Byla 2A-853-390/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Arvydo Žibo, sekretoriaujant Ingai Kalkauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovui A. U., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Auremeda“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Fornestas“ ieškinį atsakovui UAB „Auremeda“ dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Fornestas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 11 000,44 Lt skolos bei 224,41 Lt delspinigių. Nurodė, kad 2010-23-26 atsakovas įsigijo iš ieškovo pagal PVM sąskaitą- faktūrą baldų už 29.955,60 Lt ir įsipareigojo sąskaitą apmokėti iki 2010-04-25. Tačiau iki šiol sumokėjo tik dalį ir yra skolingas 11.000,44 Lt. Atsakovas sutiko mokėti 0,02% delspinigių už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo ieškovui 11 000,44 Lt skolos 224,41 Lt delspinigių, 336,75 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 20,13 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, jog atsakovas pagal 2010 03 26 dienos PVM sąskaitą faktūrą FOR nr. 0004335 įgijo iš ieškovo prekių už 29 955,60 litų (b.l.17). Atsakovas dalį pinigų, t.y. 18955,16 litų sumokėjo ir liko skolingas ieškovui 11 000,44 litus. Atsakovo argumentą, jog ieškovas padarė žalą atsakovui, todėl prašoma priteisti suma yra įskaičiuota į ieškovo skolos padengimą, teismas atmetė kaip neįrodytą ir nepagrįstą rašytiniais įrodymais. Kadangi atsakovas šioje civilinėje byloje priešieškinio nereiškė, neįrodinėjo ieškovo padarytos žalos dydžio atsakovui, teismas nevertino atsakovo išdėstytų argumentų ir motyvų.

5Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Auremeda“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas teigia, jog teismas neištyrė atsakovo argumentų, kad ieškovas yra skolingas atsakovui. Teismas, nenurodydamas priežasčių, atsisakė priimti atsakovo teikiamą 2010-07-10 dienos registruoto laiško (kuriuo buvo siunčiama sąskaita AUDP00004 sumoje 142282,97 Lt registracijos kvitą ir sąskaitą, tuo atsakovo argumentai, kad ieškovui sąskaita AUDP00004 (kurią įvertinus ieškovas yra skolingas atsakovui 131 282,53 Lt) pateikta tinkamai pagal LR teisės aktais numatytas sąlygas, tapo neįrodyti ir nepagrįsti. Kadangi sąskaita AUDP00004 yra pateikta tinkamai (kaip tai numato LR teisės aktai), o ieškovas UAB „Fornestas“ šios sąskaitos neginčijo bei Teismui nepateikė rašytinių dokumentų, kad būtų ginčyta, ieškovui UAB „Fornestas“ kyla prievolė mokėti apeliantui UAB „Auremeda“. Taip pat nurodo, jog ieškovas pripažino, kad yra gavęs pretenzijas iš UAB „Auremeda“, bet nepateikė jokių rašytinių ar kitokių įrodymų jog prieštaravo pretenzijoms. Apelianto nuomone, prieštaravimų nebuvimas yra pritarimas pretenzijų turiniui. Tai, kad skundžiamą sprendimą teismas priėmė neišnagrinėjęs išsamiai visų bylos faktinių aplinkybių bei neištyręs pateiktų įrodymų, patvirtina teismo sprendime padaryta išvada, kad atsakovas (apeliantas) nepateikė įrodymų, jog už gautus daiktus yra atsiskaitęs su ieškovu. Teismui buvo pateikti išrašai iš apelianto UAB „Auremeda“ buhalterijos duomenų apie UAB „Auremeda“ ir UAB „Fornestas“ pirkimus-pardavimus-atsiskaitymus. Šiuose dokumentuose užfiksuota kada ir kaip UAB „Auremeda“ atsiskaitė su ieškovu UAB „Fornestas“, įskaitant ieškovo įvardintą suma 11000,44 Lt.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Fornestas“ prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2010-07-10 registruotame laiške buvo ne sąskaita, o 2010-07-09 d. „Pretenzija“, kurią UAB „Auremeda“, nenorėdama ar negalėdama atsiskaityti už nupirktus baldus, atsiuntė po 2010-07-01 UAB „Fornestas“ kreipimosi į Kauno miesto apylinkės teismą, dėl teismo įsakymo išdavimo skolai iš apelianto išieškoti. UAB „Fornestas“, gavęs UAB „Auremeda“ 2010-07-30 prieštaravimą dėl Kauno apylinkės teismo 2010-07-02 teismo įsakymo civilinėje byloje Nr.L2-17354-451/2010, kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su 2010-08-06 ieškininiu pareiškimu, dėl skolos ir delspinigių išieškojimo iš UAB „Auremeda“. Šis faktas yra pakankamas įrodymas, kad UAB „Fornestas“ nesutinka ir atmeta visus UAB „Auremeda“ išdėstytus reikalavimus bei argumentus dėl neva tai žalos padarymo. Pažymi, kad UAB „Fornestas“ niekada nepripažino ir nepripažįsta UAB „Auremeda“ vienašališkai, remiantis išgalvotais, jokio pagrindo neturinčiais motyvais, išrašytos sąskaitos AUDP00004, kuri yra įtraukta į UAB „Auremeda“ buhalterinę apskaitą.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

10Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad apylinkės teismas nagrinėdamas bylą neištyrė aplinkybių, jog ieškovas yra skolingas atsakovui, teismas nepagrįstai atsisakė priimti 2010-07-01 registruoto laiško kvitą ir sąskaitą. Teisėjų kolegija tokius apelianto apeliacinio skundo argumentus laiko nepagrįstais.

11Byloje nustatyta, kad atsakovas pagal 2010m. kovo 26d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0004335 iš ieškovo gavo prekes 29955,60 Lt sumai. Atsakovas prekių gavimo faktą patvirtina atsakovo atstovo parašas nurodytoje sąskaitoje-faktūroje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad atsakovas už gautas prekes apmokėjo ieškovui 18955,16 Lt sumą ir liko skolingas pastarajam dar 11000,44 Lt. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkindamas nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė pirkimo-pardavimo sutarties santykiai ir atsakovas daiktą priėmęs už jį susitartos pinigų sumos ( kainos) neapmoka ( C K 6. 305 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir tinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus ( C P K 185 straipsnis). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas keldamas ieškovui reikalavimą dėl žalos atlyginimo priešieškinio byloje nereiškė, todėl teismui nebuvo pagrindo nagrinėti padarytą žalos dydį ir vertinti kitus atsakovo atsikitimus, susijusius su žalos padarymu. Atsakovas PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00004 dėl žalos apmokėjimo ieškovui išrašė vienašališkai, kurios ieškovas nepripažįsta, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai priimdamas sprendimą ja nesirėmė. Ta aplinkybė, kad atsakovas savo buhalterinėje apskaitoje įskaitė 11000, 44 Lt sumą ir nurodė, kad su ieškovu atsiskaitė dar nereiškia, kad atsakovas skolą ieškovui už gautas prekes apmokėjo ir neliko skolingas. Kiti apeliacinio skundo argumentai galutiniam bylos išnagrinėjimo rezultatui nėra reikšmingi, todėl teisėjų kolegija jų neanalizuoja.

12Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir pritaikė materialinės teisės normas. Naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

14

15Apeliacinį skundą atmesti.

16Kauno miesto apylinkės teismo 2010m. lapkričio 4d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai