Byla B2-2613-259/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei SPEC LT priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka, spręsdamas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės EURODEBT LT pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei SPEC LT priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė EURODEBT LT, UAB kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti bankroto bylą finansinių įsipareigojimų nevykdančiai UAB SPEC LT.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu yra bent viena ĮBĮ 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija.

5Vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalimi, kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Taigi, nepavykus pirmą kartą įteikti pranešimo, jis privalo būti siunčiamas pakartotinai įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Pažymėtina, kad tik pasibaigus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) turi teisę pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

6Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, EURODEBT LT, UAB pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB SPEC LT bankroto bylos iškėlimo pirmą kartą šiai bendrovei išsiuntė 2014 m. rugpjūčio 28 d. Pranešimui grįžus neįteiktam, pakartotinis pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB SPEC LT bankroto bylos iškėlimo buvo išsiųstas 2014 m. rugsėjo 22 d. Kaip minėta, pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, pranešimą siunčiant pakartotinai, jis laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Taigi 2014 m. rugsėjo 22 d. išsiųstas pranešimas laikomas įteiktu 2014 m. rugsėjo 29 d. Nuo šios datos skaičiuotinas 30 dienų terminas įsipareigojimams įvykdyti baigiasi tik 2014 m. spalio 30 d. ir tik po šios datos EURODEBT LT, UAB įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB SPEC LT.

7Kadangi ieškovė EURODEBT LT, UAB į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB SPEC LT kreipėsi 2014 m. spalio 6 d., t. y. nesuėjus 30 dienų terminui įsipareigojimams įvykdyti, laikytina, kad ji tinkamai nesilaikė privalomos įstatymo nustatytos išankstinio ginčo sprendimo tvarkos (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, atsisakytina priimti EURODEBT LT, UAB pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB SPEC LT (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

8Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta galimybės EURODEBT LT, UAB kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB SPEC LT, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

9Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovės EURODEBT LT, UAB pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB SPEC LT ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

11Nutarties kopiją išsiųsti ieškovei.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai