Byla e2-10152-328/2018
Dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui G. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Stolita“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Romerus“ dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 19 556,96 Eur skolos, delspinigių bei nuostolių, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog 2018 m. gegužės 2 d. tarp šalių buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, kuria ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Stolita“ įsipareigojo parduoti, o atsakovė UAB „Romerus“ įsipareigojo pirkti juodojo metalo laužą, kurio kokybė apibrėžiama kaip OA, 3A, 5A, 9A, 10 A, 11A ir nerūšinį metalo laužą (toliau ir - Prekės). Ieškovė įsipareigojo tiekti metalo laužą pagal atsakovės žodinį užsakymą, pagal iš anksto suderinamą prekės rūšį, kiekį, kainą, prekės išsiuntimą ir atvykimą į atsakovės nurodytą vietą, Prekes teikiant adresu ( - ). Pagal Sutartį atsakovė įsipareigojo Prekes priimti pagal kiekį ir kokybės klasę po Prekių kiekio patikros Sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovei nustačius Prekių atitikimą susitarimui dėl pirkimo, atsakovė įsipareigojo sudaryti metalo laužo pirkimo - pardavimo aktą, nurodydama faktinį Prekių svorį bei galutinę mokėtiną kainą. Pagal šį aktą, ieškovė, gavusi jį, įsipareigojo atsiųsti atsakovei PVM sąskaitą - faktūrą. Nurodė, jog ieškovė teikė Atsakovei metalo laužą, o Atsakovė jį priimdavo, šalims pasirašant antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis – aktus. Ieškovė pateikė ir atsakovė priėmė (surašė aktus) Prekių už 49 278,38 Eur sumą, tuo tarpu atsakovė apmokėjo ne visas sąskaitas – faktūras, o tik dalį jų 29 985,14 Eur sumoje, likdama skolinga 19 293,24 Eur. Ieškovė, remdamasis Sutarties nuostatomis, nuo uždelstos sumokėti sumos apskaičiavo 203,22 Eur delspinigius. Be to, ieškovė patyrė nuostolių, susijusių su skolos išieškojimo ne teismo tvarka, kuriuos sudaro 60,50 Eur išlaidos pretenzijos atsakovei parengimui.

6Ieškovė pažymėjo, kad skolinio įsipareigojimo sumos atsakovė neginčijo, tačiau nurodė, jog mokėjimus sustabdė dėl tariamai ieškovės neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų ir nepristatytų visų sutartyje nurodytų prekių. Nurodė, jog kreipėsi į atsakovę, kad pastaroji pateiktų pretenzijas dėl Sutarties pažeidimų ir įrodymus, kurie patvirtintų, kad ieškovė nepristatė viso Sutartyje nurodyto kiekio (kuris Sutartyje nebuvo nustatytas), tačiau jokio atsakymo negavo.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsiliepime nurodė, jog ieškovė neatskleidė aplinkybių, kad pagal Sutartį savo įsipareigojimų prieš atsakovę pilnai neįvykdė, t. y. nepristatė visų Sutartyje nurodytų prekių. Pažymėjo, jog vykdant Sutartį tarp šalių kito ginčas, t. y. atsakovė reiškė žodines pretenzijas dėl to, kad atsakovė nepristatė visos sutartos prekių apimties. Tokių pretenzijų pateikimo fakto atskirai įrodinėti nereikia, nes šią aplinkybę pripažįsta pati ieškovė, nes nepateikė teismui įrodymų, kad laiku pristatė visą Sutartyje numatytą prekių kiekį. Atsižvelgiant į tai, kad UAB ,,Stolita“ neįvykdė savo įsipareigojimų dėl savo (galimai ir pasitelktų trečiųjų asmenų) kaltės, atsakovė UAB ,,Romerus“ pagrįstai sustabdė savo priešpriešinių prievolių vykdymą, nes dėl UAB ,,Stolita“ prievolių neįvykdymo atsakovė patiria nuostolius, prarado galimybę į pelną nuo ieškovės nepristatytų prekių dalies. Nurodė, jog atsakovė, manydama, kad ieškovė atsižvelgs į pretenzijas dėl Sutarties nevykdymo, t. y. pristatys likusias prekes, iki 2018 m. gegužės 31 d. atliko keletą dalinių mokėjimų už dalį prekių. Tačiau ieškovė vienašališkai nutarė nebevykdyti Sutarties, pateikė 2018 m. birželio 25 d. reikalavimą apmokėti tą dalį prekių, kurią pristatė. Reaguodama į pretenziją, atsakovė pateikė atsakymą, kad kadangi ieškovė neteisėtai atsisakė įvykdyti Sutartį, atsakovė sustabdė savo priešpriešinių (mokėjimo) prievolių vykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra pažeidusi prievolę, darytina išvada, kad nepagrįstai reikalauja ginti jos priešpriešines teises, kylančias iš to paties sandorio. Nurodė, jog ieškovės reikalavimas dėl delspinigių nepagrįstas, nes mokėjimo prievolės sustabdymas pripažintinas pagrįstu. Reikalavimas atlyginti nuostolius dėl pretenzijos parengimo nepagrįstas, nes tokios išlaidos priskiriamos prie bylinėjimosi išlaidų. Taip pat atmestinas ir reikalavimas dėl palūkanų.

9Teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė, paaiškino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Nurodė, jog ieškovė atsakovę ragino atsiskaityti už pateiktas prekes. Pažymėjo, jog Sutartyje nebuvo numatyta jokių sąlygų dėl konkretaus prekių kiekio. Nurodė, jog ieškovė pretenzijų raštu iš atsakovės negavo. Pastebėjo, jog Sutartyje šalys sutarė, jog reikalavimai dėl Sutarties pažeidimų ištaisymo turi būti teikiami raštu. Nurodė, jog atsakovė neginčija sąskaitų, prekių pristatymo. Prašo ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Teismo posėdyje atsakovės atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalis), nedalyvavimo teismo posėdyje priežastys nežinomos, prašymų negauta.

11Byla nagrinėjama atsakovės atstovui nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

12Teismas konstatuoja:

13byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2018 m. gegužės 2 d. tarp UAB ,,Stolita“ (pardavėjas) ir UAB ,,Romerus“ (pirkėjas) sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria UAB ,,Stolita“ įsipareigojo parduoti, o UAB ,,Romerus“ pirkti juodojo metalo laužą, kurio kokybė apibrėžiama kaip OA, 3A, 5A, 9A, 10A, 11A ir nerūšinis metalo laužas (toliau – Prekės) (Sutarties 1.1 punktas) (b. l. 23-24). Sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, jog Prekes pirkėjas užsako atskirais žodiniais susitarimais, kuriuo iš anksto suderinama Prekės rūšis, kiekis, kaina, prekės išsiuntimas ir atvykimas į pirkėjo nurodytą vietą.

14Byloje pateikti įrodymai, jog ieškovė tiekė atsakovei prekes – byloje pateikti 2018 m. gegužės 14 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis – Aktas Nr. 522, kuriuo patvirtintas Prekių gavimas 7322,86 Eur sumai (b. l. 18), 2018 m. gegužės 16 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis – Aktas Nr. 526, kuriuo patvirtintas Prekių gavimas 10754,49 Eur sumai (b. l. 20), 2018 m. gegužės 17 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis – Aktas Nr. 532, kuriuo patvirtintas Prekių gavimas 9907,79 Eur sumai (b. l. 14), 2018 m. gegužės 18 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis – Aktas Nr. 538, kuriuo patvirtintas Prekių gavimas 10043,17 Eur sumai (b. l. 16), 2018 m. gegužės 22 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis – Aktas Nr. 558, kuriuo patvirtintas Prekių gavimas 11250,07 Eur sumai (b. l. 12).

15Ieškovė atsakovei pagal Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis – Aktus išrašė iš apmokėti pateikė 2018 m. gegužės 14 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija 74- Nr. 4 (7322,86 Eur), 2018 m. gegužės 16 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija 74- Nr. 5 (10754,49 Eur), 2018 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija 74- Nr. 8 (9907,79 Eur), 2018 m. gegužės 18 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija 74- Nr. 9 (10043,17 Eur), 2018 m. gegužės 22 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija 74- Nr. 10 (11250,07 Eur) (b. l. 13, 15, 17, 19, 21).

16Iš byloje pateikto šalių susirašinėjimo el. ryšio priemonėmis matyti, jog 2018 m. birželio 5 d. el. laišku ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti pagal išrašytas sąskaitas (b. l. 38). Ieškovė atsakovei pateikė 2018 m. birželio 25 d. pretenziją dėl negrąžintos skolos, kuria pareikalavo sumokėti 19293,24 Eur skolą bei 92,97 Eur delspinigius, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų ir 60,50 Eur išlaidų už teisinę pagalbą, iš viso 19486,71 Eur (b. l. 39-40). Atsakovė UAB ,,Romerus“ pateikė 2018 m. birželio 29 d. atsakymą į pretenziją, kuriuo su pretenzija nesutiko, nurodė, jog ieškovė pagal Sutartį savo įsipareigojimų pilnai neįvykdė, t. y. nepristatė visų sutartyje nurodytų prekių, UAB ,,Romerus“ pagrįstai sustabdė savo priešpriešinių prievolių vykdymą (b. l. 36). Ieškovės atstovas pareikalavo pateikti atsakyme nurodytus teiginius pagrindžiančius įrodymus (b. l. 35). Duomenų, jog atsakovė pateikė ieškovei prašomus duomenis, byloje nėra.

17Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami.

18Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, pripažintina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4 straipsniai). Ieškovė tiekė atsakovei Prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsakovė šias Prekes priėmė, ką patvirtina byloje pateikti antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartys – aktai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje pateikti duomenys, jog ieškovė pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras atsakovei pateikė Prekių už bendrą 49 278,38 Eur sumą (b. l. 13, 15, 17, 19, 21). Sutarties 4.1 punkte įtvirtinta pirkėjo (atsakovės) pareiga apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo jos gavimo iš pardavėjo (b. l. 23). Teismo posėdyje ieškovės atstovas paaiškino, jog atsakovė sutartinius įsipareigojimus vykdė, 2018 m. gegužės 14 d. bei gegužės 16 d. sąskaitas – faktūras apmokėjo laiku, tačiau nuo 2018 m. gegužės 17 d. ėmė vėluoti atsiskaityti pagal išrašytas sąskaitas – faktūras. Bylos duomenimis (b. l. 39-40) atsakovė liko skolinga ieškovei 19 293,24 Eur pagal 2018 m. gegužės 22 d. sąskaitą – faktūrą (11 250,07 Eur) bei 2018 m. 2018 m. gegužės 18 d. sąskaitą – faktūrą (neapmokėta 8 043,17 Eur suma).

19Atsikirsdama į ieškovės reikalavimą atsakovė nurodė, jog ieškovė netinkamai vykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepristatė visų Sutartyje nurodytų prekių, tačiau įrodymų patvirtinančių šias aplinkybes nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Priešingai, byloje pateikti įrodymai (šalių sudarytos Sutarties nuostatos) patvirtinta, jog Sutartyje šalys nebuvo aptarusios ir/ar apibrėžusios konkretaus pagal Sutartį ieškovės pristatomų Prekių kiekio (apimties) (b. l. 23-24). Sutarties 2.1 punkte įtvirtinta, jog ieškovė Prekes pristato pagal atsakovės (pirkėjo) žodinį užsakymą, kuriuo iš anksto suderinama Prekės rūšis, kiekis, kaina, prekės išsiuntimas ir atvykimas į pirkėjo nurodytą vietą (Sutarties 2.1 punktas); Prekių svoris nustatomas pirkėjo nurodytomis svarstyklėmis (Sutarties 2.4 punktas); pirkėjas Prekes priima pagal kiekį ir kokybės klasę po Prekių kiekio patikros (Sutarties 2.5 punktas). Šalių sudarytos Sutarties nuostatos patvirtina, jog ieškovės pristatomų Prekių asortimentas priklausė nuo atsakovės teikiamų užsakymų (CK 6.193 straipsnis). Byloje pateikti Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartys – Aktai patvirtina, jog ieškovė Prekes pateikė pagal atsakovės užsakymus, atsakovė Prekes priėmė ir jokių pastabų dėl patiekiamų Prekių kokybės ir/ar asortimento ieškovei nepateikė.

20Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnio 1 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, pateikė atsakovei Prekes, atsakovė jas priėmė, tačiau už pateiktas prekes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaitė, todėl laikoma pažeidusia prievole (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas). Atsakovės argumentai, jog ieškovė pažeidė prievolę yra nepagrįsti, prieštarauja byloje pateiktiems įrodymams (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis). Visumos byloje pateiktų įrodymų kontekste kaip nepagrįsti atmestini ir atsakovės argumentai, jog ji teisėtai sustabdė priešpriešinių įsipareigojimų vykdymą; atsakovė įrodymų, patvirtinančių, jog reiškė ieškovei pretenziją dėl Prekių kiekio ar kokybės, asortimento, nepateikė, savo ruožtu šalys Sutartyje sutarė, jog reikalavimai pašalinti Sutarties pažeidimus teikiami raštu (Sutarties 5.1 punktas).

21Atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 19 293,24 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.344 straipsnio 1 dalis).

22Dėl delspinigių ir nuostolių priteisimo

23CK 6.70 straipsnio 1 dalis numato, jog prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis).

24Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje numatė, kad pirkėjas nustatytu terminu neapgrįstai atsiskaitęs su pardavėju už Prekes, moka Pardavėjui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną nuo uždelstos sumokėti sumos (Sutarties 5.2 punktas). Byloje pateikti įrodymai, jog 2018 m. gegužės 18 d. sąskaitos – faktūros dalies, t. y. 8 043,17 Eur sumos bei 2018 m. gegužės 22 d. sąskaitos – faktūros 11 250,07 Eur sumai atsakovė neapmokėjo. Sutarties 4.1 punkte atsakovė įsipareigojo sąskaitą – faktūrą apmokėti per 5 darbo dienas nuo jo gavimo iš pardavėjo. Byloje pateikti duomenys, jog pagal 2018 m. gegužės 18 d. sąskaitą – faktūrą atsakovė 2018 m. gegužės 31 d. atliko dalinį mokėjimą (2 000 Eur), o pagal 2018 m. gegužės 22 d. sąskaitą – faktūrą neatliko nė vieno mokėjimo, byloje pateikti duomenys, jog sąskaitos atsakovei buvo teikiamos el. ryšio priemonėmis jų parengimo dieną (b. l. 38, 44, 45). Tokiu būdu byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl ieškovė pagrįstai apskaičiavo atsakovei delspinigius. Byloje pateikti įrodymai, jog 2018 m. gegužės 18 d. sąskaitą apmokėti ieškovė pradelsė apmokėti 55 dienas (iki ieškinio parengimo dienos), o 2018 m. gegužės 22 d. – 51 dieną, ieškovė nuo pradelstų 8 043,17 Eur ir 11 250,07 Eur apskaičiavo atitinkamai 88,47 Eur ir 114,75 Eur dydžio delspinigius, iš viso 203,22 Eur sumai. Ieškovės pateiktas delspinigių apskaičiavimas atitinka šalių sudarytos Sutarties sąlygas, todėl įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 203,22 Eur delspinigių suma.

25CK 6.63 straipsnio 2 dalis numato, jog nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovė byloje pateikė įrodymus, jog dėl Sutarties pažeidimo patyrė 60,50 Eur išlaidas teisinei pagalbai rengiant pretenziją atsakovei (b. l. 41-43, 47-48). Byloje nustatytos aplinkybės bei pateiktų įrodymų visuma patvirtina, jog atsakovė prievolę pažeidė, todėl pripažintina, jog ieškovė įgijo teisę į nuostolių, susijusių su reikalavimu atsakovei tinkamai įvykdyti prievolę, atlyginimą. Esant nurodytoms aplinkybės, ieškovės reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistina 60,50 Eur suma.

26Dėl bylos procesinės baigties

27Atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus bei byloje nustatytas aplinkybes, teismas visumos byloje esančių įrodymų pagrindu sprendžia, kad ieškovė įrodė ieškinio reikalavimus dėl skolos, delspinigių ir nuostolių atlyginimo, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 183, 185 straipsniais, ieškovės ieškinys tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistina 19 556,96 Eur skola ( 19 293,24 Eur pagrindinė skola, 203,22 Eur delspinigiai ir 60,50 Eur nuostolių atlyginimui).

28Dėl procesinių palūkanų

29CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Pagal Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

30Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas) taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Kadangi tai specialusis įstatymas, numatantis palūkanų normos skaičiavimą, todėl jis turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį. Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, jog pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma. Palūkanų, kurias skolininkas privalo mokėti už pavėlavimą, dydis skaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu, šalių sudaryta Sutartis yra komercinė sutartis Įstatymo prasme (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 6 dalis). Atsakovei pareiga mokėti procesines palūkanas kilo nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2018 m. liepos 31 d., t. y. antrąjį 2018 m. pusmetį. Antrąjį 2018 metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Pagal Europos banko viešuosius duomenis, vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma sudaro 0,00 proc. Atitinkamai, palūkanų normą padidinus 8 procentiniais punktais, atsakovei skaičiuotinos 8,00 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos. Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą, ieškovei iš atsakovės ieškovei priteistinos 8,00 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. liepos 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis).

33Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinio pareiškimą sumokėjo 440 Eur žyminį mokestį (b. l. 49), už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – 38 Eur žyminį mokestį (b. l. 54), bei patyrė 500 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai ( b. l. 51).

34Teismui tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos byloje pateiktais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos 978 Eur sumai (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

35Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo nespręstinas, kadangi byloje nėra duomenų, ar teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, buvo pateikta vykdyti antstoliui ir/ar antstolis patikslino nutartimi areštuotą turtą (Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalis, 150 straipsnio 3 dalis).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

37ieškinį tenkinti.

38Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Romerus“ 19 556,96 Eur (devyniolikos tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt šešių eurų 96 ct) skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 31 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 978 Eur (devynių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Stolita“ naudai.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 5. Ieškinyje nurodė, jog 2018 m. gegužės 2 d. tarp šalių buvo sudaryta... 6. Ieškovė pažymėjo, kad skolinio įsipareigojimo sumos atsakovė neginčijo,... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko,... 8. Atsiliepime nurodė, jog ieškovė neatskleidė aplinkybių, kad pagal Sutartį... 9. Teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė,... 10. Teismo posėdyje atsakovės atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą,... 11. Byla nagrinėjama atsakovės atstovui nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso... 12. Teismas konstatuoja:... 13. byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2018 m. gegužės 2 d.... 14. Byloje pateikti įrodymai, jog ieškovė tiekė atsakovei prekes – byloje... 15. Ieškovė atsakovei pagal Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis –... 16. Iš byloje pateikto šalių susirašinėjimo el. ryšio priemonėmis matyti,... 17. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 18. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą,... 19. Atsikirsdama į ieškovės reikalavimą atsakovė nurodė, jog ieškovė... 20. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 21. Atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas dėl... 22. Dėl delspinigių ir nuostolių priteisimo ... 23. CK 6.70 straipsnio 1 dalis numato, jog prievolių įvykdymas gali būti... 24. Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje numatė, kad pirkėjas nustatytu terminu... 25. CK 6.63 straipsnio 2 dalis numato, jog nuo to momento, kai skolininkas laikomas... 26. Dėl bylos procesinės baigties... 27. Atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus bei byloje... 28. Dėl procesinių palūkanų ... 29. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 30. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 32. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 33. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinio pareiškimą sumokėjo... 34. Teismui tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos byloje... 35. Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo nespręstinas, kadangi... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 37. ieškinį tenkinti.... 38. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Romerus“ 19 556,96... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...