Byla e2-1271-925/2020
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje BMB „Šamukai“, Lloyd‘s insurance company S.A., atstovaujamas UADBB „Colemont draudimo brokeris“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė, sekretoriaujant Jelenai Gladkauskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Sultys“ atstovui advokatui Artūrui Narkevičiui, atsakovo UAB „Bankroto administratoriai“ atstovui Vytautui Glodeniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Sultys“ ieškinį atsakovui UAB „Bankroto administratoriai“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje BMB „Šamukai“, Lloyd‘s insurance company S.A., atstovaujamas UADBB „Colemont draudimo brokeris“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB „Sultys“ pareikštu ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Bankroto administratoriai“ 10008,65 Eur žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinyje nurodė, kad 2018-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018-02-16, civilinėje byloje eB2-2780-794/2018 MB „Šamukai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas atsakovas UAB „Bankroto administratoriai“. Atsakovas, paminėta Vilniaus apygardos teismo nutartimi perėmęs bankrutuojančios įmonės turtą, jo saugojimui BMB „Šamukai“ vardu sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su ieškove UAB ieškove „Sultys“. 2018-02-26 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi ieškovė su trečiuoju asmeniu BMB „Šamukai“, atstovaujamu atsakovo, susitarė išnuomoti 517 kv. m. patalpas esančias ( - ). Trečiasis asmuo įsipareigojo mokėti ieškovei 900 Eur plius PVM mėnesinį nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas. Nuomos laikotarpiu trečiajam asmeniui BMB „Šamukai“ buvo išrašyta sąskaitų- faktūrų iš viso už 15547,13 Eur sumą. Iš šios sumos trečiasis asmuo BMB „Šamukai“ 2019-06-25 sumokėjo ieškovei 5538,48 Eur sumą, likusi skolos suma – 10008,65 Eur nesumokėta iki šiol.

83.

9Šiai dienai BMB „Šamukai“ turtas yra parduotas, lėšos paskirstytos, įmonė yra pasibaigusi ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Ieškovei atgauti įsiskolinimo sumą yra iš BMB „Šamukai“ yra neįmanoma. Atsakovas, sudarant patalpų nuomos sutartį atstovaudamas trečiajam asmeniui, privalėjo įvertinti, ar trečiasis asmuo galės dengti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Dėl prisiimtų įsipareigojimų neįvertinimo bei nepagrįsto logika bankrutavusios įmonės turto paskirstymo už administravimo paslaugas, atsakovas padarė ieškovui žalą 10008,65 Eur sumoje, kurią ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Kadangi skola ieškovui nebus grąžinta dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, visa reikalaujama suma turi būti priteista iš atsakovo.

104.

11Ieškovė pažymėjo, kad atsakovas, būdamas bankrutuojančios įmonės (BMB „Šamukai“) administratoriumi, privalėjo įsivertinti galimybes mokėti nuomos mokestį ieškovei, tačiau to nepadarė, sudarė sutartį, kurios neįvykdė. Bankroto proceso metu iš parduoto BMB „Šamukai“ turto buvo gauta pakankamai lėšų atsilyginti ieškovei už patalpų nuomą, tačiau bankroto administratorius (atsakovas), skirstydamas lėšas, sąmoningai to nedarė – nesilaikė netgi proporcijų skirstant pinigines lėšas: savo atlyginimą išsimokėjo dar su priedu, už kitas paslaugas kreditoriams atlygino beveik 100 proc. sąskaitų apimties, o tuo tarpu ieškovei sumokėjo tik 30 proc. skolos sumos. Ieškovei nesuprantama ir nelogiška tokia gautų lėšų skirstymo tvarka, kada atlyginama tik dalis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Be to, nuo ieškovei neva priskirtų 7947,28 Eur sumos atsakovas netgi išskaičiavo 2408,08 Eur sumą už patalpų valymą jų grąžinimo metu, nors patalpų valymą privalėjo atlikti trečiasis asmuo ar atsakovas savo lėšomis.

125.

13Atsakovas UAB „Bankroto administratoriai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė su ieškiniu nesutinkantis, prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad ieškovė dėl neapmokėtų sąskaitų pareiškė ieškinį ne trečiajam asmeniui, su kuriuo buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis, o atsakovei, kuri nebuvo prievolinio teisinio santykio šalis. Ieškovė nagrinėjamoje byloje pareiškė ieškinį atsakovei dėl pagrindinės (sutartinės) prievolės neįvykdymo, t. y. trečiajam asmeniui neapmokėjus sąskaitų už patalpų nuomą. Sąskaitų neapmokėjimas pagal sudarytą sutartį nėra civilinė atsakomybė, todėl atsakovas nėra tinkamas atsakovas ir vien šiuo pagrindu ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

146.

15Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp trečiojo asmens ir ieškovės buvo sudaryta 2018 m. vasario 26 d. Pagal trečiojo asmens buvusio vadovo A. V. sudarytą 2018 m. vasario 16 d. balansą trečiasis asmuo turėjo turto už 80275 Eur. Atsižvelgiant į tai, trečiasis asmuo, atstovaujamas atsakovo, sudarydamas sutartį su ieškove, pagrįstai manė, kad galės dengti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nes iš parduoto turto bus pakankamai lėšų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Be to, ieškovės reikalavimu iš jai priklausančių patalpų, kurios buvo išnuomotos trečiajam asmeniui, buvo išvežtos šiukšlės ir išplautos bei išvalytos patalpos. Trečiasis asmuo dėl minėtų ieškovės pateiktų reikalavimų turėjo papildomų išlaidų 2408,08 Eur sumoje ir dėl šios priežasties negalėjo atsiskaityti su ieškove pagal išrašytas sąskaitas 2408,08 Eur sumoje.

167.

17Atsakovas taip pat pažymėjo, kad atlyginimą už bankroto administravimo paslaugas trečiasis asmuo apmoka pagal pavedimo sutartį. Trečiasis asmuo su kontrahentais atsiskaitė pirmiau, nes prievolės įvykdymo terminas buvo trumpesnis, o trečiasis asmuo su ieškove įsipareigojo atsiskaityti tik po turto pardavimo (2018 m. vasario 26 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 3.1.1. p.). Trečiasis asmuo prisiėmė įsipareigojimus ieškovei tuo metu, kada trečiasis asmuo pagrįstai manė, kad galės įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Be to, atlyginimą atsakovui sumokėjo trečiasis asmuo, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus pagal pavedimo sutartį, o ne atsakovas pats sau.

188.

19Atsakovas nesutinka su ieškovės ieškinyje nurodyta pozicija, kad trečiasis asmuo nenorėjo įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, sutarties tyčia nevykdė ir kad iš parduoto trečiojo asmens turto buvo gavęs pakankamai lėšų atsilyginti ieškovei už patalpų nuomą. Trečiasis asmuo norėjo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ieškovei, tačiau lėšų tam neužteko. Be to, trečiasis asmuo turėjo įsipareigojimų ir kitiems kontrahentams, todėl su visais trečiojo asmens kontrahentais atsiskaityti nebuvo galimybės. Su ieškove nebuvo atsiskaityta, nes tam neužteko lėšų, o ne dėl to, kad atsakovas nenorėjo.

209.

21Be to, tarp trečiojo asmens kreditoriaus ir LTL Kredito unijos buvo sudaryta kredito sutartis, kurios 7.3.1 p. nustatyta, kad trečiasis asmuo įsipareigojo gauti išankstinį raštišką LTL Kredito unijos sutikimą pakeisti įkeisto turto buvimo vietą. Įkeistas turtas buvo laikomas iš ieškovės nuomojamose patalpose. Trečiasis asmuo buvo suradęs patalpų nuomotojus, kurie būtų pigiau nei ieškovė išnuomoję patalpas, kuriose būtų laikoma žuvies auginimo įranga, tačiau sutikimo LTL Kredito unija nedavė. Be to, trečiasis asmuo buvo suradęs kas pirktų ieškovės patalpose esančią žuvies auginimo įrangą už 15 000 Eur (2018 m. spalio mėn.) ir 20 000 Eur (2018 m. birželio mėn.), tačiau LTL kredito unija atsisakė už tokią kainą parduoti žuvies auginimo įrangą ir todėl trečiasis asmuo buvo priverstas toliau nuomoti patalpas iš ieškovės ir didinti bankroto administravimo išlaidas, kas vėliau lėmė neatsiskaitymą su ieškove.

2210.

23Atsakovo nuomone, verta paminėti ir tai, kad atsakovas, kaip trečiojo asmens atstovas (bankroto administratorius), vykdo kreditorių susirinkimų nutarimus, todėl atsakovas nėra laisvas priimti sprendimus dėl sutarčių sudarymo, nenustato turto pardavimo kainos ir tvarkos, kas lemia atsiskaitymą su trečiojo asmens kreditoriais bei trečiojo asmens bankroto administravimo išlaidų atlyginimą. Ieškovė, balsuodama dėl trečiojo asmens turto pardavimo ieškovės išnuomotose patalpose ir administravimo išlaidos sąmatos padidinimo, balsavo už tai, kad būtų patvirtinta 19 995,96 Eur administravimo išlaidų sąmata (neskaitant atlyginimo bankroto administratoriui) bei septintame kreditorių susirinkime balsavo už tai, kad ieškovės nuomojamose patalpose turtas būtų parduotas už 15 213,22 Eur, o nepardavus už minėtą sumą – už 10 649,25 Eur. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartimi patvirtino 6800 Eur atlyginimą ir priemokas už įplaukas, apskaičiuojamą nuo visų per bankroto procesą gautų įplaukų sumos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintomis atlyginimo administratorei už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad iš parduoto turto gavus 10 649,25 Eur, nebus lėšų visom bankroto administravimo išlaidoms padengti, ieškovė, balsuodama už minėtus nutarimų projektus, suprato, kad gali neužtekti lėšų bankroto administravimo išlaidoms atlyginti ir kreditorių susirinkimų nutarimų neskundė, todėl darytina išvada, kad sutiko su trečiojo asmens turto pardavimu ir bankroto administravimo išlaidų sąmata, dėl ko ieškovės reikalavimas už patalpų nuomą buvo tik dalinai patenkintas.

2411.

25Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo įdėjo maksimalias pastangas surasti nuomotoją už mažesnę nuomos kainą ir kuo anksčiau parduoti žuvies auginimo įrangą už didesnę kainą, esančią ieškovės nuomojamose patalpose ir šitaip įvykdyti sutartinius įsipareigojimus su ieškove, tačiau dėl LTL Kredito unijos veiksmų trečiasis asmuo to negalėjo padaryti, todėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, atsakovo ir trečiojo asmens veiksmuose nėra.

2612.

27Trečiasis asmuo Lloyd‘s insurance company S.A., atstovaujamas UADBB „Colemont draudimo brokeris“, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo su ieškiniu nesutinkantis ir prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime pažymėjo, kad tarp trečiojo asmens ir atsakovo UAB „Bankroto administratoriai“ buvo sudaryta draudimo sutartis, kuri galiojo nuo 2017-04-06 iki 2018-04-06. Trečiojo asmens teigimu, atsakovo atsakomybė dėl atsakovo veiksmo, įvykdyto 2018-02-26 (sudaryta patalpų nuomos sutartis), yra nedraudžiamasis įvykis, kadangi pretenzija buvo pareikšta (ieškinio data – 2019-08-16) jau praėjus vienerių metų terminui po draudimo sutarties, kurios galiojimo metu buvo atlikti galimai neteisėti veiksmai, pabaigos. Taigi draudimo sutarties prasme reikalavimas atlyginti žalą negali būti laikomas tinkamu pagal 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1K-143 patvirtintų Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės atliekant įmonių bankroto procedūras privalomojo draudimo taisyklių 4 punktą. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į ieškinį prašė nagrinėji bylą jam nedalyvaujant. Bylą išnagrinėta trečiajam asmeniui Lloyd‘s insurance company S.A. nedalyvaujant.

2813.

29Trečiasis asmuo BMB „Šamukai“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad 2019-10-31 Vilniaus apygardos teismo sprendimu BMB „Šamukai“ pripažinta pasibaigusia ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

3014.

31Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti remiantis ieškinyje išdėstytais pagrindais ir motyvais.

3215.

33Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus motyvus ir prašė jais remiantis ieškinį atmesti.

34Ieškinys tenkintinas iš dalies

35Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

3616.

372018-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2018-02-16, priimta civilinėje byloje eB2-2780-794/2018, MB „Šamukai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas atsakovas UAB „Bankroto administratoriai“. Atsakovas, paminėta Vilniaus apygardos teismo nutartimi perėmęs bankrutuojančios įmonės turtą, jo saugojimui BMB „Šamukai“ vardu su ieškove UAB „Sultys 2018-02-26 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį“, kuria trečiajam asmeniui BMB „Šamukai“ buvo išnuomotos 517 kv. m. patalpos, esančios ( - ) (e. b. l. 36-38). Trečiasis asmuo BMB „Šamukai“ įsipareigojo mokėti ieškovei 900 Eur plius PVM mėnesinį nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas. Pagal paminėtos sutarties 3.1.2 ir 3.2 punktus trečiasis asmuo BMB „Šamukai“ sutartyje numatyto dydžio nuompinigius ir mokesčius už komunalinius patarnavimus įsipareigojo mokėti po nuomininko, t. y. BMB „Šamukai“, turto pardavimo pagal nuomotojo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, kurios turėjo būti apmokėtos per 10 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

3817.

39Nustatyta, kad už patalpų numos laikotarpį nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. trečiajam asmeniui BMB „Šamukai“ buvo išrašyta sąskaitų- faktūrų iš viso 15547,13 Eur sumai (e. b. l. 9-24). Iš šios sumos trečiasis asmuo BMB „Šamukai“ 2019-06-25 sumokėjo ieškovei 5538,48 Eur sumą, likusi skolos suma – 10008,65 Eur nesumokėta iki šiol.

4018.

412019-10-31 Vilniaus apygardos teismo sprendimu BMB „Šamukai“ pripažinta pasibaigusia ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

4219.

43Pagal trečiojo asmens buvusio vadovo A. V. sudarytą 2018 m. vasario 16 d. balansą trečiasis asmuo turėjo turto už 80275 Eur.

4420.

45BMB „Šamukai“ bankroto byloje buvo gautos šios pajamos (įplaukos) ir turėtos piniginės lėšos: 11000 Eur už parduotą BMB „Šamukai“ ilgalaikį turtą – žuvies auginimo įrangą; 1849,54 Eur likutis banko sąskaitose bankroto proceso pradžioje; 546,31 Eur už parduotą greitai gendantį produktą – afrikinius šamus (903 kg); 5351,08 Eur už susigrąžintą mokestinę permoką; 284,24 Eur – susigrąžinta iš debitorių suma; iš viso – 19031,17 Eur (e. b. l. 29-30).

4621.

47Nustatyta, kad vykdant BMB „Šamukai“ bankroto administravimą, buvo atlikti šie atsiskaitymai: bankroto administratoriui UAB „Bankroto administratoriai“ išmokėtas 2018-06-07 Vilniaus apygardos teismo nutartimi nustatyto dydžio atlyginimas – 6800 Eur ir 2427,10 Eur suma kaip priemoka už įplaukas, iš viso 9227,10 Eur suma; ieškovei UAB „Sultys“ už patalpų nuomą sumokėta 5538,48 Eur; 4265,59 Eur panaudota kitoms bankroto administravimo išlaidoms (patalpų valymo, šiukšlių išvežimo, kuro, buhalterinės apskaitos paslaugų, teisinių paslaugų, kanceliarinių prekių, dokumentų archyvavimo paslaugoms, banko mokesčiams ir kt., iš šios sumos 2408,80 Eur suma skirta iš ieškovės nuomotų patalpų išplovimui ir šiukšlių išvežimui, taip nurodė atsakovas 2019-07-17 atsakyme į pretenziją ir atsiliepime į ieškinį – teismo pastaba); nepatenkinta bankroto administravimo išlaidų suma – 10191,89 Eur. Kreditorių reikalavimams tenkinti neliko lėšų.

48Dėl ieškovės reikalavimo atlyginti žalą

4922.

50Ieškovė byloje teigia, kad atsakovas, būdamas bankrutuojančios įmonės (BMB „Šamukai“) administratoriumi ir veikdamas trečiojo asmens BMB „Šamukai“ vardu, kaip jo atstovas, privalėjo įvertinti galimybes mokėti nuomos mokestį ieškovei, tačiau to nepadarė, sudarė sutartį, kurios neįvykdė. Ieškovės teigimu, bankroto proceso metu iš parduoto BMB „Šamukai“ turto buvo gauta pakankamai lėšų atsilyginti ieškovei už patalpų nuomą, tačiau bankroto administratorius (atsakovas), skirstydamas lėšas, sąmoningai to nedarė – nesilaikė netgi proporcijų skirstant pinigines lėšas: savo atlyginimą išsimokėjo dar su priedu, už kitas paslaugas kreditoriams atlygino beveik 100 proc. sąskaitų apimties, o tuo tarpu ieškovei sumokėjo tik 30 proc. skolos sumos.

5123.

52Kaip matyti iš aukščiau nustatytų aplinkybių (sprendimo 20 punktas), BMB „Šamukai“ bankroto administravimo metu buvo gauta 19031,17 Eur lėšų, kurios buvo panaudotos bankroto administravimo išlaidoms padengti. Paskirsčius šias lėšas, liko nepadengta bankroto administravimo išlaidų suma, sudaranti 10191,89 Eur, iš kurios - 10008,65 Eur nesumokėta skola ieškovei už patalpų nuomą.

5324.

54Kaip matyti iš bylos duomenų ir kaip teismo posėdžio metu patvirtino atsakovo atstovas, BMB “Šamukai” aštuntajame kreditorių susirinkime nebuvo nustatyta bankroto administravimo išlaidų paskirstymo tvarkos ir eilės. Byloje nėra ginčo dėl to, kad išlaidos už patalpų nuomą priskirtinos prie bankroto administravimo išlaidų. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (redakcija, galiojusi 2019-06-27 bankroto administratorei paskirstant bankroto administravimo išlaidas) nenumato, kokia eile ir tvarka turi būti atlygintos bankroto administravimo išlaidos. Bankroto administratorius, 2019-07-07 atsakydamas į ieškovės pretenziją, nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 1 punktą likviduojant bankrutavusią įmonę administratorius disponuoja įmonės turtu bei lėšomis ir užtikrina jų apsaugą, administravimo išlaidos buvo paskirstytos pagal protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus bei atsižvelgiant į ieškovės pageidavimus.

5525.

56Ieškovė byloje teigia, kad atsakovas, kaip bankroto administratorius, elgėsi nesąžiningai ir neteisėtai, todėl prašo taikyti atsakovo atžvilgiu deliktinę atsakomybę. Taigi nagrinėjamu atveju, nors ieškovė ir grindžia iš atsakovės prašomos priteisti žalos dydį pagal nuomos sutartį neapmokėtų sąskaitų suma, tačiau žalą grindžia ne trečiojo asmens BMB „Šamukas“ sutartinių įsipareigojimų pažeidimu (neteisėtais veiksmais) ir neprašo taikyti sutartinės atsakomybės, todėl atsakovo argumentai dėl jo, kaip netinkamo atsakovo byloje, atmestini.

5726.

58Teismo vertinimu, ieškovės teiginiai, kad sudarant patalpų nuomos sutartį su ieškove, atsakovas, atstovaudamas trečiajam asmeniui, tinkamai neįvertino, ar trečiasis asmuo galės dengti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepagrįsti. Tokia išvada darytina įvertinus nuomos sutarties sudarymo metu aktualų trečiojo asmens buvusio vadovo A. V. sudarytą 2018 m. vasario 16 d. balansą, pagal kurį trečiasis asmuo turėjo turto už 80275 Eur, todėl atsakovas, atstovaudamas trečiajam asmeniui ir sudarydamas sutartį su ieškove, turėjo objektyvų ir pakankamą pagrindą manyti, kad trečiasis asmuo galės dengti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nes iš parduoto turto bus pakankamai lėšų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Teismo įsitikinimu, svarbu įvertinti ir tai, kad ieškovė žinojo ir suprato, kad patalpų nuomos sutartį sudaro su bankrutuojančiu asmeniu, nuomos sutartis buvo sudaryta aiškiai neapibrėžtam laiko tarpui ta prasme, kad sudarant sutartį nebuvo aišku, kada ir už kokią konkrečią sumą pavyks parduoti bankrutuojančio asmens turtą, kuris buvo saugomas iš ieškovės nuomojamose patalpose. Vertinant atsakovo, kaip bankroto administratoriaus veiksmus dėl išnuomotose patalpose saugomo turto ir jo realizavimo, nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai, nepakankamai rūpestingai ir atsakingai. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas buvo suradęs patalpų nuomotojus, kurie būtų pigiau nei ieškovė išnuomoję patalpas, kuriose būtų laikoma žuvies auginimo įranga, tačiau sutikimo dėl nuomotojo pakeitimo hipotekos kreditorius - LTL Kredito unija nedavė. Be to, atsakovas, atstovaudamas trečiajam asmeniui, buvo suradęs kas pirktų ieškovės patalpose esančią žuvies auginimo įrangą už 15 000 Eur (2018 m. spalio mėn.) ir 20 000 Eur (2018 m. birželio mėn.), tačiau LTL kredito unija atsisakė už tokią kainą parduoti žuvies auginimo įrangą. Kaip matyti, galiausiais žuvies auginimo įranga buvo parduota už 11000 Eur sumą. Išanalizavus ir įvertinus į bylą pateiktus duomenis, nėra pagrindo išvadai, kad ieškovės patalpose saugotos žuvies auginimo įrangos saugojimo laikotarpį, jos pardavimą ir kainą būtų įtakoję atsakovo, kaip bankroto administratoriaus netinkamas pareigų vykdymas.

5927.

60Pažymėtina, kad šalys pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 3.1.2 ir 3.2 punktus buvo susitarę, kad trečiasis asmuo BMB „Šamukai“ sutartyje numatyto dydžio nuompinigius ir mokesčius už komunalinius patarnavimus įsipareigoja mokėti po nuomininko, t. y. BMB „Šamukai“, turto pardavimo pagal nuomotojo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, kurios turi būti apmokėtos per 10 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovė, veikdama kaip verslininkė, turėjo suprasti ir įvertinti tam tikrą riziką, kad už parduotą turtą gautų lėšų gali ir neužtekti trečiojo asmens prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti. Be to, ieškovė, kaip trečiojo asmens kreditorė, dalyvaudavo kreditorių susirinkimuose ir turėjo galimybę dalyvauti priimant sprendimus dėl turto pardavimo, taip pat ieškovė, matydama, kad nuoma trunka pakankamai ilgai, galėjo kreiptis į atsakovą, kaip bankroto administratorių, dėl informacijos apie trečiojo asmens galimybes atsiskaityti už patalpų nuomą pateikimo, ir, gavusio atitinkamą informaciją, svarstyti dėl nuomos sutarties nutraukimo. Teismas pažymi, kad iš bylos duomenų nėra pakankamo pagrindo spręsti, kad atsakovas būtų dar iki trečiojo asmens turto pardavimo numatęs ar žinojęs, kad už parduotą turtą gautų lėšų nepakaks atsiskaityti su ieškove ir tokią informaciją slėpęs nuo ieškovės. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, išnagrinėtu aspektu nenustatyta atsakovo neteisėtų veiksmų, kurie sudarytų pagrindą taikyti atsakovei civilinę atsakomybę.

6128.

62Vilniaus apygardos teismo 2018-06-07 nutartimi civilinėje byloje Ne. eB2-2780-794/2018 nutarta už bankrutuojančios įmonės MB „Šamukai“ bankroto proceso administravimą laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 16 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos nustatyti administratorei 6800 Eur dydžio atlyginimą, taip pat skirti priemokas už įplaukas, apskaičiuojamą nuo visų per bankroto procesą gautų įplaukų sumos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintomis atlyginimo administratorei už bankroto administravimą taisyklėmis.

6329.

64Byloje nustatyta, kad būtent bankroto administratorius, matydamas, kad bankroto procese gautų lėšų nepakaks visoms administravimo išlaidoms padengti, nustatė administravimo išlaidų paskirstymą tokiu būdu, kad ieškovei UAB „Sultys“ liko nesumokėta 10008,65 Eur skolos suma, kuri taip pat priskirtina administravimo išlaidoms, tuo tarpu kitų kreditorių, turėjusių teisę į administravimo išlaidų atlyginimą, reikalavimai, tame tarpe – ir paties bankroto administratoriaus, buvo patenkinti visiškai. Teismas laiko, kad toks administratoriaus veikimas (administravimo išlaidų paskirstymas) negali būti laikomas atitinkančiu sąžiningumo ir protingumo bei gero administravimo principus. Tačiau teismas sutinka, kad 2408,80 Eur suma, skirta iš ieškovės nuomotų patalpų išplovimui ir šiukšlių išvežimui, yra susijusi su nuomos sutarties vykdymu, atsakovas neturėjo pagrindo šios sumos mokėti iš savo lėšų, todėl ši suma taip pat priskirtina administravimo išlaidoms. Ieškovė byloje neįrodinėjo, kad ji būtų sutikusi priimti tinkamai nesutvarkytas patalpas, todėl, teismo vertinimu, atsakovas šias išlaidas apmokėjo pagrįstai. Teismas pažymi, kad kitiems kreditoriams (neskaitant ieškovės ir atsakovo bei ieškovei priklausančių patalpų valymo ir šiukšlių išvežimo išlaidų) buvo atlyginta sąlyginai nedidelė administravimo išlaidų suma – 1856,79 Eur. Kartu teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovas nesilaikė teisingų ir sąžiningų proporcijų skirstant pinigines lėšas administravimo išlaidoms padengti, kai atlyginimą sau išsimokėjo su priedu, tuo tarpu ieškovei sumokėjo tik 30 proc. skolos sumos (CK 1.5 straipsnis).

6530.

66Teismo vertinimu, atsakovas, veikdamas kaip bankroto administratorius, neteisingai paskirstė administravimo išlaidas. Bankroto administratorius, atsižvelgdamas į tai kad LR įmonių bankroto įstatymas nenumato bankroto administravimo išlaidų paskirstymo eilės ir tvarkos, ir matydamas, kad gautų bankroto procese lėšų nepakaks visiems kreditoriams, turintiems teisę į administravimo išlaidų atlyginimą, šias lėšas turėjo paskirstyti proporcingai visiems kreditoriams, atsižvelgiant į jų turimus reikalavimus. Teismo nuomone, svarbu įvertinti ir tai, kad ieškovė, kaip trečiojo asmens kreditorė, buvo sutikusi, kad su ja bus atsiskaityta tik po trečiojo asmens turto pardavimo. Atsakovas nurodė, kad su kitais kreditoriais buvo atsiskaityta anksčiau ir su jais nebuvo nustatyta sąlygų dėl atsiskaitymo po turto pardavimo. Ieškovė byloje šių aplinkybių neginčijo. Tuo tarpu atsakovas, kaip bankroto administratorius, atlyginimą sau iš gautų lėšų išsimokėjo jau bankroto proceso pabaigoje. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovo veiksmai, kai jis atlyginimą sau išsimokėjo dar ir su priedu, matydamas, kad didžia dalimi nėra atsiskaityta su ieškove, kuri taip pat turi teisę į administravimo išlaidų atlyginimą, vertintini kaip neteisėti, neatitinkantys teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų (CK 1.5 straipsnis, 6.246 straipsnis). Teismas pripažįsta, kad atsakovas, kaip bankroto administratorius, turėjo teisę gauti teismo nustatyto dydžio atlyginimą, tuo tarpu 2427,10 Eur suma, kaip priemoka už įplaukas, bankroto administratoriui išmokėta nepagrįstai, atsižvelgiant į tai, kad bankroto administravimo procese gautų lėšų nepakako visoms administravimo išlaidoms padengti, todėl tam tikra suma turėjo būti sumažintos ir bankroto administratoriaus bankroto administravimo išlaidos, todėl ši suma pripažintina ieškovei padaryta žalos suma, kuri priteistina ieškovei iš atsakovės (CK 6.246-6.249 straipsniai). Likusioje dalyje ieškovės ieškinys atmestinas, nes teismas nenustatė atsakovo neteisėtų veiksmų toje apimtyje, kuri sudarytų pagrindą ieškovei priteisti visą jai nesumokėtos skolos sumą pagal patalpų nuomos sutartį, todėl likę ieškovės patirti nuostoliai, nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų, priskirtini pačios ieškovės verslo rizikai.

6731.

68Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų

7032.

71CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad tuo atveju, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

7233.

73Nagrinėjamu atveju byloje patenkinta 24,25 procentų ieškinio reikalavimų, atmesta – 75,75 procentai ieškinio reikalavimų. Nustatyta, kad ieškovė byloje už ieškinį sumokėjo 225 Eur žyminio mokesčio ir patyrė 500 Eur advokato teisinės išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta 24,25 procentų ieškovo reikalavimų, ieškovui yra pagrindas priteisti iš atsakovo 24,25 procentų patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurios šiuo atveju sudaro 54,56 Eur žyminio mokesčio ir 121,25 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, kurių dydį patvirtina į bylą pateikti dokumentai ir kurios vertintinos atitinkančiomis pagrįstumo kriterijus, iš viso 175,81 Eur.

7434.

75Šioje byloje susidarė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje siuntimu (pašto išlaidų), tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju nurodytos išlaidos paskirstytinos šalims vadovaujantis CPK 96 straipsnio 3 dalimi, ir jas tokiu būdu paskirsčius iš kiekvienos šalies priteistina pašto išlaidų suma neviršija 3 Eur sumos, todėl nurodytos pašto išlaidos iš šalių nepriteistinos.

76Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu ir 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

77Ieškinį patenkinti iš dalies.

78Priteisti iš atsakovo UAB „Bankroto administratoriai“, j. a. k. 303009872, 2427,10 Eur (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt septynis eurus 10 ct) žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (2427,10 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2019-08-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 175,81 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus 81 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Sultys“, j. a. k. 121925936.

79Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

80Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jorūnė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Sultys“ pareikštu ieškiniu prašo teismo priteisti iš... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2018-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuri... 8. 3.... 9. Šiai dienai BMB „Šamukai“ turtas yra parduotas, lėšos paskirstytos,... 10. 4.... 11. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovas, būdamas bankrutuojančios įmonės (BMB... 12. 5.... 13. Atsakovas UAB „Bankroto administratoriai“ pateikė atsiliepimą į... 14. 6.... 15. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp trečiojo asmens ir ieškovės... 16. 7.... 17. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad atlyginimą už bankroto administravimo... 18. 8.... 19. Atsakovas nesutinka su ieškovės ieškinyje nurodyta pozicija, kad trečiasis... 20. 9.... 21. Be to, tarp trečiojo asmens kreditoriaus ir LTL Kredito unijos buvo sudaryta... 22. 10.... 23. Atsakovo nuomone, verta paminėti ir tai, kad atsakovas, kaip trečiojo asmens... 24. 11.... 25. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo įdėjo maksimalias pastangas... 26. 12.... 27. Trečiasis asmuo Lloyd‘s insurance company S.A., atstovaujamas UADBB... 28. 13.... 29. Trečiasis asmuo BMB „Šamukai“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Iš... 30. 14.... 31. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti remiantis... 32. 15.... 33. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį... 34. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 35. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 36. 16.... 37. 2018-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2018-02-16,... 38. 17.... 39. Nustatyta, kad už patalpų numos laikotarpį nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019... 40. 18.... 41. 2019-10-31 Vilniaus apygardos teismo sprendimu BMB „Šamukai“ pripažinta... 42. 19.... 43. Pagal trečiojo asmens buvusio vadovo A. V. sudarytą 2018 m. vasario 16 d.... 44. 20.... 45. BMB „Šamukai“ bankroto byloje buvo gautos šios pajamos (įplaukos) ir... 46. 21.... 47. Nustatyta, kad vykdant BMB „Šamukai“ bankroto administravimą, buvo... 48. Dėl ieškovės reikalavimo atlyginti žalą... 49. 22.... 50. Ieškovė byloje teigia, kad atsakovas, būdamas bankrutuojančios įmonės... 51. 23.... 52. Kaip matyti iš aukščiau nustatytų aplinkybių (sprendimo 20 punktas), BMB... 53. 24.... 54. Kaip matyti iš bylos duomenų ir kaip teismo posėdžio metu patvirtino... 55. 25.... 56. Ieškovė byloje teigia, kad atsakovas, kaip bankroto administratorius, elgėsi... 57. 26.... 58. Teismo vertinimu, ieškovės teiginiai, kad sudarant patalpų nuomos sutartį... 59. 27.... 60. Pažymėtina, kad šalys pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 3.1.2... 61. 28.... 62. Vilniaus apygardos teismo 2018-06-07 nutartimi civilinėje byloje Ne.... 63. 29.... 64. Byloje nustatyta, kad būtent bankroto administratorius, matydamas, kad... 65. 30.... 66. Teismo vertinimu, atsakovas, veikdamas kaip bankroto administratorius,... 67. 31.... 68. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 70. 32.... 71. CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad tuo atveju, jeigu ieškinys patenkintas... 72. 33.... 73. Nagrinėjamu atveju byloje patenkinta 24,25 procentų ieškinio reikalavimų,... 74. 34.... 75. Šioje byloje susidarė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 76. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu ir... 77. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 78. Priteisti iš atsakovo UAB „Bankroto administratoriai“, j. a. k. 303009872,... 79. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 80. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...