Byla A2-1291-123/2015
Dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų Š. Č., R. Č. prašymą dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012,

Nustatė

2pareiškėjai prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012 pagal ieškovės BUAB „Taurų spalvos“ ieškinį atsakovams Š. Č., R. Č. dėl išieškojimo nukreipimo į atsakovų turtą.

3Pareiškėjai nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-01 sprendimu yra patenkintas BUAB „Taurų spalvos“ ieškinys ir išieškojimas yra nukreiptas į Š. Č. ir R. Č. santuokoje įgytą turtą BUAB „Taurų spalvos“ 241 748,35 Lt kreditiniams reikalavimams padengti, o neužtekus šio turto, išieškojimą nukreipti į pareiškėjų Š. Č. ir R. Č. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą.

4Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs (2013-04-25 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis),

52010-07-29 nutartimi bendrovei iškelta bankroto byla. Pareiškėjai nurodo, kad 2015-05-19 iš naujo susipažinus su bankroto byla (Nr. B2-116-513/2014) nerado duomenų apie tai, kokie kreditoriniai įsiskolinimai buvo 2009-01-19, nors 2012-03-01 Klaipėdos apygardos teismo sprendime buvo teigiama, kad 2009-01-19 bendrovė turėjo 241 748,35 Lt dydžio skolą kreditoriams.

6Naujai paaiškėjusi aplinkybė (CPK 366 str. 1 d. 2 p.), kurios pagrindu prašo atnaujinti procesą, yra tai, kad skola kreditoriams 2009-01-19 yra nenustatyta, ir dėl to prašo panaikinti

72012-03-01 teismo sprendimą, kuriuo iš pareiškėjų priteista 241 748,35 Lt skola.

8BUAB „Taurų spalvos“ administratorius su prašymu nesutinka ir nurodė, kad nėra pagrindo procesui atnaujinti, nes visi pareiškėjų nurodyti motyvai, kaip proceso atnaujinimo pagrindas, buvo išnagrinėti Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012, ir nėra naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių.

9Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas šiais motyvais.

10Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui.

11Pareiškėjai, naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe nurodo tai, jog ieškovės skola, jų nuomone, UAB DnB Nord lizingas pertvarkymo metu buvo 38389,19 Lt, todėl teismas spręsdamas ieškovės reikalavimą dėl išieškojimo nukreipimo į atsakovų turtą, nepagrįstai ir neteisėtai ieškovei leido nukreipti išieškojimą į atsakovų turtą ieškovės kreditorių reikalavimams padengti, didesnei sumai (UAB DnB Nord lizingas kreditorinis reikalavimas, kuris gali būti patenkintas iš atsakovų turto yra 139471,42 Lt).

12Kaip matyti iš bylos medžiagos ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-01 sprendimo išieškojimas BUAB „Taurų spalvos“ bankroto byloje yra nukreiptas į 241748,35 Lt individualios įmonės „Taurų spalvos“ savininko ir jo sutuoktinės turtą, įskaitant ir esantį bendrąja jungtine nuosavybe bei esantį pas trečiuosius asmenis. Byloje nustatyta, kad pertvarkomo juridinio asmens dalyvis (įmonės savininkas) yra atsakingas pagal pertvarkomo asmens prievoles. Pertvarkyta į UAB „Taurų spalvos“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2009-01-19, tuo metu bendrovė turėjo 241748,35 Lt skolą kreditoriams. Kadangi bendrovės esamo turto neužtenka ir ji negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl išieškojimas yra nukreiptas į įmonės dalyvius.

132013-05-09 civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012 išduotas vykdomasis raštas (išieškotoja UAB „Taurų spalvos“, skolininkai R. Č. ir Š. Č.) nukreipti išieškojimą į Š. Č. ir R. Č. santuokoje įgytą turtą bankrutuojančios UAB „Taurų spalvos“ 241 748, 35 Lt kreditiniams reikalavimams padengti, o neužtekus šio turto išieškojimą nukreipti į Š. Č. ir R. Č. asmeninės nuosavybės teise esantį turtą. 2015-01-05 pareiškėjai Š. Č. ir R. Č. pateikė prašymą dėl išieškojimo veiksmų sustabdymo pagal 2013-05-09 vykdomąjį raštą Nr. 2-699-524/2012 civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012. Prašymas buvo grindžiamas tuo, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio rezultatas gali turėti įtakos vykdomosios bylos vykdymui. Išnagrinėjus pareiškėjų Š. Č. ir R. Č. prašymo dėl išieškojimo veiksmų, sustabdymo priėmimo klausimą, Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-07 nutartimi pareiškėjų Š. Č. ir R. Č. prašymą dėl išieškojimo veiksmų sustabdymo atsisakyta priimti.

14Pareiškėjai nuo 2011-04-14 yra šalimi bankroto byloje ir turi visas šalių teises ir šaliai yra galimybė ir teisė susipažinti su visa bankroto byla.

15Pareiškėjai nurodo, kad tik 2015 m. gegužės mėnesį rado dokumentą, kad 2011-07-11 bankroto administratorius pateikė teismui dokumentą dėl kreditorinių įsiskolinimų ir DnB NORD banko įskolinimas 2009-01-19 dieną buvo 139 471,42 Lt, ir teismas tuo dokumentu be pagrindo patikėjo.

16Pareiškėjai taip pat nurodo, jog šiais dokumentais patvirtintos naujos svarbios bylai aplinkybės, turinčios esminės reikšmės jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismų padarytoms išvadoms dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumo, ir tai patvirtina tas aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei atsakovams. Pareiškėjai tvirtina, jog Klaipėdos apygardos teismas priėmė neteisingą sprendimą, pagal kurį iš neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio buvo nepagrįstai priteista įsiskolinimų suma pagal juridinio asmens prievoles, esančias ne iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre momento, bet iki bankroto bylos iškėlimo momento.

17Pareiškėjai teigia, kad naujai gauti įrodymai patvirtina, jog bendrovės skola bankui

182008-12-30 sudarė tik 38389,19 Lt. Be to, 2009-03-18 bendrovės ataskaita pavirtina, kad bendrovės skola bankui 2009-03-18 sudarė tik 58927,63 Lt, ir šie duomenys pagrindžia, kad net ir po bendrovės pertvarkymo bendrovės skola bankui buvo daug mažesnė nei nurodė BUAB „Taurų spalvos“ ir atitinkamos sumos iš atsakovų buvo priteistos neteisėtai.

19Šiomis pareiškėjų nurodytomis aplinkybėmis pareiškėjai iš esmės kvestionuoja LR CK 2.104 straipsnio taikymą ir aiškinimą, dėl kurio jau buvo pasisakyta Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-01 sprendime, ir tai nėra jokia nauja aplinkybė, kuri naujai paaiškėjo ir pareiškėjams nebuvo žinoma, ar negalėjo būti žinoma tiek bankroto byloje apie patvirtintus kreditorinius reikalavimus, tiek iki įmonės pertvarkymo.

20IĮ „Taurų spalvos“ iki jos pertvarkymo buvo neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.50 straipsnio 4 dalis), ir jos dalyviai buvo atsakingi už individualios įmonės prievoles. Prievolės, kurių vykdymą bendrovė reikalavo nukreipti į pareiškėjų turtą, atsirado iki IĮ „Taurų spalvos“ pertvarkymo (civilinės bylos Nr. 2-699- 524/2012, 11, b.l. 13-21, 22-23, 24-27), todėl pareiškėjai nepagrįstai savo subsidiarios atsakomybės apimtį už individualios įmonės prievoles sieja su IĮ „Taurų spalvos“ skolomis, kurioms pertvarkymo metu buvo suėjęs mokėjimo terminas. Pareiškėjai yra atsakingi ir už pertvarkyto juridinio asmens skolas, kuriems suėjęs mokėjimo terminas, ir už visą prievolės tinkamą įvykdymą trijų metų laikotarpiu nuo pertvarkymo momento. Nepaneigus skolos dydžio pagal visas prievoles, pareiškėjų argumentai dėl IĮ „Taurų spalvos“ skolų dydžio pertvarkymo metu yra teisiškai nereikšmingi, nes pareiškėjai yra atsakingi ne tik už skolas, kurioms pertvarkymo metu buvo suėjęs mokėjimo terminas, bet ir skolas, kurios atsirado dėl šių prievolių netinkamo vėlesnio vykdymo. Šias aplinkybes nagrinėjo teismas civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012. Teisinis reguliavimas yra nepasikeitęs, todėl tokie pareiškėjų argumentai neturi jokio teisinio pagrindo.

21Pareiškėjų nurodomos aplinkybės apie bendrovės pertvarkymo metu skolos dydį UAB DnB Nord lizingui, negalėjo turėti įtakos teisingo ir pagrįsto teismo procesinio sprendimo priėmimui, t.y. net jas konstatavus, jos būtų neesminės ir neturėtų įtakos kitokio teismo sprendimo priėmimui.

22Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas, nes nėra proceso atnaujinimo pagrindų ir pareiškėjų prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės nėra naujai paaiškėjusios, nes visos aplinkybės, kurias nurodo pareiškėjai, buvo bylos nagrinėjimo dalyku, dėl jų pasisakyta teismų procesiniuose sprendimuose, šios aplinkybės neturėtų įtakos atsakovų prievolės apimčiai, nes ieškovė pagal prievoles, atsiradusias iki įmonės pertvarkymo, negali įvykdyti savo įsipareigojimų tai sumai, kuri nurodyta 2012 m. kovo 1 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendime (241748,35 Lt) ir už šių prievolių vykdymą yra atsakingi pareiškėjai.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

24Kadangi bendrovė turėjo išlaidų advokato pagalbai apmokėti (700 Eur) už atsiliepimo į pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo paruošimą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79-100 straipsnių teisės normomis, prašo priteisti iš pareiškėjų bendrovės naudai jos turėtas 700 Eur dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Prašymas tenkintinas iš dalies, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, ir priteistina – 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.

25Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 370 straipsniais, teismas

Nutarė

26atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012.

27Priteisti BUAB „Taurų spalvos“ iš pareiškėjų Š. Č. ir R. Č. 500 Eur atstovavimo išlaidų.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. pareiškėjai prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012... 3. Pareiškėjai nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-01 sprendimu yra... 4. Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs (2013-04-25 Lietuvos apeliacinio teismo... 5. 2010-07-29 nutartimi bendrovei iškelta bankroto byla. Pareiškėjai nurodo,... 6. Naujai paaiškėjusi aplinkybė (CPK 366 str. 1 d. 2 p.), kurios pagrindu... 7. 2012-03-01 teismo sprendimą, kuriuo iš pareiškėjų priteista 241 748,35 Lt... 8. BUAB „Taurų spalvos“ administratorius su prašymu nesutinka ir nurodė,... 9. Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas šiais motyvais.... 10. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių... 11. Pareiškėjai, naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe nurodo tai, jog... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-01... 13. 2013-05-09 civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012 išduotas vykdomasis raštas... 14. Pareiškėjai nuo 2011-04-14 yra šalimi bankroto byloje ir turi visas šalių... 15. Pareiškėjai nurodo, kad tik 2015 m. gegužės mėnesį rado dokumentą, kad... 16. Pareiškėjai taip pat nurodo, jog šiais dokumentais patvirtintos naujos... 17. Pareiškėjai teigia, kad naujai gauti įrodymai patvirtina, jog bendrovės... 18. 2008-12-30 sudarė tik 38389,19 Lt. Be to, 2009-03-18 bendrovės ataskaita... 19. Šiomis pareiškėjų nurodytomis aplinkybėmis pareiškėjai iš esmės... 20. IĮ „Taurų spalvos“ iki jos pertvarkymo buvo neribotos civilinės... 21. Pareiškėjų nurodomos aplinkybės apie bendrovės pertvarkymo metu skolos... 22. Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas, nes nėra proceso atnaujinimo... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 24. Kadangi bendrovė turėjo išlaidų advokato pagalbai apmokėti (700 Eur) už... 25. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 370 straipsniais, teismas... 26. atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012.... 27. Priteisti BUAB „Taurų spalvos“ iš pareiškėjų Š. Č. ir R. Č. 500 Eur... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...