Byla A2.9.-751-373/2016

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam V. S., dalyvaujant Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovui D. N., a.k. ( - ), išnagrinėjusi V. S., asmens kodas ( - ) dirbančio ( - ), gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2V. S. 2016-07-10, apie 15.25 val. savo namuose, ( - ), melagingai iškvietė priešgaisrinės apsaugos tarnybą, pranešdamas, kad dega jo namas, tuo Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai padarydamas 20,60 EUR turtinę žalą.

3Šiais veiksmais V. S. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 186 str.

4V. S. paaiškinime pripažino melagingai iškvietęs priešgaisrinės apsaugos tarnybą. Jo kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą įrodyta: tarnybiniais pranešimais, pažyma apie patirtas sąnaudas, kita bylos medžiaga.

5Skiriant V. S. administracinę nuobaudą atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – nuoširdžiai gailisi padaręs pažeidimą, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

6Taip pat atsižvelgiama į V. S. asmenybę apibūdinančius duomenis: neteistas (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), baustas administracine tvarka už KET pažeidimus, turi vieną galiojančią nuobaudą, dirba. Įvertinus V. S. asmenybę apibūdinančius duomenis, jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jam skirtina administracinė nuobauda – bauda, kurios dydis mažintinas nuo vidurkio iki minimumo (LR ATPK 302 str.). V. S. įpareigotinas atlyginti turtinį nuostolį (LR ATPK 37 str.).

7Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ATPK 302 str., 224 str., 287 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

8V. S. pagal LR ATPK 186 str. paskirti administracinę nuobaudą – 90 EUR baudą, kurią jis per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, privalo sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 1001, nurodant pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK): ( - ).

9Įpareigoti V. S. atlyginti Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai padarytą 20,60 EUR turtinį nuostolį ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos, o jeigu nutarimas apskundžiamas – ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pranešimo, kad skundas nepatenkintas, dienos.

10Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, jog nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo atidėjimo ir išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

11Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, nedalyvaujant... 2. V. S. 2016-07-10, apie 15.25 val. savo namuose, ( - ),... 3. Šiais veiksmais V. S. padarė administracinį teisės... 4. V. S. paaiškinime pripažino melagingai iškvietęs... 5. Skiriant V. S. administracinę nuobaudą atsižvelgiama į... 6. Taip pat atsižvelgiama į V. S. asmenybę... 7. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ATPK 302 str.,... 8. V. S. pagal LR ATPK 186 str. paskirti administracinę... 9. Įpareigoti V. S. atlyginti Utenos apskrities... 10. Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, jog nustatytu... 11. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...