Byla 2-801-743/2014
Dėl įvaikinimo priėmimo klausimą

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka išsprendusi pareiškėjų V. G. ir A. G. pareiškimo dėl įvaikinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėjai pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo leisti įvaikinti vaikus T. M. ir K. M.; pripažinti pareiškėjus jų tėvais; suteikti T. M. pavardę G., K. M. – pavardę G.; pakeisti vaikų gimimo įrašuose ir gimimo liudijimuose duomenis apie tėvus.

3Šia nutartimi sprendžiamas pareiškimo priėmimo klausimas.

4Teisė kreiptis į teismą realizuojama įstatymo nustatyta tvarka, todėl pareiškėjai privalo įvykdyti visas teisės kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlygas. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Jeigu byla teismui neteisminga, teisėjas turi atsisakyti priimti pareiškimą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

5CPK 480 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietis, kurio gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimą dėl įvaikinimo paduoda apylinkės teismui pagal savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamąją vietą.

6Iš pareiškimo ir prie jo pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjų gyvenamoji vieta yra ( - ). Vaikai, kuriuos norima įvaikinti, gyvena ( - )kūdikių namuose, esančiuose ( - ).

7Įvertinus tai, konstatuotina, kad pareiškėjų pareiškimas dėl įvaikinimo neteismingas Lazdijų rajono apylinkės teismui, todėl atsisakytina jį priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pareiškimą pareiškėjai turėtų pateikti savo gyvenamosios vietos – Kauno apylinkės teismui, arba įvaikinamų vaikų gyvenamosios vietos – Alytaus rajono apylinkės teismui.

8Atkreiptinas pareiškėjų dėmesys, kad pareiškimas dėl įvaikinimo turėtų būti apmokėtas 144 litų žyminiu mokesčiu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 82 straipsnis) (pareiškėjai sumokėjo tik 135 litus). Be to pareiškime dėl įvaikinimo, be kitų duomenų, turi būti nurodyta ir: pareiškėjų gimimo vieta; įvaikinamojo gimimo vieta, vaiko buvimo vieta, sveikatos būklė (CPK 481 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai).

9Vadovaudamasi CPK 290, 291 straipsniais, 462 straipsnio 1 dalimi, teisėja

Nutarė

10Pareiškėjų V. G. ir A. G. pareiškimą Nr. R20-673 dėl įvaikinimo atsisakyti priimti.

11Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai