Byla A-525-181-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Tadui Škimeliui,

4trečiajam suinteresuotam asmeniui V. S.,

5trečiajam suinteresuotam asmeniui V. V. ir jo atstovui advokatui Ričardui Suslavičiui,

6trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovei Justinai Betrulytei,

7trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB banko atstovui advokatui Jonui Plateliui,

8trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės DnB NORD banko atstovui advokatui Laimonui Pivorui,

9viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Neringos savivaldybės, trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Neringos savivaldybei ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjai – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, G. V., V. G., T. D., D. T. –V., K. Š., G. S., A. A. S. Geb.G., N. F. (N. F.), J. N., V. V., E. M., V. M., A. A., B. K., K. V., akcinei bendrovei poilsio namams „Ąžuolynas“, R. N. , akcinei bendrovei „VST“, V. S., uždarajai akcinei bendrovei „Sejota“, A. V., V. V., N. V., uždarajai akcinei bendrovei „Vigysta“, A. P., M. M., J. P., D. P., akcinei bendrovei „Parex“ bankui, R. B. individualiai įmonei „Selanda“, L. J. T., Š. A., O. A., A. K., A. K., L. K., S. V. (P.), G. T., bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „EKSPO-MATEC“, akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“, M. A., E. A., A. V., akcinei bendrovei SEB bankui, A. Š., Ž. S., G. J., O. V., R. V., akcinei bendrovei DnB NORD bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Metbalta“, SP uždarajai akcinei bendrovei „Neringos komunalininkas“, kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, R. K. projektavimo firmai, D. A. dėl aktų panaikinimo.

10Teisėjų kolegija

Nustatė

11I.

12Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašymu (t. I, b.l. 3–14) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas:

131. pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. 44 „Dėl teritorijos Juodkrantės gyv., apimančios p/n „Undinė“, miesto viešąjį tualetą, Juodkrantės kultūros centrą bei teritoriją, besiribojančią su L.Rėzos g. vakarine dalimi, detaliojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas);

142. pripažinti negaliojančiais projektavimo sąvadus, Neringos savivaldybės išduotus: 2001 m. lapkričio 6 d., 2002 m. balandžio 22 d., 2002 m. lapkričio 22 d., 2002 m. lapkričio 28 d., 2003 m. gegužės 29 d., 2003 m. birželio 10 d.;

153. pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės administracijos išduotus statybos leidimus: 2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 49, 2002 m. lapkričio 29 d. Nr. 51, 2003 m. rugsėjo 17 d. Nr. 108, 2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. 110, 2003 m. lapkričio 5 d. Nr. 114;

164. pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (toliau – ir Klaipėdos AVA) pripažinimo tinkamu naudoti aktus: 2004 m. gruodžio 1 d., 2004 m. gruodžio 3 d., 2003 m. spalio 15 d., 2004 m. vasario 4 d.

17Nurodė, kad Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 44 ,, Dėl teritorijos Juodkrantės gyv., apimančius p/n ,,Undinė“, miesto viešąjį tualetą, Juodkrantės kultūros centrą bei teritoriją, besiribojančią su L. Rėzos g. vakarine dalimi, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (toliau – ir Detalusis planas) apibrėžti žemės sklypai (nuo 1 iki 11 pozicijos), nuosavybės teise priklausantys Lietuvos valstybei, patikėjimo teise valdomi Klaipėdos AVA. Detaliuoju planu suformuotuose valstybinės žemės sklypuose esantys statiniai (nuo 1 iki 51 pozicijos) priklauso tretiesiems suinteresuotiems asmenims. Pažymėjo, jog Detaliojo plano pagrindiniais sprendiniais suformuota 15 atskirų žemės sklypų. Teigė, jog ginčijami Detaliojo plano sprendiniai nepagrįsti, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1269 patvirtintai Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui) (toliau – ir KNNPP schema), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 308 patvirtintų Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų (toliau – ir Parko nuostatai) 4, 6.6, 11 punktams, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 25 straipsnio 6 daliai. Pažymėjo, kad ginčo teritorija pagal KNNPP schemą patenka į gyvenamąją funkcinę zoną, dauguma iš 15 suformuotų žemės sklypų pagal Juodkrantės architektūrinio tvarkymo reglamentą yra bažnyčios ir „Ąžuolyno“ poilsio namų teritorijoje, kurioje draudžiama didinti pastatų aukštingumą ir tankinti apstatymą, o tai numato Detaliojo plano sprendiniai sklypuose R1 ir K4. Detaliojo plano sprendiniai žemės sklypuose numato esamų poilsio namų rekonstrukciją į gyvenamuosius namus, tačiau tokia teritorija pagal KNNPP schemos sprendinius negali būti paversta gyvenamąja. Tuo tarpu kadangi Detaliojo plano sprendiniai prieštarauja KNNPP schemos bei kitų teisės aktų nuostatoms, naikinti ir ginčijamo Detaliojo plano pagrindu priimti kiti administraciniai aktai – ginčijami projektavimo sąlygų sąvadai, statybos leidimai, pripažinimo tinkamu naudoti aktai.

18Atsakovas Neringos savivaldybė atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 88–90) prašė administracinę bylą nutraukti.

19Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 1 dalį, pabrėžė, jog pareiškėjas ginčija viešus administracinius aktus, priimtus 2001 metais, todėl akivaizdžiai pažeistos ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatos. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS8-98/2006, A4-467/2004, AS2-74/2006) ir nurodė, jog byla nutrauktina. Be to, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimą net ir tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad Detalusis planas prieštaravo pareiškėjo prašyme nurodytiems teisės aktams, jokia intervencija į tokį teisinį reguliavimą nebegalima. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos raštų (2007-10-25 Nr. 4-08-825 ir 2007-10-30 Nr. 4-08-832), pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl galimo Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojų netinkamo tarnybos pareigų atlikimo, todėl viešojo intereso gynimas, iškeliant administracinę bylą, yra iracionalus ir netinkamas. Atsižvelgia į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. A5-1385/2006, A1-806/2004, A10-1694/2005, A2-24/2005, A6-1090/2006 ir kt.) ir pabrėžia, jog kadangi pareiškėjas neginčijam įgaliotų institucijų aktų, kurių pagrindu priimtas Detalusis planas, nėra pagrindo tenkinti prašymo reikalavimą dėl administracinių aktų panaikinimo. Remdamasis Teritorijų planavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 3 dalimi, pabrėžia, jog kadangi KNNPP schema yra specialusis planavimo dokumentas, jis yra tik rekomendacinio pobūdžio ir jame įtvirtinti reikalavimai ginčo šalims neprivalomi. Ginčijami administraciniai aktai iš esmės yra realizuoti, Detaliojo plano sprendiniai įgyvendinti, jų pagrindu susiformavo ir ilgą laiką egzistuoja teisiniai santykiai, todėl prašymo patenkinimas sukurtų teisinio neapibrėžtumo ir netikrumo situaciją.

20Atsakovas Klaipėdos AVA (teisių perėmėjai – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 182–185, t. IV, b.l. 93–96) nurodė, kad sutinka su prašymu ir jame pareikštais reikalavimais dėl Klaipėdos AVA 2004 m. gruodžio 1 d., 2004 m. gruodžio 3 d., 2003 m. spalio 15 d. ir 2004 m. vasario 4 d. statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo, jei teritorijų planavimo dokumentai, kurių pagrindu buvo priimti tokie aktai, bus pripažinti negaliojančiais.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo V. G. atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 36) nurodė, kad su prašymu panaikinti Sprendimo punktą, kuriuo (10 p.) ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2003 m. gegužės 16 d. nuomos sutarties Nr. N23/2003-0215 pagrindu išnuomotas V. G., 2003 m. gegužės 16 d. nuomos sutarties Nr. N23/2003-0214 pagrindu išnuomotas G. V., 2003 m. balandžio 23 d. nuomos sutarties Nr. N23/2003-0195 pagrindu išnuomotas T. D., Klaipėdos apskrities viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 13.6-1139 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas, nesutinka.

22Nurodė, jog statiniai, esantys ( - ), Juodkrantė, Neringa, yra pastatyti dar 1920 metais ir iki šiol naudojami kaip gyvenamosios paskirties pastatai, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims. Todėl Detaliojo plano sprendiniais suformuoti ir nuomos sutarčių pagrindu išnuomoti žemės sklypai tokiu adresu negalėjo būti vertinami kaip poilsio namų teritorija.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 37) su prašymu nesutiko, nes jis yra teisėtas savo nekilnojamojo turto savininkas.

24Tretieji suinteresuoti asmenis V. V. ir K. V. atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 77) su prašymu nesutiko.

25Nurodė, kad darbai buvo vykdomi pagal teisės aktus, suderinus su įgaliotomis institucijomis, gavus reikalingus leidimus.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 78–84) prašė prašymą tenkinti. Atsiliepimas iš esmės pagrįstas tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškėjo prašymas.

27Papildomai nurodė, kad Detaliojo plano sprendiniai, numatantys naujos sporto salės statybą (sklype R-1, detaliojo plano brėžinyje pažymėtame Nr. 6), esamą pastatų rekonstrukciją uždengiant komercinės paskirties sklype esančius vidinius kiemus ir plokščiastogius pastatus skaidriu stogu sklype K-4 (Detaliojo plano brėžinyje pažymėtas Nr. 7), prieštarauja KNNPP schemos sprendiniams, draudžiantiems apstatytose poilsio namų teritorijose didinti pastatų aukštingumą ir tankinti apstatymą. Be to, didžioji dalis suplanuotos teritorijos patenka į teritoriją, schematiškai pažymėtą kaip esamos poilsio įstaigų teritorijos.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 109–113) prašė prašymą atmesti.

29Nurodė, kad praleistas terminas prašymui pateikti. Be to, pareiškėjas, prašydamas panaikinti skundžiamus aktus, nenurodė, kokios yra galimos pasekmės, prašymą patenkinus, liktų neišspręstas ginčo turto eksploatacijos klausimas, o tokia situacija būtų nesuderinama su teisinio aiškumo ir teisinės valstybės principais. Pagal ABTĮ 92 straipsnį skundžiamo akto panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veikimo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Tuo tarpu UAB „Vigysta“, A. Š. ir E. M. yra sąžiningi ginčo butų, adresu ( - ), ( - ), ( - ), Neringa, įgijėjai. Pagal bendrąjį teisės principą suteikta teisė gali būti atimta tik esant teisės turėtojo nesąžiningumui. Pabrėžia, jog viešosios nuosavybės gynimas negali būti absoliutinamas ir vykdomas, neatsižvelgiant į sąžiningų kreditorių ar sąžiningų turto įgijėjų interesus.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „VST“ atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 142–143) nurodė, kad ginčo Detalusis planas sklypo dalyje, kurioje yra AB „VST“ transformatorinės pastotė, nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, nes žemės sklype, kuriame yra transformatorinė pastotė, negalėjo būti formuojamas žemės sklypas su kitokia paskirtimi, nei buvo nustatyta Detaliuoju planu. Todėl teigė, jog visas Sprendimas nenaikintinas, jis naikintinas tik dalyje dėl tų sklypų, kurie buvo suformuoti, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo AB bankas „Hansabankas“ atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 148–150) prašė prašymą atmesti.

32Nurodė, jog prašymas paduotas, praleidus ABTĮ nustatytą vieno mėnesio kreipimosi su skundu į teismą terminą. Pabrėžė, jog pareiškėjas nenurodė ir neginčijo statytojų sąžiningumo leidimų statybai gavimo procese, tiek statant, tiek priduodant statinius eksploatavimui. Be to, pareiškėjas nenurodė, kokią įtaką jo ginčijamų administracinių aktų panaikinimas turės trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėms ir interesams. Pažymėjo, jog turi būti ginamos sąžiningų įgijėjų teisės bei turtinių santykių stabilumas.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 155–162) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

34Nurodė, jog neaišku, koks viešasis interesas ginamas, nes visi nurodyti tariami pažeidimai pagrįsti išimtinai prielaidomis. Teigė, jog jis nepagrįstai įtrauktas į bylinėjimąsi, nes jis nekeitė patalpų paskirties, jam nustatytos paskirties patalpos jau buvo suteiktos įgaliotos savivaldybės institucijos sprendimu. Remdamasis ABTĮ 25 straipsnio 1 dalimi, Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis (34 str. 1 d., 2 d. 2 p., 35 str. 4 ir 5 d.), nurodė, jog nagrinėjamu atveju turėjo būti pasinaudota ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka – pareiškėjas turėjo kreiptis į Klaipėdos AVA , o po to – į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 177) su prašymu nesutiko.

36Tretieji suinteresuoti asmenys E. A. ir M. A. atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 196–202) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

37Nurodė, kad nekilnojamąjį turtą ( - ), Neringa, įgijo praėjus keleriems metams po Sprendimo priėmimo, todėl yra sąžiningi įgijėjai. Teigė, kad ginčas turi būti išspręstas, parengiant atitinkamų teisės aktų pakeitimus, patraukiant atsakomybėn asmenis, atsakingus už veiksmus ir sprendimus, kurie ginčijami byloje. Pažymėjo, kad KNNPP schema nebuvo vieša ir prieinama, tai nėra generalinis (bendrasis) ar specialusis teritorijų planavimo dokumentas, todėl pareiškėjui teigti, kad ginčijami Detaliojo planavimo sprendiniai prieštarauja aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentui, nėra pakankamo teisinio pagrindo.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į prašymą (t. III, b.l. 108–109) prašė prašymą tenkinti.

39Nurodė, kad ginčijami Detaliojo plano sprendiniai žemės sklypuose R1 ir K4 (numatyta įrengti visus metus veikiantį sporto centrą ir uždengti atviras erdves, t. y. vidinius kiemus, skaidriu stogu) pažeidžia KNNPP schemos Juodkrantės ir apylinkių principinio plano Architektūrinės planinės dalies Juodkrantės architektūrinio tvarkymo XXI reglamento reikalavimus, draudžiančius šioje vietoje didinti pastatų aukštingumą ir tankinti apstatymą. Detaliojo plano sprendiniai žemės sklypuose G2-1, G2-2, G2-3, G2-4 ir G2-5 (numatyta esamų poilsio namų rekonstrukcija į gyvenamuosius namus) taip pat pažeidžia minėto reglamento reikalavimus ir KNNPP schemos Juodkrantės pamario zonos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemą, nes ši žemė nėra pažymėta kaip teritorija, kuri gali būti paversta gyvenamąja teritorija.

40II.

41Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 1 d. sprendimu (t. IV, b.l. 110–127) pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies ir panaikino Sprendimą, išskyrus Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų sprendinius, liečiančius: 1.1. V1 - visuomeninės paskirties – Evangelikų Liuteronų bažnyčiai; 1.2. B - bendro naudojimo – 20 vietų turistinių automobilių treilerių stovėjimo aikštelei; 1.3. 16 – infrastruktūros – miesto viešajam tualetui, įrengiant dušą ir suomišką pirtį; 1.4. 14 – infrastruktūros – elektros rajoninei pastotei; panaikino projektavimo sąvadus, Neringos savivaldybės išduotus 2001 m. lapkričio 6 d., 2002 m. balandžio 22 d., 2002 m. lapkričio 22 d., 2002 m. lapkričio 28 d., 2003 m. gegužės 29 d., 2003 m. birželio 10 d.; panaikino Neringos savivaldybės administracijos išduotus statybos leidimus: 2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 49, 2002 m. lapkričio 29 d. Nr. 51, 2003 m. rugsėjo 17 d. Nr. 108, 2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. 110, 2003 m. lapkričio 5 d. Nr. 114; panaikino Klaipėdos AVA pripažinimo tinkamu naudoti aktus: 2004 m. gruodžio 1 d., 2004 m. gruodžio 3 d., 2003 m. spalio 15 d., 2004 m. vasario 4 d.

42Nustatė, kad Neringos miesto savivaldybės valdyba 1999 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 34 nusprendė organizuoti teritorijos prie Juodkrantės gyvenvietėje nuo p/n „Undinė“, apimant miesto sanitarinį mazgą, Juodkrantės kultūros centrą ir teritoriją L. Rėzos vakarinėje pusėje, Neringos mieste, detaliųjų planų rengimą, planavimo organizatoriaus funkcijas pavesdama vykdyti Neringos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriui. Sąlygos teritorijų planavimo dokumentui – teritorijos, Juodkrantės gyvenvietė, apimančios p/n „Undinė“, miesto viešąjį tualetą, Juodkrantės kultūros centrą bei teritoriją besiribojančią su L. Rėzos gatvės vakarine dalimi, Neringoje, detaliajam planui rengti buvo išduotos 1999 m. gegužės 13 d. Išduotose planavimo sąlygose nurodyta, kad planuojamai teritorijai, inter alia, taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Saugomų teritorijų įstatymas, Parko nuostatai, KNNPP schema, Lietuvos pajūrio probleminio arealo kompleksinis gamtos apsaugos projektas. 1999 m. gegužės 18 d. patvirtintoje planavimo užduotyje nurodyti planavimo tikslai – nustatyti ir įteisinti atliktus procedūrinius veiksmus, planuojamoje teritorijoje esamų ir naujai formuojamų sklypų ribas, jų dydžius, architektūrinius urbanistinius apribojimus, paskirtį, paminklotvarkinius bei aplinkosauginius reikalavimus, galimybę rekonstruoti esamus pastatus. Neringos miesto savivaldybės taryba 2000 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 132 patvirtino teritorijos, apimančios p/n „Undinė“, miesto viešąjį tualetą, Juodkrantės kultūros centrą bei teritoriją, besiribojančią su L. Rėzos g. vakarine dalimi, Juodkrantės gyvenvietė, Neringa, detaliojo plano raidos programą. Neringos savivaldybės taryba Sprendimu patvirtino teritorijos, apimančios p/n „Undinė“, miesto viešąjį tualetą, Juodkrantės kultūros centrą bei teritoriją, besiribojančią su L. Rėzos g. vakarine dalimi, Neringoje, detalųjį planą pagal priedą Nr. 1. Detaliojo plano sprendiniais numatyta, kad planuojama teritorija yra vakarinėje L. Rėzos gatvės pusėje, tarp gatvės ir parabolinių kopų. Visuomeninė 1 teritorija, sklypo plotas 375 kv. m, kuriame yra Liuteronų evangelikų bažnyčia, statyta 1883 metais. Aplink bažnyčią yra naujai išgrįsta betono trinkelių danga, siūloma bažnyčios šventorių apsodinti gėlėmis ir dekoratyviniais žemaūgiais spygliuočiais. Sklypas priklauso evangelikų-liuteronų bendruomenei, siūloma sudaryti valstybinę žemės nuomos sutartį. Bendrojo naudojimo teritorija B, sklypo plotas 4915 kv. m, teritorija tarp L. Rėzos gatvės, miesto viešojo tualeto, AB poilsio namai „Ąžuolynas“ ir ( - ) sklypo, skirta gyvenvietės bendram naudojimui bei kitiems savivaldybės poreikiams. Ji skiriama bendrojo naudojimo želdiniams įrengti bei eksploatuoti. Greta bažnyčios esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje ketinama įrengti šešias vietas, atžymėtas dangas ir skirtas tik liuteronų-evangelikų bažnyčiai, kitoje aikštelės dalyje siūloma įrengti vietas keturiolikos automobilių-treilerių stovėjimui, įrengti elektros įvadus. I-6 – infrastruktūros teritorija, sklypo plotas 237 kv. m – tai turistinių automobilių-treilerių paslaugoms rekonstruotas miesto viešasis tualetas, kuriame yra dušas, suomiška pirtis. Objektas priklauso SP UAB „Neringos komunalininkas“, su kuriuo suderinta žemės nuomos sutartis. I-4 – infrastruktūros teritorija, sklypas 240 kv. m ploto su rajonine elektros pastote, siūloma apželdinti tujomis. V-2 – visuomeninės paskirties sklypas, priklausantis Neringos miesto savivaldybės tarybai, rekonstravus kultūros centro estradą, uždengus amfiteatrą skaidriu stogu, sklypą siūloma praplėsti 6 metrus į vakarų pusę 180 kv. m, sklype numatoma vystyti koncertinę programą, vystyti tradicinę Neringos festivalių programą. R-1 – komercinės paskirties sklypas, sklypo plotas 1 514 kv. m, sklypo užstatymo tankis 0,5, sklypo užstatymo intensyvumas 0,6, numatoma sklypą praplėsti pietų kryptimi, koreguojant 11 ir 12 pozicijas, esančių teniso kortų vietoje įrengti universalią sporto salę, kurioje tilptų teniso kortai, krepšinio, tinklinio gabaritų aikštelės. Siūloma įrengti sporto centrą, greta yra vienintelis Neringos stadionas ir Juodkrantėje yra olimpinių rinktinių rengimo centras. Centras turėtų veikti ištisus metus, jame rengiami tradiciniai turnyrai. Sklypas priklauso AB poilsio namams „Ąžuolynas“, statant sporto kompleksą nuo aukštos įtampos stulpo elektros linija nuvedama aukštos įtampos kabeliu iki elektros pastotės Nr. 10/35. K-4 – komercinės paskirties sklypas, priklausantis AB poilsio namams „Ąžuolynas“, sudaryta žemės nuomos sutartis 99 metams, koreguojant sklypo ribas siūloma sudaryti naują žemės sklypo nuomos sutartį, sklypo plotas 8 320 kv. m, sklypo užstatymo tankis 0,6, užstatymo intensyvumas 1,0. Praplečiant vasaros sezoną, uždengti stikliniu stogu kraigo ALT 12.80 vidinius kiemus Nr. 7 ir Nr. 8. Vidinio kiemo Nr. 7 stiklu dengti rytinį fasadą (vyraujantys marių vėjai), vakarinį fasadą paliekant atvirą, susiliejantį su natūralia gamta, nuo jūros vėjų apsaugotą parabolinių kopų, kieme toliau vystyti įrengtus baseinus ir vandens atrakcionus, įrengti lietuvišką rastų pirtį, sukurti būdingą Neringos peizažą, naudojant vietinius želdinius. Įrengti vaikų žaidimų aikšteles, pastatyti dekoratyvines skulptūras, sukurti atraktyvų mažųjų architektūros formų vidaus kiemą, uždengti stikliniu stogu „C“ plokščiastogius pastatus, II a. įrengti kėglių aikštelę, sveikatingumo centrą su treniruokliais, Nr. 16 esami kuro rezervuarai. G2-1 – mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypas, sklypo plotas 562 kv. m, užstatymo tankis 0,8, užstatymo intensyvumas 1,6, rekonstruotas AB „Ąžuolynas“ korpusas Nr. 8. Numatoma įrengti gyvenamąjį namą, sudaryti žemės nuomos sutartį, suteikiant mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos paskirtį. G2-2 – mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypas, virš ūkio pastato įrengtame dvišlaičiame stoge įrengtos gyvenamos patalpos Nr. 9, sudaryti valstybinę žemės nuomos sutartį. G2-3 – mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypas, sklypo plotas 450 kv. m, užstatymo tankis 0,6, užstatymo intensyvumas 1,8. Statinio aukštis 8 metrai iki karnizo, II aukštas su mansarda, ketinama sudaryti valstybinę žemės nuomos sutartį. G2-4 – mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypas, sklypo plotas 1 148 kv. m, užstatymo tankis 0,4, užstatymo intensyvumas 1,3. Numatoma rekonstruoti AB „Ąžuolynas“ III miegamąjį korpusą Nr. 11, pakeičiant stogą dvišlaičiu stogu, karnizo ALT.>8.00, karnizo altitudė 12,50, įrengti gyvenamąjį namą į pirmojo aukšto butus patekimas tiesiai iš lauko, pietinėje ir šiaurinėje pastato pusėje, suteikti mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypą, sudaryti valstybinę žemės nuomos sutartį, sklypo pietinėje dalyje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. G2-5 – mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypas, kurio plotas 350 kv. m, užstatymo tankis 0,5, užstatymo intensyvumas 0,3. Rekonstruoti gyvenamąjį namą Nr. 12, praplečiant vakarų kryptimi ir suteikti mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypą, sudaryti valstybinę žemės nuomos sutartį. G2-6 – mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypas, kurio plotas 2 156 kv. m, užstatymo tankis 0,08, užstatymo intensyvumas 0,3, gyvenamas namas ( - ), gyventojų nuosavybė, sklypą ketinama išnuomoti savininkams 99 metams ir įtraukti į žemės kadastro duomenų registrą, gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą rekonstruoti pagal paminklotvarkines sąlygas. G2-7 – mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos sklypas, kurio plotas 2115 kv.m., užstatymo tankis 0,08, užstatymo intensyvumas 0,3, poilsio namai „Undinė“, priklausantys UAB „Lietuvos Eltika“, ( - ) rekonstruotini į gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, pastatų fasadams panaudojant daugiau medžio, sklypą siūloma išnuomoti pastatų savininkams 99 metams ir įtraukti į žemės kadastro duomenų registrą. I-4 – infrastruktūros sklypas, kuriame esanti elektros pastotė priklauso AB poilsio namams „Ąžuolynas“, objektą numatoma parduoti Klaipėdos elektros tinklams eksploatacijai, suteikiant infrastruktūros teritorijos statybai.

43Nustatė, kad Detaliuoju planu apibrėžti žemės sklypai yra valstybės nuosavybė, patikėjimo teise juos valdo Klaipėdos AVA. Žemės sklypas, esantis ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2002 m. balandžio 29 d. panaudos sutarties Nr. PN23/2002-0064 pagrindu suteiktas neterminuotam naudojimuisi Neringos savivaldybės tarybai. Klaipėdos apskrities viršininko 2002 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 942 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas, žemės sklypui ( - ) eiti, važiuoti per žemės sklypo dalį, plane pažymėtą raide „( - )“; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2002 m. balandžio 29 d. nuomos sutarties Nr. 23/2002-0179 pagrindu išnuomotas AB poilsio namai „Ąžuolynas“, kuris nuomos teises perleido V. M., įsigijusiai gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), Klaipėdos apskrities viršininko 2002 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 942 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas, teisė važiuoti transporto priemonėmis; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2001 m. liepos 4 d. nuomos sutarties Nr. 540 pagrindu išnuomotas V. S., A. V., V. V., Neringos savivaldybės tarybai, V. A., A. A., UAB „Sejota“, UAB „Vigysta“, V. V., Klaipėdos apskrities viršininko 2001 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1687 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2002 m. balandžio 29 d. nuomos sutarties Nr. N23/2002-0057 pagrindu išnuomotas AB poilsio namai „Ąžuolynas“, kuris nuomos teisę į dalį sklypo perleido UAB „Metbalta“, Klaipėdos apskrities viršininko 2002 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 942 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti komunikacijas, teisė kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį, pažymėtą raide „( - )“; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2002 m. balandžio 29 d. nuomos sutarties Nr. N23/2002-0060 pagrindu išnuomotas AB poilsio namai „Ąžuolynas“, Klaipėdos apskrities viršininko 2002 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 942 nustatytas servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, teisė važiuoti transporto priemonėmis; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2002 m. balandžio 29 d. nuomos sutarties Nr. N23/2002-0059 pagrindu išnuomotas AB poilsio namai „Ąžuolynas“, Klaipėdos apskrities viršininko 2002 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 942 nustatytas servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, teisė eiti, važiuoti per žemės sklypo ( - ) dalį, plane pažymėtą raide „( - )“; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2002 m. balandžio 29 d. nuomos sutarties Nr. N23/2002-0063 pagrindu išnuomotas AB poilsio namai „Ąžuolynas“, kuri nuomos teisę perleido AB „VST“, Klaipėdos apskrities viršininko 2002 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 942 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas, teisė važiuoti transporto priemonėmis; ( - ), Juodkrantė, Neringa, Klaipėdos apskrities viršininko 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 13.6-3467 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2002 m. balandžio 29 d. nuomos sutarties Nr. N23/2002-0062 pagrindu išnuomotas AB poilsio namai „Ąžuolynas“, kuris nuomos teises perleido N. F. ir V. V., Klaipėdos apskrities viršininko 2002 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 942 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 2003 m. gegužės 16 d. nuomos sutarties Nr. N23/2003-0215 pagrindu išnuomotas V. G., 2003 m. gegužės 16 d. nuomos sutarties Nr. N23/2003-0214 pagrindu išnuomotas G. V., 2003 m. balandžio 23 d. nuomos sutarties Nr. N23/2003-0195 pagrindu išnuomotas T. D., Klaipėdos apskrities viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 13.6-1139 nustatytas servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas; ( - ), Juodkrantė, Neringa, 1998 m. liepos 13 d. sutarties Nr. 161 pagrindu išnuomotas SP UAB „Neringos komunalininkas“.

44Skundžiamu administraciniu aktu patvirtintu Detaliuoju planu suformuotuose valstybinės žemės sklypuose esantys statiniai nuosavybės teise priklauso butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – G. V., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – V. G., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – Neringos savivaldybės tarybai, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – T. D., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – D. T., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – K. Š., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – G. S., A. A. S. Geb.G., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – N. F., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – J. N., V. V., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – E. M., 2005 m. sausio 10 d. įregistruota hipoteka ( - ) – kreditorius AB SEB bankas, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – B. K., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – K. V., V. V., 2003 m. vasario 20 d. įregistruota hipoteka ( - ) (su vėlesniais pakeitimai) – kreditorius AB bankas „Hansabankas“, poilsio patalpos, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) bei garažas (unikalus Nr. ( - )) – AB poilsio namams „Ąžuolynas“, garažas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Metbalta“, poilsio patalpa, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – R. N., koncertų salė, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – Lietuvos valstybei, panaudos teise perduota valdyti Neringos savivaldybės tarybai, sandėliukas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – AB poilsio namams „Ąžuolynas“, transformatorinė, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – AB „VST“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – V. S., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – V. S., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Sejota“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – V. V., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – A. V., V. V., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – V. V., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – N. V. (N. V.), 2007 m. sausio 5 d. įregistruota hipoteka ( - ) – kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – N. V., 2007 m. sausio 5 d. įregistruota hipoteka ( - ) – kreditorius kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – A. P., 2005-11-25 įregistruota hipoteka ( - ) – kreditorius M. M., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – J. P., D. P., 2007-02-07 įregistruota hipoteka ( - ) – kreditorius AB Parex bankas, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – R. B. individualiai įmonei „Selanda“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – L. J. T. , butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – Š. A. ir O. A., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – A. K., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – A. K. ir L. K., butas, adresu ( - )8, Neringa (unikalus Nr. ( - )) – S. V., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – G. T., butas, adresu ( - ), Neringos (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Ekspo-Matec“, 2002 m. gegužės 31 d. įregistruota hipoteka ( - ) (su vėlesniais pakeitimais) – kreditorius AB bankas „Hansabankas“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – M. A., E. A., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – A. V. (A. V.), butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“, 2006 m. birželio 9 d. įregistruota hipoteka ( - ) – kreditorius AB SEB bankas, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – A. Š. , 2004 m. rugsėjo 9 d. įregistruota hipoteka 03120040006021 – kreditoriaus AB SEB bankas, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Ekspo-Matec“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – Ž. S., butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“, butas, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – O. V., R. V., 2002 m. rugsėjo 6 d. įregistruota hipoteka ( - ), kuri 2007 m. balandžio 3 d. pakeista ( - ) – kreditorius AB DnB NORD bankas, sandėlis, adresu ( - ), Neringa (unikalus Nr. ( - )) – UAB „Vigysta“.

45Nurodė, kad Detaliuoju planu suplanuota teritorija yra Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, todėl šiai teritorijai taikomi Saugomų teritorijų įstatymo reikalavimai. Šis įstatymas ginčijamu detaliuoju planu suplanuotos teritorijos teisinio statuso požiūriu yra specialus bendrųjų teritorijų planavimo ir statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų sistemoje. Remdamasis Saugomų teritorijų įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarimą, pažymėjo, kad jokie su Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos administravimo (kartu su gyvenviečių detaliaisiais planais) susiję sprendimai negali būti priimami, neatsižvelgiant į KNNPP schemą ir negali prieštarauti jos nuostatoms. Šių sprendinių nepaisymas, ypač žinant, jog tai, kad Lietuvos valstybė visą laiką Kuršių neriją traktavo ir traktuoja kaip unikalų gamtos ir žmogaus sukurtą kraštovaizdžio kompleksą – saugotiną teritoriją, kuriai turi būti nustatytas ypatingas teisinis režimas, yra visuotinai žinomas faktas. Pažymėjo, jog KNNPP schemos pagrindinių teiginių (toliau – ir Pagrindiniai teiginiai) 5 punkte įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad Kuršių nerijos nacionalinis parkas tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą KNNPP schemą. Pagrindinių teiginių 4.1 punkte numatyta, jog KNNPP schemos nuostatos sudaro sąlygas saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio vertybes bei rekreacinius išteklius. Nurodė, jog Juodkrantės pamario zonos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemoje nagrinėjama teritorija patenka į XXI reglamentu pažymėtą teritoriją, schematiškai pavaizduotą kaip esamos poilsio įstaigų teritorijos. KNNPP schemos Juodkrantės ir apylinkių principinio plano Architektūrinės planinės dalies skyriaus „Juodkrantės ir jos aplinkos principinio plano siūlymai“ poskyryje „Juodkrantės architektūrinio tvarkymo reglamentas“ XXI reglamentu pažymėtoje teritorijoje, įvardintoje kaip „Bažnyčios ir „Ąžuolyno“ poilsio namų teritorija“, numatyta parengti kompleksinį aplinkos sutvarkymo projektą, kuriame reikia numatyti želdinius, pridengiančius agresyvius poilsio namų tūrius bei techninės-komunalinės paskirties statinius, rekonstruoti elektros teikimo sistemą ir iškelti iš bažnyčios pašonės TP arba ją izoliuoti želdinių atitvara, marių pusėje esančios teritorijos papildomai neapstatyti, paliekant esamą 1 a. pastatą, apstatytose poilsio namų teritorijose pastatų aukštingumo nedidinti, apstatymo netankinti, marių pusėje esančią neapstatytą teritoriją apželdinti tradiciniais želdiniais, parengus tam specialų projektą, želdinių tikslas – izoliuoti „Ąžuolyno“ tūrius panoramoje stebimoje iš marių“.

46Tuo tarpu Detaliojo plano sprendiniais numatyta bendrojo naudojimo teritorijoje B įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, infrastruktūros teritorijoje (sklypo plotas 237 kv.m) rekonstruotas miesto viešasis tualetas, kuriame yra dušas, suomiška pirtis, I-4 infrastruktūros teritoriją (sklypo plotas 240 kv.m) su rajonine elektros pastote siūloma apželdinti tujomis, V-2 visuomeninės paskirties sklype, rekonstravus kultūros centro estradą, uždengti amfiteatrą skaidriu stogu, praplėsti sklypą, R-1 rekreacinės paskirties sklypą (sklypo plotas 1 514 kv.m, sklypo užstatymo tankis 0,5, sklypo užstatymo intensyvumas 0,6) siūloma praplėsti pietų kryptimi, esančių teniso kortų vietoje siūloma įrengti universalią sporto salę, kurioje tilptų teniso kortai, krepšinio, tinklinio gabaritų aikštelės. Pabrėžė, jog nors KNNPP schemos Juodkrantės ir apylinkių principinio plano Architektūrinės planinės dalies skyriaus „Juodkrantės ir jos aplinkos principinio plano siūlymai“ poskyryje „Juodkrantės architektūrinio tvarkymo reglamentas“ XXI reglamentu pažymėtoje teritorijoje numatyta apstatytose poilsio namų teritorijose pastatų aukštingumo nedidinti, apstatymo netankinti, tačiau Detaliuoju planu R-1 rekreacinės paskirties sklypą (sklypo plotas 1 514 kv. m, sklypo užstatymo tankis 0,5, sklypo užstatymo intensyvumas 0,6) siūloma praplėsti pietų kryptimi, esančių teniso kortų vietoje siūloma įrengti universalią sporto salę, kurioje tilptų teniso kortai, krepšinio, tinklinio gabaritų aikštelės, siūloma įrengti sporto centrą, kuris turėtų veikti ištisus metus. Tokie Detaliojo plano sprendiniai, kuriais planuojama ne sporto aikštelė, o uždara, stogu dengta, bet kokiu metų laiku tinkama naudoti sporto salė, prieštarauja KNNPP schemos sprendiniams, draudžiantiems šioje teritorijoje didinti pastatų aukštingumą ir tankinti apstatymą. Detaliojo plano sprendiniai taip pat prieštarauja KNNPP schemos sprendiniams ta apimtimi, kad teritorija, kurioje Detalusis planas nustato kitą žemės paskirtį (gyvenamiesiems objektams statyti ir eksploatuoti) ir įtvirtina gyvenamojo namo rekonstrukciją sklype Nr. 12, Juodkrantės pamario zonos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemoje nėra pažymėta kaip teritorija, kuri gali būti paversta gyvenamąja. Nurodė, jog KNNPP schemos Juodkrantės ir apylinkių principiniame plane Juodkrantės pamario zonos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemoje sklypas, Detaliojo plano brėžinyje pažymėtas Nr. 12, patenka į XXI reglamentu pažymėtą teritoriją, schematiškai pavaizduotą kaip esamos poilsio įstaigų teritorijos. Šioje Juodkrantės pamario zonos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemoje specialiu žymėjimu yra pažymėtos poilsio įstaigų teritorijos, kurios galėtų būti paverstos gyvenamosiomis, tačiau tik tuomet, kai tai numatyta pagal KNNPP schemą. Remdamasis Parko nuostatų 4, 6.6, 11 punktais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarimu, pakartotinai pabrėžė, jog jokie su Kuršių nerijos nacionalinio parko administravimu (inter alia su gyvenviečių detaliaisiais planais) susiję sprendimai negalėjo (ir šiuo metu negali) būti priimami neatsižvelgiant į KNNPP schemą ir prieštarauti jos sprendiniams.

47Nustatė, kad Detaliuoju planu buvo suformuota 15 žemės sklypų. Pagal KNNPP schemos pagrindinį brėžinį suplanuota žemė yra gyvenamojoje zonoje, apstatytoje gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei įrenginių teritorijoje. Žemės sklypai, Detaliajame plane pažymėti G2-6 ir G2-7, pagal KNNPP schemos Juodkrantės pamario zonos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemą yra zonoje, pažymėtoje kaip esamos gyvenamosios ir poilsio įstaigų teritorijos, kurios galėtų būti paverstos gyvenamosiomis (taikomas XVII tvarkymo reglamentas); kiti žemės sklypai yra pažymėti kaip esamos poilsio įstaigų teritorijos (taikomas XXI tvarkymo reglamentas). Juodkrantės pamario zonos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemoje indeksais 7, 12 ir 15 yra pažymėta bažnyčia, mašinų stovėjimo aikštelė ir gyvenvietės viešasis tualetas, teritorija prie šių statinių pažymėta kaip gyvenvietės bendro naudojimo žalieji plotai bei apsauginiai želdiniai. Žemės sklypuose G2-1, G2-2, G2-3, G2-4 ir G2-5 numatyta esamų poilsio namų rekonstrukcija į gyvenamuosius namus, suteikiant sklypams mažaaukščių statinių gyvenamosios teritorijos paskirtį. Žemės sklypuose R1 (rekreacinės paskirties) ir K4 (komercinės paskirties) vietoje teniso kortų numatyta įrengti universalią sporto salę ir visus metus veikiantį sporto centrą, uždengti stikliniu stogu vidinius kiemus ir padidinti žemės sklypus. Pažymėjo, jog pareiškėjo atstovė paaiškino, kad ginčijamu sprendimu suformuoti žemės sklypai: 1.1. V1- visuomeninės paskirties – Evangelikų Liuteronų bažnyčiai; 1.2. – bendrojo naudojimo – 20 vietų turistinių automobilių treilerių stovėjimo aikštelei; 1.3.16 – infrastruktūros – miesto viešajam tualetui, įrengiant dušą ir suomišką pirtį ir 1.4. 14 – infrastruktūros – elektros rajoninei pastotei, neprieštarauja KNNPP sprendiniams. Pabrėžė, jog teismas taip pat nenustatė procedūrinių pažeidimų ar kitokių prieštaravimų KNNPP schemai, rengiant Detalųjį planą, todėl toje dalyje pareiškėjo prašymo netenkino. Kadangi teisės teorijoje laikomasi principo, jog iš neteisės neatsiranda teisė, pripažinus, kad Detaliojo plano sprendiniai savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, akivaizdu, kad pažeistas teisinis reglamentavimas priimant ir kitus administracinius aktus, kuriais buvo suteikta teisė realizuoti detaliojo plano sprendinius – Neringos savivaldybės 2001 m. lapkričio 6 d., 2002 m. balandžio 22 d., 2002 m. lapkričio 22 d., 2002 m. lapkričio 28 d., 2003 m. gegužės 29 d., 2003 m. birželio 10 d. išduotus projektavimo sąlygų sąvadus, Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 49, 2002 m. lapkričio 29 d. Nr. 51, 2003 m. rugsėjo 17 d. Nr. 108, 2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. 110, 2003 m. lapkričio 5 d. Nr. 114 išduotus statybos leidimus ir Klaipėdos AVA 2004 m. gruodžio 1 d., 2004 m. gruodžio 3 d., 2003 m. spalio 15 d., 2004 m. vasario 4 d. aktus pripažinti statinius tinkamais naudoti. Pažymėjo, jog Neringos savivaldybės išduotuose projektavimo sąlygų sąvaduose gyvenamojo namo p/n AB „Ąžuolynas“ rekonstrukcijai, adresu ( - ), Juodkrantės gyvenvietė, Neringa, AB „Ąžuolynas“ vidaus kiemo uždengimui, adresu ( - ), Juodkrantės gyvenvietė, Neringa, poilsio namų „Ąžuolynas“ ( - ), Neringa, korpuso Nr. ( - ) rekonstrukcijai, įrengiant gyvenamąsias patalpas, balkono įrengimui esamose restorano patalpose ( - ), Neringa, tambūrų prie išėjimo į I aukšto butus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 įrengimui ( - ), Neringa, buto ( - ), Neringa rekonstrukcijai nėra reikalaujama atsižvelgti į KNNPP schemą, Parko nuostatus, Juodkrantės centrinės dalies architektūrinio tvarkymo reglamentą, todėl nurodyti techniniai sprendiniai realizuoti, ignoruojant teisės aktų reikalavimus. Nurodė, kad Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyrius ir Architektūros skyrius išdavė statybos leidimus 2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 49, 2002 m. lapkričio 29 d. Nr. 51, 2003 m. rugsėjo 17 d. Nr. 108, 2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. 110, 2003 m. lapkričio 5 d. Nr. 114 Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyrius ir Architektūros skyrius išdavė statybos leidimus įgaliotiems asmenims gyv. namo p/n AB „Ąžuolynas“ rekonstrukcijai, AB p/n „Ąžuolynas“ korpuso Nr. ( - ) (SKL Nr. ( - )) rekonstrukcijai, įrengiant gyv. patalpas ir suformuojant 8 turtinius vienetus, tambūrų įrengimui į I aukštą, vidaus kiemo uždengimui, buto rekonstrukcijai. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. A822-65/2009), pabrėžė, jog kadangi nustatyta, kad 2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 49, 2002 m. lapkričio 29 d. Nr. 51, 2003 m. rugsėjo 17 d. Nr. 108, 2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. 110, 2003 m. lapkričio 5 d. Nr. 114 statybos leidimai išduoti neteisėto Sprendimo pagrindu, reikalavimas jį panaikinti laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

48Remdamasis ABTĮ 56 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A146-335/2008), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija (1997-05-06, 2005-05-13 nutarimai), atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas, gindamas viešąjį interesą, siekia panaikinti galimai neteisėtai viešojo administravimo subjektų priimtus individualius aktus, nustatančius tam tikras teises ir pareigas konkrečiam subjektui, principą, jog iš neteisės negali atsirasti teisė, padarė išvadą, jog kadangi nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tik ginčijamų aktų teisėtumo klausimas, neribojant savininko teisių, asmens teisės ir teisėti interesai ir viešasis interesas nėra priešpriešinami.

49Teismas atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. A822-65/2009), tai, kad pareiškėjas ginčija administracinius aktus, susijusius su statybomis Kuršių nerijos nacionalinio parko konservacinėje zonoje, o ginčijami administraciniai aktai buvo viena iš prielaidų, leidusių statybas saugomoje teritorijoje, reikalavimas šiuos aktus panaikinti dėl galimai juos priimant padarytų teisės aktų pažeidimų yra keliamas srityje, susijusioje su viešojo intereso gynimu, konstatavo, jog pareiškėjo reikalavimas panaikinti ginčijamus administracinius aktus gali būti siejamas su viešojo intereso apgynimu. Pabrėžė, jog ginant viešąjį interesą, svarbu, kad būtų panaikinti visi teisės aktai, kurie laikytini neteisėtų veiksmų teisinėmis pasekmėmis. Visuomenė yra suinteresuota, kad ypač vertinga saugoma teritorija būtų tinkamai saugoma ir racionaliai naudojama, todėl akivaizdu, kad Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, kreipdamasis į teismą dėl minėtų administracinių aktų panaikinimo, administracinę bylą inicijavo neabejotinai esant viešajam interesui. Nurodė, kad viešąjį interesą ginantiems subjektams taikomas dispozityvumo principas, tačiau jis ribojamas viešojo ir individualių interesų derinimu. Pažymėjo, jog ginčijamu Sprendimu sukurtos teisinės pasekmės ir Detaliojo plano sprendiniai jau yra realizuoti visa apimtimi, todėl teismas, nagrinėdamas prokuroro reikalavimą panaikinti administracinius aktus, turi nustatyti, ar šių aktų panaikinimas sukels siekiamas teisines pasekmes, t. y. ar realiai leis apginti viešąjį interesą. Nors pareiškėjas nereiškia reikalavimų, susijusių su statinių nugriovimu, ir apsiriboja reikalavimais dėl administraciniais aktais sudarytų prielaidų vykdyti tam tikrą veiklą, atlikti atitinkamus darbus, panaikinimo, tačiau teisminio nagrinėjimo metu jis nurodė, kad išsprendus klausimą dėl administracinių aktų teisėtumo, jis imsis priemonių informuoti atitinkamas institucijas ir inicijuos administracinį procesą dėl neteisėtų teisės aktų atsiradusių pasekmių pašalinimo. Procesas dėl buvusios padėties atkūrimo bus inicijuojamas įstatymo nustatyta tvarka, išnagrinėjus šią bylą, kadangi pareiškėjo siekis yra valstybės ir visuomenės interesų apsauga, nacionalinių kultūros vertybių apsauga ir viešasis interesas reikalauja, kad neliktų galioti savivaldos institucijų priimti administraciniai aktai, prieštaraujantys aukštesnės galios teisės aktams. Konstatavo, jog pareiškėjo keliami materialiniai reikalavimai yra pakankami pažeistam viešajam interesui apginti.

50III.

51Atsakovas Neringos savivaldybė pateikė apeliacinį skundą (t. IV, b.l. 128–130), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas pareiškėjo prašymas, ir šioje dalyje perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į prašymą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

521. Atsižvelgdamas į Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 4, 8 dalis, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintų ir tuo metu galiojusių Detaliųjų planų rengimo taisyklių 2, 8, 9, 42 punktus, pažymi, jog Detalusis planas buvo suderintas su visomis planavimo procese dalyvavusiomis institucijomis, todėl buvo pasiekta bendra valstybės institucijų pozicija dėl Detaliojo plano turinio, o ginčijamo Detaliojo plano sprendiniai neprieštaravo jokiems aukštesnės galios teisės aktams. Kadangi pareiškėjas nei derinimo, nei tikrinimo išvadų neginčijo, nebuvo pagrindo Detaliojo plano sprendinių naikinimui.

532. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo ginamas interesas yra viešasis, kadangi ji padaryta, neatsižvelgiant į administracinių teismų praktiką, Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A756-2150/2008, A502-1504/2010, A146-1292/2009) ir nurodo, jog pirmosios instancijos teismui bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta duomenų apie tai, kokias neigiamas pasekmes (žalą) valstybei, visuomenei ar jos daliai, įstatymų saugomiems teisiniams gėriams sukelia ar sukels skundžiami aktai ir koks bus tokių pasekmių (žalos) pobūdis ir mastas. Šiuo atveju pareiškėjas administracinius aktus ginčija vien dėl formalių teisės normų pažeidimų.

543. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Detaliojo plano sprendiniai jau realizuoti, pareiškėjas nesiekia ginčijamais administraciniais aktais sukurtų materialinių teisinių padarinių pašalinimo, todėl pagal administracinių teismų praktiką (byla Nr. A756-268/2009) nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimų.

554. Pažymi, jog pagal ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 2 punktą sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstami tokie atvejai, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimu, be kita ko, pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės administracijos priimti aktai, nors Neringos savivaldybės administracija į bylos nagrinėjimą nebuvo įtraukta.

56Trečiasis suinteresuotas asmuo V. V. pateikė apeliacinį skundą (t. IV, b.l. 148–151), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas pareiškėjo prašymas, ir šioje dalyje bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

571. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinio pobūdžio teisės normas, nes netinkamai jį informavo apie posėdį, todėl jis negalėjo pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgia į ABTĮ 73 straipsnio 1, 3 dalis ir nurodo, kad jokio pranešimo iš teismo apie bylos nagrinėjimą negavo ir tik 2010 m. balandžio 17 d., gavęs teismo pranešimą apie išnagrinėtą bylą, sužinojo, kad teismas bylą išnagrinėjo ir priėmė sprendimą. Pirmosios instancijos teismas turėjo pranešti apie pakeistą informavimo apie posėdžius tvarką, t. y. kad tokia informacija bus skelbiama laikraštyje. Be to, jis nebūtų praleidęs termino apeliaciniam skundui paduoti, jeigu apie teismo posėdį būtų skelbiama jo gyvenamosios vietos laikraštyje. Taip pat teigia, jog teismas galėjo nuspręsti skelbti apie posėdį laikraštyje, tik gavus visų bylos dalyvių prašymus.

582. Nurodo, kad KNNPP schema yra mokslinis darbas ir tik specialių žinių turintys asmenys, o ne teismas, gali nustatyti, ar ginčijami administraciniai aktai neatitinka KNNPP schemos reikalavimų.

593. Nesutinka su teismo išvada, jog pareiškėjas gina viešąjį interesą. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A756-2150/2008) ir pažymi, jog pareiškėjas nesurinko visų reikiamų duomenų, o Sprendimo panaikinimas turės įtakos daug didesnei turto savininkų, sąžiningai įgijusių ar sukūrusių turtą, daliai, nei matyti iš byloje surinktų duomenų. Teigia, jog, tik gavus pilną informaciją apie visus statinius ir jų pasikeitimus ginčo teritorijoje nuo Detaliojo plano patvirtinimo (informaciją iš VĮ Registrų centro), galima būtų įvertinti sprendimo įtaką atskirų asmenų teisėms ir pareigoms.

604. Pirmosios instancijos teisme nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl V. V. priklausančios verandos įrengimo. Pažymi, jog 2006 m. lapkričio 28 d. buvo išduotas verandos, adresu ( - ), Neringa, pripažinimo tinkamu naudoti aktas, tačiau jo teisėtumas nebuvo išnagrinėtas.

615. Pabrėžia, jog teismas, padarydamas išvadą, kad žemės sklypuose R1 ir K4 numatoma didinti pastatų aukštingumą ir tankinti apstatymą, neturėjo jokių duomenų, kad, statant sporto įrenginius, bus atliekami tokie veiksmai, tokios teismo išvados paremtos išimtinai prielaidomis. Tuo tarpu teismas pripažino, kad po KNNPP schemos patvirtinimo padidintas viešasis tualetas, adresu ( - ), Neringa, kuriame papildomai įrengtas dušas ir suomiška pirtis, neprieštarauja KNNPP schemai. Be to, byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, koks užstatymo tankis buvo ginčo teritorijoje iki Detaliojo plano sprendinių patvirtinimo ir kaip jis pasikeitė, patvirtinus Detalųjį planą.

62Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (t. V, b.l. 1–3) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir prašymas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

631. Remdamasis Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsniu, Parko nuostatų 5 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija (2005-05-13, 2007-06-27 nutarimai), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A8-918/2007, A20-335/2008, A822-65/2009), nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog šiuo atveju ginamas ne viešasis interesas, o administraciniai aktai ginčijami tik dėl formalių teisės normų pažeidimų. Pabrėžia, jog Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos detaliojo planavimo pažeidimai negali būti vertinami kaip formalūs. Be to, nepagrįstai teigiama, jog visi Detaliojo plano sprendiniai realizuoti.

642. Nesutinka su teiginiu, jog Detalųjį planą patikrinus visoms planavimo procese dalyvavusioms institucijoms, Neringos savivaldybės taryba neturėjo pagrindo tokio Detaliojo plano netvirtinti. Atsižvelgia į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnį ir nurodo, kad teisiškai nepagrįstas Teritorijų planavimo įstatymo normų interpretavimas Neringos savivaldybei nesuteikia teisės priimti administracinius aktus, prieštaraujančius norminiams teisės aktams. Be to, teigiamos apskrities viršininko administracijos išvados dėl galėjimo tvirtinti detalųjį planą privalomumas savivaldybės tarybai nėra įtvirtintas nė viename teisės akte.

653. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarime, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (bylos Nr. A10-1534/20007, A822-1651/2008) suformuluotos taisyklės patvirtina, jog KNNPP schema nevertintina kaip rekomendacinio pobūdžio dokumentas.

664. Atsižvelgia į ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 2 punktą, Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 – 3 dalis ir pabrėžia, jog teismas, į procesą įtraukdamas juridinį asmenį – Neringos savivaldybę, kurios institucijos – taryba ir administracija – priėmė byloje ginčijamus administracinius aktus, nepažeidė imperatyvių teisės aktų reikalavimų.

67Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Kultūros paveldo departamentas) atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (t. V, b.l. 4–5) prašo palikti galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškėjo atsiliepimas į atsakovo apeliacinį skundą.

68Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (t. V, b.l. 6–10) prašo apeliacinį skundą patenkinti, taip pat priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į prašymą pirmosios instancijos teisme.

69Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „VST“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (t. V, b.l. 22–24) nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu.

70Tretieji suinteresuoti asmenys V. S., A. V., V. V. N. F., K. V., UAB „Sejota“ atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinį skundą (t. V, b.l. 30–32) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas pareiškėjo prašymas ir šioje dalyje bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas.

71Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinį skundą (t. V, b.l. 33–34) prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir Kultūros paveldo departamento atsiliepimas į atsakovo apeliacinį skundą.

72Pareiškėjas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinį skundą (t. V, b.l. 36–41) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į atsakovo apeliacinį skundą bei prašymas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

731. Nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kad nebuvo surinkti duomenys apie visus objektus, pastatytus ginčo teritorijoje, ir kad būtina kreiptis į VĮ Registrų centrą. Byloje gauti visi reikalingi duomenys apie statinius ginčo teritorijoje su jų visa istorija. Be to, būtent Detaliojo plano sprendiniais sklypuose R1 ir K4 numatomi statyti objektai rodo, kad bus vykdoma nauja statyba, atitinkamai bus didinamas pastatų aukštingumas ir tankinamas apstatymas, kas yra draudžiama.

742. Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodyta, jog nebuvo nagrinėtas klausimas dėl V. V. priklausančios verandos. Pažymi, jog byloje nepateikti duomenys, kad apelianto nurodytas 2006 m. lapkričio 28 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktas realizuoja Detaliojo plano sprendinius. Be to, tokio akto teisėtumo nenagrinėjimas nedaro pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtu.

753. Nurodo, jog ABTĮ 73 straipsnio 3 dalyje numatoma galimybė pasirinkti dienraštį, kuriame bus skelbiama informacija apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Nagrinėjamu atveju apie teismo posėdį buvo paskelbta 2010 m. sausio 11 d. dienraštyje „Respublika“, t. y. buvo tinkamai paskelbta apie teismo posėdžio vietą ir laiką.

76Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė prisidėjimą prie trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinio skundo (t. V, b.l. 59–61), kuriuo prašo V. V. apeliacinį skundą patenkinti ir priteisti AB SEB banko patirtas bylinėjimosi išlaidas.

77Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Kauno AVA teisių perėmėjas) atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinį skundą (t. V, b.l. 62–67) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

781. Nurodo, jog prokuroro ginamas interesas šiuo atveju pagrįstai pripažintas viešuoju. Tuo tarpu teismui pripažinus skundžiamus administracinius aktus neteisėtais ir juos panaikinus, pasekmių šalinimo klausimas bus sprendžiamas Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio nustatyta tvarka. Pažymi, jog neteisėtos statybos padarinių šalinimo klausimas gali būti sprendžiamas ne tik teismine, bet ir administracine tvarka.

792. Nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, jog teismas neturėjo jokių duomenų, patvirtinančių, kad statant sporto įrenginius, bus tankinamas užstatymas ar didinamas aukštingumas, taip pat kad sporto įrenginių statybai nebuvo išduotas joks projektavimo dokumentų sąvadas, todėl teismas negalėjo remtis vien prielaidomis, kaip gali būti pažeista KNNPP schema. Pabrėžia, jog Detaliojo plano 6 ir 7 sprendiniai prieštarauja KNNPP schemos sprendiniams, draudžiantiems apstatytose poilsio namų teritorijose didinti pastatų aukštingumą ir tankinti apstatymą.

803. Nesutinka su teiginiu, jog nebuvo surinkti visi įrodymai ir būtina pateikti užklausą VĮ Registrų centrui. Teigia, jog byloje yra visi iš VĮ Registrų centro gauti duomenys apie statinius su jų istorija ginčijamoje teritorijoje.

814. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, jog bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo padaryti procesiniai pažeidimai. Atsižvelgdamas į ABTĮ 73 straipsnio 3 dalį, pažymi, kad įstatyme numatyta galimybė pasirinkti dienraštį, kuriame skelbiama apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Nagrinėjamu atveju apie bylos nagrinėjimą paskelbta tinkamai, 2010 m. sausio 11 d. dienraštyje „Respublika“.

82Teisėjų kolegija

konstatuoja:

83IV.

84Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

85ABTĮ 73 straipsnis įtvirtina teismo šaukimų ir pranešimų įteikimo proceso dalyviams tvarką. Remiantis tokio straipsnio 1 dalimi, proceso dalyviams ir atstovams teismo šaukimais ir pranešimais pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą. Jeigu įstatymai nenustato kitaip, proceso dalyviams ir atstovams šaukimas turi būti įteikiamas ne vėliau kaip prieš tris dienas iki teismo posėdžio dienos (ABTĮ 73 str. 2 d.). Be to, ABTĮ 73 straipsnio 3 dalis nustato, kad proceso dalyvių prašymu ir lėšomis teismas gali apie paskirtos bylos nagrinėjimo laiką ir vietą paskelbti spaudoje. Prireikus teismas tai daro savo iniciatyva. Teismui nutarus, skelbimas turi būti išspausdintas vietiniame (regioniniame) ar (ir) šalies laikraštyje pagal šaukiamo asmens gyvenamąją vietą (buveinę) ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki bylos nagrinėjimo dienos. Šiuo atveju laikoma, kad proceso dalyviams yra pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Skelbimo išspausdinimo diena laikoma šaukimo minėtiems asmenims įteikimo diena.

86Bylos medžiaga patvirtina, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 4 d. nutartimi (t. I, b.l. 212–214), be kita ko, nutarė apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešti pranešimais ir pasiūlyti pareiškėjui apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką paskelbti respublikinėje spaudoje. Kitaip tariant, buvo nustatyta, jog proceso dalyviai turi būti informuojami apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką teismo pranešimu ir skelbiant tokią informaciją respublikinėje spaudoje. Iš bylos medžiagos matyti, jog tokia teismo nustatyta pranešimo apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką tvarka buvo vykdoma ir proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką buvo informuojami teismo pranešimais, atitinkama informacija taip pat pareiškėjo lėšomis buvo skelbiama respublikinėje spaudoje.

87Tačiau Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi (t. IV, b.l. 82) nutarė pasiūlyti pareiškėjui dalyvaujantiems byloje asmenims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešti viešo skelbimo būdu, paskelbiant respublikinėje spaudoje pareiškėjo lėšomis.

88Nustatyta, jog apie Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 20 d. teismo posėdį informacija paskelbta 2010 m. sausio 11 d. dienraštyje „Respublika“ (t. IV, b.l. 86). Tuo tarpu duomenų apie tai, jog dėl tokio teismo posėdžio byloje dalyvaujantiems asmenims išsiųsti teismo pranešimai, nėra. Taip pat nustatyta, jog teismo šaukimas faksimiliniu paštu išsiųstas tik Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (t. IV, b.l. 87). Klaipėdos apygardos administracinis teismas, 2010 m. sausio 20 d. teismo posėdyje išnagrinėjęs bylą, nutarė procesinio sprendimo paskelbimą atidėti ir sprendimą skelbti 2010 m. vasario 1 d., kurią ir buvo paskelbtas skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas.

89Šiuo atveju nėra ginčo dėl to, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 4 d. nutartimi nutarė byloje dalyvaujantiems asmenims pranešti apie teismo posėdžio laiką ir vietą teismo pranešimais ir skelbiant respublikinėje spaudoje. Tuo tarpu 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas nustatė naują pranešimo apie teismo posėdžio laiką ir vietą būdą, numatydamas, jog tinkamas paskelbimas apie teismo posėdžio laiką ir vietą bus atitinkamos informacijos paskelbimas respublikinėje spaudoje, t. y. byloje dalyvaujantiems asmenims nebebus siunčiami teismo pranešimai. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nesilaikė ankstesne teismo nutartimi nustatytos pranešimo apie teismo posėdžio laiką ir vietą tvarkos.

90Pažymėtina, jog, kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos (byla Nr. A556-53/2011), teismui nustačius pranešimo apie bylos nagrinėjimo vietą laiką tvarką, tinkamas tokios tvarkos nesilaikymas pripažintinas nesuderinamu su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos tikslu užtikrinti asmenų realias ir efektyvias, o ne teorines ar iliuzines teises. Kitaip tariant, tinkamas paskelbimas paties teismo nustatyta tvarka apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra esminė sąlygą, siekiant užtikrinti asmenų teisių realumą ir efektyvumą.

91Kaip matyti iš bylos medžiagos, tokia teismo nutartis, kuria iš esmės pakeista pranešimo apie teismo posėdžio vietą ir laiką tvarka, byloje dalyvaujantiems asmenims nebuvo išsiųsta. Pastebėtina, jog sprendimas apie teismo posėdžio laiką ir vietą skelbti spaudoje buvo priimtas teismo 2009 m. gruodžio 16 d. posėdyje, kuriame tretieji suinteresuoti asmenys nedalyvavo, o iš teismo posėdžio protokolo matyti, jo apie tokį teismo posėdį jiems nebuvo tinkamai pranešta (t. IV, b.l. 80). Byloje dalyvaujantys asmenys neturėjo galimybės susipažinti su tokia teismo nutartimi ir atitinkamai nebuvo tinkamai informuoti apie pasikeitusią pranešimo apie teismo posėdžio laiką ir vietą tvarką.

92Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs (byla Nr. A556-53/2011), kad teismas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų, jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nes tokiu atveju būtų pažeidžiama teisė būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai. Tuo tarpu tokių principų nesilaikymas gali lemti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, proceso šalių lygybės principas, būdamas sudėtinė platesnės teisingo bylos nagrinėjimo koncepcijos dalis, reikalauja, kad kiekviena šalis turėtų prieinamą galimybę pristatyti savo bylą tokiu būdu, kuris nepastatytų jos į žymiai nepalankesnę padėtį, palyginus su oponentu (žr., Kress prieš Prancūziją, Nr. 39594/98). Šalių lygybės principas prarastų prasmę, jei vienai iš jų nebūtų pranešta apie teismo posėdį tokiu būdu, kad ji turėtų galimybę jame dalyvauti, norėdama įgyvendinti savo teises, įtvirtintas nacionalinėje teisėje – kai tuo metu kita šalis tokias savo teises veiksmingai įgyvendina (žr., Š. prieš Lietuvą, Nr. 37259/04, 25 punktas, 2008-11-25). Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad proceso greitumas yra svarbi siekiamybė, tačiau ji negali pateisinti vieno iš esminių principų – šalių teisės į rungtynišką procesą – nepaisymo (žr., Nideröst-Huber prieš Šveicariją, 1997-02-18).

932010 m. gegužės 6 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinis skundas, kurį jis, be kita ko, grindė tuo, kad nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį ir negalėjo pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis kviesti liudytojus, ekspertus, užduoti tokiems asmenims klausimus, išdėstyti savo argumentus ir samprotavimus dėl tokių asmenų pateiktų paaiškinimų (t. IV, b.l. 148–151).

94Tuo tarpu ABTĮ 142 straipsnis kaip vieną iš besąlyginių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų numato atvejį, kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam nustatyta tvarka nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir toks asmuo šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą (2 d. 7 p.).

95Todėl šiuo atveju, atsižvelgus į šios konkrečios bylos faktines aplinkybes, kilusio teisinio ginčo specifiką, remiantis teisingumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam nustatyta tvarka nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Kadangi trečiasis suinteresuotas asmuo V. V., kurio teisėms ir pareigoms teismo sprendimas šioje byloje turės tiesioginę įtaką, minėtomis aplinkybėmis grindžia savo apeliacinį skundą, teisėjų kolegijos vertinimu yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

96Be to, pažymėtina, jog į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis yra įtraukti ir užsienio valstybių piliečiai. Bylos duomenys patvirtina, jog nors pirminis pranešimas apie bylos nagrinėjimą įteiktas tiek J. N. (t. III, b.l. 21), tiek N. V. (t. III, b.l. 68), tačiau apie vėlesnius teismo posėdžius, įskaitant ir apie Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 16 d. (t. IV, b.l. 81) bei 2010 m. sausio 20 d. teismo posėdžius, tokiems asmenims tiesiogiai pranešta nebuvo. Taip pat bylos duomenimis, byloje dalyvaujantiems asmenims nebuvo siųstas pirmosios instancijos teismo sprendimo nuorašas, nors ABTĮ 93 straipsnis įtvirtina pareigą per tris dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiųsti administracinio teismo sprendimo nuorašus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors tokios aplinkybės nesudaro atskiro procesinio pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, jos vienareikšmiškai patvirtina bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme padarytus procesinio pobūdžio pažeidimus, kurie, įvertinus kitas byloje nustatytas aplinkybes, papildomai patvirtina nustatytus pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo pagrindus.

97Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog nustatytas besąlyginis pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, todėl sprendimas naikintinas, o byla grąžintina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nustačius ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtintą pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindą, apeliacinės instancijos teismas papildomai nepasisako dėl kitų apeliaciniuose skunduose pateiktų argumentų.

98Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4punktu, 142 straipsnio 2 dalies 7 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

99atsakovo Neringos savivaldybės, trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.

100Panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimą ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

101Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 4. trečiajam suinteresuotam asmeniui V. S.,... 5. trečiajam suinteresuotam asmeniui V. V. ir jo atstovui... 6. trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros... 7. trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB banko atstovui advokatui... 8. trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės DnB NORD banko atstovui... 9. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 10. Teisėjų kolegija... 11. I.... 12. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas... 13. 1. pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 16 d.... 14. 2. pripažinti negaliojančiais projektavimo sąvadus, Neringos savivaldybės... 15. 3. pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės administracijos... 16. 4. pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko... 17. Nurodė, kad Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 44... 18. Atsakovas Neringos savivaldybė atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 88–90)... 19. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. Atsakovas Klaipėdos AVA (teisių perėmėjai – Valstybinė teritorijų... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. G. atsiliepimu į... 22. Nurodė, jog statiniai, esantys ( - ), Juodkrantė, Neringa, yra... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepimu į... 24. Tretieji suinteresuoti asmenis V. V. ir 25. Nurodė, kad darbai buvo vykdomi pagal teisės aktus, suderinus su įgaliotomis... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 27. Papildomai nurodė, kad Detaliojo plano sprendiniai, numatantys naujos sporto... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į prašymą (t. II,... 29. Nurodė, kad praleistas terminas prašymui pateikti. Be to, pareiškėjas,... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „VST“ atsiliepimu į prašymą (t. II,... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB bankas „Hansabankas“ atsiliepimu į... 32. Nurodė, jog prašymas paduotas, praleidus ABTĮ nustatytą vieno mėnesio... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepimu į... 34. Nurodė, jog neaišku, koks viešasis interesas ginamas, nes visi nurodyti... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepimu į... 36. Tretieji suinteresuoti asmenys E. A. ir 37. Nurodė, kad nekilnojamąjį turtą ( - ), Neringa, įgijo praėjus... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija... 39. Nurodė, kad ginčijami Detaliojo plano sprendiniai žemės sklypuose R1 ir K4... 40. II.... 41. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 1 d. sprendimu (t.... 42. Nustatė, kad Neringos miesto savivaldybės valdyba 1999 m. vasario 11 d.... 43. Nustatė, kad Detaliuoju planu apibrėžti žemės sklypai yra valstybės... 44. Skundžiamu administraciniu aktu patvirtintu Detaliuoju planu suformuotuose... 45. Nurodė, kad Detaliuoju planu suplanuota teritorija yra Kuršių nerijos... 46. Tuo tarpu Detaliojo plano sprendiniais numatyta bendrojo naudojimo teritorijoje... 47. Nustatė, kad Detaliuoju planu buvo suformuota 15 žemės sklypų. Pagal KNNPP... 48. Remdamasis ABTĮ 56 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros... 49. Teismas atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką... 50. III.... 51. Atsakovas Neringos savivaldybė pateikė apeliacinį skundą (t. IV, b.l.... 52. 1. Atsižvelgdamas į Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 4, 8 dalis,... 53. 2. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo ginamas... 54. 3. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Detaliojo plano sprendiniai jau... 55. 4. Pažymi, jog pagal ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 2 punktą sprendimo... 56. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. V. pateikė... 57. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinio pobūdžio teisės... 58. 2. Nurodo, kad KNNPP schema yra mokslinis darbas ir tik specialių žinių... 59. 3. Nesutinka su teismo išvada, jog pareiškėjas gina viešąjį interesą.... 60. 4. Pirmosios instancijos teisme nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl 61. 5. Pabrėžia, jog teismas, padarydamas išvadą, kad žemės sklypuose R1 ir... 62. Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (t. V, b.l. 1–3)... 63. 1. Remdamasis Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos... 64. 2. Nesutinka su teiginiu, jog Detalųjį planą patikrinus visoms planavimo... 65. 3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarime,... 66. 4. Atsižvelgia į ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 2 punktą, Vietos savivaldos... 67. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 68. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atsakovo... 69. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „VST“ atsiliepimu į atsakovo... 70. Tretieji suinteresuoti asmenys V. S., A.... 71. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepimu į... 72. Pareiškėjas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens 73. 1. Nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kad nebuvo surinkti duomenys... 74. 2. Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodyta, jog nebuvo nagrinėtas klausimas... 75. 3. Nurodo, jog ABTĮ 73 straipsnio 3 dalyje numatoma galimybė pasirinkti... 76. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė prisidėjimą prie... 77. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 78. 1. Nurodo, jog prokuroro ginamas interesas šiuo atveju pagrįstai pripažintas... 79. 2. Nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, jog teismas neturėjo jokių... 80. 3. Nesutinka su teiginiu, jog nebuvo surinkti visi įrodymai ir būtina... 81. 4. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, jog bylą nagrinėjant pirmosios... 82. Teisėjų kolegija... 83. IV.... 84. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 85. ABTĮ 73 straipsnis įtvirtina teismo šaukimų ir pranešimų įteikimo... 86. Bylos medžiaga patvirtina, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas... 87. Tačiau Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 21 d.... 88. Nustatyta, jog apie Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio... 89. Šiuo atveju nėra ginčo dėl to, kad Klaipėdos apygardos administracinis... 90. Pažymėtina, jog, kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 91. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tokia teismo nutartis, kuria iš esmės... 92. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs (byla Nr.... 93. 2010 m. gegužės 6 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 94. Tuo tarpu ABTĮ 142 straipsnis kaip vieną iš besąlyginių pirmosios... 95. Todėl šiuo atveju, atsižvelgus į šios konkrečios bylos faktines... 96. Be to, pažymėtina, jog į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis yra... 97. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog nustatytas besąlyginis... 98. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 99. atsakovo Neringos savivaldybės, trečiojo suinteresuoto asmens 100. Panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d.... 101. Nutartis neskundžiama....