Byla 2S-193-368/2013
Dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria G. G. nustatyta nuolatinė globa, gyvenamoji vieta ir globėjais bei turto administratoriais paskirti V. B. ir V. B., panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų D. G. ir A. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria G. G. nustatyta nuolatinė globa, gyvenamoji vieta ir globėjais bei turto administratoriais paskirti V. B. ir V. B., panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau VTAS) kreipėsi į Šiaulių rajono apylinkės teismą, prašydamas nustatyti nuolatinę globą likusiai be tėvų mažametei G. G., jos globėjais ir turto administratoriais paskirti mergaitės senelius V. ir V. B., nustatyti globotinės gyvenamąją vietą globėjų namuose. Nurodė, kad mergaitės tėvai E. G. ir L. G. mirė ( - ). Pažymėjo, kad nuo ( - ) G. G. buvo nustatyta laikinoji globa ir globėjais paskirti seneliai V. ir V. B., pas kuriuos tuo metu mergaitė gyveno. Atkreipė dėmesį į tai, kad seneliai B. nori ir toliau globoti anūkę. Pareiškėjo teigimu, mergaitės seneliai V. ir V. B. savo asmeninėmis savybėmis atitinka globėjams keliamus reikalavimus, anūkei jų namuose sudarytos normalios gyvenimo sąlygos augti ir vystytis. Be to, su G. artimai bendrauja jos žuvusios motinos brolio šeima, kurioje auga dvi mergaitės, su kuriomis ji praleidžia daug laiko, yra susiklostę artimi santykiai ir tvirti giminystės ryšiai. Vaikas nuo 2012 m. rugsėjo mėn. lanko ( - ) lopšelį-darželį, ten vaikui teikiama logopedo paslauga. Pareiškėjas mano, kad V. B. gali daug laiko skirti anūkei, bendraudamas su ja, nuveždamas ir parveždamas iš lopšelio-darželio, kadangi yra pensininkas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi pareiškimą tenkino. Nustatė G. G. nuolatinę globą. G. G. globėjais ir turto administratoriais paskyrė V. B. ir V. B.. Nustatė vaiko globos vietą jos globėjų gyvenamojoje vietoje. Nurodė, kad V. ir V. B. gyvena individualiame name, kuriame yra visi patogumai, būstas tinkamai įrengtas, tvarkingas, mergaitei paskirtas atskiras kambarys, kuris tinkamas vaikui, tvarkingas. Pažymėjo, kad name vaikas kartu su savo mama gyveno nuo pat savo gimimo iki 2011 m. gruodžio mėnesio, o vėliau nuo 2012 m. birželio mėnesio. Atkreipė dėmesį į tai, kad iki 2011 m. gruodžio mėn. vaikas lankė ( - ) lopšelį-darželį, kurį vėl pradėjo lankyti nuo 2012 m. rugsėjo mėn., seneliai B. aktyviai domisi anūkės adaptacija grupėje, vaiko pasiekimais, atsakingai rūpinasi nuosekliu kasdieniniu vaiko lankomumu, mergaitė atvežama į darželį švari, pailsėjusi, geros nuotaikos, seneliai dalyvauja grupės renginiuose tėvelių susirinkimuose. Pabrėžė, kad kaime, kur gyvena B., taip pat gyvena ir G. mamos brolio šeima, kurioje auga dvi mokyklinio amžiaus mergaitės, su kuriomis G. nuo mažens praleidžia daug laiko, bendrauja, žaidžia. Teismo vertinimu, kitų pretendentų į globėjus materialinės sąlygos, gaunamos pajamos panašios.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Skųsdami Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį, apeliantai (suinteresuoti asmenys) D. G. ir A. G. prašo teismo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde teigiama, kad teismas įvertino ne visas bylos aplinkybes. Tvirtinama, kad senelių B. finansinė padėtis nėra gera ir neužtikrins vaiko poreikių. Atkreipiamas dėmesys į senelių B. amžių.

8Atsiliepdamas į atskirąjį skundą, pareiškėjas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos VTAS nurodo, kad nesutinka su apeliantų skundu. Nurodo, kad vaikas yra pripratęs prie senelių B., tarp jų susiformavęs glaudus emocinis ir bendravimo ryšis. Šie seneliai atsakingai rūpinasi vaiku, jo ugdymu ir lavinimu, geromis gyvenimo sąlygomis.

9Atsiliepdami į atskirąjį skundą, suinteresuoti asmenys V. ir V. B. prašo skundą atmesti ir Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantų sūnus buvo teistas dešimt kartų, pirmą kartą – būdamas nepilnametis, ir tai parodo apeliantų auklėjimo trūkumus. Pabrėžia, kad nuo vaiko gimimo mergaitė augo jų šeimoje ir tame pačiame name. Atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantai nesikreipė į teismą dėl jų paskyrimo vaiko globėjais. Pabrėžia, kad apeliantai neturi pastovių pajamų.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Apeliantų (suinteresuotų asmenų) D. G. ir A. G. atskirasis skundas netenkintinas.

14CK 3.3 straipsnyje įtvirtintas prioritetinės vaiko teisių, interesų apsaugos ir gyvenimo principas, kuris reiškia, kad bet kurį vaiką liečiantį veiksmą būtina įvertinti vaiko interesų požiūriu, užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti.

15Pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus.

16Jungtinių vaiko teisių atsaugos konvencijos 27 straipsnyje nustatyta, kad vaikai yra ypatinga visuomenės grupė, kurios teisės ir teisėti interesai privalo būti užtikrinami. Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialiniai raidai. Vaikui turi būti sudarytos sąlygos, kad nurodytos teisės būtų įgyvendinamos ir tais atvejais, kai vaikas neturi tėvų, kai tėvai negali sudaryti sąlygų vaiko, fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialiniai raidai ar kai tėvų valdžia yra apribota.

17Pagal CK 3.248 straipsnio 2 dalį vaiko globos uždaviniai: paskirti vaikui globėją, kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų vaiko teises ir teisėtus interesus; sudarytų sąlygas vaiko gyvenimui, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą bei rengtų vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

18Bylos medžiaga patvirtina, kad, spręsdamas vaiko globėjų paskyrimo klausimą, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į suinteresuotų asmenų gyvenimo ir buities sąlygas, jų pritaikymą tokio amžiaus vaikui, taip pat vertino vaiko galimybes lankyti ikimokyklinę vaikų įstaigą, vėliau mokyklą, artimą aplinką, giminaičių emocinį ir bendravimo ryšį.

19Apeliantai (vaiko seneliai iš tėvo pusės) pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties nepagrįstumą grindžia aplinkybe, kad teismas neįvertino, jog apeliantams nuosavybės teise priklauso butas ( - ), ir kelia suinteresuotų asmenų V. ir V. B. finansinės padėties ir amžiaus klausimus.

20Teismas pažymi, kad pareiškėjo pareiškimas buvo nagrinėjamas pagal jo ribas, pareiškėjas, be kita ko, prašė vaiko globėjais ir turto administratoriais paskirti mergaitės senelius V. ir V. B., todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo visapusiškai vertinti apeliantės D. G. tinkamumą būti vaiko globėja.

21Teismas, įvertindamas tai, kad pirmosios instancijos teismas detaliai įvertino V. ir V. B. finansines galimybes užtikrinti vaiko poreikius ir teismo padarytas išvadas patvirtina bylos medžiaga: duomenis apie V. B. senatvės pensiją, V. B. darbo užmokestį, tiesiogines išmokas, sprendžia, jog nėra būtina pakartotinai vertinti teismo nustatytų aplinkybių. Be to, patys apeliantai skunde nurodė, kad vaikui mokama kasmėnesinė 520 Lt globos išmoka.

22CK 3.269 straipsnio 7 dalyje nurodyti asmenys, kurie negali būti skiriami vaiko globėju – jeigu asmuo yra sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, ir jeigu jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką. Nei Vaiko teisių apsaugos konvencijoje, nei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje nenustatyta konkrečių reikalavimų globėjams ar jų amžiui, įtvirtinti tik bendrieji pagarbos žmogaus, vaiko teisėms principai. Taigi šiuo atveju pagal analogiją turi būti vadovaujamasi tarptautiniais dokumentais ir teismų praktika, kuriais siekiama harmonizuoti tam tikrus valstybių teisinio reguliavimo aspektus šeimos teisiniuose santykiuose. Pažymėtina, kad 1967 m. Europos Konvencijoje dėl įvaikinimo nenustatyta maksimalios įvaikintojo amžiaus ribos. Taigi valstybė turi gana plačias apsisprendimo ribas konkrečioje srityje (Byla Schwizgebel v. Switzerland (no. 25762/07, 10 June 2010. EŽTT pabrėžė, kad valstybių – Europos Tarybos narių teisinėse sistemose nėra bendro vardiklio dėl žemesnės ir aukštesnės įvaikintojo amžiaus ribos, taip pat akcentavo, jog valstybė turi pasirūpinti, kad įvaikintojais parinkti asmenys galėtų pasiūlyti vaikui visais atžvilgiais labiausiai tinkamus namus, t. y. kai nustatoma, jog egzistuoja vaiko ir šeimos ryšys, ypatingas dėmesys skirtinas vaiko interesams (E. P. v. Italy, no. 31127/96, § 62, 16 November 1999; Johansen v. Norway, 7 August 1996, § 78, Reports 1996-III).

23Teismas, įvertinęs apeliantų skundo esmę ir bylos medžiagą, sprendžia, kad skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

24Atsižvelgdamas į tai, kad skundas yra atmestinas ir apeliantų bei suinteresuotų asmenų V. ir V. B. suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, tenkintinas minėtų suinteresuotų asmenų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir V. B. priteistina iš apeliantų po 350,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis, 443 straipsnio 1, 6 dalys).

25Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

26Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti V. B. (a. k ( - )) iš D. G. (a. k. ( - )) ir A. G. (a. k. ( - )) po 350,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Skųsdami Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį,... 8. Atsiliepdamas į atskirąjį skundą, pareiškėjas Šiaulių miesto... 9. Atsiliepdami į atskirąjį skundą, suinteresuoti asmenys V. ir V. B. prašo... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliantų (suinteresuotų asmenų) D. G. ir A. G. atskirasis skundas... 14. CK 3.3 straipsnyje įtvirtintas prioritetinės vaiko teisių, interesų... 15. Pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1... 16. Jungtinių vaiko teisių atsaugos konvencijos 27 straipsnyje nustatyta, kad... 17. Pagal CK 3.248 straipsnio 2 dalį vaiko globos uždaviniai: paskirti vaikui... 18. Bylos medžiaga patvirtina, kad, spręsdamas vaiko globėjų paskyrimo... 19. Apeliantai (vaiko seneliai iš tėvo pusės) pirmosios instancijos teismo... 20. Teismas pažymi, kad pareiškėjo pareiškimas buvo nagrinėjamas pagal jo... 21. Teismas, įvertindamas tai, kad pirmosios instancijos teismas detaliai... 22. CK 3.269 straipsnio 7 dalyje nurodyti asmenys, kurie negali būti skiriami... 23. Teismas, įvertinęs apeliantų skundo esmę ir bylos medžiagą, sprendžia,... 24. Atsižvelgdamas į tai, kad skundas yra atmestinas ir apeliantų bei... 25. Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.... 26. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 27. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti... 28. Priteisti V. B. (a. k ( - )) iš D. G. (a. k. ( - )) ir A. G. (a. k. ( - )) po...