Byla 2-113-490/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. G. patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Pareiškėja R. G. patikslintu pareiškimu, tikslu įgyvendinti paveldėjimo teisę, teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. J., a. k. ( - ) mirusi 2010-04-30, priėmė palikimą (½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - )), likusį po jos sutuoktinio M. J., a. k. ( - ) mirusio 1996-04-11, mirties.

3Pareiškime nurodė, kad 2010-04-30 mirė jos motina D. J.. Po motinos mirties likęs palikimas – butas, esantis adresu ( - ). Pareiškėja yra vienintelė jos turto paveldėtoja. Taip pat nurodė, kad minėtą butą motina įsigijo esant santuokoje su M. J., o atsižvelgiant į tai, kad šis butas buvo registruotas motinos vardu, 1996-04-11 mirus sutuoktiniui, motina į notaro biurą dėl palikimo paveldėjimo nesikreipė, nes manė, kad to nereikia daryti. Kadangi santuokoje įsigytas turtas yra bendroji sutuoktinių nuosavybė, todėl butas adresu ( - ), lygiomis dalimis priklausė pareiškėjos motinai ir motinos sutuoktiniui. D. J. po sutuoktinio M. J. mirties priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti, tai yra visas butas tapo jos vienos nuosavybe ir ji valdė šį nekilnojamąjį turtą kaip savo. Kadangi šis juridinę reikšmę turintis faktas niekaip nėra formaliai užfiksuotas, jį pareiškėjai, tikslu įgyvendinti paveldėjimo teisę į po motinos mirties likusį palikimą, tenka įrodinėti teismine tvarka.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepime į pareiškimą jam neprieštarauja (b. l. 32-34).

5Pareiškimas tenkintinas visiškai.

6Pareiškėjos paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 1996-04-11 mirė M. J., a. k. ( - ) mirties akto įrašo Nr. 124 (mirties liudijimo AF Nr. 007108 kopija; b. l. 3), kuris buvo pareiškėjos motinos D. J. sutuoktinis (b. l. 12-14). Gyvendami santuokoje jie įsigijo butą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris buvo įregistruotas D. J. vardu (b. l. 9). Mirus sutuoktiniui M. J., visu po mirties likusiu paveldimu turtu nepertraukiamai rūpinosi jo sutuoktinė D. J. - butą, esantį ( - ), ji valdė, juo naudojosi, prižiūrėjo, mokėjo mokesčius ir taip priėmė visą palikimą ir įgijo nuosavybės teisę į minėtą butą (b. l. 10-11). D. J., a. k. ( - ) 2010-04-30 mirė, mirties akto įrašo Nr. 199 (mirties liudijimo AA Nr. 508392 kopija; b. l. 4). Mirus motinai, pareiškėjos paaiškinimu, į notarų biurą dėl nežinojimo ji irgi nesikreipė, todėl praleido terminą palikimui priimti. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012-09-13 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1789-598/2012 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad R. G. a.k. ( - ) priėmė palikimą po savo mamos D. J. a. k. ( - ) mirusios 2010-04-30, mirties pradėdama faktiškai valdyti D. J. turėtą turtą ir turtines teises (b. l. 15). Iš Jonavos rajono 3-iojo notaro biuro 2012-11-13 liudijimo matyti, kad pareiškėja kreipėsi į notaro biurą tikslu paveldėti mirusios motinos turtą, notaro biure pradėta paveldėjimo byla (b. l. 8). Kitų mirusiosios D. J. įpėdinių, priėmusių palikimą po jos mirties nenustatyta. Pareiškėja, kaip įstatyminis įpėdinis, turi teisę į palikimą (LR CK 5.13 str.). Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM dėl prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto iš esmės neprieštarauja.

7Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja, ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti administratorių ir panašiai (LR CK 5.51 str.).

8Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ir ištirtas bylos aplinkybes, laikytina, kad D. J. po sutuoktinio M. J. mirties pradėjo valdyti jam priklausantį turtą (½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - )), juo rūpintis kaip savo turtu, kas atitinka CK 5.51 str. nuostatas, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad D. J. (mirusi 2010-04-30) po sutuoktinio M. J. mirties (mirusio 1996-04-12), priėmė palikimą, likusį po jo mirties, pradėjusi valdyti sutuoktinio M. J. turtą kaip savo, tai yra faktiškai pradėjusi valdyti ½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ).

9Nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas yra įrodytas, jis sukels teisines pasekmes. Juridinis faktas nustatytinas tikslu pareiškėjai R. G. gauti paveldėjimo teisės liudijimą paveldėti pagal įstatymą po motinos D. J. mirties paliktą turtą. Pareiškėja kitokia tvarka gauti šį juridinį faktą patvirtinančių dokumentų negali (LR CPK 444 str. 1d., 8 p., 445 str.).

10Iš pareiškėjos D. J. priteistina valstybei 16,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 259-270 str., 444 str. 1 d. 8 p., 448 str., teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti visiškai.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1996-04-12 mirus M. J., a. k. ( - ) palikimą į jam priklausantį turtą – ½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), priėmė 2010-04-30 mirusi jo sutuoktinė D. J., a. k. ( - )

14Faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo paveldėti pagal įstatymą išdavimo tikslu.

15Priteisti valstybei iš pareiškėjos R. G., a. k. ( - ) 16,01 Lt (šešiolika litų vieną centą) (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąsk aita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

16Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai