Byla I-1974-289/2007
Dėl įpareigojimo Valstybinė saugomų teritorijų tarnybą priskirti mišką rekreaciniams miškams ir kitų reikalavimų

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius,

2susipažinęs su UAB „Rudikių malūnas“ skundu dėl įpareigojimo Valstybinė saugomų teritorijų tarnybą priskirti mišką rekreaciniams miškams ir kitų reikalavimų,

Nustatė

32007 m. balandžio 16 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gautas UAB „Rudikių malūnas“ skundas dėl įpareigojimo Valstybinė saugomų teritorijų tarnybą priskirti mišką rekreaciniams miškams ir kitų reikalavimų.

4UAB „Rudikių malūnas“ skundas atsisakytinas priimti, nes byla nepriskirtina tam teismui.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, išskyrus bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo. ABTĮ V skirsnio, apibudinančio pagrindines skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui taisykles, 35 str. nurodo, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

6Kaip matyti iš skundo turinio, atsakovas šiuo atveju yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos ir yra skundžiami šios tarnybos veiksmai, todėl byla yra teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Dėl šios priežasties pareiškėjo skundas atsisakytinas priimti.

7Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

8UAB „Rudikių malūnas“ skundą dėl įpareigojimo Valstybinė saugomų teritorijų tarnybą priskirti mišką rekreaciniams miškams ir kitų reikalavimų atsisakyti priimti, nes byla nepriskirtina tam teismui, bei pasiūlyti pareiškėjui kreiptis į Vilniaus apygardos administraciniam teismą.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjui ir įpareigoti Šiaulių apskrities VMI UAB „Rudikių malūnas“ grąžinti pagal 2007-04-13 įmokos mokėjimo kvitą AB DnB NORD bankas 100 Lt žyminį mokestį.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai