Byla 2-2197-623/2008
Dėl skolos ir palukanu priteisimo (ieškinio suma 177.813,64 Lt)

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Marijonas Greicius, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Edgarui Jautakiui, atsakovo atstovui adv. Deividui Gagiui, viešame teismo posedyje išnagrinejo ieškovo UAB ,,Sistem“ ieškini atsakovui UAB ,,Rukesa ir KO“ del skolos ir palukanu priteisimo (ieškinio suma 177.813,64 Lt) ir

2n u s t a t e: ieškovas kreipesi i teisma su patikslintu ieškiniu atsakovui UAB ,,Rukesa ir KO“ prašydamas priteisti 160.509,14 Lt skola, 16.330,30 Lt palukanu, 4.130 Li išlaidu advokato pagalbai apmoketi, 2.652,59 Lt žyminio mokescio. Nurode, jog 2008-02-21, 2008-03-10, 2008-03-17, 2008-04-01 su atsakovu buvo sudarytos Gyvuliu pirkimo – pardavimo sutartys, pagal kuriu 1.1. punkta ieškovas isipareigojo pateikti atsakovui gyvulius, kuriu kokybe atitinka galiojancius standartus, taisykles bei veterinarinius reikalavimus, o atsakovas isipareigojo juos nupirkti ir už juos sumoketi. Atsakovui pagal PVM saskaitas – fakturas Nr. 14497, 14999, 17380, 17382, 17384, 17386 ir gyvuliu pirkimo kvitus serija GIA 180351, 180352, 180356, 180357, 180360, 180361 buvo pateikta gyvuliu už 365.596,1 Lt. Atsakovas savo prievoles atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais pilnai neivykde, jis sumokejo 206.974,96 Lt.

3Ieškovas teige, jog už gyvuliu gabenimo išlaidas iki supirkimo vietos buvo išrašytos ir pateiktos apmoketi atsakovui PVM saskaitos – fakturos už 3.776 Lt. Atsakovas yra neapmokejes PVM saskaitu fakturu Nr. 17381, 17383, 17385 – viso 1.888 Lt. Atsakovas liko skolingas 158.621,14 Lt už gyvulius ir 1.888 Lt už transporta.

4Pagal aukšciau paminetu sutarciu 3.3. punktus, atsakovui praleidus pinigines prievoles ivykdymo terminus, jis isipareigojo moketi 0,2 proc. dydžio sutartines palukanas už kiekviena praleista diena nuo priklausancios moketi sumos. Atsakovas yra skolingas 16.330,30 Lt palukanu pagal pradelstas apmoketi PVM saskaitas – fakturas.

52008 m. birželio 20 d. preliminariu sprendimu Vilniaus apygardos teismas ieškini tenkino visiškai ir priteise iš atsakovo UAB ,,Rukesa ir KO“ 160.509 Lt 14 ct skola, 16.330 Lt 30 ct palukanu, 2.268 Lt 39 ct žymini mokesti, 2.400 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi ieškovui UAB ,,Sistem“.

6Atsakovas dokumentinio proceso tvarka pateike prieštaravimus, kuriuose skolos dydžio ieškovui negincijo ir praše pakeisti 2008 m. birželio 20 d. Vilniaus apygardos teismo preliminaru sprendima, tenkinti ieškini iš dalies, priteisiant 160 509, 14 Lt skolos, o likusioje dalyje ieškini atmesti kaip nepagrista. Atsakovas nurode, kad šalys nebande ginco spresti derybu keliu, nebendradarbiavo su ieškovu.

7Preliminarus sprendimas keiciamas.

8Priimdamas preliminaru sprendima teismas nustate, kad ieškovas su atsakovu 2008-02-21, 2008-03-10, 2008-03-17, 2008-04-01 sudare Gyvuliu pirkimo – pardavimo sutartis Nr. SJ-237A, SJ-240, SJ-243, SJ-244 (b.l. 40-47), pagal kurias ieškovas UAB,,Sistem“(pardavejas) isipareigojo patiekti atsakovui UAB ,,Rukesa ir KO“ (pirkejas) gyvulius, kuriu kokybe atitinka galiojancius standartus, technines salygas, techninius reglamentus, taisykles bei veterinarinius reikalavimus, sutartyje nurodytais kiekiais ir terminais, o atsakovas isipareigojo nupirkti gyvulius ir už juos sumoketi. Šiu sutarciu, išskyrus 2008-02-21 sutarti, kur apmokejimo terminas 7 kalendorines dienios, 2.2.8 punktai numato, kad atsakovas atsiskaityti už gyvulius privalo per 14 kalendoriniu dienu pagal išrašytas saskaitas – fakturas.

9Kaip matyti iš šaliu sudarytos sutarties, šalys nusistate abipuses pareigas: pardavejui – pareiga perduoti prekes, pirkejui – pareiga sumoketi už prekes.

10Pateiktos i byla PVM saskaitos – fakturos ir gyvuliu pirkimo kvitai patvirtina, jog atsakovui buvo patiekta gyvuliu už 365.596,1 Lt (b.l. 48, 50, 52, 54, 55, 57, 60-65). Ieškovas pripažista, jog dali skolos (206.974,96 Lt) atsakovas yra sumokejes ir liko skolingas pagal PVM saskaitas – fakturas Nr. 17382 – 49.180,87 Lt, Nr. 17384 – 47.931,95 Lt, Nr. 17386-51.992,16 Lt, Nr. 17384 ––9.516,16 Lt – viso 158.621,14 Lt.

11Tarp šaliu sudarytu Gyvuliu pirkimo – pardavimo sutarciu 2.4. p. nustate, jog gyvuliu gabenimo išlaidas iki supirkimo vietos apmoka pirkejas, t.y. atsakovas. Pateikti i byla rašytiniai irodymai (b.l. 49, 51,53, 56, 58) patvirtina, jog ieškovas turejo 3.776 Lt gyvuliu gabenimo išlaidu. Ieškovas pripažista, jog dali gyvuliu gabenimo išlaidu (1888 Lt) atsakovas yra apmokejes ir liko skolingas 1888 Lt už gyvuliu gabenima iki supirkimo vietos.

12Tarp šaliu susikloscius pirkimo – pardavimo teisiniams santykiams, pardavejui vykdžius savo pareiga – perduoti prekes, pirkejas privalo pilnai už jas atsiskaityti (CK 6.344 str. 1 d.). Kadangi pirkejas neivykde savo pareigos, numatytos Sutarciu 2.2.8. punktuose, iš jo priteistina – 160.509, 14 Lt skola už gyvulius ir ju gabenima (6.200 str. 1 d., 6.38 str., 6.344 str. 1 d. ).

13Sutarciu 3.3 punktais šalys susitare, jog atsakovui praleidus pinigines prievoles ivykdymo terminus, jis tures moketi 0,2 procento dydžio sutartines palukanas už kiekviena praleista diena nuo priklausancios moketi sumos, todel atsakovui priskaiciuota 16.330, 30 Lt palukanu (CK 6.37 str. 1 d.).

14Taciau ieškovo atstovas teismo posedyje paaiškino, kad iki teismo posedžio atsakovas sumokejo ieškovui visa 160.509, 14 Lt skola už gyvulius ir ju gabenima bei 9490, 96 Lt palukanu. Todel liko skolingas 6839, 44 Lt palukanu ir 4130 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

15Atsakovo atstovas paaiškino, kad paskaiciuotos palukanos, kurios iš esmes atlieka netesybu funkcija yra neproporcingai dideles, todel praše jas mažinti.

16Ieškovo paskaiciuotos palukanos mažintinos. Šaliu sudarytos sutarties 3.3 p. numatytos 0,2 procento dydžio palukanos nuo neapmoketos sumos už kiekviena uždelsta diena, atsižvelgiant i šaliu sudarytu sutarciu esme, laikytinos atliekanciomis kompensacine (minimaliu nuostoliu negautu pajamu pavidalu atlyginimo) funkcija. Todel laikytina, kad šaliu sudarytu sutarciu 3.3 p. šalys iš esmes susitare del netesybu. Netesybos (CK 6.71 – 6.75 str.) atlieka kompensuojamaja funkcija, siekiant atlyginti nukentejusiajai šaliai nuostolius, taciau jokiu budu netesybos negali leisti nukentejusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagristai praturteti kitos šalies saskaita.

17Pagal CK 6.73 str. 2 d. jeigu netesybos yra aiškiai per dideles arba prievole iš dalies ivykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius. Analogiška nuostata yra itvirtinta ir CK 6.258 str. 2 d.

18Taigi, šaliu sutartos 0,2 procento dydžio netesybos už kiekviena uždelsta diena nuo priklausancios moketi sumos yra neprotingai dideles. 2008-05-07 ieškovo priminimas atsakovui rodo, kad pats ieškovas buvo linkes mažinti palukanas iki 0,03 %. Šios bylos nagrinejimo metu atsakovas padenge ieškovui visa skola ir sumokejo 9490, 96 Lt palukanu. Todel teismas iš atsakovo priteistinas palukanas mažina nesumoketa sutartu palukanu dalimi t.y. 6839, 44 Lt.

19Nagrinejamoje byloje nustacius, kad atsakovas yra visiškai atsiskaites su ieškovu po bylos iškelimo, ieškinys netenkinamas, taciau iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinejimosi išlaidos – žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmoketi.

20Ieškovas praše priteisti 4.130 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi ir pateikia irodymus, kad jas turejo. Teismas, atsižvelgdamas i teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu „Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatas mano, jog atsižvelgiant i šios civilines bylos nesudetinguma, priteistinos ieškovui 2500 Lt išlaidos advokato pagalbai apmoketi, atitinka teisingumo, protingumo ir sažiningumo kriterijus.

21Byloje esantis žyminio mokescio kvitas patvirtina, jog ieškovas sumokejo 2.667, 21 Lt žyminio mokescio (b.l. 33). Taciau vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. bei 4 p. už ieškinio padavima dokumentinio proceso tvarka ieškovas turejo sumoketi 2.268,39 Lt. Todel vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 4 p., 93 str. 1 d., iš atsakovo UAB ,,Rukesa ir KO“ priteistinas 2.268, 39 Lt žyminis mokestis.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.261 str., 6.344 str. 1 d., CPK 79, 80, 93, 430 str. 6 d. 3 p.,

Nutarė

232008 m. birželio 20 d. Vilniaus apygardos teismo preliminaru sprendima pakeisti.

24Ieškovo UAB „Sistem“ ieškini atsakovui UAB ,,Rukesa ir KO“ del 160.509, 14 Lt skolos ir 16.330,30 Lt palukanu priteisimo atmesti.

25Priteisti iš atsakovo UAB ,,Rukesa ir KO“ 2.268 Lt 39 ct žymini mokesti ir 2500 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi ieškovui UAB ,,Sistem“.

26Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti apskustas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacini skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Marijonas Greicius, sekretoriaujant Ritai... 2. n u s t a t e: ieškovas kreipesi i teisma su patikslintu ieškiniu atsakovui... 3. Ieškovas teige, jog už gyvuliu gabenimo išlaidas iki supirkimo vietos buvo... 4. Pagal aukšciau paminetu sutarciu 3.3. punktus, atsakovui praleidus pinigines... 5. 2008 m. birželio 20 d. preliminariu sprendimu Vilniaus apygardos teismas... 6. Atsakovas dokumentinio proceso tvarka pateike prieštaravimus, kuriuose skolos... 7. Preliminarus sprendimas keiciamas.... 8. Priimdamas preliminaru sprendima teismas nustate, kad ieškovas su atsakovu... 9. Kaip matyti iš šaliu sudarytos sutarties, šalys nusistate abipuses pareigas:... 10. Pateiktos i byla PVM saskaitos – fakturos ir gyvuliu pirkimo kvitai... 11. Tarp šaliu sudarytu Gyvuliu pirkimo – pardavimo sutarciu 2.4. p. nustate,... 12. Tarp šaliu susikloscius pirkimo – pardavimo teisiniams santykiams,... 13. Sutarciu 3.3 punktais šalys susitare, jog atsakovui praleidus pinigines... 14. Taciau ieškovo atstovas teismo posedyje paaiškino, kad iki teismo posedžio... 15. Atsakovo atstovas paaiškino, kad paskaiciuotos palukanos, kurios iš esmes... 16. Ieškovo paskaiciuotos palukanos mažintinos. Šaliu sudarytos sutarties 3.3 p.... 17. Pagal CK 6.73 str. 2 d. jeigu netesybos yra aiškiai per dideles arba prievole... 18. Taigi, šaliu sutartos 0,2 procento dydžio netesybos už kiekviena uždelsta... 19. Nagrinejamoje byloje nustacius, kad atsakovas yra visiškai atsiskaites su... 20. Ieškovas praše priteisti 4.130 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi ir... 21. Byloje esantis žyminio mokescio kvitas patvirtina, jog ieškovas sumokejo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.38 str., 6.200... 23. 2008 m. birželio 20 d. Vilniaus apygardos teismo preliminaru sprendima... 24. Ieškovo UAB „Sistem“ ieškini atsakovui UAB ,,Rukesa ir KO“ del 160.509,... 25. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Rukesa ir KO“ 2.268 Lt 39 ct žymini mokesti ir... 26. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti apskustas apeliacine...