Byla e2-345-1055/2019
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul, sekretoriaujant Aurelijai Vitkevičienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui R. R., atsakovės atstovei advokatei J. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 4 560,52 EUR sutartinių palūkanų ir 6 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo; taip pat priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovė pagal 2017 m. rugpjūčio 22 d. šalių sudarytą sutartį Nr. ( - ) (toliau – ir Sutartis) pardavė atsakovei naftos produktus, už kuriuos atsakovė vengia atsiskaityti. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-510-425/2018 iš atsakovės ieškovės naudai buvo priteista 49 698,08 EUR skola už patiektus naftos produktus ir 983,29 EUR sutartinės palūkanos, priskaičiuotos už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 12 d. iki 2018 m. gegužės 14 d. Sutarties 4.10 punkte nurodyta, kad jeigu Pirkėjas (atsakovė) laiku neapmoka už naftos produktus, prekes ir paslaugas, tai privalo sumokėti Pardavėjui (ieškovei) 0,05 % dydžio palūkanas nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi atsakovė su ieškove iki šiol neatsiskaitė, todėl už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. lapkričio 14 d. yra papildomai priskaičiotos 4 560,52 Eur palūkanos.

6Pažymi, kad ieškovė ir atsakovė, sudarydamos 2017 m. rugpjūčio 22 d. Sutartį, visas sutarties sąlygas nustatė bendru šalių susitarimu, Sutartis išreiškė šalių laisvą valią ir pritarimą visoms jos sąlygoms.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą, nurodydama, kad ieškovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal 2017 m. rugpjūčio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį (toliau – ir Paslaugų sutartis), sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės, todėl atsakovė sustabdė savo prievolės vykdymą pagal Degalų pirkimo sutartį Nr. ( - ). Derinant 2017 m rugpjūčio 28 d. Paslaugų sutarties sąlygas, viena iš ieškovės žodžiu išreikštų sąlygų sutarčiai sudaryti buvo tokia, kad paslaugoms teikti reikalingus degalus (statybinei technikai ir transporto priemonėms) atsakovė privalės įsigyti iš ieškovės, o vėliau šalys įvykdys priešpriešinių reikalavimų įskaitymus, taip užtikrinant Paslaugų sutarties vykdymo maksimalų efektyvumą ir didinant ieškovės apyvartas. Atsakovė, pasitikėdama ieškove, sutiko pasirašyti sutartį dėl degalų pirkimo iš ieškovės. Tačiau ieškovė vienašališkai nutraukė šalių susitarimą taikyti įskaitymą ir pareikalavo apmokėjimų už kurą pagal sutartyse numatytus terminus.

8Pažymi, kad atsakovė pagrindinė veikla yra transportavimo ir statybvietės paruošimo paslaugų teikimas. Atsakovė dėl paslaugoms teikti reikalingų degalų įsigijimo bendradarbiauja su degalų tiekėjais ir yra sudariusi ilgalaikes sutartys, iš kurių iki Paslaugų sutarties pasirašymo momento, nei viena nebuvo sudaryta su ieškove. Taigi, tarp Paslaugų sutarties ir Degalų pirkimo sutarties šiuo atveju yra tiesioginis ryšys ir abi sutartys buvo pasirašytos tam pačiam tikslui – paslaugų teikimui. Atsakovė pagal Paslaugų sutartį yra suteikusi ieškovei paslaugų už 74 830 EUR be PVM ir papildomų darbų pagal žodinį susitarimą už 25 200 EUR be PVM, tai yra viso už 121 036,30 EUR su PVM. Ieškovė pagal Paslaugų sutartį yra apmokėjusi tik 30 000 EUR avansą. Ji vengia pasirašyti atliktų darbų aktus bei sumokėti atsakovei likusią 91 036,30 EUR sumą. Dėl šios priežasties atsakovė pagrįstai ir teisėtai sustabdė savo prievolės įvykdymą pagal Sutartį, kadangi ieškovė nevykdo savo įsipareigojimų pagal Paslaugų sutartį.

9Be to, šioje byloje turi taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - ir CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte. Atsakovės nuomone, nors Sutarties 4.10 punkte yra vartojamas žodis „palūkanos“, tačiau šalys yra susitarusios ne dėl palūkanų, o netesybų (delspinigių) taikymo, kadangi minėtos nuostatos pagrindu yra užtikrinamas prievolės įvykdymas, tuo pačiu įtvirtinamas atsakovės sutartinės civilinės atsakomybės dydis.

10Taip pat nurodė, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja per didelių palūkanų. Sutarties 4.10 punkte nustatytas netesybų dydis 0,05 % už kiekvieną uždelstą dieną yra neprotingai didelis, kadangi siekia net 18,25 % metinių palūkanų. Tai viršija tiek CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytas 6 % palūkanas, tiek Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje numatytas palūkanas, kurios nagrinėjamu laikotarpiu buvo 8 %. Todėl akivaizdu, kad Sutartyje numatytos 18,25 % metinių palūkanų dydžio netesybos yra baudinės netesybos. Atsakovės nuomone, šiuo atveju netesybos turėtų būti mažinamos ir neturėtų viršyti 0,02 % už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną.

11Posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais ir papildomai paaiškino, kad reikalavimas pagal Degalų pirkimo sutartį negali būti užskaitomas pagal Paslaugų teikimo sutartį, kadangi jos nėra susijusios. Sutartyje dėl degalų pirkimo atsakovei nėra numatyta jokių apribojimų ar reikalavimų dėl perkamų degalų kiekio, jų panaudojimo tik darbams, susijusiems su Paslaugų sutartyje numatytomis paslaugomis, taip pat nėra ribojimo pirkti degalus kitose vietose. Šios aplinkybės buvo konstatuotos ir įsiteisėjusioje Panevėžio apygardos teismo nutartyje išskirti bylas. Pagal Degalų pirkimo sutartį priešpriešinė prievolė yra degalų tiekimas, byloje nėra ginčo, kad degalai buvo patiekti, taigi ieškovė savo prievolę pagal sutartį įvykdė tinkamai, todėl negalimas prievolės įvykdymo sustabdymas iš atsakovės pusės. Kas liečia prašomą taikyti senaties terminą, tai ieškiniu yra prašoma priteisti palūkanas, reikalavimams dėl kurių yra taikomas 5 metų, o ne 6 mėnesių senaties terminas. Nėra pagrindo taikyti Civilinio kodekso ar Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, kadangi šalys laisva valia yra susitarusios dėl kitokio dydžio palūkanų. Be to, pagal Paslaugų teikimo sutartį atsakovė pareikalavo sumokėti už atliktus darbus tik 2018 m. gegužės 25 d., o įsipareigojimų pagal Degalų pirkimo sutartį nevykdo nuo 2018 m. vasario mėnesio.

12Posėdžio metu atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais, papildomai paaiškino, kad iki Paslaugų teikimo sutarties sudarymo, atsakovė neturėjo jokių sutarčių dėl degalų pirkimo su ieškove, kas rodo, jog sutartys dėl paslaugų ir degalų pirkimo yra susijusios, nes degalai iš ieškovės buvo perkami tik ieškovės užsakytų darbų atlikimui. Be to, negali būti tenkinamas šio ieškinio reikalavimas ir priteistos palūkanos, kadangi nėra įsiteisėjęs sprendimas dėl pagrindinės skolos priteisimo, apeliacinės instancijos teismas gali jį panaikinti arba pakeisti. Tarp šalių buvo daug žodinių susitarimų, neįformintų raštiškai. Pripažįsta, kad susidarė tokia faktinė situacija, jog degalai patiekti, o pinigai už juos nesumokėti, tačiau tai negali būti vertinama atsietai nuo visų aplinkybių. Atsakovei niekas netrukdė pasirašant sutartį prašyti mažinti palūkanų dydį, sutartis pasirašyta laisva valia. Tačiau teismas turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, jei yra neprotingai didelės. Kada ieškovė turėjo mokėti atsakovei pagal Paslaugų sutartį, nurodyti negali.

13Ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 22 d. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudarė Sutartį Nr. ( - ), pagal kurią Pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo Pirkėjui (atsakovei) parduoti naftos produktus sutartyje nustatyta tvarka, organizuoti naftos produktų nuvežimą Pirkėjui arba leisti jam išsivežti naftos produktus savo transportu, o Pirkėjas įsipareigojo pirkti naftos produktus sutartyje nustatyta tvarka ir atsiskaityti už naftos produktus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovė laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 12 d. iki 2018 m. balandžio 18 d. pardavė atsakovei naftos produktų 49 698,08 EUR sumai ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). Duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi pagal pateiktas sąskaitas, byloje nėra.

15Šalių pasirašytos Sutarties 4.10 punkte numatyta, kad jeigu Pirkėjas laiku neapmoka už naftos produktus, prekes ir paslaugas, tai Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 0,05% dydžio palūkanas nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

16Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-510-425/2018 patenkintas UAB „( - )“ ieškinys atsakovei „( - )“ ir iš atsakovės priteista 49 698,08 EUR už naftos produktus, 983,29 EUR sutartinių palūkanų už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 12 d. iki 2018 m. gegužės 14 d. bei 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sprendimas neįsiteisėjęs.

17Dėl ieškinio senaties termino.

18Atsakovė prašo taikyti šioje byloje sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą, numatytą CK 1.125 straipsnio 5 dalies 5 punkte, motyvuodama tuo, kad nors sutartyje yra vartojama sąvoka „palūkanos“, tačiau iš tikrųjų yra numatytos netesybos (delspinigiai). Teismas negali sutikti su tokiais argumentais, kadangi netesybų (delspinigių) sąvokos ir prigimtis yra skirtingos ir nors jos atlieka panašias funkcijas, tačiau negali būti sutapatinamos.

19CK 6.210 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais.

20Įvertinus tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius, byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog šalys, susitardamos dėl sutarties nevykdymo pasekmių tarėsi dėl netesybų (delspinigių), sutartyje yra numatytos būtent kompensacinio pobūdžio palūkanos, kurias turi mokėti terminą įvykdyti piniginę prievolę (atsiskaityti už nupirktus naftos produktus) praleidęs Pirkėjas (atsakovė).

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nėra pagrindo taikyti 6 mėnesių sutrumpintą ieškinio senaties terminą, kadangi reikalavimams dėl palūkanų yra taikomas 5 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 9 dalis), kuris nėra praleistas.

22Dėl sutartinių palūkanų dydžio.

23Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda) ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis; teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. UAB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010).

24Tiek ieškovė, tiek atsakovė yra juridiniai asmenys, byloje nėra duomenų, kad ieškovė sudarant Sutartį turėjo kažkokį pranašumą atsakovės atžvilgiu, kad atsakovė dėl tam tikrų priežasčių būtų priversta pasirašyti, jos nuomone, nepalankias sąlygas numatančią sutartį. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo laikyti atsakove silpnesniąja šalimi, turėjusia prisiimti jai primestas Sutarties sąlygas. Kaip jau minėta, abi šalys yra veikiantys juridiniai asmenys, turintys patirties versle. Pati atsakovė teigia, jog bendradarbiauja ir turi ilgalaikes sutartys su įvairiais naftos produktų tiekėjais, taigi pasirašydama Sutartį su ieškove turėjo įvertinti visas sąlygas ir prireikus derėtis dėl jų pakeitimo. Atsakovės atstovė posėdžio metu neneigė, kad Sutartis buvo pasirašyta laisva valia aptarus visas sąlygas, kas reiškia, jog Sutarties pasirašymo momentu sąlyga dėl palūkanų normos atsakovei buvo priimtina ir ją tenkino.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo mažinti prašomų priteisti sutartinių palūkanų, atliekančių kompensacinę funkciją sutarties nevykdymo atveju, dydį.

26Dėl ieškinio pagrįstumo.

27Pagal CK nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

28Byloje nėra ginčo dėl to, kad pagal Sutartį ieškovė atsakovei pardavė naftos produktus 49 698,08 EUR sumai bei išrašė sąskaitas-faktūras. Atsakovė neginčija tos aplinkybės, kad pateiktų sąskaitų-faktūrų neapmokėjo, nors naftos produktus priėmė. Atsakovė savo poziciją motyvuoja iš esmės tuo, kad sustabdė prievolės vykdymą pagal Sutartį, kadangi ieškovė neįvykdė savo prievolės pagal kitą tarp šalių sudarytą sutartį – 2017 m. rugpjūčio 30 d. Atlygintinų paslaugų sutartį.

29Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad nei vienoje iš sutarčių nėra numatyta sąlygų dėl reikalavimų pagal šias sutartis įskaitymo, taip pat nėra nuorodų, kad šios sutartys būtų betarpiškai susijusios ir negali būti vykdomos atskirai. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė siekė susitarti dėl įskaitymų pagal sutartis, tačiau ieškovė su tokiu siūlymu nesutiko, aiškiai išreikšdama savo valią, kad pagal kiekvieną sutartį turi būti atsiskaitoma atskirai. Teismas sutinka su ieškovės atstovo argumentais, kad Sutartyje nėra numatyta jokių apribojimų atsakovei, kad nupirkti degalai gali būti naudojami tik darbams pagal Atlygintinų paslaugų sutartį atlikti arba, kad draudžiama sutarties galiojimo laikotarpiu pirkti naftos produktus iš kitų tiekėjų. Atsakovės atstovės argumentas, jog iki Atlygintinų paslaugų sutarties atsakovė niekada nepirko naftos produktų iš ieškovės, savaime nesuponuoja išvados, kad sutartys yra tarpusavyje susijusios ir pagal jas turi būti atliekamas mokėjimų įskaitymas, kadangi ji pati nurodė, kad atsakovė bendradarbiauja ne su vienu, o įvairiais naftos produktų tiekėjais. Be to, byloje nėra įrodymų, kad anksčiau tikrai nebuvo sutarčių dėl naftos produktų pirkimo tarp ieškovės ir atsakovės bei, kad pagal Sutartį patiekti naftos produktai buvo naudojami tik darbams pagal Paslaugų sutartį atlikti.

30Apibendrinus tai, kad išdėstyta, teismas konstatuoja, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai santykiai ir ieškovės savo sutartinius įsipareigojimus parduoti naftos produktus įvykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovė savo įsipareigojimų pagal Sutartį apmokėti už naftos produktus numatyta tvarka ir terminais neįvykdė, todėl ieškovės reikalavimas priteisti sutartyje numatytas palūkanas yra pagrįstas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 4 560,52 EUR sutartinių palūkanų už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. lapkričio 14 d.

31CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų.

33Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 straipsnio 1 ir 2 dalimis šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies; jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

34Ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas jos sumokėtas žyminis mokestis, kuris sudaro 140 EUR. Už 2019 m. sausio 14 d. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sumokėtas žyminis mokestis nepriteisiamas, kadangi šis prašymas 2019 m. sausio 18 d. nutartimi buvo atmestas.

35Sutinkamai su CPK 98 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, advokato padėjėjo suteiktas šaliai teisines paslaugas. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų seka, kad ieškovė už suteiktas teisines paslaugas, parengiant ieškinį ir atsiliepimą į atskirąjį skundą bei atstovaujant teisme, sumokėjo advokatui 1 191,42 EUR. Vadovaudamasis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatomis teismas konstatuoja, kad ieškovės patirtos išlaidos patvirtintos rašytiniais įrodymais, ir neviršija nustatytą maksimalią už tokias paslaugas priteistiną sumą. Todėl ieškovei iš atsakovės priteisiama 1 191,42 EUR dydžio išlaidas advokato teisinėms paslaugoms apmokėti.

36Ieškovės ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybės biudžeto naudai priteistinos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios šioje byloje sudaro 5,27 EUR (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 88 straipsnis, 96 straipsniai).

37Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

38ieškovės ieškinį patenkinti.

39Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ juridinio asmens kodas ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai: 4 560,52 EUR (keturis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt eurų ir 52 ct) sutartinių palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4 560,52 EUR (keturių tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimties eurų ir 52 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 140,00 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt eurų) žyminio mokesčio ir 1 191,42 EUR (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt vieną eurą ir 42 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

40Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ juridinio asmens kodas ( - ), į valstybės biudžetą 5,27 EUR (penkis eurus ir 27 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios turi būti sumokėtos į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, pateikiant įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „(... 5. Nurodė, kad ieškovė pagal 2017 m. rugpjūčio 22 d. šalių sudarytą... 6. Pažymi, kad ieškovė ir atsakovė, sudarydamos 2017 m. rugpjūčio 22 d.... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti ieškinį kaip... 8. Pažymi, kad atsakovė pagrindinė veikla yra transportavimo ir statybvietės... 9. Be to, šioje byloje turi taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties... 10. Taip pat nurodė, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja per didelių... 11. Posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį jame išdėstytais... 12. Posėdžio metu atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti atsiliepime... 13. Ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio... 15. Šalių pasirašytos Sutarties 4.10 punkte numatyta, kad jeigu Pirkėjas laiku... 16. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu civilinėje... 17. Dėl ieškinio senaties termino.... 18. Atsakovė prašo taikyti šioje byloje sutrumpintą 6 mėnesių senaties... 19. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę... 20. Įvertinus tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius, byloje... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nėra pagrindo taikyti 6 mėnesių... 22. Dėl sutartinių palūkanų dydžio.... 23. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 24. Tiek ieškovė, tiek atsakovė yra juridiniai asmenys, byloje nėra duomenų,... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo mažinti prašomų... 26. Dėl ieškinio pagrįstumo.... 27. Pagal CK nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties turi būti vykdomos... 28. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pagal Sutartį ieškovė atsakovei pardavė... 29. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad nei vienoje... 30. Apibendrinus tai, kad išdėstyta, teismas konstatuoja, kad tarp šalių... 31. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 33. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir... 34. Ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai, todėl iš atsakovės ieškovės... 35. Sutinkamai su CPK 98 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas... 36. Ieškovės ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybės biudžeto naudai... 37. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu,... 38. ieškovės ieškinį patenkinti.... 39. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ juridinio... 40. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ juridinio... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...