Byla 1S-287-462/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Remigijus Preikšaitis,

2sekretoriaujant Aušrai Čybienei,

3dalyvaujant pareiškėjams J. S., T. S., jų atstovui advokatui Egidijui Milašiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-01 nutarties ir

Nustatė

5J. S. ir T. S. atstovas advokatas E. Milašius pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2009-10-09 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 206, 207 str. numatytų nusikalstamų veikų padarymo.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2009-12-01 nutartimi tenkino pareiškėjų J. S. ir T. S. atstovo advokato E. Milašiaus skundą ir panaikino Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2009-10-09 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą bei pareiškimą perdavė Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai nagrinėti pakartotinai.

7Skundu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė I. M. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2009-12-01 nutartį ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės I. M. 2009-10-09 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pareiškėjų J. S. ir T. S. atstovo advokato E. Milašiaus pareiškimą. Skunde nurodoma, kad tarp J. S. ir S. G. ginčas kilo dėl 2003-11-15 ir 2004-02-16 paskolų grąžinimo bei dėl 2007-07-15 paskolos raštelio išdavimo aplinkybių, ginčui išspręsti taikytinos civilinės teisės ir civilinio proceso normos. Prokurorė teigia, kad paskolos sutarčių nevykdymas pats savaime nėra nusikaltimas. Pareiškėjai savo teises bei teisėtus interesus, kylančius iš civilinių teisinių santykių, pirmiausia turi ginti civilinio proceso tvarka. J. S. ir S. G. tarpusavio santykiai yra konfliktiški, o J. S. ir T. S. atstovas advokatas E. Milašius, inicijuodamas ikiteisminio tyrimo pradėjimą, siekia rinkti įrodymus civilinėje byloje. Į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo būtina kreiptis tik paaiškėjus ir nustačius, kad yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

8Prokurorė pažymi, kad teismas nepagrįstai nurodo, kad S. G. 2008-05-23 sutartį su AB Sampo banku sudarė dar būdamas skolingas kitiems kreditoriams, todėl negalint laiku grąžinti paskolų, S. G. naudinga gautas paskolas naudoti ne pagal paskirtį. Santykiai tarp AB Sampo banko ir S. G. yra reguliuojami tarpusavio susitarimu bei civilines teisės ir proceso normomis. Sutarties, sudarytos tarp AB Sampo banko ir S. G., sąlygos įtvirtina, kad būtent AB Sampo banko pareiga yra reikalauti, kad S. G. tinkamai vykdytų savo prievoles, o tai turi būti daroma pirmiausia išnaudojant visas civilines teisines priemones. Bet kuriuo metu AB Sampo bankas ir S. G. turi teisę keisti sutarties sąlygas, terminus ir kt. Prokurorė teigia, kad pradėjus ikiteisminį tyrimą būtų būtina taikyti procesines prievartos priemones AB Sampo bankui ir S. G., tačiau toks teisėsaugos institucijų kišimasis į civilinėmis teisės normomis reguliuojamus teisinius santykius pažeistų banko, S. G. teises bei visuomenės ir valstybės interesus. Teismo išvada ir pareiškėjų manymas, kad S. G. iš AB Sampo banko paimtą paskolą panaudojo ne pagal paskirtį, yra tik spėjimas, nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis. Iš pareiškimo matyti, kad AB Sampo bankas jokių pretenzijų S. G. nei dėl jo skolinių įsipareigojimų vykdymo, nei dėl paskolos panaudojimo neturi. Šios aplinkybės rodo, jog ginčo tarp AB Sampo banko ir S. G. nėra, o jų tarpusavio santykiai, reguliuojami civilinės teisės ir civilinio proceso normomis, neperaugo į baudžiamuosius santykius. Prokurorė nurodo, kad baudžiamieji įstatymai nenumato, kad teisėsaugos institucijos privalo tirti pareiškimus ir pradėti ikiteisminį tyrimą pagal asmenų spėjimus dėl galbūt padarytų nusikalstamų veikų.

9Skundas atmestinas.

10Ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir jo tęsimas iš esmės nesuvaržo niekieno teisių, nesukelia jokių kitų neigiamų padarinių, todėl ikiteisminis tyrimas turi būti atliekamas net ir tuo atveju, kai net ir neatlikus visų tyrimo veiksmų yra tikėtina, jog procesas turės būti nutrauktas. Didesnių neigiamų padarinių sukelia ne ikiteisminio tyrimo pradėjimas, o nepagrįstas, išsamiai neištyrus visų įvykio aplinkybių, ikiteisminio tyrimo nutraukimas, nes tokiu atveju neįvykdoma Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 2 str. nustatyta pareiga atskleisti nusikalstamas veikas ir baudžiamasis procesas neatlieka savo paskirties.

11Apylinkės teismas pagrįstai panaikino Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2009-10-09 nutarimą, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal J. S. ir T. S. atstovo advokato E. Milašiaus pareiškimą.

12Pareiškėjų J. S. ir T. S. atstovo advokato E. Milašiaus skunde nurodytos aplinkybės yra pagrįstos. Skunde nurodytas aplinkybes būtina išsamiau ištirti ir nustatyti asmenis, galbūt padariusius nusikalstamas veikas.

13Skundžiamojoje apylinkės teismo nutartyje pagrįstai nurodyta, kad sudarant sutartį S. G. apgaulė pasireiškė tuo, jog jis tyčia neįsileisdamas J. S. atsivestų liudytojų, suplėšydamas ankstesnius 2003-11-15 ir 2004-02-16 paskolos raštelius ir savo ranka surašydamas du naujus sutarties variantus, kurių turinys nėra identiškas, sutarties turinį pasuko sau naudinga linkme taip, kad pareiga grąžinti paskolą pagal šią sutartį nebūtų vienareikšmiškai suprantama. S. G. vengiant vykdyti 2003-11-15 ir 2004-02-16 paskolos sutarties sąlygų, apgaule sudarant 2007-11-15 paskolos sutartį, susidarė reali grėsmė jo prisiimtų kreditų grąžinimui, todėl tarp šalių susiklostę civiliniai santykiai peraugo į baudžiamuosius teisinius santykius.

14Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo atlikti reikiami procesiniai veiksmai, nes nebuvo apklaustas S. G.. Tik apklausus S. G., bus galima atsakyti, ar buvo vykdomos paskolos sutarties sąlygos, ar tinkamai sudaryta 2007-11-15 paskolos sutartis ir ar nepadarytos nusikalstamos veikos.

15Baudžiamasis procesas – tai tiriant bei nagrinėjant baudžiamąsias bylas teismo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų įstatymo nustatyta tvarka vykdoma veikla, kurios metu visiems proceso subjektams sudaromos sąlygos naudotis nustatytomis teisėmis.

16Byloje yra duomenų, duodančių pagrindą įtarti S. G. padarius baudžiamojo įstatymo uždraustą nusikalstamą veiką, tačiau ikiteisminis tyrimas nebuvo išsamiai atliktas, kartu nebuvo išnaudotos visos galimybės surinkti reikšmingus baudžiamajai bylai duomenis.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 439 str., 441 str., 442 str.1 d. 1 p.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai