Byla N1-55-455/2011

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant prokurorui S. G., gynėjui Rimantui Tijūnėliui, kaltinamojo įstatyminiam atstovui P. B.

2Teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T. J., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, Utenos regiono profesinio mokymo centro, 1 kurso moksleivis, teistas:

31. 2010-03-19 Utenos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d.; 178 str. 1 d.; 180 str. 2 d., paskiriant galutinę subendrintą dvejų metų vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę, pritaikius LR BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams;

42. 2010-04-22 Utenos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., paskiriant galutinę subendrintą dvejų metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, pritaikius LR BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones: bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu atlikti 100 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį; elgesio apribojimą dvylikai mėnesių, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., tęsti mokslą, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6T. J. pasikėsino pagrobti nedidelės vertės svetimą turtą.

7Ši nusikalstama veika padaryta tokiomis aplinkybėmis: T. J. 2010 m. gruodžio 8 d. apie 18.50 val. iš UAB „Maxima Lt“ parduotuvės „MaximaXX“, esančios Aušros g. 78, Utenoje, pasikėsino pagrobti cigarečių „Marlboro Flavor Plus“ 10 pakelių, cigarečių „Marlboro Gold Original“ 13 pakelių, cigarečių „Marlboro Silver“ 6 pakelių, cigarečių „Marlboro Flavor Extra“ 7 pakelių, bendros 315,85 Lt vertės, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jo valios, nes buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų.

8Dėl įrodymų ir veikos kvalifikavimo

9Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2010 m. gruodžio mėnesį, gali būti, kad 7 dieną, jis kartu su draugais A. K. ir T. S. atvyko į Maxima parduotuvę, esančią Aušros g. Jis su jais nuėjo į prekybos salę. Ten jam A. K. padavė cigarečių pakelius. Jis juos susidėjo į krepšį ir vaikščiojo po parduotuvę. Po to užėjęs į persirengimo kabiną cigaretes susikišo už striukės. Vėliau praėjo pro kasas ir jį prie išėjimo sulaikė apsaugos darbuotojai.

10Nors kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, jo kaltė įrodyta teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais.

11Liudytojas L. B. parodė, kad datos tiksliai nepamena, gali būti, kad 2010 m. gruodžio 8 d., jis dirbo apsaugos darbuotoju PC „Maxima“, esančiame Aušros g., Utenoje. Per vaizdo kamerą pastebėjo, kad T. J. krepšelyje nešėsi daug cigarečių, paėmė striukę ir nuėjo į persirengimo kabiną. Maždaug po 10 min. T. J. išėjo iš persirengimo kabinos, striukę pakabino atgal, o krepšelyje nesimatė cigarečių. Apie tai jis pranešė porininkui Ž. P.. Prie išėjimo T. J. buvo sulaikytas.

12Liudytojas Ž. P. davė tokius pačius parodymus kaip ir liudytojas L. B..

13Liudytojai A. K. bei T. S. patvirtino kaltinamojo nurodytas aplinkybes apie apsilankymą prekybos centre “Maxima“.

14Iš poėmio akto, daiktų pateikimo ir apžiūros protokolų iš kurio matyti, kad iš T. J. buvo paimtos „Marlboro Flavor Plus“-10 pakelių, cigarečių „Marlboro Gold Original“ 13 pakelių, cigarečių „Marlboro Silver“ 6 pakeliai, cigarečių „Marlboro Flavor Extra“ 7 pakeliai, kurių bendra vertė 315,85 Lt. (b. l. 10, 18, 19-22).

15Kaip matyti iš liudytojų L. B. ir Ž. P. parodymų, apžiūros protokolų kaltinamasis parduotuvėje su prekėmis praėjo pro kasą už jas nesumokėjęs ir buvo sulaikytas apsaugos darbuotojo. Tai leidžia daryti išvadą, kad būtent kaltinamasis padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Kaltinamasis norėjo užvaldyti svetimą turtą ir to siekė, t.y. veikė, iš anksto suplanuota tiesiogine tyčia. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad vagystė laikoma baigta, kai kaltininkas ne tik fiziškai užvaldo svetimą turtą, bet ir turi realią galimybę valdyti, naudotis ir disponuoti juo pagal savo valią. Sprendžiant klausimą, ar turto pagrobėjas, fiziškai užvaldęs svetimą turtą, jau buvo įgijęs tokių galimybių, svarbu atsižvelgti į šio turto specifinius požymius ir paskirtį, laiko tarpą, kuriam kaltininkas buvo užvaldęs turtą, realias jo galimybes per šį laiką pasinaudoti turto naudingomis savybėmis, savo nuožiūra spręsti jo tolesnį likimą. Kaltininko sulaikymas įvykio vietoje, kai jis jau buvo fiziškai užvaldęs, bet dar neturėjęs galimybės pasinaudoti svetimu turtu savo nuožiūra, paprastai vertintinas kaip nuo jo valios nepriklausanti aplinkybė, sukliudžiusi jam baigti nusikalstamą veiką (kasacinės nutartys Nr. 2K-741/2007, 2K-193/2005). Kaip matyti iš aptartų įrodymų kaltinamasis buvo sulaikytas prekybos centre, buvo stebimas apsaugos darbuotojų, todėl neturėjo realios galimybės pasinaudoti šiuo turtu ar spręsti savo nuožiūra tolimensį jo likimą. Nusikalstamos veikos kaltinamasis nebaigė dėl priežasčių nepriklausasnčių nuo jo valios, nes buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų. Todėl jo veika vertintina kaip pasikėsinimas pagrobti nedidelės vertės turtą ir kvalifikuotina pagal BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 4 d.

16Dėl bausmės skyrimo

17Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 punktas ).

18Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

19Teismas, skirdamas bausmę už padarytas veikas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė baudžiamąjį nusižengimą, padarė jį tiesiogine nekonkretizuota iš anksto suplanuota tyčia, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas teistas, daro išvadą, kad jam skirtina arešto bausmė nedidesnė nei sankcijoje numatytas arešto vidurkis. Kaltinamasis administracine tvarka baustas (b. l. 81), į psichiatro ir priklausomybių kabinetų įskaitas neįrašytas (b. l. 74), teistas (b. l. 63-64, 67-73), charakterizuojamas neigiamai: kaip praleidinėjantis pamokas, nemandagus, įžūliai besielgiantis, meluojantis (b. l. 61), gyvenimo sąlygos geros (b. l. 77-78), į policiją dominančių vaikų apskaitą, į profilaktinę įskaitą neįrašytas (b. l. 80). Kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, nevykdė teismo skirtų auklėjimo poveikio priemonių dėl ko teismo buvo įspėtas, nesistengia keisti savo netinkamą elgesį. Šios aplinkybės neleidžia teismui daryti išvados, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Todėl kaltinamajam paskyrus subendrintą bausmę BK 92 str. nuostatos netaikytinos.

20Dėl kardomosios priemonės

21Kaltinamajam yra paskirta laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant realiai, todėl BPK 119 str. numatyti tikslai gali būti pasiekti jam paskyrus kardomąją priemonę suėmimą.

22Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

23T. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir BK 178 str. 4 d. ir paskirti jam dvidešimties parų areštą.

24Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 dalimis, šią bausmę iš dalies pridėti prie likusios neatliktos 2010-04-22 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos subendrintos bausmės ir paskirti galutinę subendrintą bausmę-du metus keturis mėnesius dešimt dienų laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

25T. J. paskirtą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti pakeisti į kardomąją priemonę suėmimą ir teismo salėje suimti.

26Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011 m. balandžio 5 d.

27Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įkaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo terminus nuo 2009 m. lapkričio 22 d. iki 2009 m. gruodžio 22 d.

28Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos, o suimtajam nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant... 2. Teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T. J.,... 3. 1. 2010-03-19 Utenos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d.; 178... 4. 2. 2010-04-22 Utenos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d.,... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. T. J. pasikėsino pagrobti nedidelės vertės svetimą turtą.... 7. Ši nusikalstama veika padaryta tokiomis aplinkybėmis: T. J. 2010 m. gruodžio... 8. Dėl įrodymų ir veikos kvalifikavimo... 9. Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2010 m. gruodžio... 10. Nors kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, jo kaltė įrodyta teisiamojo... 11. Liudytojas L. B. parodė, kad datos tiksliai nepamena, gali būti, kad 2010 m.... 12. Liudytojas Ž. P. davė tokius pačius parodymus kaip ir liudytojas L. B..... 13. Liudytojai A. K. bei T. S. patvirtino kaltinamojo nurodytas aplinkybes apie... 14. Iš poėmio akto, daiktų pateikimo ir apžiūros protokolų iš kurio matyti,... 15. Kaip matyti iš liudytojų L. B. ir Ž. P. parodymų, apžiūros protokolų... 16. Dėl bausmės skyrimo... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad prisipažino padaręs... 18. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 19. Teismas, skirdamas bausmę už padarytas veikas atsižvelgia į tai, kad... 20. Dėl kardomosios priemonės ... 21. Kaltinamajam yra paskirta laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant realiai,... 22. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo... 23. T. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos... 24. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 dalimis, šią bausmę iš dalies pridėti prie... 25. T. J. paskirtą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 26. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011 m. balandžio 5 d.... 27. Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įkaityti laikinojo sulaikymo ir... 28. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos, o suimtajam nuo nuosprendžio...