Byla 2A-312/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovui J. K. , atstovui advokatui Vitalijui Vaičiūnui, atsakovei T. R. , atstovei advokatei Ingridai Montvydienei, vertėjai Žanai Tadorovskajai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K. ir atsakovės T. R. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-1297-431/2008 pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovei T. R. dėl avanso, baudos ir nuostolių išieškojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas J. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė priteisti iš atsakovės T. R. sumokėtą 150 000 Lt avansą, sutartyje numatytą 15 000 Lt baudą, ieškovo buto remontui panaudotas 43 171,06 Lt lėšas bei patirtus 8 587,07 Lt nuostolius, atsiradusius iš paskolinių santykių su banku, 30 000 Lt dėl buto kainos padidėjimo, iš viso 246 758,13 Lt. Vėliau nuo reikalavimo priteisti 30 000 Lt dėl buto kainos padidėjimo atsisakė.

4Ieškovas nurodė, kad 2006 m. birželio 22 d. su atsakove sudarė Preliminariąją buto pardavimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo namą, esantį ( - ), padalinti į 9 butus ir vieną 72 kv. m butą antrame aukšte (toliau – Butas) iki 2006 m. gruodžio 30 d. parduoti ieškovui už 300 000 Lt. Ieškovas pagal Preliminariąją sutartį sumokėjo atsakovei 150 000 Lt avansą, kurie turėjo būti įskaitomi į Buto kainą. Atsakovė neįvykdė prisiimtos pareigos, neatidalijo butų ir nepardavė Buto ieškovui. Su atsakovės pasiūlytu sąlygų pakeitimu pirkti minėtas patalpas dalinės nuosavybės teise ieškovas negalėjo sutikti, nes mokėjimą atliko skolintais iš banko pinigais, kurių likusią dalį bankas įsipareigojo išmokėti tik po Buto įsigijimo ir jo įkeitimo bankui už išduotą paskolą. Prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigė, atsakovė nesuformavo ieškovui parduotino Buto, todėl Preliminarioji sutartis liko neįvykdyta dėl atsakovės kaltės.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė J. K. iš T. R. 208 171,06 Lt skolos, netesybų ir nuostolių atlyginimui; priėmė ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo priteisti iš atsakovės 30 000 Lt ir bylą šioje dalyje nutraukė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas nurodė, kad šalių paaiškinimai bylos nagrinėjimo metu ir byloje esantys įrodymai pagrindė aplinkybę, jog preliminarioji sutartis nebuvo įvykdyta ir šalys neturėjo galimybės pasirašyti pirkimo-pardavimo sutarties tiek jos galiojimo laikotarpiu, tiek pasibaigus preliminariosios sutarties galiojimo laikui dėl atsakovės kaltų veiksmų. Minėtoji aplinkybė, nors ir buvo siejama su trečiųjų asmenų ir atitinkamų institucijų veiksmais, iš esmės nebuvo ginčijama. Atsakovė neįrodė aplinkybės, kad ginčo namo pridavimas ir jo rekonstrukcijos darbai buvo uždelsti dėl kitų asmenų veiksmų, kurių įtakoti ji neturėjo galimybės. Namas buvo pripažintas tinkamu naudoti 2006 m. gruodžio 8 d., o atsakovės minimos laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos tik 2007 metais. Prisiimdama įsipareigojimus pagal preliminariąją sutartį atsakovė privalėjo būti pakankamai apdairi ir įvertinti būtinus atlikti veiksmus, kad tuos įsipareigojimus įvykdytų, kai tuo tarpu prieš pasirašant preliminariąją sutartį atsakovė buvo gavusi tik sąlygas detaliajam planui rengti, o statybos leidimas išduotas 2007 m. lapkričio 28 d. tik rekonstrukcijai, pagal kurią gali būti įrengiamas dvibutis gyvenamas namas, o ne devynių butų, kaip buvo numatyta preliminariojoje sutartyje. Teismas, pripažinęs atsakovės veiksmus dėl nesudarytos pirkimo-pardavimo sutarties kaltais, sprendė atsakovės atsakomybės pagal sutartį klausimą. Kadangi ieškovas sumokėjo atsakovei pagal preliminariosios sutarties sąlygas 150 000 Lt avansą, teismas, vadovaudamasis CK 6.237 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteisė avansu sumokėtus 150 000 Lt. Atsižvelgęs į tai, kad šalys iš esmės neginčijo aplinkybės, jog buvo susitarta dėl to, kad pirkėjas planuojamame įsigyti bute atliktų remontą savo lėšomis, teismas iš atsakovės ieškovui priteisė 43 171,06 Lt tiesioginių išlaidų, atliekant statybos darbus. Teismas tiesioginiais nuostoliais taip pat laikė ieškovo sumokėtas 7 837,07 Lt palūkanas bankui, 500 Lt kredito sutarties administravimo mokestį ir 250 Lt sąlygų keitimo mokestį, todėl nurodė, kad ieškovui iš atsakovės priteistini 8 587,07 Lt tiesioginių nuostolių. Teismas, įvertinęs, kad preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje šalys numatė baudos dydžius sutarties neįvykdymo atveju, atsakovei taikė sutarties 3.5 punktą, pagal kurį ji įsipareigojo sumokėti 10 proc. baudą nuo pateikto užstato, jei pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta dėl pardavėjo kaltės. Teismas taip pat taikė CK 6.258 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, jog, esant pareikštam reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo, netesybos (bauda, delspinigiai) įskaitomos į nuostolius, ir priteisė preliminariąja sutartimi nustatytą baudos dydį ieškovui iš atsakovės, įskaitant 8 587,07 Lt priteistų nuostolių (15 000 Lt – 8 587,07 Lt = 6 412,93 Lt).

6Ieškovas J. K. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą, ieškinį patenkinti visiškai, priteisti visas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas. Nurodo, kad teismas nepagrįstai ieškovo prašomas priteisti 7 837,07 Lt palūkanas bankui, 500 Lt kredito sutarties administravimo mokestį ir 250 Lt sąlygų keitimo mokestį, iš viso 8 587 Lt, įskaitė į netesybų sumą pagal Preliminariąją sutartį ir sumą sumažino iki 6 412,93 Lt. Ieškovo manymu, 8 587,07 Lt suma turėtų būti priskirta prie išlaidų, susijusių su Buto pirkimu, todėl pagal Preliminariosios sutarties 3.5 punktą turi būti atlyginta kartu su tame pačiame punkte numatyta bauda. Priešingu atveju, tai galima traktuoti kaip sutarties laisvės principo pažeidimą (CK 6.156 str.). Ieškovas pažymi, kad CK 6.156 straipsnyje nustatytas tik vienas sutarties sudarymo laisvės apribojimas – jeigu sutarties sąlyga prieštarauja įstatymams. Ieškovo manymu, Preliminariosios sutarties 3.5 punkto nuostata, pagal kurią atsakovė turi ne tik sumokėti netesybas, bet ir atlyginti kitas išlaidas, susijusias su Buto pirkimu, neprieštarauja jokioms įstatymo imperatyvioms normoms.

7Atsakovė T. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovės ieškovui priteista 47 201,06 Lt skolos ir netesybų atlyginimo, 5 163,42 Lt bylinėjimosi išlaidų, 2 500 Lt advokato pagalbai apmokėti; perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; konstatuoti faktą, kad Preliminarioji sutartis nutraukta ieškovo iniciatyva ir atsakovė negalėjo įvykdyti sutarties ne dėl jos kaltės. Nurodo šiuos argumentus:

81. Teismas neįvertino, kad detalaus plano patvirtinimas užtruko per ilgai dėl biurokratinių procedūrų vilkinimo. Dėl tokio ilgo procedūrų vilkinimo nėra atsakovės kaltės, todėl ši aplinkybė laikytina nenugalima jėga.

92. Teismas neįvertino, jog Preliminariosios sutarties 8.1 punkte nustatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško ir tinkamo šia sutartimi prisiimtų šalių įsipareigojimų vykdymo. Tai reiškia, kad Preliminarioji sutartis galioja iki būsimo Buto suformavimo, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir visiško atsiskaitymo pagal ją dienos, t. y. Preliminarioji sutartis galioja iki šiol. Tai buvo suderinta ir su ieškovu, nes atsakovė keletą kartų ieškovą informavo, kad detalaus plano tvirtinimo darbai užsitęsė. Ieškovė 2007 m. gegužės 5 d. raštiškai informavo ieškovą, kad namas priduotas ir jis gali pasirašyti siekiamos įsigyti patalpos – Buto pirkimo-pardavimo sutartį, nesumokant atsakovei 30 000 Lt kaip garantijos, jog dokumentus atsakovė pabaigs tvarkyti iki visiško sutvarkymo. Iš ieškovo atsakymo atsakovė suprato, kad ieškovas neatsisako sudaryti sandorio bei sutinka pratęsti preliminariąją sutartį.

103. Teismas neįvertino, kad atsakovė nėra stipresnioji sutarties šalis, nes detalusis planavimas, namo rekonstrukcijos darbai nėra jos profesinė veikla, o tai reiškia, kas dėl savo patirties, ekonominės padėties atsakovė negalėjo numatyti, jog detalusis planas bei namo rekonstrukcijos darbai – dokumentų tvarkymas užtruks ilgiau nei numatyta Preliminariojoje sutartyje. Kadangi atsakovė, vykdydama sutartį, elgėsi sąžiningai, laiku kreipėsi į visas valstybines institucijas, kaip ir buvo numatyta Preliminariojoje sutartyje, ši sutartis nebuvo pažeista dėl atsakovės kaltės. Be to, atsakovė leido ieškovui atlikti remonto darbus ir net persikraustyti gyventi į siekiamas įsigyti patalpas, tačiau ieškovas to nepadarė.

114. Ieškovas į teismą kreipėsi tik 2007 m. pabaigoje, kai pradėjo kristi nekilnojamojo turto kainos ir Preliminarioji sutartis pasidarė nebenaudinga ieškovui. Ieškovas žinojo, kad patalpų įregistravimo darbai jau ėjo į pabaigą. Iki tol ieškovas žodžiu patvirtindavo, kad nesureikšima, jog detalusis planavimas užtruko, svarbiausia, kad jis gali daryti remontą savo patalpoms. ieškovui pareiškus ieškinį, teismas areštavo visas atsakovei priklausančias patalpas, todėl dokumentų tvarkymo darbai sustojo.

125. Atsakovė nesutinka su ieškovo pateiktais nuostolių įrodymais, nes daug didesnius nuostolius dėl ieškovo veiksmų, kai jis atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, patyrė atsakovė. Be to, ieškovo pateiktų atliktų statybos darbų apimtys bei jų kainos neatitinka tikrovės. Tokie įrodymai turėtų būti įvertinti atestuoto specialisto pagal teismo paskirtą atliktų darbų ekspertizę, nes faktiškai niekas nebuvo bute padaryta ieškovo sąskaita.

136. Kadangi ieškovas savo veiksmais nutraukė Preliminariąją sutartį, tai ieškovas turėtų atlyginti atsakovei žalą arba tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus ir įsigyti iš atsakovės Butą, sumokant likusią kainos dalį. Minėtos patalpos turėtų būti priteistos ieškovui, o atsakovei iš ieškovo – likusi kainos dalis pagal Preliminariąją sutartį.

14Ieškovas J. K. atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad detalusis planas lėtai tvirtinamas ne dėl biurokratinių kliūčių, o dėl atsakovės kaltės, jos nesugebėjimo tvarkyti verslo reikalus. Kai kurie atsakovės apeliacinio skundo argumentai artimi priešieškinio reikalavimams, todėl neturėtų būti tenkinami.

15Atsakovė T. R. atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad jos patirti nuostoliai dėl Preliminariosios sutarties nutraukimo yra didesni nei ieškovo.

16Apeliaciniai skundai atmestini.

17Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais ir įvertintais įrodymais, tiksliai nustačius faktines aplinkybes, ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263, 302 str.). Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusiam ginčui išspręsti, surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino, laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių, iš esmės tinkamai pritaikė procesines teisės normas ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas ir, patenkindamas ieškinį iš dalies, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str.).

19Byloje nustatyta, kad šalys 2006 m. birželio 22 d. sudarė preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį (t. 1, b. l. 4-7). Ja atsakovė (pardavėja) įsipareigojo namo, esančio ( - ), antrame aukšte suformuoti 72 kv. m bendro naudingo ploto butą su balkonu, įregistruoti jį kaip savarankišką nekilnojamąjį daiktą ir už 300 000 Lt parduoti ieškovui (pirkėjui) kartu su žemės sklypo dalimi iki 2006 m. gruodžio 30 d. (Sutarties 1.1, 2.1, 3.1, 4.4, 7.1 p.). Ieškovas (pirkėjas) įsipareigojo, pasirašius Preliminariąją sutartį, sumokėti 150 000 Lt užstatą, kuris, sudarius pagrindinę sutartį, bus įskaitytas į pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą buto kainą, likusią kainos dalį sumokėti pardavėjui, pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, per dešimt kalendorinių dienų nupirkti suformuotą butą ir dalį žemės sklypo, ant kurio stovi namas (Sutarties 3.2, 3.3.2 p.). Šalys Preliminariosios sutarties 3.5 punktu susitarė, kad jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta dėl pardavėjo kaltės, pirkėjui bus grąžinamas 150 000 Lt užstatas, pardavėjas pirkėjui sumokės 10 proc. baudą nuo užstato sumos, o taip pat pardavėjas apmokės pirkėjo kitas išlaidas, susijusias su buto pirkimu. Preliminariosios sutarties 8.2.4 punkte šalys susitarė, kad sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva, jei iš valstybinės institucijos negaunami būtini leidimai, atsisakoma būtinus leidimus išduoti, tokiu atveju užstatas grąžinamas pirkėjui, ir taikomas šios sutarties 3.5 punktas.

20Atsakovė apeliaciniu skundu ginčija aplinkybę, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl jos kaltės, taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteista 47 201,06 Lt nuostolių ir netesybų suma. Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo priteistą netesybų sumą, nurodydamas, kad teismas nepagrįstai 8 587,07 Lt suma sumažino netesybas.

21Preliminarioji sutartis – tai šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje jame aptartomis sąlygomis (CK 6.165 str. 1 d.). Preliminariąja sutartimi sukuriama sutartinė prievolė CK 6.1 straipsnio prasme. Prievolės šalys privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu (CK 6.4 str.). Teisingumas, protingumas, sąžiningumas yra teisės principai, būdingi tiek visai civilinei teisei, tiek konkretiems jos institutams (CK 1.5, 6.38, 6.200 str.). Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius.

22Kaip minėta, šalys Preliminariojoje sutartyje susitarė, kad pagrindinę sutartį dėl Buto pirkimo-pardavimo sudarys iki 2006 m. gruodžio 30 d. (Sutarties 4.4, 7.1 p.). Tačiau pagrindinė sutartis sudaryta nebuvo. Pagal preliminariosios sutarties 4.3 punktą atsakovė (pardavėja) įsipareigojo iki 2006 m. spalio 30 d. Valstybinei priėmimo komisijai priduoti rekonstruotą gyvenamąjį namą, kuriame bus Butas, o pirkėjas Preliminariosios sutarties 5.1 punkte įsipareigojo per 10 kalendorinių dienų nupirkti suformuotą butą bei dalį žemės sklypo, ant kurio stovi namas. Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose šalys nurodė, kad pardavėja siekia parduoti visą jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį namą, kuriame esantys devyni kambariai po rekonstrukcijos bus suformuoti į devynis butus ir įregistruoti kaip savarankiški nekilnojamieji daiktai, o pirkėjas siekia po rekonstrukcijos ir savarankiško daikto suformavimo asmeninės nuosavybės teise įsigyti vieną butą, būsiantį rekonstruotame name. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė (pardavėja) savo įsipareigojimo Butą įregistruoti kaip savarankišką nekilnojamąjį daiktą neįvykdė iki šiol. Nors atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad šios pareigos neįvykdė dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir kitų trečiųjų asmenų kaltės, byloje esantys duomenys šio apeliantės teiginio nepatvirtina. Sudarant Preliminariąją sutartį atsakovė įsipareigojo per gana trumpą laiką (tik per keturis mėnesius) atlikti teisinę atskirų devynių butų registraciją. Iš byloje esančių duomenų: pačios atsakovės atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 76-78) pateiktos informacijos, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nutartyje (t. 1, b. l. 44-49) esančios informacijos matyti, kad atsakovė namo rekonstrukciją pradėjo neturėdama įstatyme numatyto leidimo tokiems darbams atlikti. Sudarant Preliminariąją sutartį 2006 m. birželio 22 d. atsakovė turėjo tik 2006 m. gegužės 29 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. RPS 1092, kuris, pažymėtina, T. R. buvo išduotas tik dvibučio namo rekonstrukcijai, perplanuojant patalpas ir išplečiant mansardą bei terasą, o ne dvibučio namo perplanavimui į devynių butų namą. Atmestinas atsakovės argumentas, kad jai Preliminariosios sutarties 1.5 punkto pagrindu negali būti keliami reikalavimai kaip verslo subjektui, ji, kaip fizinis asmuo, negalėjo numatyti, kad detalusis planavimas bei namo rekonstrukcijos darbai užtruks taip ilgai. Pažymėtina, kad atsakovė pradėjo labai didelės vertės bei apimties projektą, todėl jau sudarant Preliminariąją sutartį turėjo numatyti, kad Preliminariojoje sutartyje numatytą tikslą per tokį trumpą laiką gali būti sunku pasiekti. Pati atsakovė nurodo atsiliepime į ieškinį, jog ji žinojo, kad namo padalijimo į butus procedūra yra pakankamai ilga. Visų pirma, kaip nurodo atsakovė savo atsiliepime, yra būtina parengti žemės sklypo, kuriame yra namas, detalųjį planą, kurio parengimui pirmiausiai reikia gauti sąlygas detaliajam planui parengti. Atsakovė nurodė, kad dėl detaliojo planavimo organizavimo į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ji kreipėsi dar 2005 m. rugsėjo 20 d., o planavimo sąlygas detaliajam planui rengti gavo tik 2006 m. birželio 21 d. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovė jau buvo susidūrusi su tuo, kad planavimo ir projektavimo darbai trunka gana ilgai, todėl galėjo ir turėjo numatyti, kad teisiškai įregistruoti suformuotus butus reikalingas ilgesnis laikotarpis nei ji įsipareigojo Preliminariojoje sutartyje, tuo labiau, kad namo rekonstrukcijos projektas gali būti pradėtas daryti tik patvirtinus detalųjį žemės sklypo planą, o statybos leidimas gali būti gautas tik patvirtinus namo rekonstrukcijos projektą. Atsakovė apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad ieškovas buvo nesąžiningas ir Preliminariąją sutartį nutraukė savo iniciatyva, kai 2007 m. pabaigoje pradėjo kristi butų kainos. Atsakovė nepateikė duomenų teismui, patvirtinančių aplinkybę, kad 2007 m. pabaigoje pradėjo kristi butų kainos. Atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateiktoje preliminarioje turto vertės nustatymo pažymoje (t. 2, b. l. 24) nurodyta 250 000 Lt buto kaina yra nustatyta 2008 m. rugsėjo mėn. duomenimis. Ši pažyma nepatvirtina minėto atsakovės argumento. Byloje taip pat nėra duomenų, kad ieškovas iki ieškinio padavimo 2007 m. pabaigoje būtų kaip nors trukdęs atsakovei įregistruoti ketinamą pirkti Butą. Priešingai, ieškovo veiksmai rodo, kad jis turėjo rimtus ketinimus įsigyti iš atsakovės Butą, bendradarbiavo su atsakove, jos sutikimu (t. 1, b. l. 50) Butą įrenginėjo ir rekonstravo. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad Preliminariojoje sutartyje nebuvo nustatytas terminas, kada šalys sudarys pagrindinę sutartį. Teigti, kaip nurodo apeliantė, kad Preliminarioji sutartis su ieškovu galioja neribotai, iki būsimo Buto suformavimo, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir visiško atsiskaitymo pagal ją dienos, yra neprotinga, kadangi tokiu atveju būtų pažeidžiami ieškovo teisėti lūkesčiai įsigyti asmeninės nuosavybės teise butą. Bylos duomenimis, ieškovas beveik metus laiko geranoriškai laukė iki kol atsakovė įvykdys įsipareigojimus. Pažymėtina, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį pripažino, jog Preliminariojoje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nustatytais terminais ji neįvykdė, nurodė, kad sutartimi buvo įsipareigojusi rekonstruotą namą priduoti preliminariai iki 2006 m. spalio 30 d. (t. 1, b. l. 77). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad Preliminariosios sutarties 8.2.4 punkte šalys susitarė, jog sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva, jei iš valstybės institucijos negaunami būtini leidimai, atsisakoma būtinus leidimus išduoti. Tokiu atveju užstatas grąžinamas pirkėjui ir taikomos Preliminariosios sutarties 3.5 punkte nustatytos sutarties nutraukimo pasekmės – pardavėjas sumoka 10 proc. baudą pirkėjui nuo pateikto užstato, o taip pat pardavėjas apmoka pirkėjo kitas išlaidas, susijusias su buto pirkimu. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė Preliminariosios sutarties nutraukimo pasekmes, esant pardavėjo kaltei. Tokios išvados pagrįstumo nepaneigia ir atsakovės ieškovui pateiktas 2007 m. gegužės 5 d. pranešimas (t. 1, b. l. 51-52), nes jame, priešingai nei šalys susitarė Preliminariojoje sutartyje, atsakovė ieškovui siūlė įsigyti ne Butą, o namo, esančio ( - ), dalį, t. y. tapti bendraturčiu, kas neatitiko ieškovo interesų.

23Byloje nėra ginčo dėl avanso grąžinimo ieškovui, todėl teisėjų kolegija dėl šios sumos priteisimo nepasisako.

24Pirmosios instancijos teismas iš atsakovės ieškovui priteisė 43 171,06 Lt išlaidų, susijusių su buto statyba bei įrengimu. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo sutinkanti tik su 10 970 Lt išlaidų suma pagal 2007 m. vasario 2 d. ir 2007 m. kovo 21 d. pasirašytus įsipareigojimus. Tačiau į bylą ieškovas pateikė ir kitus įrodymus, patvirtinančius ieškovo atliktas investicijas į ketinamą pirkti Butą: T. R. 2006 m. gruodžio 18 d. sutikimą, kad ieškovas savo sąskaita atliktų remontą planuojamame įsigyti Bute (t. 1, b. l. 50), 2007 m. kovo 21 d. T. R. pasirašytą pakvitavimą dėl 2 650 Lt gavimo iš ieškovo už dujų katilą ir jo pajungimą (t. 1, b. l. 18), įrodymus, kad ieškovas atliko Buto rekonstrukcijos bei įrengimo darbų už 31 441,06 Lt (t. 1, b. l. 103-104, 105-107, 108, 109-110, 111, 115-114, 116, 117-118, 119, 120-121). Visos šios ieškovo išlaidos vertintinos kaip atsakovės sutikimu padaryti planuojamo pirkti Buto pagerinimai, kurie lieka atsakovei, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai 43 171,06 Lt priteisė iš atsakovės ieškovui (CPK 6.242 str.). Atmestinas atsakovės argumentas, kad ieškovas neatliko Bute statybos bei remonto darbų, kadangi ieškovo apeliacinės instancijos teismui pateiktas antstolio Dariaus Blizniko 2009 m. balandžio 16 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (t. 2, b. l. 2-9) patvirtina, jog Butas buvo rekonstruojamas, atlikti remonto ir apdailos darbai, sumontuota santechnikos, šildymo bei kita įranga.

25CK 6.165 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas imperatyvas atlyginti kitai šaliai nuostolius, kurie padaromi įsipareigojimo sudaryti pagrindinę sutartį nevykdymu. Tai reiškia, kad konstitucinio nuostolių atlyginimo principo turi būti laikomasi ir tokio pobūdžio ikisutartiniuose santykiuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007, pažymėjo, kad preliminariosios sutarties šalys gali susitarti dėl netesybų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006.). Kolegija išaiškino, kad tokiais atvejais svarbu nustatyti netesybų, sutartų preliminariojoje sutartyje, bei nuostolių atlyginimo santykį. Pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Ši CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata reiškia, kad tais atvejais, kai kreditorius prašo už prievolės netinkamą įvykdymą ir nuostolių, ir netesybų, tai netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą: priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma. Kolegija nurodė, kad šis įskaitymo principas, įtvirtintas ir CK 6.258 straipsnyje, reglamentuojančiame sutartinę atsakomybę, taikytinas ir ikisutartiniams susitarimams, kai už įsipareigojimo sudaryti pagrindinę sutartį neįvykdymą konkrečios preliminariosios sutarties šalys susitarė mokėti netesybas. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Teismų praktikoje CK 6.73 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtintas netesybų ir nuostolių santykis aiškinamas kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, kad netesybų įskaitymo esmė ta, jog kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą. Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismas priteisiamas sumas nustato tokia tvarka: į priteistiną nuostolių sumą įskaito ją atitinkančią sutartinių netesybų sumą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis); sprendžia klausimą dėl likusių sutartinių netesybų dydžio mažinimo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) ir nustato galutinę priteisiamą netesybų sumą. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Šios normos nuostatos dėl netesybų ir nuostolių santykio netesybų mažinimui reikšmingos tuo, kad teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Dėl to šalių susitarimuose, taip pat ir preliminarioje sutartyje, numatytos netesybos gali būti didesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

26Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys susitarė dėl netesybų baudos forma (10 proc. nuo sumokėto užstato, t. y. 15 000 Lt) už atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį. Teismas pagrįstai ieškovo 8 587,07 Lt išlaidas, susijusias su paskolos paėmimu iš banko: palūkanas, kredito sutarties administravimo mokestį bei sąlygų keitimo mokestį, vertino kaip ieškovo patirtus nuostolius dėl pagrindinės sutarties nesudarymo ir šią sumą priteisė iš atsakovės. Kadangi, kaip minėta, kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netesybų sumą sumažino iki 6 412,93 Lt.

27Apeliaciniame skunde atsakovė prašo konstatuoti faktą, kad preliminarioji sutartis yra nutraukta ieškovo iniciatyva ir atsakovė šios sutarties negalėjo įvykdyti ne dėl jos kaltės. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 312 straipsnį apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Bylos duomenimis, atsakovė tokio reikalavimo nebuvo pateikusi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Be to, kaip jau yra nurodyta, Preliminariojoje sutartyje yra numatyta, kad sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva, jeigu iš valstybinės institucijos negaunami būtini leidimai ar atsisakoma tokius leidimus išduoti (Sutarties 8.2.4), tokiu atveju taip pat taikomos pagrindinės sutarties nesudarymo pasekmės, nustatytos Preliminariosios sutarties 3.5 punkte.

28Iš atsakovės T. R. ieškovui J. K. priteistinos bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas pateikė duomenis, kad advokatui už teisinę pagalbą sumokėjo 2 000 Lt (t. 2, b. l. 11). Teismas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumą, pateiktų teismui procesinių dokumentų apimtį bei bylos nagrinėjimo trukmę, šią sumą mažina iki 1 000 Lt, todėl, atsižvelgus į tai, kad ir ieškovo, ir atsakovės apeliaciniai skundai atmesti, iš atsakovės ieškovui priteistinos 850 Lt išlaidos, turėtos advokato teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Taip pat ieškovui iš atsakovės priteistinos 250 Lt išlaidos už faktinių aplinkybių konstatavimą (t. 2, b. l. 13) bei 40 Lt išlaidos už pažymą dėl sumokėtų būsto paskolos palūkanų (t. 2, b. l. 12). Iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinos 6,70 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš atsakovės T. R. (a. k. 45309160213) ieškovui J. K. (a. k. 36703300167) 1 140 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą keturiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

32Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovės T. R. (a. k. 45309160213) 3,70 Lt (tris litus 70 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas J. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė... 4. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. birželio 22 d. su atsakove sudarė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį patenkino... 6. Ieškovas J. K. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 7. Atsakovė T. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 8. 1. Teismas neįvertino, kad detalaus plano patvirtinimas užtruko per ilgai... 9. 2. Teismas neįvertino, jog Preliminariosios sutarties 8.1 punkte nustatyta,... 10. 3. Teismas neįvertino, kad atsakovė nėra stipresnioji sutarties šalis, nes... 11. 4. Ieškovas į teismą kreipėsi tik 2007 m. pabaigoje, kai pradėjo kristi... 12. 5. Atsakovė nesutinka su ieškovo pateiktais nuostolių įrodymais, nes daug... 13. 6. Kadangi ieškovas savo veiksmais nutraukė Preliminariąją sutartį, tai... 14. Ieškovas J. K. atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo jį... 15. Atsakovė T. R. atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti,... 16. Apeliaciniai skundai atmestini.... 17. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 18. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje... 19. Byloje nustatyta, kad šalys 2006 m. birželio 22 d. sudarė preliminariąją... 20. Atsakovė apeliaciniu skundu ginčija aplinkybę, kad pagrindinė sutartis... 21. Preliminarioji sutartis – tai šalių susitarimas dėl kitos sutarties... 22. Kaip minėta, šalys Preliminariojoje sutartyje susitarė, kad pagrindinę... 23. Byloje nėra ginčo dėl avanso grąžinimo ieškovui, todėl teisėjų... 24. Pirmosios instancijos teismas iš atsakovės ieškovui priteisė 43 171,06 Lt... 25. CK 6.165 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas imperatyvas atlyginti kitai šaliai... 26. Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys susitarė dėl netesybų baudos forma (10... 27. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo konstatuoti faktą, kad preliminarioji... 28. Iš atsakovės T. R. ieškovui J. K. priteistinos bylinėjimosi išlaidos,... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti... 31. Priteisti iš atsakovės T. R. (a. k. 45309160213) ieškovui J. K. (a. k.... 32. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovės T. R. (a. k. 45309160213)...