Byla 2-787/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo B. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. 2-1595-54/2005 pagal ieškovo B. R. ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikai dėl atleidimo iš darbo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas B. R. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kitas ieškinyje nurodytas kompensacijas.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl neteisėto atleidimo bei kompensacijų priteisimo paliko nenagrinėtu. Teismas argumentavo tuo, jog ieškovas į parengiamąjį posėdį neatvyko, pateisinančių priežasčių nenurodė, atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtu (CPK 246 str. 1 d.).

5Ieškovas B. R. apteikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuriame prašė panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, jog į teismo posėdį atvykti negalėjo, nes sirgo. Dėl šios priežasties negalėjo ir informuoti teismo apie teismo posėdį.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 8 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties. Teismas nutartyje nurodė, kad skundžiama teismo nutartis buvo priimta 2007 m. rugsėjo 17 d. žodinio proceso tvarka, todėl terminas atskirajam skundui pateikti baigėsi 2007 m. rugsėjo 24 d. (CPK 335 str.). Ieškovas atskirąjį skundą pateikė 2007 m. spalio 5 d., t.y. praleidęs terminą atskirajam skundui pateikti. Ieškovas neprašė atstatyti praleistą terminą, todėl atskirąjį skundą priimti teismas atsisakė.

7Ieškovas B. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį, panaikinti 2007 m. spalio 8 d. nutartį, panaikinti teismo sprendimą CPK 326 straipsnio 4 punkto pagrindu, priimti naują sprendimą motyvuojant CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktu, priimti naują sprendimą motyvuojant, kad CPK 335 straipsnyje nustatyti terminai nepraleisti, atkurti pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą pažeistas ieškovo teises, numatytas CPK 246 straipsnyje. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

  1. apeliantas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį gavo 2007 m. rugsėjo 24 d., skundą išsiuntė 2007 m. rugsėjo 28 d., todėl įstatymo nustatyto 7 dienų termino nepraleido.
  2. Apeliantas neprašė atstatyti termino, nes mano, jog terminas nepraleistas.
  3. Apeliantas teismo posėdyje nedalyvavo dėl svarbios priežasties – ligos, todėl teismas nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtu.

8Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinika pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė atmesti atskirąjį skundą, kaip nepagrįstą.

9Ieškovas B. R. pateikė dubliką į atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame pakartojo atskirajame skunde nurodytus reikalavimus ir pateikė argumentus dėl atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

12Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Įstatymas nustato bylos šaliai galimybę paduoti skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių apeliacinės instancijos teismui (CPK 334 str.). Įstatymas taip pat nustato galimybę kitiems proceso dalyviams pateikti savo poziciją atskirojo skundo klausimu, todėl yra nustatyta galimybė pateikti atsiliepimą į apeliacinį arba atskirąjį skundą (CPK 338 str., CPK 318 str. 1 d.). Įstatymas nenumato galimybės pateikti dubliką į atsiliepimą į atskirąjį skundą, toks procesinis dokumentas yra negalimas, todėl apelianto pateiktas dublikas į atsiliepimą nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 290 str. 1 d.).

14Vadovaujantis CPK 114 straipsnio 1 dalimi dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai yra patvirtinti UAB „Žvaigždžių namai“ juriskonsulto V. R. . Ieškinyje ieškovas nurodė, jog bylą ves įgaliotas atstovas – sūnus V. R. . Byloje pateiktas įgaliojimas (b.l. 107), kuris nėra tinkamai patvirtinta kopija, kuriuo ieškovas suteikia įgalinimus savo sūnui V. R. , kuris yra UAB „Žvaigždžių namai“ darbuotojas. Kaip jau minėta, šis įgaliojimas yra dokumento kopija, kuri nėra tinkamai patvirtinta, todėl teismas negali ja vadovautis. Ieškovui išaiškintina, jog atstovais pagal pavedimą teisme gali būti asmenys, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, jei jie atstovauja savo artimiems giminaičiams (CPK 56 str.). Todėl ieškovas, norėdamas jog jį atstovautų jo sūnus, turi pateikti įrodymus, jog atstovas yra jo sūnus, jog turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, bei tinkamai įformintą įgaliojimą (fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notarine tvarka (CPK 57 str. 2 d.)). Byloje nėra duomenų, jog V. R. yra ieškovo sūnus, nėra duomenų, jog jis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir nėra notariškai patvirtinto ieškovo įgaliojimo atstovui. Dėl UAB „Žvaigždžių namai“ galimybės atstovauti ir pažymėtina, jog juridinis asmuo negali būti atstovu pagal pavedimą, jei jis nėra CPK 56 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų sąraše. Byloje nėra duomenų, jog UAB „Žvaigždžių namai“ yra tinkamas atstovas CPK 56 straipsnio 1 dalyje nustatyta prasme. Dėl šių aplinkybių nei UAB „Žvaigždžių namai“, nei V. R. neturi teisės atstovauti ieškovo teisme ir neturi teisės tvirtinti dokumentų kopijų (CPK 114 str. 1 d., CPK 56 str. 1 d., 57 str. 2 d.).

15Atskirasis skundas pasirašytas ne tik UAB „Žvaigždžių namai“ juriskonsulto V. R. , bet ir paties ieškovo, todėl teismas nagrinėja pateiktą atskirąjį skundą.

16Šios bylos nagrinėjimo ribos yra Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą, todėl teismas nenagrinėja ir nepasisako dėl apelianto argumentų ir reikalavimų susijusių su Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties priėmimo pagrįstumu ir teisėtumu, t.y. nesusijusių su skundžiama 2007 m. spalio 8 d. nutartimi (CPK 320 str. 1 d.).

17CPK 335 straipsnis nustato, kad atskirasis skundas paduodamas per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, jei skundas pateiktas žodinio proceso tvarka arba per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, jei nutartis priimta rašytinio proceso tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis Lietuvos teismų praktiką, yra nurodęs, kad „CPK 335 straipsnyje nustatytas septynių dienų terminas atskiriesiems skundams nėra naikinamasis. Taigi šiam terminui pasibaigus savaime neišnyksta asmens procesinė teisė skųsti sau nepalankią teismo nutartį atskiruoju skundu, nes tuo atveju, jeigu CPK 78, 307 straipsniuose nustatyta tvarka praleistas terminas atskirajam skundui paduoti atnaujinamas (CPK 302, 338 straipsniai), nurodyta teisė gali būti įgyvendinama. Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį, 307 straipsnio 2 dalį praleistas terminas gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK 42 straipsnio 1 dalis suteikia ne tik šalims teisę apskųsti teismo sprendimus, nutartis ar nutarimus, bet ir teisę gauti teismo sprendimų, nutarčių ar nutarimų, kuriais išsprendžiama byla, nuorašus. (...) Kadangi pareiškėjas ar suinteresuotas asmuo, tik žinodamas teismo nutarties (...) motyvus, gali tinkamai įgyvendinti (...) suteiktą teisę skųsti jam nepalankią nutartį atskiruoju skundu, tai nuo asmens teisės gauti teismo nutarties nuorašą įgyvendinimo tiesiogiai priklauso ir tinkamas teisės paduoti atskirąjį skundą įgyvendinimas. Kai pareiškėjas ar suinteresuotas asmuo nedalyvauja teismo posėdyje nagrinėjant bylą (...), siekiant užtikrinti jo teisę gauti teismo nutarties, kuria išsprendžia ši byla, nuorašą, taigi ir apeliacijos teisę, teismas, vadovaudamasis CPK 292 straipsniu, privalo asmeniui, neatvykusiam į teismo posėdį, ne vėliau kaip per tris dienas nuo nutarties priėmimo išsiųsti nutarties nuorašą. Kai teismas pažeidžia įstatymo jam nustatytą terminą išsiųsti priimtos nutarties nuorašą, nėra tinkamai įgyvendinama ne tik asmens teisė gauti nutarties nuorašą, bet ir nepagrįstai apribojama asmens apeliacijos teisė, nes asmeniui apsunkinama galimybė parengti ir per įstatyme nustatytą terminą paduoti teismui atskirąjį skundą (LAT CBS 2004 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004, kategorija 92, 116). Taigi klausimą teismui išsprendus žodinio proceso tvarka, teismas privalo per tris dienas išsiųsti nutarties nuorašą, tačiau apskundimo terminas skaičiuojamas nuo nutarties priėmimo dienos.

18Teismas nustatė, kad ieškovas apie teismo posėdį, turintį įvykti 2007 m. rugsėjo 17 d. buvo informuotas tinkamai (b.l. 137). Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi, priimta žodinio proceso tvarka, ieškinį paliko nenagrinėtu. Pagal CPK 335 straipsnį nutartis, priimta žodinio proceso tvarka gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, t.y. terminas minėtai nutarčiai apskųsti baigiasi 2007 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus apygardos teismas minėtą nutartį išsiuntė 2007 m. rugsėjo 19 d., t.y. nepraleidęs CPK 292 straipsnio nustatyto 3 dienų termino nutarčiai išsiųsti. Atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties ieškovas pateikė 2007 m. rugsėjo 29 d. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog ieškovas privalėjo pateikti atskirąjį skundą per 7 dienas nuo nutarties, priimtos žodinio proceso tvarka priėmimo, ir kad apeliantas pateikė atskirąjį skundą praleidęs terminą atskirajam skundui pateikti. Ieškovas neprašė atnaujinti praleisto termino, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą, kaip pateiktą praleidus įstatymo nustatytą terminą. Ta aplinkybė, jog ieškovas teismo išsiųstą nutartį gavo paskutinę apskundimo dieną, nėra pagrindas manyti, jog apskundimo terminas nepraleistas, tačiau tai gali būti pagrindu pašyti atstatyti praleistą terminą, kaip praleistą dėl svarbios priežasties.

19Apeliantui išaiškintina, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą ir prašyti atstatyti praleistą terminą, todėl ieškovas turi teisę kreiptis į teismą su prašymu atstatyti dėl svarbios priežasties praleistą terminą.

20Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina galioti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, CPK 290 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

22Atsisakyti priimti ieškovo B. R. pateiktą dubliką į atsiliepimą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

23Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas B. R. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti atleidimą iš... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo ieškinį... 5. Ieškovas B. R. apteikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 8 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Ieškovas B. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 8. Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinika... 9. Ieškovas B. R. pateikė dubliką į atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 13. Įstatymas nustato bylos šaliai galimybę paduoti skundą dėl pirmosios... 14. Vadovaujantis CPK 114 straipsnio 1 dalimi dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 15. Atskirasis skundas pasirašytas ne tik UAB „Žvaigždžių namai“... 16. Šios bylos nagrinėjimo ribos yra Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8... 17. CPK 335 straipsnis nustato, kad atskirasis skundas paduodamas per 7 dienas nuo... 18. Teismas nustatė, kad ieškovas apie teismo posėdį, turintį įvykti 2007 m.... 19. Apeliantui išaiškintina, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio ieškovui... 20. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, CPK 290... 22. Atsisakyti priimti ieškovo B. R. pateiktą dubliką į atsiliepimą ir... 23. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....