Byla I-2037-426/2008
Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Rūtos Miliuvienės (pranešėja) ir Henriko Sadausko, sekretoriaujant Eglei Pajarskienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei I. M., atsakovo atstovei Laurai Petrauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos I. M. įmonės skundą dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja I. M. įmonė prašo panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Tarnyba) 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 3K07/242, kuriuo įmonei už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 12 p. ir 17 str. 2 d. 10 p. pažeidimus skirta 500 Lt bauda.

4Skunde (b. l. 3-4) paaiškino, kad bauda paskirta nepagristai, netinkamai pritaikius teisės normas, nevisapusiškai įvertinus visas byloje esančias aplinkybes. Pasak pareiškėjos, iš patikrinimo protokole bei nutarime naudojamos formuluotės matyti, kad ekonominė sankcija yra paskirta ne už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 12 p. bei 17 str. 2 d. 10 p. pažeidimus, bet už tai, kad „<... patikrinimo metu nepateikti privalomi juridinę galią turintys įsigijimo arba gabenimo dokumentai>“. Tarnyba, priimdama nutarimą, nebuvo įsitikinusi dėl to, ar prekybos vietoje buvo alkoholio įsigijimą patvirtinantys dokumentai, ar jų nebuvo. Tarnybos darbuotojai, atlikdami patikrinimą labai skubėjo, prašė tuoj pat pateikti trūkstamus alkoholio įsigijimo dokumentus, kas dar labiau trikdė, kadangi iš karto negalėjo surasti reikiamų dokumentų, nors žinojo, kad visi jie turi būti prekybos vietoje. Prašė skirti laiko tam, kad galėtų rasti dokumentus, tačiau tikrintojai atsisakė palaukti. Išvykus Tarnybos darbuotojams, alkoholio įsigijimą patvirtinančius dokumentus rado atskirame rugsėjo mėn. visų prekių įsigijimo dokumentų segtuve, kuris patikrinimo metu taip pat buvo prekybos vietoje. Tai, pasak įmonės savininkės, gali patvirtinti minėtų dokumentų ieškojusi ( - ) J. V.. Dokumentai tikrai būtų buvę pateikti tikrintojams, jeigu jie bent kiek būtų atsižvelgę į prašymą. Tai, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. prekių atsakingo saugojimo akte nurodytiems alkoholiniams gėrimams nebuvo tikrinimo metu pateikti privalomi juridinę galią turintys įsigijimą patvirtinantys dokumentai, atsižvelgus į tikrinimo metu susidariusią situaciją, dar neįrodo, kad tų dokumentų iš viso nebuvo prekybos vietoje, todėl mano, kad nėra pakankamo pagrindo konstatuoti Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 12 p. bei 17 str. 2 d. 10 p. pažeidimų.

5Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime (b. l. 27-28) paaiškino, kad įstatymo pažeidimo sudėčiai konstatuoti pakanka nustatyti aplinkybę, kad alkoholio įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriai nėra laikomi kartu su alkoholiniais gėrimais atitinkamai jų prekybos ar sandėliavimo vietose. Teigė, kad pareiškėjos atstovė I. M. prekybos vietoje ( - ), Kairiuose, Šiaulių raj., rastiems alkoholiniams gėrimams patikrinimo metu įsigijimo dokumentų nepateikė, tai patvirtinta įmonės savininkės parašu 2007 m. rugsėjo 10 d. Tikrinimo protokole Nr. 220. I. M. pastabų dėl tikrinimo protokole nurodytų faktų nepareiškė ir nurodė, kad dokumentų alui ieškos ir pateiks. Šios faktinės aplinkybės, atsakovo teigimu, rodo, kad pareiškėja pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 12 p. ir 17 str. 2 d. 10 p.

7Atsakovo teigimu, pareiškėjos argumentai, kad Tarnybos darbuotojai, atlikdami patikrinimą labai skubėjo, atsisakė palaukti, kol įmonės atstovė suras dokumentus, yra nepagrįsti teisės aktų reikalavimais, todėl neturi įtakos atsakomybės taikymui. Jokie teisės aktai neįpareigoja Tarnybos darbuotojų laukti, kol dokumentai bus surasti, ar daryti išvadas, kad galimai dokumentai kažkur yra. Pareiškėja, kaip licencijos vertis mažmenine prekyba turėtoja, atsako už tai, kad dokumentai iš karto būtų pateikiami tikrintojams. Taip pat šio pobūdžio atsakomybės taikymui neturi įtakos ir ta aplinkybė, kad reikiami dokumentai Tarnybai buvo pateikti vėliau. Pabrėžia, kad jeigu pareiškėja iš viso neturėtų juridinę galią turinčių privalomų alkoholinių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų, jos veika būtų kvalifikuojama kaip Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p. pažeidimas.

8Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė skundą palaikė remdamasi jame nurodytais motyvais. Teigė, kad tikrinimo dieną faksu ir registruotu laišku nusiuntė tarnybai reikiamus dokumentus.

9Atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė skundžiamą nutarimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad patikrinimas vyko 2007 m. rugsėjo 10 d., o dokumentai tarnybai buvo pateikti tik 2007 m. rugsėjo 17 d.

10Skundas atmestinas.

11Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilęs dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos priimto administracinio akto, kuriuo įmonės atžvilgiu pritaikyta ekonominė sankcija, teisėtumo ir pagrįstumo.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad Tarnybos darbuotojai 2007 m. rugsėjo 10 d. tikrinimo metu (2007 m. rugsėjo 10 d. Tikrinimo protokolas Nr. 220, b. l. 31) nustatė, kad I. M. įmonės parduotuvėje ( - ), Kairių mstl., Šiaulių raj. laikomi ir parduodami alkoholiniai gėrimai (butelis alaus „Expert Euro“ ir keturiolika butelių alaus „Utenos Pilsener“), nurodyti 2007 m. rugsėjo 10 d. Prekių atsakingo saugojimo akte prie 2007 m. rugsėjo 10 d. Tikrinimo protokolo Nr. 220, kuriems patikrinimo metu nepateikti privalomi juridinę galią turintys įsigijimo arba gabenimo dokumentai. 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 3K07/242 įmonei už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 12 p. ir 17 str. 2 d. 10 p. pažeidimus skirta 500 Lt bauda (b. l. 38-39).

13Alkoholio kontrolės įstatymas reglamentuoja santykius, susijusius su alkoholio produktų, maisto ir kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, eksportu, vartojimu, reklama, rėmimu, ir nustato valstybės alkoholio kontrolės Lietuvos Respublikoje pagrindus. Įstatymo 17 str. 1 d. 12 p. įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 10 p. juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms draudžiama laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje ir (ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus.

14Paminėtų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad pardavimui skirtų alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentai privalo būti šių gėrimų prekybos ar laikymo vietose. Iš bylos medžiagos matyti, kad Tarnybos darbuotojams pareikalavus pateikti juridinę galią turinčius privalomus produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentus, prašymas įvykdytas nebuvo. Tikrinime dalyvavusi įmonės savininkė I. M. pateikė rašytinį paaiškinimą, kuriame nurodė, kad dokumentų nurodytam alui ieškos ir juos pristatys. Taigi, pati įmonės savininkė patvirtino, kad tikrinimo metu Tarnybos darbuotojams nebuvo pateikti juridinę galią turintys privalomi alkoholio produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentai. Kaip liudija bylos rašytiniai įrodymai, PVM sąskaita faktūra (b. l. 33-34) Tarnyboje buvo gauta jau po atlikto įmonės patikrinimo.

15Nors skunde buvo akcentuota, kad tikrintojai atsisakė palaukti, kol bus rasti atitinkami dokumentai, ši aplinkybė nagrinėjamu atveju nėra juridiškai reikšminga. Jokie teisės aktai neįpareigoja Tarnybos darbuotojų laukti, kol atitinkami dokumentai bus surasti, ar daryti išvadas, kad galimai dokumentai kažkur yra. Kaip jau minėta, tikrinimo metu reikiami dokumentai įgaliotiems Tarnybos darbuotojams nepateikti.

16Išvardintų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovas 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarime pagrįstai padarė išvadą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 12 p., 17 str. 2 d. 10 p. pažeidimų. Pažeidimo faktas yra pilnutinai įrodytas byloje esančia medžiaga. Tarnybos direktorius tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir taikė teisės normas.

17Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 3 d. nustatyta, kad už šio įstatymo 17 str. 1 d. 1 ir 12 p., 2 d. 1 ir 10 p., 18 str. 1, 3 d., 4 d. 1, 2 p. ir 9 d. nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo 500 Lt iki 2 000 Lt bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, - nuo 2 000 Lt iki 5 000 Lt bauda.

18Tokiu būdu kolegija vertina, kad pareiškėjai skirta minimali sankcijoje numatyta bauda, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo mastą ir pobūdį. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių itin sunkią įmonės finansinę padėtį. Tarnyba, skirdama baudą, atsižvelgė į tai, kad įmonė pažeidimo nustatymui ir tyrimui nekliudė, tai laikydama pareiškėjo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Paskirta ekonominė sankcija yra adekvati padarytam teisės pažeidimui, iš esmės nežlugdo ūkio subjekto veiklos.

19Nenustatyta aplinkybių, kuriomis remiantis, būtų galima panaikinti ar pakeisti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 3K07/242. Administracinis aktas, kuriuo įmonei pritaikyta ekonominė sankcija, yra teisėtas ir pagrįstas.

20Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

21pareiškėjos I. M. įmonės skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja I. M. įmonė prašo panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio... 4. Skunde (b. l. 3-4) paaiškino, kad bauda paskirta nepagristai, netinkamai... 5. Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos... 6. Atsiliepime (b. l. 27-28) paaiškino, kad įstatymo pažeidimo sudėčiai... 7. Atsakovo teigimu, pareiškėjos argumentai, kad Tarnybos darbuotojai, atlikdami... 8. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė skundą palaikė remdamasi jame... 9. Atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė skundžiamą nutarimą... 10. Skundas atmestinas.... 11. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilęs dėl Valstybinės tabako... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad Tarnybos darbuotojai 2007 m. rugsėjo 10 d.... 13. Alkoholio kontrolės įstatymas reglamentuoja santykius, susijusius su 14. Paminėtų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad pardavimui... 15. Nors skunde buvo akcentuota, kad tikrintojai atsisakė palaukti, kol bus rasti... 16. Išvardintų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovas 2007 m.... 17. Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 3 d. nustatyta, kad už šio įstatymo... 18. Tokiu būdu kolegija vertina, kad pareiškėjai skirta minimali sankcijoje... 19. Nenustatyta aplinkybių, kuriomis remiantis, būtų galima panaikinti ar... 20. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 21. pareiškėjos I. M. įmonės skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...