Byla 2-164-570/2017
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė dalyvaujant pareiškėjos R. K. atstovui advokatui K. J., pareiškėjo L. K. atstovui advokato padėjėjui L. R., institucijos teikiančios išvadą byloje – Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei E. S.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R. K. ir L. K. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai R. K. ir L. K. prašo teismo nutraukti jų santuoką, sudarytą ( - ) Kalvarijos savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. ( - ), abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5Pareiškėjams ( - ) gimė dukra L. K., kurios gyvenamoji vieta bendru pareiškėjų sutarimu nustatytina su motina R. K..

6Pareiškėjas L. K. įsipareigoja nepilnametei dukrai L. K., gim. ( - ) teikti išlaikymą po 100 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės nuo sprendimo priėmimo dėl santuokos nutraukimo dienos.

7Pareiškėjai santuokos metu nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto, kuriam reikalinga teisinė registracija, neįsigiję. Buities daiktus pasidalinę prieš pradėdami gyventi atskirai.

8Pareiškėjos R. K. skoliniai įsipareigojimai kreditoriui uždarajai akcinei bendrovei „4finance“ pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), sudarytą 2015 m. rugpjūčio 20 d., ir papildomas vartojimo kredito sutartis (2015-09-04, 2015-09-13, 2015-10-20) vykdytini iš pareiškėjos pajamų ir turto, paliekant buvusiam sutuoktiniui L. K. solidarią atsakomybę. Pareiškėjo L. K. turimi skoliniai įsipareigojimai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal antstolio Lauryno Lukšio pažymą 2016-10-07 Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad skola 1305 Eur ir antstolio Artūro Auglio pažymą 2016-10-03 Nr. 0023/15/00029, ( - ), kurioje nurodyta, kad skola 481,09 Eur vykdytini asmeniškai iš pareiškėjo pajamų ir turto.

9Pareiškėjai patvirtina, kad abu yra darbingi ir kiekvienas yra pajėgus save išlaikyti, todėl išlaikymo vienas iš kito sau nereikalauja. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai pageidauja pasilikti pavardes „K.“ ir „K.“.

10Institucijos, teikiančios išvadą byloje – Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius neprieštarauja dėl pareiškėjų pateiktos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų.

11Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje pateikę atsiliepimus į ieškovės R. K. patikslintą ieškinį, kuriuose nurodyta, jog su prievolės kreditoriams vykdymo tvarka sutinka. Atsižvelgiant į tai, kad sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių liko tos pačios sąlygos, laikytina, jog kreditorių interesai nebus pažeisti.

12Prašymas tenkintinas ir sutartis tvirtintina.

13Teismas nustatė, kad yra visos sąlygos, kurioms esant įstatymas leidžia santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (CK 3.51 straipsnio 1 dalis). Nuo pareiškėjų santuokos sudarymo yra praėję daugiau kaip vieneri metai, yra sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pareiškėjai yra veiksnūs (CK 3.51 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjai nurodo, kad yra galutinai apsisprendę nutraukti santuoką, nenori susitaikyti, pareiškėjų šeima faktiškai yra iširusi ir nėra galimybės ją išsaugoti (CK 3.53 straipsnio 2 dalis). Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, teismas mano, kad jokių galimybių išsaugoti šeimą nėra, todėl pareiškėjų santuoka turi būti nutraukta (CK 3.53 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

14Pareiškėjų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių viešajai tvarkai neprieštarauja, nei vieno iš sutuoktinių, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl teismas šią sutartį tvirtina (CK 3.53 straipsnio 3 dalis, 4 dalis).

15Pareiškėjai R. K. grąžintinas 2016-06-02 civilinėje byloje sumokėtas 41 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 12 punktas).

16Šalys sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nėra pasisakę dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei būdo, šioje byloje susidarę 20,43 Eur išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, priteistinos iš pareiškėjų po lygiai, t. y. po 10,22 Eur iš kiekvieno.

17Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai turi būti grąžintas 41 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei priteistina 10,22 Eur išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą, pareiškėjai grąžintina 30,78 Eur žyminio mokesčio (41 Eur – 10,22 Eur).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, 541 straipsniu, teismas

Nutarė

19Nutraukti R. K. a. k. ( - ) ir L. K. a. k. ( - ), santuoką sudarytą ( - ) Kalvarijos savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. ( - ).

20Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti santuokines pavardes: pareiškėjai „K.“ pareiškėjui - „K.“.

21Patvirtinti pareiškėjų R. K. a. k. ( - ) ir L. K. a. k. ( - ) sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

  1. Buvę sutuoktiniai, nutraukus santuoką, neteikia vienas kitam jokios materialinės paramos, jokio išlaikymo.
  2. Nutraukus santuoką, neturtinės žalos atlyginimo buvę sutuoktiniai vienas iš kito nereikalauja.
  3. Nepilnametės L. K. a. k. ( - ), gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su motina R. K..
  4. Tėvas L. K. a. k. ( - ), moka nepilnametės L. K. a. k. ( - ), gim. ( - ), išlaikymui po 100 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės nuo sprendimo priėmimo dėl santuokos nutraukimo dienos. Išmokas kasmet indeksuoti Vyriausybės nustatyta tvarka. Lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama R. K..
  5. Tėvai susitaria, kad vienas kitam netrukdys bendrauti su nepilnamete dukterimi, dalyvauti jos auklėjime nustatytoje jos gyvenamojoje vietoje, o dukrai sutinkant, ir tėvo gyvenamojoje vietoje.
  6. Nustatyti, kad R. K. a. k. ( - ), įsipareigoja prievoles kreditoriui UAB „4finance“ pagal vartojimo kredito sutartį Nr( - ), sudarytą 2015 m. rugpjūčio 20 d., ir papildomas vartojimo kredito sutartis ( 2015-09-04, 2015-09-13, 2015-10-20) vykdyti iš savo pajamų ir turto, paliekant buvusiam sutuoktiniui L. K. solidarią atsakomybę.
  7. Nustatyti, kad L. K. a. k. ( - ), įsipareigoja asmenines prievoles Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM pagal antstolio Lauryno Lukšio pažymą 2016-10-07 Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad skolingas VMI 1305,00 eurus ir antstolio Artūro Auglio pažymą 2016-10-03 Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad skolingas ( - )09 euro vykdyti asmeniškai iš savo pajamų ir turto.
  8. Šalims yra žinoma, kad, iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai ar vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo (CK 3.53 str. 3 d.).

22Priteisti iš pareiškėjo L. K. a. k. ( - ), 10,22 eurus (dešimt eurų 22 euro centus) už procesinių dokumentų įteikimą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodant įmokos kodą 5660.

23Grąžinti pareiškėjai R. K. a. k. ( - ), 2016 m. birželio 2 d. sumokėto žyminio mokesčio 30,78 Eur (trisdešimt eurų 78 euro centų) dalį.

24Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti pareiškėjai R. K. a. k. ( - ), 30,78 Eur (trisdešimt eurų 78 euro centų) žyminį mokestį, sumokėtą 2016 m. birželio 2 d.

25Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti Kalvarijos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė dalyvaujant... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjai R. K. ir L. K. prašo... 5. Pareiškėjams ( - ) gimė dukra L. K., kurios gyvenamoji... 6. Pareiškėjas L. K. įsipareigoja nepilnametei dukrai 7. Pareiškėjai santuokos metu nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto, kuriam... 8. Pareiškėjos R. K. skoliniai įsipareigojimai kreditoriui... 9. Pareiškėjai patvirtina, kad abu yra darbingi ir kiekvienas yra pajėgus save... 10. Institucijos, teikiančios išvadą byloje – Kalvarijos savivaldybės... 11. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, Valstybinė... 12. Prašymas tenkintinas ir sutartis tvirtintina.... 13. Teismas nustatė, kad yra visos sąlygos, kurioms esant įstatymas leidžia... 14. Pareiškėjų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių viešajai... 15. Pareiškėjai R. K. grąžintinas 2016-06-02 civilinėje... 16. Šalys sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nėra pasisakę dėl... 17. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai turi būti grąžintas 41 Eur... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 19. Nutraukti R. K. a. k. ( - ) ir 20. Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti santuokines pavardes: pareiškėjai... 21. Patvirtinti pareiškėjų R. K. a. k. 22. Priteisti iš pareiškėjo L. K. a. k. 23. Grąžinti pareiškėjai R. K. a. k. (... 24. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų... 25. Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...