Byla e2-7671-748/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei A. O. Š., trečiajam asmeniui UAB „Budela“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės A. O. Š. 1352,14 Eur (4668,67 Lt) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2012 m. vasario 20 d. buvo užpiltos vandeniu ir sugadintos atsargos (rūbai) buvusios patalpoje, esančioje ( - ), priklausančios trečiajam asmeniui UAB „Budela“. Ieškovas su trečiuoju asmeniu buvo sudaręs Verslo turto draudimo sandorį. Vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis pripažintas draudiminiu. Ieškovas draudimo sutarties pagrindu atlygino padarytą žalą išmokėdamas trečiajam asmeniui 1352,14 Eur (4668,67 Lt) dydžio draudimo išmoką. Vanduo užliejo apdraustas patalpas iš viršuje esančio buto ( - ), kuris asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei A. O. Š.. Ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiajam asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už padarytą žalą asmenį.

3Atsakovei ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2015 m. kovo 25 d. CPK 130 str. nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Trečiajam asmeniui ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Trečiasis asmuo per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad draudiminio įvykio metu atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklausė butas, esantis Laisvės al. 40-15, Kaunas, (Nekilnojamojo turto registro išrašas, b.l. 13-14). Verslo draudimo liudijimas ( - ) patvirtina, kad UAB „Budela“ laikotarpiu nuo 2011-02-21 iki 2012-02-20 buvo apdraudęs verslo turto draudimu įrengimus bei atsargas, esančius Laisvės al. 40, Kaunas, turto draudimu nuo gaisro, gamtinių jėgų ir kitų rizikų (b.l. 6-12). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: turto sugadinimo aktas ir papildomi lapai (b.l. 16-17, 18-21), prekių pajamavimo duomenys (b.l. 22-34), sugadintų prekių sąrašas (b.l. 35-37), nuostolių ir draudimo išmokos apskaičiavimas (b.l. 38-39), pranešimas apie nuostolių atlyginimą (b.l. 40), Nekilnojamojo turto registro išrašas (b.l. 13-14). Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str.). Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas). Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (LR CK 6.1015 straipsnio 1 dalis). Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiasis teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008). Buto, esančio ( - ), savininke įvykio metu buvo atsakovė, todėl ji yra atsakinga dėl žalos atlyginimo. Ieškovas, įvykdęs už atsakovą prievolę, įgyja regreso teisę reikalauti jos atlyginimo iš atsakovo (CK 6.280 straipsnio 1 dalis).

9Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1352,14 Eur, arba 4668,67 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015 m. vasario 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir ieškovui iš atsakovės priteisti 1352,14 Eur (4668,67 Lt) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. vasario 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 30 Eur (103,58 Lt) žyminio mokesčio bei 376,51 Eur (1300 Lt) už procesinių dokumentų paruošimą (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, b.l. 43-44).

12Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373, red. nuo 2015-01-01).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsniu,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės A. O. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, įm. k. 110051834, buv. J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT77 7300 0100 0054 3713, AB Swedbank, banko kodas 73000, 1352,14 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt du eurus keturiolika centų, arba 4668,67 Lt) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1352,14 Eur, arba 4668,67 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. vasario 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 30 Eur (trisdešimt eurų, arba 103,58 Lt) žyminio mokesčio ir 376,51 Eur (tris šimtus septyniasdešimt šešis eurus penkiasdešimt vieną centą, arba 1300 Lt) už procesinių dokumentų parengimą.

16Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai