Byla e2-4239-1055/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB ,, ( - )“ prašė priteisti iš atsakovės AB „( - )“ 22 162,29 EUR skolą, 377,88 EUR palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą, nurodydama, kad 22 162,29 EUR skolą ieškovei sumokėjo 2018 m. birželio 22 d., todėl UAB „( - )“ neturi teisės reikalauti palūkanų už pradelstą atsiskaityti laiką bei riziką dėl atsiradusių bylinėjimosi išlaidų turi prisiimti sau.

5Ieškovė 2018 m. spalio 25 d., o atsakovė 2018 m. spalio 26 d. elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikė taikos sutartį, kurią šalys prašo patvirtinti.

6Prašymas tenkintinas.

7Šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnyje, 293 straipsnyje ir 294 straipsnyje šalims žinomos.

8Šalių pateiktoje tvirtinti teismui taikos sutartyje išspręstas klausimas dėl ieškovės reikalavimo dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

9Laikytina, kad sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos, todėl taikos sutartis patvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 294 straipsnis).

10Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovė, pateikdama ieškinį atsakovei, sumokėjo 507,00 EUR dydžio žyminį mokestį už ieškinio reikalavimus ir 38 EUR už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovei UAB „( - )“ iš valstybės biudžeto grąžintina 75 proc. jo sumokėto žyminio mokesčio sumokėto už ieškinio reikalavimus, kas sudaro 380,00 EUR, už laikinąsias apsaugos priemones sumokėta žyminio mokesčio dalis; 75 proc. nuo 38 EUR žyminio mokesčio negrąžintina, kadangi laikinosios apsaugos priemonės teismo nutartimi buvo pritaikytos (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

11Dalis šalių pasirašytoje taikos sutartyje nurodytų punktų (7-9 punktai, 11-12 punktai) nėra susiję su bylos esme arba yra reglamentuoti įstatymo, todėl į nutarties, kuria patvirtinama šalių taikos sutartis, turinį netrauktini.

12Šia nutartimi patvirtinus teismui šalių pateiktą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukus numatytas teismo posėdis 2018 m. lapkričio 6 d., 10.00 val. atšauktinas.

13Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290 straipsniu, 291 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsniu,

Nutarė

14Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį tokio turinio:

151. Atsakovė patvirtina, kad ji nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4239-1055/2018 sutinka apmokėti ieškovei jos patirtas 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) dydžio advokato atstovavimo išlaidas. Šiam savo įsipareigojimui užtikrinti atsakovė iki taikos sutarties pasirašymo perveda į teismo depozitinę sąskaitą 1 122,22 EUR (vieno tūkstančio šimto dvidešimt dviejų eurų 12 ct) sumą prie jau teismui įmokėtos 377,88 EUR (trijų šimtų septyniasdešimt septynių eurų 88 ct) sumos. Pasirašius taikos sutartį, atsakovė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per dvi dienas nuo taikos sutarties pasirašymo dienos, pateikia teismui prašymą dėl visos 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio sumos pervedimo ieškovei į ieškovės nurodytą banko sąskaitą.

162. Ieškovas patvirtina, kad šios taikos sutarties pasirašymo dieną atsakovė yra pripažinusi ir sumokėjusi ieškovei pastarosios ieškiniu reikalautą 22 162,29 EUR (dvidešimt dviejų tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt dviejų eurų ir 29 ct) skolos sumą ir šalys jokių pretenzijų viena kitai dėl ieškiniu reikalautos 22 162,29 EUR (dvidešimt dviejų tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt dviejų eurų ir 29 ct) skolos neturi. Ieškovė patvirtina, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4239-1055/2018 atsisako nuo savo ieškinio reikalavimų atsakovės atžvilgiu dalyje dėl 377,88 EUR (trijų šimtų septyniasdešimt septynių eurų 88 ct) dydžio palūkanų priteisimo, dėl 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teismui dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo ir dėl bylinėjimosi išlaidų dalies, viršijančios 1 500,00 EUR sumą, priteisimo.

173. Šalys šia taikos sutartimi atsisako viena kitos atžvilgiu visų šioje taikos sutartyje nenumatytų reikalavimų dėl patirtų ar būsimų nuostolių dėl ieškinio pareiškimo, taip pat ir atsiradusių taikant laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje atlyginimo ir/ar bet kokių ieškovės ir/ar atsakovės veiksmų.

184. Šios taikos sutarties pasirašymo dieną šalys laiko, jog visi su byla susiję tarp šalių kilę ginčai ir/ar kitokie nesutarimai (jei tokie yra ir/ar galėtų atsirasti) yra visiškai, besąlygiškai, neginčijamai ir galutinai šioje taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka išspręsti.

195. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad visas šios taikos sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valią. Taikos sutarties šalys taip pat konstatuoja, pareiškia ir garantuoja, kad visos šios taikos sutarties sąlygos yra priimtos abipusių derybų būdu ir visos iki šios taikos sutarties sudarymo dienos tarp šalių vykusios derybos buvo sąžiningos, šalims nebuvo jokio psichologinio, fizinio ir/ar ekonominio spaudimo, jokių grasinimų ar kitokios neleistinos įtakos darymo, kuriam esant taikos sutartis nebūtų buvusi sudaryta; su visomis taikos sutarties sąlygomis, kiekviena iš šalių aiškiai sutinka ir šalių santykiuose taikos sutarties sąlygos šalių geranorišku ir laisvu susitarimu nebus traktuojamos kaip netikėtos; šalys dės maksimalias pastangas taikos sutarčiai visiškai įvykdyti, t. y. kiekviena šalis esant reikalui privalės imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo; taikos sutarties sudarymo metu, jos sąlygos nepagrįstai nesuteikė nė vienai iš šalių perdėto teisinio, ekonominio ar kitokio panašaus pobūdžio pranašumo ir jos visiškai atitinka šalių interesus, šalių sąžiningos verslo praktikos principus bei laisvai išreikštą jų valią, taip pat taikos sutarties šalys neturi ekonominių sunkumų ar neatidėliotinų poreikių, jos nėra, ekonomiškai silpnos ar neinformuotos, nepatyrusios ir taikos sutarties sudarymo metu jos neveikią neapdariai ir turi reikiamą derybų patirtį. Šalys pareiškia ir garantuota, kad turi visus įgalinimus, leidimus, sutikimus ir pan., jei tokie reikalingi, šios taikos sutarties pasirašymui ir taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

206. Šalys patvirtina, kad ši taikos sutartis atitinka šalių interesus, yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir nepažeidžia šalių ir trečiųjų asmenų interesų bei viešųjų interesų.

217. Ši taikos sutartis įsigalioja, ją šalims (ar jų įgaliotiems atstovams) pasirašius ir apsikeitus faksimiline (faksu ar elektroniniu paštu persiųsta, skenuota) pasirašytos sutarties versija ir turi šalims įstatymo galią nepriklausomai nuo to, ar šią taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-4239-1055/2018 patvirtina teismas.

22Civilinę bylą Nr. e2-4239-1055/2018 nutraukti.

23Grąžinti iš valstybės biudžeto ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), 380,00 EUR dydžio sumokėto žyminio mokesčio dalį.

24Ieškovei išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, remdamasi teismo nutartimi.

25Atšaukti 2018 m. lapkričio 6 d. 10.00 val., numatytą teismo posėdį.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul,... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios... 3. Ieškovė UAB ,, ( - )“ prašė priteisti iš atsakovės AB „( - )“ 22... 4. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė atmesti ieškovės ieškinį kaip... 5. Ieškovė 2018 m. spalio 25 d., o atsakovė 2018 m. spalio 26 d. elektroninių... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, taikos sutarties... 8. Šalių pateiktoje tvirtinti teismui taikos sutartyje išspręstas klausimas... 9. Laikytina, kad sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 10. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims... 11. Dalis šalių pasirašytoje taikos sutartyje nurodytų punktų (7-9 punktai,... 12. Šia nutartimi patvirtinus teismui šalių pateiktą taikos sutartį ir... 13. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 140 straipsnio... 14. Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį tokio turinio:... 15. 1. Atsakovė patvirtina, kad ji nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 16. 2. Ieškovas patvirtina, kad šios taikos sutarties pasirašymo dieną... 17. 3. Šalys šia taikos sutartimi atsisako viena kitos atžvilgiu visų šioje... 18. 4. Šios taikos sutarties pasirašymo dieną šalys laiko, jog visi su byla... 19. 5. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad visas šios... 20. 6. Šalys patvirtina, kad ši taikos sutartis atitinka šalių interesus, yra... 21. 7. Ši taikos sutartis įsigalioja, ją šalims (ar jų įgaliotiems atstovams)... 22. Civilinę bylą Nr. e2-4239-1055/2018 nutraukti.... 23. Grąžinti iš valstybės biudžeto ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „(... 24. Ieškovei išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 25. Atšaukti 2018 m. lapkričio 6 d. 10.00 val., numatytą teismo posėdį.... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti...