Byla 2-165-503/2016
Dėl skolos, delspinigių, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsakovui už akių

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gotas“ ieškinį atsakovui A. Ž. dėl skolos, delspinigių, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsakovui už akių

Nustatė

22015-12-16 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo priimtas UAB „Gotas“ ieškinys atsakovui A. Ž. dėl 1862,61 skolos pagal nuomos sutartį, 18,50 Eur delspinigių, 5 procentų kompensacinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 258,90 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo (200,00 Eur už teisinę pagalbą, 2,90 Eur už Gyventojų registro tarnybos pažymą, 56,00 Eur už sumokėtą žyminį mokestį).

32016-01-07 atsakovui buvo tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis) įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovo atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.

4Kadangi ieškovė raštu prašo, kad šiuo atveju byloje būtų priimtas sprendimas už akių ir teismas turi tokią teisę, ieškovės reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovui už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 230 straipsnio 2 dalis ir 285 straipsnio 1 dalis).

5Teismas, pasitarimų kambaryje atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir ieškovės pateiktus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustato, kad:

62015 m. rugsėjo 21 d. atsakovas su ieškove sudarė įrankių nuomos sutartį Nr. ( - ) ir išsinuomojo dyzelinį generatorių „Mosa GE55PSX", kurį turėjo grąžinti 2015 m. rugsėjo 28 d. Išsinuomotą generatorių atsakovas grąžino 2015 m. spalio 19 d. ir už nuomą turėjo sumokėti 1862,61 Eur nuomos mokestį, kurio nesumokėjo. Minėta nuomos sutartimi atsakovas įsipareigojo sutartu laiku grąžinti techniškai tvarkingus, išvalytus ir sukomplektuotus įrankius ieškovei, sumokėti už nuomos ir kitas suteiktas paslaugas, panaudotas medžiagas, nurodytomis kainomis, laiku negrąžinus įrankio, papildomai apmokėti už uždelstą laiką pagal nuomotojo skelbiamą kainininką interneto svetainėje www.gotas.lt, laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, mokėti 0,02 % (nuo nesumokėtos nuomos mokesčio sumos) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, nuomos mokestį sumokėti ne vėliau kaip įrankio grąžinimo dieną, jei nenumatyta kitaip. UAB „Gotas“ savo pareigą perduoti atsakovui nuomojamus daiktus įvykdė, o atsakovas savo pareigos mokėti nuomos mokestį, neįvykdė.

7Iš sutarties kylančios šalių prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nuostatas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis).

8Kadangi ieškovė savo prievoles pagal sutartį įvykdė visiškai ir tinkamai, o atsakovas savo prievoles nustatytu laiku ir tvarka grąžinti išsinuomotą įrankį bei sumokėti nuomos mokestį vykdė netinkamai, taip praleisdamas jų įvykdymo terminus, turi būti laikomas savo prievoles pažeidusia sutarties šalimi. Dėl šių aplinkybių atsakovas privalo ne tik sumokėti nuomos mokestį, bet ir atlyginti ieškovei – savo kreditoriui, visus jos patirtus nuostolius (tiek tiesioginius, tiek ir netiesioginius) dėl prievolių neįvykdymo (CK 6.1-6.4, 6.33, 6.38, 6.63, 6.447 straipsniai).

9Nuomos sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti pirminiam kreditoriui 0,02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti nuomos mokestį dieną, todėl ieškovė pagrįstai yra paskaičiavusi atsakovui 18,50 Eur delspinigių už laiku nesumokėtą nuomos mokestį.

10Atsakovo prievolę mokėti ieškovei 5 % metines palūkanas nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-16) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo nustato CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis.

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas visiškai.

12Ieškovė byloje patyrė 258,90 Eur bylinėjimosi išlaidų: sumokėjo valstybei 56,00 Eur žyminį mokestį, 2,90 Eur už Gyventojų registro tarnybos pažymą bei 200,00 Eur už teisinę pagalbą parengiant procesinius dokumentus. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, pareiga šias išlaidas visiškai atlyginti ieškovės reikalavimu tenka atsakovui (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Bylinėjimosi išlaidos valstybei nesiekia 3,00 Eur sumos, todėl jos nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Vadovaudamasis CK 6.1-6.4, 6.33, 6.38, 6.63 ir 6.210 straipsniais, taip pat CPK 93, 96 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 286 ir 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. Ž., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ): a) 1862,61 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt du eurus 61 euro ct) skolos (nesumokėto nuomos mokesčio), b) 18,50 Eur (aštuoniolika eurų 50 euro ct) delspinigių, c) penkių procentų (5 %) metines palūkanas nuo priteistų sumų (1881,11 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir d) 258,90 Eur (du šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus 90 euro ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovei – UAB „Gotas“, juridinio asmens kodas – 121769394, buveinės adresas – Linkmenų g. 38, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB Swedbank.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilkaviškio rajono apylinkės teismui motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai