Byla 2-1466-179/2012
Dėl priteistų periodinių išmokų nepilnamečiui vaikui išlaikymui padidinimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei, dalyvaujant ieškovės atstovei adv. Sigitai Černienei, atsakovui L. O., vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei J. M. žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovui L. O. dėl priteistų periodinių išmokų nepilnamečiui vaikui išlaikymui padidinimo ir

Nustatė

2Ieškovė V. B. ieškiniu prašo pakeisti Biržų rajono apylinkės teismo 2002-08-26 sprendimą civilinėje byloje Nr. N2-646-03/2002 ir padidinti priteistą iš atsakovo išlaikymo dydį jo nepilnamečiam sūnui A. O., gim. ( - ), vietoje kas mėnesį mokamų periodinių išmokų po 1/5 visų rūšių uždarbio, tačiau ne mažiau nei 1 MGL kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400 Lt iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

3Ieškovės atstovė adv. S. Černienė nurodė, kad abiejų šalių sūnus yra nepilnametis ir didžiausia jo išlaikymo našta tenka ieškovei. Didėjant infliacijai padidėjo ir išlaidos sūnaus poreikių tenkinimui, jo išlaikymo ir priežiūros išlaidos. Išlaikymas skirtas vaiko kasdieniams poreikiams patenkinti ir reikalingas nuolat, kiekvieną dieną, o ne kada nors ateityje, kai tėvai turės galimybę ar norą vaikų poreikius patenkinti. Sūnaus išlaikymo išlaidos per mėnesį sudaro 1190 Lt. Atsakovas yra fiziškai stiptus, darbingas, sveikas, todėl atsižvelgiant į dabartinius nepilnamečio sūnaus poreikius, priteistas jos naudai iš atsakovo išlaikymo dydis - kas mėnesį mokamos periodinės išmokos po 1/5 visų rūšių uždarbio, tačiau ne mažiau nei 1 MGL kas mėnesį, yra aiškiai per mažas, todėl tikslinga pakeisti išlaikymo dydį, priteisiant iš atsakovo jo nepilnamečio sūnaus išlaikymui, po 400 litų kas mėnesį mokamas periodines išmokas iki sūnaus pilnametystės.

4Atsakovas L. O. ieškinį pripažįsta iš dalies, sutinka pagal savo turtinę padėtį mokėti sūnaus išlaikymui tvirtą pinigų sumą kas mėnesį periodinėmis išmokomis po 250 Lt iki sūnaus pilnametystės. Mokant sūnui išlaikymą po 400 Lt periodinių išmokų, jam liktų pragyventi apie 800 Lt į mėnesį. Su likusia pragyvenimui suma nepatenkintų savo būtinų poreikių, neišlaikytų savo turimo gyvenamojo namo.

5Institucijos teikiančios išvadą atstovė J. M. ieškovės ieškinį palaiko pilnoje apimtyje ir savo išvadoje nurodė, kad atsakovas būdamas savo nepilnamečio sūnaus tėvu privalo mokėti išlaikymą iki vaiko pilnametystės tvirtą pinigų sumą, nemažiau kaip po 400 Lt kas mėnesį. Toks išlaikymo būdas geriausiai atitiktų vaiko interesus. Atsakovo turima turtinė padėtis leidžia pilnai mokėti vaikui tokį išlaikymą.

6Ieškinys tenkintinas pilnai.

7Išklausius ieškovės atstovės ir atsakovo paaiškinimus, liudytojos R. O. parodymus ir pateiktus rašytinius įrodymus: Biržų rajono apylinkės teismo 2002-08-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-646-03/2002 (b.l. 4), A. O. gimimo liudijimu (b.l. 5), Alytaus ( - ) pagrindinės mokyklos pažyma apie A. O. mokymąsi mokykloje (b.l. 19), L. O.. ir V. O. ištuokos liudijimu (b.l. 6), S. B. ir V. O. santuokos liudijimu (b.l. 20), E. B. gimimo liudijimu, VSDFV Alytaus skyriaus pažyma apie V. B. gautas išmokas (b.l. 7), individualios veiklos savininko S. B. pažyma apie V. B. priskaičiuotą darbo užmokestį, atsakovo L. O. darbo užmokesčio pažyma (b.l. 33) Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pažyma apie V. B. asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (b.l. 17), Valstybės įmonės „Regitra“ Alytaus filialo išduotu automobilio, kurio savininke nurodyta V. O., registracijos liudijimu (b.l. 22) - nustatyta, kad iš atsakovo L. O. išlaikymas jo sūnui A. O., gim. ( - ), priteistas Biržų rajono apylinkės teismo 2002-08-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-646-03/2002. Priteistas išlaikymo dydis minimalus t.y. po 1/5 visų rūšių uždarbio, tačiau ne mažiau nei 1 MGL kas mėnesį iki vaiko pilnametystės. Per beveik dešimties metų laiką žymiai pasikeitė šalies ekonominė situacija, sūnaus poreikiai su amžiumi ženkliai išaugo, todėl priteisto išlaikymo aiškiai nepakanka jo išlaikymui. Vaiko motina V. B. su antruoju sutuoktiniu ( - ) susilaukė dukters E. B., kurios išlaikymui taip pat privalo skirti lėšų.

8Teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis (LR CK 3.201 str. 1 d.).

9Pagal LR CK 3.192 str. ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją (įsigaliojo 1992-03-01, LR Seimo ratifikuota 1995-07-03, įstatymo Nr.1-983) tėvai privalo materialiai remti savo nepilnamečius vaikus. Tą reglamentuoja ir LR CK 3.192 str., kuris nustato, kad vaiko išlaikymas turi tenkinti būtinus vaiko poreikius ir atitikti tėvų materialinei padėčiai.

10Vaiko teisių konvencijoje akcentuojama būtinybė sudaryti nepilnamečiui vaikui gauti išsilavinimą, profesinį pasirengimą, būti medicinos darbuotojų aptarnaujamam, atstatyti sveikatą, sudaryti sąlygas ugdyti asmenybei ir bręsti kultūriniu ir dvasiniu požiūriu (Konvencijos 23 str. 3d.).

11Siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti įgimtus ir įgytus sugebėjimus. Tėvams esant objektyviai pajėgiems teikti išlaikymą, jį privalu teikti tokio dydžio, kad jis leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str. 2 d) ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 05 17 nutartis Nr. 3K-3-341 /2006).

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teismų praktikoje Nr. 22 publikuotoje nutartyje pažymėjo, kad vaikams išlaikyti reikia ne mažiau kaip po 1 minimalią mėnesinę algą, kuri šiuo metu sudaro 800 Lt. Todėl sūnaus išlaikymui atsakovas turėtų skirti ne mažiau kaip po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės, išmokas kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

13Ieškovės nurodyti sūnaus poreikiai, šeimos išlaidos yra objektyvūs ir pagrįsti. Ieškovės prašoma priteisti išlaikymo suma ir ieškovės galimybės išlaikyti vaikus įgalins tenkinti tik minimalius vaikų poreikius. Atsakovas dirba ( - ), atlyginimo vidurkis apie 1500 Lt, gauna stabilias pajamas, kurios yra pakankamos teikti numatytą vaikui išlaikymą. Be to atsakovas turi didelės vertės nekilnojamąjį turtą, kuris apsprendžia atsakovo turtinę padėtį. Manytina, kad atsakovas turi dėti pastangas gauti didesnes darbines pajamas, kad galėtų vykdyti savo kaip tėvo pareigas. Atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, padidėjus sūnaus poreikiams, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.

14Iš atsakovo L. O. priteistinas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 83 str. 1 d. 1 p., 7 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260-270 str., 430 str. 6d.,

Nutarė

16preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Ieškinį tenkinti visiškai.

17Biržų rajono apylinkės teismo 2002-08-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-646-03/2002 priteistą iš atsakovo L. O. išlaikymo dydį sūnui A. O. pakeisti, priteisiant iš L. O., a.k. ( - ) išlaikymą sūnui A. O., gim. ( - ), a.k. ( - ) po 400 Lt (keturis šimtus litų 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-02-03 iki sūnaus pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Vaiko išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise yra jo motina V. B., asmens kodas ( - )

18Sprendimas dėl išlaikymo dydžio padidinimo vykdytinas skubiai.

19Priteisti iš atsakovo L. O. 144,00 Lt žyminio mokesčio ir 20,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, šias išlaidas (164,00 Lt) sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinančius dokumentus būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

20Sprendimas per 30d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant... 2. Ieškovė V. B. ieškiniu prašo pakeisti Biržų rajono apylinkės teismo... 3. Ieškovės atstovė adv. S. Černienė nurodė, kad abiejų šalių sūnus yra... 4. Atsakovas L. O. ieškinį pripažįsta iš dalies, sutinka pagal savo turtinę... 5. Institucijos teikiančios išvadą atstovė J. M. ieškovės ieškinį palaiko... 6. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 7. Išklausius ieškovės atstovės ir atsakovo paaiškinimus, liudytojos R. O.... 8. Teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių... 9. Pagal LR CK 3.192 str. ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją... 10. Vaiko teisių konvencijoje akcentuojama būtinybė sudaryti nepilnamečiui... 11. Siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teismų praktikoje Nr. 22 publikuotoje... 13. Ieškovės nurodyti sūnaus poreikiai, šeimos išlaidos yra objektyvūs ir... 14. Iš atsakovo L. O. priteistinas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260-270 str., 430 str. 6d.,... 16. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Biržų rajono apylinkės teismo 2002-08-26 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 18. Sprendimas dėl išlaikymo dydžio padidinimo vykdytinas skubiai.... 19. Priteisti iš atsakovo L. O. 144,00 Lt žyminio mokesčio ir 20,00 Lt... 20. Sprendimas per 30d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine...