Byla e2-7082-1085/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Hiposta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Genora“, ieškinį atsakovui R. Ž. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 3323,25 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje numatytos tvarkos – viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

7Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovui nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 285 straipsnio 6 dalis).

8Ieškinys tenkinamas.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

10Atlikus formalų byloje esančių įrodymų – Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutarties, Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutarties, VĮ Registrų centro išrašo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM bei VSDFV Kauno skyriaus finansinių reikalavimų bei kitų rašytinių įrodymų vertinimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis), nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi UAB „Hiposta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Genora“. Teismas, iškeldamas bankroto bylą, įpareigojo bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. VĮ Registrų centras juridinių asmenų registro duomenimis, paskutiniu įstaigos vadovu buvo R. Ž. nuo 2000 m. sausio 3 d. iki bankroto bylos iškėlimo teisme dienos. Todėl atsakovui teko pareiga perduoti bendrovės turtą ir visus dokumentus administratoriui. Tačiau, pasak ieškovo, atsakovas šios pareigos neįvykdė. Būdamas įmonės vadovu, nesilaikė jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nes nesirūpino įmonės buhalterinių dokumentų išsaugojimu. Neturėdamas dokumentų įmonės administratorius negali patikrinti įmonės sandorių ir nėra galimybės padengti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų, todėl atsakovui tenka pareiga atlyginti žalą.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, jog, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti (Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes, todėl vienais atvejais gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai, kitais atvejais - bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai, arba, kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo – mažesnis už ją (LAT 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-43/2014).

12Iš bylos duomenų matyti, jog VSDFV pateikė 3318,76 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Hiposta“, Valstybinė mokesčių inspekcija - 4,49 Eur. Atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad skola kreditoriams sumokėta, atsakovui kyla pareiga atlyginti žalą atsiradusią dėl jo neteisėtų veiksmų ar neveikimo, kuri yra lygi kreditorinių reikalavimų sumai, t. y. 3323,25 Eur, todėl minėta suma priteistina iš atsakovo.

13Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovei priteisiama 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Už pareikštą ieškinį valstybei turėjo būti sumokėtas 75,00 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas remiantis įstatymu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškinį patenkinus visiškai, minėta suma (75,00 Eur) valstybei priteistina iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovo valstybei taip pat priteistinas teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas - 3,58 Eur.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo R. Ž., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Hiposta“, juridinio asmens kodas 159987956,

183323,25 Eur (tris ūkstančius tris šimtus dvidešimt tris eurus 25 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3323,25 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. vasario 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo R. Ž., asmens kodas ( - ) valstybei 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, viena iš biudžeto surenkamųjų sąskaitų).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 3323,25 Eur žalos... 5. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 7. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 8. Ieškinys tenkinamas.... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2... 10. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų – Kauno apygardos teismo 2017 m.... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1... 12. Iš bylos duomenų matyti, jog VSDFV pateikė 3318,76 Eur finansinį... 13. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovei... 14. Už pareikštą ieškinį valstybei turėjo būti sumokėtas 75,00 Eur dydžio... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo R. Ž., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutuojančiai... 18. 3323,25 Eur (tris ūkstančius tris šimtus dvidešimt tris eurus 25 ct) žalos... 19. Priteisti iš atsakovo R. Ž., asmens kodas ( - ) valstybei 75,00 Eur... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 21. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...