Byla B2-3466-259/2010
Dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Gutra“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka susipažinęs su ieškovo UAB „Gutra“ direktoriaus G. Š. pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Gutra“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas G. Š. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Gutra“. Pareiškime nurodoma, jog vienintelis atsakovo akcininkas ir direktorius 2010-10-20 patvirtino UAB „Gutra“ restruktūrizavimo plano metmenis, pritarė UAB „Gutra“ restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai bei nusprendė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Gutra“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, jog įmonė pastaruoju metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau restruktūrizavimo atveju UAB „Gutra“ galėtų toliau plėtoti veiklą, baigti vystyti pradėtus projektus, iš gautų lėšų atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto.

3Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsisakytinas priimti.

4Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 6 str. 4 d. 2 p. nustato, kad prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami metmenys ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl metmenų patvirtinimo. ĮRĮ 5 str. įtvirtinti reikalavimai, kas turi būti nurodyta įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse. Susipažinęs su teismui pateiktu pareiškimu ir prie jo pridėtais dokumentais, teismas sprendžia, jog teismui pateikti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nepilnai atitinka ĮRĮ 5 str. reikalavimus: 1) nenurodytas bendras įmonės darbuotojų skaičius (pažeistas ĮRĮ 5 str. 1 d. 1 p. reikalavimas); 2) neišvardintas įmonės turimas turtas ir šiam turtui taikomi apribojimai (areštas, įkeitimas ir pan.) (pažeistas ĮRĮ 5 str. 1 d. 1 p. reikalavimas, kadangi vien abstraktus įmonės turto skirstymas į nematerialųjį ir materialųjį, o pastarojo – į ilgalaikį ir trumpalaikį negali būti pripažintas tinkamu įmonės turimo turto nurodymu metmenyse); metmenyse nepateikus išsamių duomenų apie tai, kuris įmonės turtas yra apsunkintas, o kuriuo turtu įmonė gali disponuoti laisvai (metmenų 23 psl. tik nurodoma, jog įmonės turtas skirstytinas į: a) įkeistą turtą – žemės sklypą, nebaigtą statybą ir pastatus bei b) nuosavybės teise valdomą neįkeistą turtą – dalis pastatų, visas kitas įmonės balanse atsispindintis turtas), teismas negali įvertinti įmonės galimybių įvykdyti metmenyse numatytų priemonių; 3) kreditorių sąrašuose (metmenų 17-20 psl.) nenurodyta, ar kreditorių reikalavimams yra taikomos užtikrinimo priemonės (pažeistas ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p. reikalavimas); 4) įmonės finansiniame plane numatytos ne visos ĮRĮ 12 str. 2 d. nurodytos priemonės (pažeistas ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.), t. y. nenurodytos numatomos gauti pajamos, pardavus komercinės paskirties pastatą – sandėlį ( - ), Kaune, nenurodyta, kam bus panaudojamos pajamos, gautos pardavus metmenų Lentelėje Nr. 15 planuojamą parduoti turtą (pažeisti ĮRĮ 12 str. 2 d. 2 p. reikalavimai), neįvardintas privatus investuotojas, iš kurio įmonė ketina pasiskolinti 800 000 Lt, be to, nepateiktos bent preliminarios numatomų gauti kreditų sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai (pažeistas ĮRĮ 12 str. 2 d. 7 p. reikalavimas). Teismo vertinimu, aplinkybė, jog tikslūs kreditų terminai ir sąlygos šiuo metu yra derinami, o visos sąlygos bus numatytos restruktūrizavimo plane, neatleidžia ieškovo nuo pareigos tinkamai įvykdyti ĮRĮ 12 str. 2 d. 7 p. reikalavimus. Kartu teismas atkreipia dėmesį, jog ieškovas nepateikė teismui duomenų, jog tinkamai įvykdė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Gutra“ iškėlimo raštu pranešė kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, apie sprendimo dėl įmonės restruktūrizavimo priėmimą (tiek pareiškime nurodomos aplinkybės, tiek pareiškimo priedai patvirtina, jog apie sprendimą patvirtinti UAB „Gutra“ restruktūrizavimo plano metmenis UAB „Gutra“ pranešė tik vienam kreditoriui – Swedbank AB (nors įmonė turi daugiau kaip šimtą kreditorių) ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos). Visi šie pažeidimai galėtų būti pagrindu priimti nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.). Tačiau nustačius, jog ieškovo teismui pateikti UAB „Gutra“ restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka įstatymo reikalavimų, o laikantis ĮRĮ nustatytų procedūrų parengtus naujus (patikslintus) įmonės restruktūrizavimo metmenis iš naujo turėtų svarstyti ir tvirtinti įmonės dalyvių susirinkimas bei pakartotinai priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 5 str. 3 d., 6 str. 1 d.), o taip pat vykdyti kitas ĮRĮ numatytas nuostatas, pripažintina, jog, ieškovui, prieš kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tinkamai neįvykdžius ĮRĮ 5 str. ir 6 str. nustatytų reikalavimų, kurie taisytini tik iš naujo atlikus ĮRĮ nustatytas būtinas atlikti išankstines procedūras, kurios turėjo būti atliktos iki kreipimosi į teismą, vadovaujantis proceso koncentracijos, ekonomiškumo, protingumo ir teisingumo principais, pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

5Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str., 292 str., ĮRĮ 5 str., 6 str.,

Nutarė

6atsisakyti priimti ieškovo UAB „Gutra“ direktoriaus G. Š. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Gutra“.

7Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai