemones, kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas dėl eismo saugumo užtikrinimo, kaupti ir analizuoti duomenis apie KET pažeidimus (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 9 dalies 3 punkyas). Tokiu būdu teismo nutartis skundžiamoje dalyje reikštų pamatinio principo, kad iš neteisės teisė nekyla (lot. ex injuria jus non oritur) pažeidimą, dėl ko skundžiamoje dalyje ji dar vienu papildomu savarankišku pagrindu laikytina neteisėta ir naikintina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktas).

133. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių pritaikymo, atsižvelgtina į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS(15)-622/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(5)-636/2006). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas ginčijama savo nutartimi nepaneigė, kad prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė – atsakovo sprendimo galiojimo sustabdymas - yra tiesiogiai susijusi su pareiškėjo skundo reikalavimu (panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą). Todėl byloje prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra adekvati siekiamam tikslui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-116/2006).

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

17Taigi Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę bylą reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

18Iš pareiškėjos skundo pirmosios instancijos teismui (b.l. 3 - 6) ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutarties (b.l. 1), kuria šis skundas buvo priimtas nagrinėti, matyti, jog pareiškėja teismo prašo panaikinti atsakovo priimtą administracinį aktą - 2009 m. liepos 31 d. rašte Nr. 10-10-5-12495 išdėstytą sprendimą nutraukti informacijos apie greičio viršijimą, važiavimą autobusų juosta ar raudonos šviesos signalo metu apdorojimą. Taigi ginčas šioje administracinėje byloje vyksta būtent dėl atsakovo 2009 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 10-10-5-12495 panaikinimo.

19Tuo tarpu iš pareiškėjos prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo matyti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybę ji sieja su ta aplinkybe, jog, nesustabdžius ginčijamo atsakovo sprendimo galiojimo iki būsimo teismo sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo, tiek pareiškėja, tiek ir Lietuvos Respublika patirtų nuostolių, susijusių su tarp atsakovo ir pareiškėjos pasirašytos sutarties dėl greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties nevykdymu. Be to, anot pareiškėjos, nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, atsakovas galėtų atsisakyti vykdyti savo įstatymines pareigas prižiūrėti, kaip eismo dalyviai laikosi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatų ir kituose teisės aktuose nustatytos eismo tvarkos. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, vien iš šių aplinkybių negalima spręsti, jog netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių, galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti atsakovo 2009 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. 10-10-5-12495 vykdymas (tai yra būtų neįmanomas ar pasunkėtų atsakovo sprendimo panaikinimas). Pareiškėjos nurodytos aplinkybės yra susijusios ne su būsimo teismo sprendimo dėl atsakovo priimto akto panaikinimo tinkamu įvykdymu, o su kitomis galimomis teisinėmis pasekmėmis, kurios atsirastų teismui patenkinus pareiškėjo skundą. Kartu akcentuotina ir tai, jog byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad ginčijamo atsakovo sprendimo galiojimas galėtų pareiškėjos atžvilgiu sukelti tokias pasekmes, kurių pašalinimas teisiniu požiūriu būtų sudėtingas ar neįmanomas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 straipsnis). Pareiškėjos argumentai, jog atsisakymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones sukeltų jai nuostolius, kuriuos atlyginti būtų sunku ir (ar) neįmanoma nėra pagrįsti jokiomis objektyviomis aplinkybėmis, t. y. nenurodytas nei konkretus šių nuostolių atsiradimo pagrindas, nei galimas jų dydis, nei šių galimų (hipotetinių) nuostolių reikšmė pareiškėjos materialinei ir finansinei padėčiai.

20Todėl laikytina, jog pareiškėja nepateikė motyvų, iš kurių būtų galima spręsti apie būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos 2009 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. 10-10-5-12495 nutraukti informacijos apie greičio viršijimą, važiavimą autobusų juosta ar raudonos šviesos signalo metu apdorojimą.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra pagrįsta ir teisėta, o pareiškėjos atskirasis skundas atmestinas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja UAB „Urbico" 2009 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus apygardos... 5. Pareiškėja taip pat pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartimi... 8. Teismas konstatavo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio... 9. III.... 10. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Urbico“ prašo pakeisti Vilniaus... 11. 1. Ginčo teisme laikotarpiu dėl ginčijamo atsakovo sprendimo galiojimo gali... 12. 2. Pirmosios instancijos teismo nutartis reiškia, kad atsakovas, remdamasis... 13. 3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad... 17. Taigi Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato,... 18. Iš pareiškėjos skundo pirmosios instancijos teismui (b.l. 3 - 6) ir Vilniaus... 19. Tuo tarpu iš pareiškėjos prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių... 20. Todėl laikytina, jog pareiškėja nepateikė motyvų, iš kurių būtų galima... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Vilniaus... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 23. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ atskirąjį skundą... 24. Nutartis neskundžiama....