Byla AS-438-130-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A.Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A.Š. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šilutės rajono žemėtvarkos skyriui dėl sprendimo, įsakymų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A.Š. kreipėsi su skundu į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus sprendimą neįtraukti jo į sąrašus asmenų, pateikusių prašymus asmeniniam ūkiui suteiktą žemę suprojektuoti Rusnės kadastrinėje vietovėje, taip pat panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007 m. spalio 19 d. atsakymą bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007 m. lapkričio 16 d. atsakymą į pareiškėjo skundus.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti ir konstatavo, jog pareiškėjas yra praleidęs įstatymų nustatytus terminus skundams dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiksmų pateikti ir neprašo jų atnaujinti.

7III.

8Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutartį arba atnaujinti skundo pirmosios instancijos teismui padavimo terminus.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 139 straipsnio 4 dalis numato, jog išimtiniais atvejais, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą bei dydį, teisėjų kolegija, nagrinėjanti bylą apeliacine tvarka, motyvuota nutartimi ne ilgesniam kaip dešimties dienų terminui gali atidėti sprendimo ar nutarties paskelbimą ir priėmimą. Vadovaujantis ABTĮ 148 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus ABTĮ XXII skirsnyje numatytas išimtis. Įvertinusi pareiškėjo atskirojo skundo motyvus bei argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog byla pagal pareiškėjo A.Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutarties panaikinimo yra sudėtinga teisės normų taikymo bei faktinių aplinkybių vertinimo aspektais, todėl procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidėtinas (ABTĮ 139 straipsnio 4 dalis). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, 139 straipsnio 4 dalimi ir 148 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

12nutarties dėl pareiškėjo A.Š. atskirojo skundo administracinėje byloje Nr. AS-438-130/2008 priėmimą bei paskelbimą atidėti ir nutartį skelbti 2008 m. vasario 15 d., 14.00 val. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai