Byla 2A-2551-436/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. K. apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1130-722/2012 pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui V. K., trečiajam asmeniui G. S. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 448 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-03-28 vandeniu buvo aplietas G. S. priklausantis butas, esantis ( - ). Butas buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“, draudimas 2009-03-31 sumokėjo G. S. 448 Lt draudimo išmoką ir pagal CK 6.1015 str. 1d. įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Byloje nustatyta, kad vanduo į G. S. butą liejosi iš aukščiau esančio buto – Nr.88, kuris nuosavybės teise priklauso V. K..

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį. Taip pat nurodė, kad butas nuolat buvo apliejamas iš aukščiau esančio K. B. buto. Namo stogas nuolat praleido vandenį, kimšosi lietaus kanalizacija, vanduo dažnai tekėdavo nuo penkto iki pirmo aukšto. Vėliau namo stogas buvo suremontuotas.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovo V. K. 448 Lt žalos atlyginimo ir 370 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismo sprendimo vykdymą išdėstė 6 ( šešiems) mėnesiams pradedant mokėti nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos kas mėnesį lygiomis dalimis po 136,33 Lt iki visiško atsiskaitymo su ieškovu. Teismas nurodė, kad ieškinys teisme gautas 2012-03-30, teisėjos priimtas 2012-04-02 rezoliucija, iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento ( LR CK 1.127 str. 4d.). Šioje byloje ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo draudimo išmokos sumokėjimo G. S. momento t.y. nuo 2009-03-31 ( b.l. 16), todėl ieškovas nepraleido trejų metų ieškinio senaties termino.

7CK 6. 1015 str. 1d. numatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens. Ieškovas, 2009-03-31 sumokėjo G. S. 448 Lt draudimo išmoką, įgijo teisę reikalauti šios sumos iš atsakingo už žalą asmens. 2009-05-20 pretenzija kreipėsi į V. K., tačiau žala iki šio laiko neatlyginta. Teismas laikė įrodytas aplinkybes, kad trečiojo asmens butas buvo aplietas būtent iš atsakovo buto, žalos dydis yra realus. Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Šioje byloje nenustatyta, kad 2009-03-28 23.30 val. name buvo vykdomi darbai, kurie galėjo būti G. S. buto apliejimo priežastis, buvo bendro naudojimo įrenginių gedimai, kad G. S. butas ir atsakovo butas 2009-03-28 buvo aplieti iš K. B. buto. Šioje byloje G. S. turto sugadinimo atveju nustatyti neteisėti atsakovo ar jo šeimos narių veiksmai, o ne kitos aplinkybės, kurios buvo turto sugadinimo priežastis.

8Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo turtinę padėtį, teismo sprendimo vykdymą išdėstė šešiems mėnesiams pradedant mokėti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokant kas mėnesį lygiomis dalimis po 136,33 Lt ( 448 Lt+370 Lt : 6 ) iki visiško atsiskaitymo su ieškovu

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu atsakovas ir jo atstovas advokatas O. B. prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – taikyti ieškinio senatį, ieškovo ieškinį atmesti.

  1. Nurodo, kad subrogacija nėra nauja regresinė prievolė - tai yra asmenų pasikeitimas toje pačioje žalos atlyginimo prievolėje. Dėl to subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128 straipsnis) ir šio termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Ieškinio senatis - tai įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (LR CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų pagrįstumo.
  2. Apeliantas pabrėžė, kad žalą patyrusi G. S. apie savo teisės pažeidimą - patalpų, esančių adresu ( - ), apliejimą sužinojo 2009 m. kovo 28 d. Taigi ieškinio senaties skaičiavimas prasideda nuo 2009 m. kovo 28 d, o ne nuo draudimo išmokos sumokėjimo G. S. momento, kadangi tai nėra nauja regresinė prievolė, kaip nurodo 2010-09-21 priimtame sprendime teismas, o tik prievolės šalių pasikeitimas toje pačioje, jau egzistuojančioje prievolėje. Ieškovas savo pažeistą teisę galėjo ginti iki 2012 m. kovo 28 d. Ieškinys Jonavos rajono apylinkės teisme buvo gautas tik 2012 m. kovo 30 d. Įrodymų, pagrindžiančių, kad ieškinys buvo išsiųstas anksčiau, Ieškovas nepateikė, nors ir buvo įpareigotas tai padaryti, nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1130-722/2012, 2012 m. birželio 18 d. teismo posėdžio metu. Atsižvelgiant į tai, kad šie įrodymai nebuvo pateikti, o nagrinėjant civilinę bylą apeliacine tvarka, naujų įrodymų pateikimas yra negalimas (LR CPK 314 str.), mano, kad Ieškovas kreipėsi į teismą, praleidęs įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka.
  3. Teismo išvada, kad atsakovas turi įrodyti aplinkybes, jog trečiojo asmens butas buvo aplietas ne iš atsakovo buto, yra neteisinga, kadangi byloje dėl žalos atlyginimo būtent ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, o ne atsakovas, kaip savo sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas. Šios teisinės aplinkybės ištiriamos teikiant įrodymus apie konkrečias faktines bylos aplinkybes. Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Dėl to teismas turi nurodyti ieškovui teikti Įrodymus, kad užpylimas įvyko iš atsakovo buto. Pasak ieškovo, patalpos buvo aplietos iš man priklausančio buto. Tačiau ieškovas šio savo teiginio neįrodė.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atmesti apeliacinį skundą, palikti galioti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimą, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai, pastarojo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

  1. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovas kreipėsi į teismą praleidęs įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškinys teisme gautas 2012-03-30. Tai reiškia, kad ieškovas pašto siuntą pateikė siųsti anksčiau nei 2012-03-30. AB „Lietuvos paštas" nepirmenybinę pašto siuntą gavėjui pristato per dvi darbo dienas. Be to, aplinkybę, kad ieškinys išsiųstas nepraleidus įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino, patvirtina ir byloje esantis vokas ant kurio yra antspaudas su pašto siuntos pateikimo siųsti data. CK 1.122 str. 2 d. nustatyta, kad visi rašytiniai pareiškimai ir pranešimai, įteikti paštui ar telegrafui arba perduoti kitomis ryšio priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, laikomi atliktais laiku. Išdėstytos aplinkybės teikia pagrindo išvadai, kad ieškovas, įteikdamas paštui ieškinį iki ieškinio senaties termino paskutinės dienos, nepraleido įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino.
  2. Byloje ieškovas įrodinėjo, kad trečiojo asmens butas buvo užpiltas iš atsakovo buto ir negalėjo būti užpiltas iš kitų šaltinių. Ieškovas į bylą pateikė įrodymus, patvirtinančius ieškovo išdėstytas aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 3 p.). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas atsikirtinėjo į ieškinį aplinkybe, kad trečiojo asmens butas buvo užpiltas dėl nesandaraus namo stogo, dėl sniego tirpimo, lietaus kanalizacijos gedimo, vandens tekėjimo iš aukščiau esančių butų. B; esanti UAB Jonavos paslaugos" 2012-07-02 pažyma Nr. 5A-1016 patvirtina, kad namo stogas suremontuotas 2006-09-01. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas neįrodė aplinkybių, kuriomis jis rėmėsi kaip savo atsikirtimų pagrindu. Išdėstytos aplinkybės teikia pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad apeliacinis skundas tenkintinas.

13Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

14Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Dėl ieškinio senaties subrogacijos atveju

16LR civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudimo sutartimi nenustačius ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (subrogacija). Subrogacijos atveju CK ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo, šiuo atveju trečiojo asmens reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3K-3-100/2011). Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009 yra pažymėjusi, jog subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y. subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto.

17Subrogacija nėra nauja regresinė prievolė – tai yra asmenų pasikeitimas toje pačioje žalos atlyginimo prievolėje. Dėl to subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128 straipsnis) ir šio termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina tai, kad reikia skirti ieškinio senaties termino pradžios momento nustatymą, kai reiškiamas subrogacinis reikalavimas, ir draudiko subrogacijos teisės atsiradimo momentą: minėta, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia nustatoma pagal tai, kada žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis); tuo tarpu draudimo išmokos sumokėjimo faktas reiškia subrogacijos teisės atsiradimą – draudikas subrogacijos teisę įgyja nuo to momento, kai jis sumoka savo draudėjui draudimo išmoką pagal jų sudarytą draudimo sutartį (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009).

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008 m. liepos 9 d. draudikas AB „Lietuvos draudimas“ ir draudėja G. S. sudarė būsto, esančio ( - ), draudimo sutartį laikotarpiui nuo 2008 m. liepos 10 d. iki 2009 m. liepos 9 d. (b.l. 10-11). Draudiminis įvykis, kurio metu buvo vandeniu užlietas trečiojo asmens G. S. butas, įvyko 2009 m. kovo 28 d. Apie savo pažeistą teisę draudėjas sužinojo tą pačią dieną 2009 m. kovo 28 d., tą pačią dieną apie draudiminį įvykį buvo informuotas ir draudikas ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ (b.l. 12-13).

19Pagal CK 1.124 straipsnį, ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia ar turi suvokti apie jo teisės pažeidimą. Įstatymas ieškinio senaties termino eigos pradžią sieja su subjektyvaus pobūdžio kriterijais: asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie jo teisės pažeidimą. Todėl, sprendžiant apie ieškinio senaties termino eigos pradžią, pirmiausia reikėtų nustatyti teisės pažeidimo momentą. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė arba įstatymo saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami.

20Taigi, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, draudikas yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą. Tokiu atveju, nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, kada nukentėjusiam draudėjui G. S. atsirado teisė į ieškinį, t. y. kada ji sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Kaip jau buvo minėta, draudiminio įvykio faktas buvo nustatytas 2009 m. kovo 28 d. Tą pačią dieną buvo informuotas ir draudikas AB „Lietuvos draudimas“. Taigi apie savo teisių pažeidimą G. S. sužinojo 2009 m. kovo 28 d ir nuo tos dienos šiam asmeniui atsirado teisė į ieškinį bei prasidėjo CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto sutrumpinto trejų metų žalos atlyginimo reikalavimo senaties termino eiga. Minėta, kad subrogacinio reikalavimo teisę įgijęs draudikas yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, todėl nagrinėjamu atveju ieškovui (G. S. draudikui) ieškinio senaties terminas taip pat prasidėjo 2009 m. kovo 28 d. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento bei tai, kad teismas ieškinio senaties terminą pradėjo skaičiuoti nuo draudimo išmokos sumokėjimo G. S. momento t.y. nuo 2009-03-31, yra nepagrįsti.

21Draudimo išmokos sumokėjimo faktas reiškia subrogacijos teisės atsiradimą (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis) ir šis faktas negali būti tapatinamas su ieškinio senaties termino atsiradimo momentu, nes, visų pirma, kaip minėta, subrogacijos atveju ieškinio senaties termino skaičiavimui taikomos nukentėjusiam draudėjui taikytinos senaties termino taisyklės. Antra, CK 1.127 straipsnio 4 dalyje numatyta taisyklė šiuo atveju netaikytina, nes subrogacija nėra nauja regresinė prievolė, o tik egzistuojančios prievolės asmenų pasikeitimas, kuriam ieškinio senaties skaičiavimas pagal CK 1.128 straipsnį nesikeičia.

22Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad žalos atlyginimo reikalavimo atsakovui pagal subrogaciją senaties terminas prasidėjo 2009 m. kovo 29 d., baigėsi 2012 m. kovo 29 d. (CK 1.125 straipsnio 8 dalis, CPK 74 straipsnio 1 dalis), subrogacinį žalos atlyginimo ieškinį ieškovas pareiškė 2012 m. kovo 30 d. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų apie ieškinio įteikimą pašto ar kurjerio įstaigai anksčiau nei 2012 m. kovo 29 d., todėl atsakovui reikalaujant taikyti senatį, yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis).

23Teismui nustačius, kad yra pagrindas taikyti ieškinio senatį, kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

24Esant aukščiau nurodytiems motyvams, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialines teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas, pritaikius ieškinio senatį (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26apeliacinį skundą patenkinti.

27Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimą panaikinti – priimti naują sprendimą, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 448 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį. Taip pat... 6. Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį... 7. CK 6. 1015 str. 1d. numatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 8. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo turtinę padėtį, teismo sprendimo... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas ir jo atstovas advokatas O. B. prašo panaikinti... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atmesti apeliacinį... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 13. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 14. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 15. Dėl ieškinio senaties subrogacijos atveju... 16. LR civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudimo... 17. Subrogacija nėra nauja regresinė prievolė – tai yra asmenų pasikeitimas... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008 m. liepos 9 d. draudikas AB... 19. Pagal CK 1.124 straipsnį, ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas... 20. Taigi, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, draudikas yra saistomas tų... 21. Draudimo išmokos sumokėjimo faktas reiškia subrogacijos teisės atsiradimą... 22. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes,... 23. Teismui nustačius, kad yra pagrindas taikyti ieškinio senatį, kiti... 24. Esant aukščiau nurodytiems motyvams, apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 26. apeliacinį skundą patenkinti.... 27. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimą panaikinti...