Byla 2A-485-357/2015
Dėl konkurso rezultatų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės (pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Mockevičiaus ir Linos Muchtarovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. L. apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo S. L. ieškinį atsakovei Kelmės rajono savivaldybės administracijai ir tretiesiems asmenims V. J. bei V. K. dėl konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas S. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2014-08-19 viešo konkurso „Viešosios Įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti“ rezultatus ir įpareigoti atsakovę skelbti naują viešą konkursą šioms pareigoms užimti. Nurodė, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija 2014 m. birželio mėn. paskelbė konkursą VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Ieškovas nustatyta tvarka ir terminais pateikė dokumentus dalyvauti konkurse ir netrukus gavo pranešimą, jog jo dokumentai atitinka keliamus reikalavimus. Kitą dieną gavo naują pranešimą, jog konkursas atšaukiamas, nes savivaldybės internetiniame puslapyje skelbime apie konkursą buvo padaryta klaida. Klaida buvo padaryta, nes neteisingai nurodyti skelbimo punktai, tačiau ši klaida nebuvo esminė ir negalėjo suklaidinti pretendentų. Pažymėjo, kad konkurso atšaukimo metu dokumentų padavimo terminas buvo pasibaigęs ir jokie kiti asmenys, išskyrus ieškovą, dokumentų dalyvauti konkurse nebuvo pateikę. Šio savivaldybės administracijos direktorės 2014-07-22 įsakymo Nr. A-718 nustatyta tvarka jis neapskundė, nes negavo jo kopijos, sekančią dieną buvo paskelbtas naujas konkursas ir jis nusprendė jame dalyvauti. Pateikęs dokumentus dalyvauti naujame konkurse gavo savivaldybės darbuotojo P. B. pranešimą, kad jo dokumentai atitinka reikalavimus ir pranešimą apie konkurso vietą bei laiką. 2014-08-19 dalyvavo konkurse kartu su pretendentėmis V. J. bei V. K.. Konkurso nugalėtoja buvo paskelbta V. K.. Ieškovas nurodė, kad konkurso komisija buvo sudaryta ne iš 5, o iš 4 asmenų, nebuvo numatytas komisijos narys, kuris pavaduos komisijos pirmininką, konkursas vyko neobjektyviai, nes komisijoje dalyvavo B. P., kuri yra artima V. K. draugė.

5Atsakovė Kelmės rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad pirmasis 2014-06-21 konkursas neįvyko, nes skelbime apie konkursą rajono savivaldybės internetiniame puslapyje buvo padaryta klaida – sukeista punktų numeracija, praleisti specialieji kvalifikaciniai reikalavimai ir iš naujo numeruoti punktai sekančioje grafoje, dėl ko nebeliko toliau nurodomų 9, 12 ir 13 p., kas galėjo suklaidinti pretendentus. Savivaldybės administracijos direktorės 2014-07-22 įsakymo Nr. A-718, kuriuo konkursas buvo atšauktas, ieškovas nustatyta tvarka neapskundė, todėl šis klausimas byloje nesvarstytinas. Nurodė, kad komisija sudaryta teisėtai. Net jei komisija būtų sudaryta iš 5 narių, vis tiek 3 narių dalyvavimas priimant sprendimus būtų pakankamas. Konkursas vyko laikantis visų reikalavimų, pretendentė V. K. pripažinta jo nugalėtoja pagrįstai ir teisėtai, visi ieškovo nurodyti pažeidimai buvo neesminiai ir neturėjo įtakos konkurso rezultatams, todėl prašo ieškinį atmesti.

6Trečiasis asmuo V. J. sutiko su ieškiniu. Pažymėjo, kad konkursas rengtas pažeidžiant norminių teisės aktų reikalavimus.

7Trečiasis asmuo V. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ji atitiko konkurso kvalifikacinius reikalavimus.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kelmės rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 13 d. sprendimu ieškovo S. L. ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai ir tretiesiems asmenims V. J. bei V. K. dėl konkurso rezultatų panaikinimo atmetė.

10Teismas vertino, kad 2014-08-13 įsakymu Nr. A-792 komisijos pirmininke V. U. paskirta teisėtai, formaliai buvo galima ją įtraukti į komisiją vietoje negalinčio dalyvauti V. M. ir paskirti jį pavaduoti, tačiau tai neturi esminės įtakos šiame ginče. Pažymėjo, kad V. K. atitiko kvalifikacinius reikalavimus ir jai pagrįstai buvo leista dalyvauti konkurse. Net ir atmetus komisijos narės B. P. vertinimus, bendras pretendentų įvertinimas nepasikeistų, nes aukščiausias balų vidurkis liktų V. K. (8,93), o itin nežymiai nuo jos atsilikusi V. J. (8,87) konkurso rezultatų neužginčijo. Kitų pagrindų ginčijamo konkurso rezultatus pripažinti negaliojančiais teismas nenustatė. Pažymėjo, kad kai kurie veiksmai organizuojant konkursą neatitiko Nuostatuose nustatytų reikalavimų, bet jie neturėjo įtakos konkurso rezultatams.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė

12Ieškovas S. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas neatsižvelgė, kad administracijos direktorė savo įsakymu „Dėl Viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus konkurso komisijos sudarymo“, pavesdama komisijai nustatyti ar pretendentai atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, pažeidė Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl viešųjų konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo“, nes tarybos sprendime pretendentų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo vertinimo funkcijos komisijai nesuteiktos, minėta funkcija priskirta personalo skyriui.

152. Pagal pateiktus dokumentus P. B. atostogavo tik nuo 2014-08-11 ir vertinti galėjo. Iki minėto konkurso savivaldybės skelbiamų konkursų pretendentų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams vertindavo būtent šis specialistas, turintis didelę patirtį. Jam ir kilo abejonės dėl galimo pretendentų kvalifikacijos neatitikimo konkursui. Todėl šio asmens dalyvavimas komisijos darbe vertinant kvalifikacinius reikalavimus ir balsuojant dėl atitikimo reikalavimams galėjo turėti esminės reikšmės komisijos nariams priimant sprendimą.

163. Mano, kad kvalifikacinių reikalavimų vertinimą nulėmė teisininko nuomonė, nes B. P. balsavo taip, kaip išaiškino teisininkas, tai patvirtina, kad komisijos narė L. E. turėjo drąsos ir kitą dieną keitė nuomonę, o B. P., būdama kurso draugė, ne. Administracijos direktorė į komisiją įtraukė V. M., kuris atstogavo nuo 2014-08-04 iki 2014-08-14, ir buvo aišku, kad negales dalyvauti vertinant pretendentų atitikimą bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams. Įsakymas dėl komisijos pirmininko V. M. komandiruotės į Vengriją priimtas 2014-08-06, tik viena dieną po komisijos sudarymo, ir savivaldybė negalėjo nežinoti, kad komisijos darbe šis asmuo negalės dalyvauti. Jau komisijos sudarymo metu buvo aišku, kad komisijos darbe galės dalyvauti trys nariai.

174. Teigia, kad teismas neteisingai vertino pretendentės V. K. atitinkamumą bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimus turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį sveikatos priežiūros arba socialinių paslaugų srityse. Ji dirba ( - ) kasoje kontrolės skyriuje darbuotoja, kuriai vadovauja skyriaus vedėja. Internete, pateiktoje informacijoje apie šio skyriaus vedėjos funkcijas numatyta, „kad vedėja organizuoja ir kontroliuoja kontrolės skyriui nustatytų funkcijų vykdymą ir jai pavaldūs atitinkamo skyriaus vyriausieji specialistai“. Administracijos direktorės sudaryta komisija savo sprendimą apie V. K. atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams grindžia A. K. komentaru, kontekste imtu iš sakinio vidurio, kad „pretendentė atitinka ir administracinio darbo patirties reikalavimą, nes organizuoja finansinių išteklių panaudojimo kontrolę“ nepaaiškinant, kad administracinio darbo patirtį įrodo personalo administravimo kontrolė, atliekant išvardintas funkcijas įstaigoje, bet ne kontroliuojant tas įstaigas. Tai galėjo suklaidinti kitus komisijos narius priimant sprendimą dėl atitikimo.

18Trečiasis asmuo V. J. pateiktu atsiliepimu nurodo, kad sutinka su apeliacinius skundu.

19Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismas netinkamai aiškino „administracinio darbo patirties“ sąvoką.

212. Konkursą laimėjusi V. K. neatitiko konkurso kvalifikacinių reikalavimų.

22Atsakovė Kelmės rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

23Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

241. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia hipotetiniais teiginiais, kurių nepagrindžia jokiais įrodymais.

252. Komisija dėl objektyvių priežasčių buvo sudaryta iš 4 asmenų. Mano, kad komisijos sudėtis neturėjo įtakos pretendentų vertinimo objektyvumui ir nėra pagrindas naikinti konkurso rezultatų.

263. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-792 buvo pakeista komisijos sudėtis nustatant, kad viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus konkurso komisijos pirmininko pareigas eina V. U., Turto valdymo skyriaus vedėja. Pretendentų pateikti dokumentai naujai paskirtam pirmininkui buvo perduoti 2014-08-13. Komisijos pirmininkė sutiko su 2014-08-06 Dokumentų patikrinimo akto Nr. VA-51 išvada ir pastabų ir pasiūlymų nepateikė.

274. V. K., dirbdama viešojo administravimo subjekte, vykdė administravimo funkcijas, rengė patikrinimo pažymas, ekspertizės pažymas, atliko ekspertizes, organizavo finansinių išteklių valdymą. Taigi ji atitiko Konkurso viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų 4 punktą „turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas netenkintinas.

30Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

31Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktas numato, kad paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija apima savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimą į pareigas ir atleidimą iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimą Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, išskyrus įstaigas, kuriose dirba dešimt ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių medicinos praktikos licenciją, vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkeriems metams. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina atitinkamos įstaigos steigėjas arba visuotinis dalininkų susirinkimas. Minėtos straipsnio 6 dalyje numatyta, kad LNSS biudžetinių ir viešųjų įstaigų ar jų filialų ir padalinių vadovai bei šių įstaigų sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami ir iš darbo atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

32Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Viešosios Įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti konkurso rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo. Atsakovė skelbdama ir vykdydama viešą konkursą neturi viešojo administravimo įgaliojimų ir netaikomas Valstybės tarnybos įstatymas pareigoms užimti. Šiuo atveju veikė vykdydama jai, kaip Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos steigėjai pavestas funkcijas, bet ne veikdama kaip viešojo administravimo subjektas. Ieškovo keliamas ginčas susijęs su darbo teisiniais santykiais, todėl teisėjų kolegija pažymi, kad Konkurso nuostatų (b.l. 16) 45 punkte nurodyta apskundimo teismui administracinių bylų teisenos tvarka netaikytina šioje byloje.

33Byloje nustatytos faktinės aplinkybės iš kurių matyti, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės 2014-07-22 įsakymu Nr. A-718 buvo atšauktas paskelbtas konkursas Viešosios Įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti, apeliantas S. L. neskundė šio įsakymo. Teisėjų kolegija šio įsakymo teisėtumo nesvarsto, nes jo teisėtumas nėra ieškinio nagrinėjimo dalyku. Bylos dokumentais nustatyta, kad paskelbus naują konkursą, dokumentų pateikimas pretendentams numatytas iki 2014 m. rugpjūčio 5 d., dokumentus pateikė trys pretendentai: apeliantas S. L., V. J., V. K.. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad buvo pažeisti procedūriniai reikalavimai sudarant konkurso komisiją. Iš bylos duomenų matyti, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės I. S. 2014 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus konkurso komisijos sudarymo Nr. A-768, konkursui vykdyti buvo sudaryta keturių narių komisija, susidedanti iš pirmininko V. M., einančio administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, narių L. E., einančios Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės vyriausiosios gydytojos pareigas, A. K., einančio Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas, B. P., einančios viešosios įstaigos Kelmės ligoninės direktorės pareigas. Minėtu įsakymu komisijai pavesta 2014 m. rugpjūčio 6-7 dienomis išanalizuoti pretendentų pateiktus dokumentus ir nustatyti, ar pretendentai atitinka bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Numatyta, kad konkursas organizuojamas 2014 m. rugpjūčio 19 d. 9 val.

34Savivaldybės administracijos direktorės 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. AA-285 teisės ir personalo skyriaus vyriausiajam specialistui P. B. buvo suteiktos atostogos laikotarpiu nuo 2014-08-11 iki 2014-08-29, o 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. AA-10 V. M. suteiktos atostogos nuo 2014-08-04 iki 2014-08-14. Savivaldybės administracijos direktorės 2014 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A-792 nustatyta, kad dėl V. M. išvykimo į ( - ) konkurso komisijos pirmininko pareigas eina V. U.. Apeliantas teigia, kad atsakovei sudarant konkurso komisiją buvo aišku, kad V. M. negalės dalyvauti konkurse dėl išvykimo į ( - ). Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentas nesudaro pagrindo tokiai išvadai, nes įsakymas dėl konkurso komisijos pirmininko pakeitimo buvo priimtas jau kitą dieną, t. y. 2014 m. rugpjūčio 6 d. Pagal Viešų konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų (toliau – Nuostatų) 19 punktą, komisija sudaroma iš penkių narių; įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai, komisijos sekretorius; komisijos pirmininku skiriamas Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas arba kitas administracijos darbuotojas; į komisiją turi būti įtrauktas Personalo skyriaus vedėjas ir specialistas, vykdantis personalo valdymo funkcijas; komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Pagal Nuostatų 20 punktą, komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai, kai konkurso organizavimo dieną paaiškėja, kad konkurso komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos pirmininkas, jo pareigas eina įsakyme dėl komisijos sudarymo numatytas komisijos narys. Administracijos direktoriaus pavaduotojui Konkurso vykdymo metu išvykus į komandiruotę užsienyje, 2014-08-13 įsakymu Nr. A-792 buvo paskirtas kitas komisijos pirmininkas, kas pagal Nuostatus buvo galima.

35Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad specialistas, vykdantis personalo valdymo funkcijas, savivaldybėje yra tik P. B., o jam nesant pagal pareigybines instrukcijas jo funkcijas atlieka personalo skyriaus vedėjas A. K.. Atsakovės argumentas, kad komisija dėl objektyvių priežasčių buvo sudaryta iš 4 asmenų, kadangi pagal Nuostatus į komisijos sudėtį turėjęs įeiti Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas P. B. nuo 2014 m. rugpjūčio 11 d. atostogavo, nėra teisingas. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad dokumentų patikrinimo aktas buvo priimtas 2014 m. rugpjūčio 6 d., taigi, šiame etape personalo skyriaus vyriausiasis specialistas galėjo dalyvauti. Teisėjų kolegijos vertinimu, procedūriniai pažeidimai sudarant komisiją buvo padaryti, tačiau susiklostė tokia situacija, kad Nuostatų 19 punkto realiai įgyvendinti nebuvo įmanoma. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovei į komisijos sudėtį įtraukus kitą asmenį, Nuostatų 19 punktas taip pat būtų pažeistas, todėl atsakovė neturėjo pareigos į komisijos sudėtį įtraukti kitą asmenį. Pagal Nuostatų 20 punktą, komisijos nariui negalint dalyvauti dėl svarbių priežasčių, komisija gali dirbti, jei jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių, o aplinkybių vertinimas ir prisikyrimas svarbioms yra paliekamas spręsti konkurso komisijai.

36Iš 2014 m. rugpjūčio 19 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pretendentų į viešosios įstaigos Kelmės rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas konkurso protokolo Nr. VK-524 matyti, kad komisijos narių V. U., L. E., A. K. ir B. P. sprendimu, konkursą laimėjo V. K.. Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. rugpjūčio 6 d. Dokumentų patikrinimo akte Nr. VA-51 nurodoma, kad aktą pasirašę komisijos nariai (L. E., A. K., B. P.) vienbalsiai nusprendė dėl visų pretendentų atitikimo nustatytiems reikalavimams ir galėjimo dalyvauti konkurse. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog tai, kad komisijos narė L. E., po to, kai jau buvo išsiųstas pranešimas pretendentams, pakeitė nuomonę pretendentės V. K. atžvilgiu į „susilaikau“, neturi įtakos bendram komisijos sprendimui. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Nuostatų 20 punktą sprendimas priimamas balsų dauguma. Komisijos pirmininką pakeitusi V. U. neišreiškė savo nepritarimo dėl pretendentų vertinimo, todėl darytina išvada, kad pritarė 2014 m. rugpjūčio 6 d. Dokumentų patikrinimo akte Nr. VA-51 padarytai komisijos narių išvadai dėl pretendentų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo konkurso sąlygoms. Taigi spręstina, kad Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto P. B. balsas konkurso rezultatų nebūtų pakeitęs.

37Teisėjų kolegija pažymi, kad šalys, pagal CPK Nuostatas, numatančias įrodinėjimo taisykles, turi įrodyti aplinkybes kuriomis remiasi. Apelianto argumentai dėl to, kad kvalifikacinių reikalavimų vertinimą turėjo nulemti teisininko nuomonė yra nepagrįsti ir neįrodyti.

38Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad konkursą laimėjusi pretendentė V. K. neatitinka konkurso reikalavimo - turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį sveikatos priežiūros arba socialinių paslaugų srityse. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu šį argumentą ir pažymi, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001m. gegužės 25 d. įsakyme Nr. 299-3 punkte nustatyta, kad kvalifikaciniuose reikalavimuose vartojama sąvoka „administracinio darbo patirtis“ suprantama kaip darbo patirtis, įgyta vadovaujant valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą, paskirstymą ir (arba) jų panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą. Teisėjų kolegija vertina, kad pažodinis sąvokos „administracinio darbo patirtis“ aiškinimas rodo, kad asmuo, vadovaudamas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, turi atlikti personalo administravimo funkcijas organizuojant finansinių išteklių valdymą ar paskirstymą, arba jų panaudojimo kontrolę, arba rengia ar organizuoja, arba koordinuoja įstaigos veiklos plano rengimą ar įgyvendinimą (gali atlikti visas įvardytas funkcijas arba vieną iš jų). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rašte patvirtinama, kad V. K., pagal jos pareigybės aprašą, atliko funkcijas, atitinkančias kvalifikacinių reikalavimų nuostatą „darbo patirtis, rengiant, organizuojant ir/arba koordinuojant įstaigos veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą“ bei nuostatą „darbo patirtis, organizuojant finansinių išteklių panaudojimo kontrolę“. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas įrodymus, turėjo pagrindą vadovautis ne interneto tinklalapyje nurodomomis, bet patvirtintomis ir pareigybės aprašyme numatytomis funkcijomis.

39Teisėjų kolegija pripažįsta teisingu atsakovės argumentą, kad formalios procedūros pažeidimas yra pagrindu panaikinti administracinį aktą tik tada, jeigu nustatoma procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui. Nenustačius esminių pažeidimų, kurie turėtų įtaką galutinio komisijos sprendimo priėmimui, nėra pagrindo naikinti skundžiamų konkurso rezultatų.

40Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytus argumentus konstatuoja, kad atsakovės Kelmės rajono savivaldybės administracijos sprendimai, susiję su konkurso komisijos sudarymu ir narių paskyrimu, neturėjo įtakos konkurse dalyvavusių pretendentų objektyviam įvertinimui, todėl nesudaro pagrindo naikinti konkurso rezultatų.

41Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai taikė teisės normas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

45Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bylos šalims.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti... 5. Atsakovė Kelmės rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir... 6. Trečiasis asmuo V. J. sutiko su ieškiniu. Pažymėjo, kad konkursas rengtas... 7. Trečiasis asmuo V. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kelmės rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 13 d. sprendimu ieškovo S. L.... 10. Teismas vertino, kad 2014-08-13 įsakymu Nr. A-792 komisijos pirmininke V. U.... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė... 12. Ieškovas S. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Teismas neatsižvelgė, kad administracijos direktorė savo įsakymu „Dėl... 15. 2. Pagal pateiktus dokumentus P. B. atostogavo tik nuo 2014-08-11 ir vertinti... 16. 3. Mano, kad kvalifikacinių reikalavimų vertinimą nulėmė teisininko... 17. 4. Teigia, kad teismas neteisingai vertino pretendentės V. K. atitinkamumą... 18. Trečiasis asmuo V. J. pateiktu atsiliepimu nurodo, kad sutinka su apeliacinius... 19. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 20. 1. Teismas netinkamai aiškino „administracinio darbo patirties“ sąvoką.... 21. 2. Konkursą laimėjusi V. K. neatitiko konkurso kvalifikacinių reikalavimų.... 22. Atsakovė Kelmės rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu... 23. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia hipotetiniais teiginiais, kurių... 25. 2. Komisija dėl objektyvių priežasčių buvo sudaryta iš 4 asmenų. Mano,... 26. 3. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-792... 27. 4. V. K., dirbdama viešojo administravimo subjekte, vykdė administravimo... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 30. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 31. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktas numato, kad... 32. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Viešosios Įstaigos Kelmės rajono... 33. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės iš kurių matyti, kad Kelmės rajono... 34. Savivaldybės administracijos direktorės 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr.... 35. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad specialistas, vykdantis personalo... 36. Iš 2014 m. rugpjūčio 19 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad šalys, pagal CPK Nuostatas, numatančias... 38. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad konkursą laimėjusi pretendentė... 39. Teisėjų kolegija pripažįsta teisingu atsakovės argumentą, kad formalios... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytus argumentus konstatuoja, kad... 41. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimą palikti... 44. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 45. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bylos šalims....