Byla 2-7310-394/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovei J. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovės 4796,60 Lt skolą, kurią sudaro: 932,42 Lt pagrindinė skola, 3529,21 Lt delspinigiai, 334,97 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo skelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, tačiau ji per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2001-03-23 UAB „Tele2“ ir atsakovė J. L. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8465069-4.3-64, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo.

62009-03-31 UAB ,,Gelvora“ ir UAB ,,Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB ,,Tele2“ atlygintinai perleido UAB ,,Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.109 str. nuostatomis, pranešė atsakovei apie reikalavimo teisės perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė ieškovo reikalavimų neįvykdė.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d.). Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 932,42 Lt skola.

8Atsakovė neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutarties 6.5. punkte, atsakovė už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3529,21 Lt delspinigių už 3611 dienų (nuo 2002-08-01 iki 2012-06-20). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma kelis kartus didesnė negu pagrindinė skola, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovas delspinigius apskaičiuoja net už 3785 dienas. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas nesikreipdami į teismą nemanė, jog jo teisės yra pažeidžiamas, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 3785 dienų nėra pagrįstas, atitinkantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 167,83 Lt, t.y. paskaičiuotini už 180 dienų laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 167,83 Lt.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti 334,97 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo užmokestis ir kt. (b. l. 5). Tačiau ieškovas nenurodo minėtų išlaidų apskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 334,97 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovė taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo priteistos 1100,25 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-10-17 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas patyrė 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (CPK 79 str., 93 str.). Ieškovas prašė iš atsakovės priteisti 4796,60 Lt sumą, teismas ieškovo reikalavimus tenkina iš dalies ir priteisia iš atsakovės ieškovui 1100,25 Lt, t. y. patenkino 22,99 procentus pareikštų reikalavimų. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui priteistina 33,11 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Pakeistina laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-10-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovės J. L. turtui ir piniginėms lėšoms, turto arešto apimtis, areštuojant turto ne didesnei kaip 1133,36 Lt sumai. Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK 152 str. 2d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 144 straipsniu, 150 straipsnio 3 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285- 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės J. L. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į. k. 125164834, buveinė: Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. ( - ), AB „SEB bankas“), 932,42 Lt (devynių šimtų trisdešimt dviejų litų 42 centų) skolą, 167,83 Lt (vieno šimto šešiasdešimt septynių litų 83 centų) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 1100,25 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-17 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 33,11 Lt (trisdešimt tris litus 11 centų) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

17Pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-10-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi, atsakovės J. L. turtui ir piniginėms lėšoms, turto arešto apimtį nustatant, kad areštuojamo turto vertė 1133,36 Lt (vienas tūkstantis šimtas trisdešimt trys litai 36 centai ).

18Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK 152 str. 2 d.).

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovės 4796,60 Lt skolą,... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo skelbimo būdu... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš... 5. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2001-03-23 UAB „Tele2“ ir... 6. 2009-03-31 UAB ,,Gelvora“ ir UAB ,,Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Atsakovė neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti 334,97 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str.... 11. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų... 12. Pakeistina laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-10-18 Šiaulių... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 14. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovės J. L. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.... 16. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 17. Pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-10-18 Šiaulių miesto... 18. Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...