Byla 2A-892-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-12218-656/2009 pagal ieškovo A. Č. ieškinį atsakovui S. S. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. Č. 2009-04-29 pateikė ieškinį, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti 3300 Lt skolos ir 1188 Lt delspinigių, viso 4488 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas dėl 68 Lt žyminio mokesčio ir 700 Lt ieškinio paruošimo. Nurodė, kad 2007-04-19 sutartimi Nr. (duomenys nesklebtini) ieškovas pardavė atsakovui S. S. UAB „Security in Business“ nematerialiąsias 33 vnt. akcijas, kurios vienos akcijos vertė yra 100 Lt, už 3300 Lt. Vadovaujantis sutarties nuostatomis, atsakovui neatsiskaičius sutartyje nustatytu terminu, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti ne tik skolą, bet ir atlyginti sutartimi nustatytus delspinigius, atsiradusius dėl nesavalaikio atsiskaitymo. Sutartimi nustatyti 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo sutarties sumos, todėl delspinigiai sudaro 1188 Lt. Ieškinio pateikimo dienai reikalavimo suma sudaro 3300 Lt skolos ir 1188 Lt delspinigių suma, viso 4488 Lt. Atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu ir nerodo jokios iniciatyvos skolos grąžinimo klausimą spręsti ne teisminiu būtu (LR CK 6.37 str.).

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-30 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir nusprendė priteisti ieškovui A. Č. iš atsakovo S. S. 3300 Lt skolos, 1188 Lt delspinigių, 768 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Atsakovas S. S. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašydamas ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su ieškovu juos siejo draugiški santykiai ir 2007 m. ieškovas paprašė atsakovo leisti laikinai perrašyti dalį vienos jo įmonės akcijų atsakovo vardu. Atsakovas sutiko ir pasirašė ieškovo pateiktus dokumentus. Pagal sutartį akcijos nuosavybės teise turėjo pereiti tik po galutinio apmokėjimo, bet ne anksčiau nei 2007-05-19. Atsakovas S. S. neapmokėjo, todėl teisės valdyti, naudotis ir disponuoti akcijomis neįgijo, t.y. sandoris neįvyko, todėl ir neturi prievolės mokėti pagal šį sandorį.

6Ieškovas A. Č. pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, prašydamas preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-12-15 sprendimu iš dalies pakeitė 2009-04-30 preliminarų sprendimą ir priteisė ieškovui A. Č. iš atsakovo S. S. 3300 Lt skolos, 118,80 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2009-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2268 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas priteisė iš atsakovo S. S. 40 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Teismas nurodė, kad ištyrus akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 2.3, 3.2, ir 3.4 punktus nustatyta, kad ieškovas akcijas pardavė su atidėtu apmokėjimu, atsakovas teisę disponuoti akcijomis įgijo nepriklausomai nuo to, ar už jas faktiškai sumokėjo. Teisė vienašališkai anuliuoti sandorį numatyta tik pardavėjui (ieškovui), jei pirkėjas (atsakovas) nesumoka visos akcijų kainos. Tačiau pardavėjas teise anuliuoti sandorį nepasinaudojo, tačiau pasirinko kitą teisių gynimo būdą – reikalauti priteisti akcijų kainą. Atsakovas teismine tvarka akcijų pirkimo-pardavimo sutarties neginčijo. Ieškovas pateikė įrodymus, kad akcijų perleidimas tinkamai įformintas pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 46 str. 2 d. reikalavimus (nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose) padarant įrašus akcininkų registracijos žurnale (b.l. 31). Teismas pažymėjo, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus. Teismas pripažino, kad sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Pagal sutarties 3.4 punktą netesybos, kaip sutartinės atsakomybės forma, numato, jog pirkėjas už pavėluotą atsiskaitymą įsipareigoja sumokėti 0,2 procentų dydžio delspinigių. Įvertindamas ieškovo prašomą priteisti 1188 Lt delspinigių sumą, teismas atsižvelgė į tai, kad pats ieškovas ilgą laiką nereikalavo skolos ir nesiėmė teisminės gynybos, todėl teismas delspinigių dydį sumažino iki 0,02 procentų dydžio. Teismas, įvertindamas, kad ieškinio reikalavimas patenkintas 76 %, ieškovui iš atsakovo priteisė 1723,68 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas atmetė ieškinio reikalavimų 24 % dalį, todėl atsakovui iš ieškovo priteisė 120 Lt bylinėjosi išlaidų. Padaręs įskaitymą, teismas padarė išvadą, kad ieškovui iš atsakovo priteisiama 1603,68 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str., CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d. 6 p.).

8Atsakovas S. S. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimą ir priimti naują –ieškinį atmesti, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinio skundo argumentai:

91) Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 2.3 p. numatyta, kad už nupirktas akcijas pirkėjas privalo sumokėti iki 2007-05-19, o 3.2 p. nurodyta, jog pirkėjas įgyja teisę valdyti ir naudotis perkamomis akcijomis nuo 2007-05-19, 3.3 p. - pirkėjas teisę disponuoti perkamomis akcijomis įgyja po galutinio jų apmokėjimo, bet ne anksčiau kaip nuo 2007-05-19. Remiantis lingvistiniu bei loginiu teksto aiškinimo metodais, yra aišku, kad S. S. neįgijo teisės disponuoti akcijomis, nes už jas nebuvo sumokėta. Būtent sumokėjimas yra sąlyga disponuoti akcijomis. Remiantis sutartimi, numatyta, kad mokėjimas turi būti atliktas iki 2007-05-19. Tai reiškia, kad yra numatyta galimybė sumokėti per mėnesį nuo sutarties sudarymo, bet ne po mėnesio. Nėra numatyta, jog negalima sumokėti iš karto sudarant sutartį. Iš sutarties 3.4 p. aišku ir akivaizdu tai, jog pirkėjui nesumokėjus už akcijas, jam atsiranda prievolė mokėti baudą ar delspinigius, tačiau nėra numatyta, kad pardavėjas gali reikalauti priteisti akcijų kainą. Sutartyje nurodyta, kad tuo atveju, jei iki numatyto termino visa pinigų suma už akcijas nebus sumokėta, tai pardavėjas turi teisę anuliuoti sandorį. Tai reiškia, kad šalys grąžina viena kitai, ką buvo gavusios pagal sutartį. Remiantis tuo, kad abi šalys nepradėjo vykyti sutarties, nėra pagrindo skaičiuoti delspinigius, nes sutarties pažeidimo nėra. LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. tokiems reikalavimams yra numatytas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl neteisinga teigti, kad pažeidimas yra tęstinis.

102) Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 46 str. 2 d. nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perledėjo ir įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Ieškovas pateikė akcininkų registracijos knygą, su prierašu, jog knyga sunumeruota 15 psl. Iš pateiktų priedų sunumeruotas yra tik vienas lapas, kuriame nėra akcininkų parašų. Jei akcijų pirkimo-pardavimo sutartis būtų turėjusi galią, jei ji būtų sukėlusi teises ir pareigas šalims, tokiu atveju būtų laikomasi visų būtinų formalumų ir S. S. turėtų teisę dalyvauti įmonės veikloje. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004, 2005-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007).

113) LR CK 1.86 str. 1 d. numato, kad tik dėl akių sudarytas sandoris negalioja. Remiantis to paties straipsnio 2 d., sandorio šalims turi būti taikoma restitucija. Atsižvelgiant į tai, kad sutartimi nebuvo siekiama sukurti jokių teisinių pasekmių, nei viena, nei kita šalis negavo jokios naudos, todėl restituciją taikyti nėra pagrindo. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad S. S. tapo įmonės akcininku, nes atsakovas nėra pasirašęs akcininkų registravimo knygoje (b.l. 27).

124) Teismas priteisė neadekvačią bylinėjimosi išlaidų 2268 Lt sumą, neparemtą papildomais įrodymais apie apmokėjimus. Ieškinys yra 2009-04-20 dienos, ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal A. Č. 2009-04-23 pavedimą. Tai, kad pavedimo data yra vėlesnė, bei tai, kad pavedime nėra nurodyta, už ką pervesti pinigai, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad šis pavedimas negali būti pagrindas bylinėjimosi išlaidoms priteisti.

13Ieškovas A. Č. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovas remiasi sutarties 3.4 p., aiškindamas sutarties punktą savo naudai ir nekreipdamas dėmesio į ginčo sutarties prasmę. Minėtame sutarties punkte numatyta galimybė vienašališkai anuliuoti sandorį, tačiau tik pardavėjo, t.y. tik ieškovo teisė anuliuoti sandorį, ir nenumato atsakovo teisės vienašališkai atsisakyti sutarties. Ieškovas pažymi, kad civilinėje byloje nagrinėjamas vienos šalies prievolės nevykdymas kitai šaliai pagal ginčo sutartį. Tačiau netinkamas sandorio registravimas įmonės apskaitoje negali būti pagrindu ginčo sutartį pripažinti negaliojančia ar su trūkumais. Argumentas, jog ginčo sandoris nevykdomas, yra nepagrįstas, nes formalūs įstatymo pažeidimai, registruojant sandorį, negali būti pagrindu įrodinėjant sandorio nevykdymą. Už sandorio tinkamą užregistravimą yra atsakingas ir atsakovas, nes pagal LR Vyriausybės 2004-08-23 nutarimu patvirtintų UAB akcininkų -nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių sąskaitų tvarkymo ir materialiųjų akcininkų savininkų registravimo UAB taisyklių 17 p. bendrovės nematerialiųjų akcijų perleidimo atveju akcijų apskaitos tvarkytoją apie bendrovės akcijų savininko pasikeitimą informuoja akcijas įgijęs asmuo. Ieškovas pažymėjo, kad sutrumpintas ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų išieškojimo (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.)

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Įstatymų leidėjas nustatė, kad dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo, padidinti ieškinio reikalavimus bei pateikti priešieškinį. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga, todėl pirmosios instancijos teismas nagrinėja ginčą, neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų, atsižvelgiant į tai, kad ieškinį nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka negalimas priešieškinio pateikimas.

16Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja apeliacinio skundo ribose. Teisėjų kolegija pažymi, kad šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga vienodai svarbi abiem šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę.

17Įstatymų leidėjas nustatė, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys.

18Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje keliamas 2007-04-19 akcijų pirkimo -pardavimo sutarties Nr. ( - ) (b.l. 4-5) aiškinimo klausimas. Aiškindama minėtos sutarties sąlygas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 3300 Lt už akcijas atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui iki 2007-05-19 (2.2 p. ir 2.3 p.), nes nuo šios datos įgijo teisę valdyti ir naudotis akcijomis, atlikęs galutinį atsiskaitymą (3.2 p. ir 3.4 p.). Aplinkybės, kad atsakovas nustatytu terminu neapmokėjo už akcijas ir atsakovas nėra pasirašęs akcininkų registravimo knygoje (b.l. 27 -31), savaime nepadaro 2007-04-19 akcijų pirkimo - pardavimo sutarties Nr. (duomenys nesklebtini) negaliojančia. Šis sandoris nėra nuginčytas nustatyta tvarka ir teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo juo abejoti ir remiasi.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuo 2007-04-20 prasidėjo tęstinis ieškovo teisių pažeidimas ir ieškovas įgijo teisę reikalauti teismine tvarka apginti jo pažeistas teises, nes atsakovas nevykdė sutartinių prievolių atsiskaityti pagal nenuginčytą sandorį. Tai, kad minėtos sutarties 3.4 p. yra numatyta atsakovo, kaip pirkėjo, prievolė mokėti netesybas, sudarė teisinį pagrindą pirmosios instancijos teismui priteisti ieškovo naudai iš atsakovo už 6 mėnesius netesybas, kurių dydį pirmosios instancijos teismas sumažino nuo 1188 Lt iki 118,80 Lt dydžio, tuo užtikrindamas šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus.

20Tai, kad atsakovas S. S. nustatytu terminu neapmokėjo už akcijas, sukūrė teisines pasekmes, nes pagal minėtą sutartį buvo nustatyta atsakovo, kaip akcininko, teisė disponuoti akcijomis po jų apmokėjimo. Pats apeliantas, laiku ir sąžiningai nevykdymas sutartinių prievolių, užkirto sau kelią dalyvauti įmonės veikloje. Atsakovas nėra iškėlęs bylos dėl šio sandorio pripažinimo negaliojančiu, tuo patvirtindamas, kad pripažįsta sandorio galiojimą.

21Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino nagrinėtoje byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą tinkamu ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, ir padarė teisingą išvadą, kad atsakovas S. S. turi sumokėti ieškovo naudai 3300 Lt skolos, 118,80 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2009-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nagrinėjamu atveju netaikytini Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004, 2005-03-02 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007 išaiškinimai, nes skiriasi faktinės ir teisinės bylų aplinkybės nuo nagrinėjamo atvejo.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas dėl bylos vedimo pirmosios instancijos teisme patyrė 68 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1) ir 700 Lt advokato padėjėjos teisinėms paslaugoms apmokėti (b.l. 6). 2009-04-20 ieškovas sudarė atstovavimo sutartį su advokato padėjėja (b.l. 7) dėl atstovavimo pirmosios instancijos teisme ir 2009-04-29 ieškovo pasirašytas 2009-04-20 ieškinys buvo pateiktas pirmosios instancijos teismui. Ta aplinkybė, kad ieškovas prašė priteisti 2009-04-23 pavedimu į advokato padėjėjos sąskaitą pervestą 700 Lt, kaip bylinėjimosi išlaidas, savaime nesudaro teisinio pagrindo atmesti šį ieškovo prašymą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad 700 Lt suma neviršija maksimalaus 1920 Lt dydžio pagal Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 5 p., 8.2 p. nuostatų ((3 x 800 Lt (MMA)) x 80 %).

23Siekdama užtikrinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas ištaisyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimo motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse akivaizdų rašymo apsirikimą ir aiškią aritmetinę klaidą, nurodant, kad iš atsakovo S. S. ieškovo A. Č. naudai priteisiama 480 Lt bylinėjimosi išlaidų. Šiuo atveju ieškovui priteistinas visas sumokėtas 68 Lt žyminis mokestis, kuris neviršija 3 % dydžio pagal priteistą sumą, atsižvelgiant į tai, kad dokumentiniame procese ieškovui numatyta galimybė apmokėti reikalavimus sumažinto dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 4 p.). Teismas teisingai apskaičiavo patenkintų reikalavimų dalį 76 % dydžiu. 700 Lt x 76 % gaunama priteistina 532 Lt suma už advokato padėjėjos teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme. Iš ieškovo naudai priteistinų 600 Lt atėmus 120 Lt, priteistinų atsakovo naudai iš ieškovo, gaunama 480 Lt bylinėjimosi išlaidų suma, kurią turi atlyginti atsakovas ieškovo naudai (CPK 7 str., 276 str., 302 str.).

24Tai, kad atsakovui nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir nemotyvuotas. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės atitinka LR CPK 270 str. ir 430 str. reikalavimus ir yra pakankamai motyvuotas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai nustatytos faktinės bylos aplinkybės, tinkamai įvertinti įrodymai ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. (LR CK 1.2 str., 1.5 str., 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.1 str.- 6.4 str., 6.193 str., 6.200 str.; LR CPK 2 str., 5 str., 7 str., 8 str., 95 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

25Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, apeliantui nėra priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir jis turi pareigą atlyginti 8,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 85) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė bylinėjimosi išlaidas, todėl atsakovas neturi pareigos jas atlyginti (LR CPK 79 str., 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

27Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimą iš esmės nepakeistą.

28Ištaisyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimo motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse rašymo apsirikimą ir aiškią aritmetinę klaidą, nurodant, kad iš atsakovo S. S. ieškovo A. Č. naudai priteisiama 480 Lt bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovo S. S. valstybės naudai 8,40 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas A. Č. 2009-04-29 pateikė ieškinį, prašydamas dokumentinio... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-30 preliminariu sprendimu... 5. Atsakovas S. S. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo,... 6. Ieškovas A. Č. pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, prašydamas... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-12-15 sprendimu iš dalies pakeitė... 8. Atsakovas S. S. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 9. 1) Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 2.3 p. numatyta, kad už... 10. 2) Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 46 str. 2 d. nematerialių akcijų... 11. 3) LR CK 1.86 str. 1 d. numato, kad tik dėl akių sudarytas sandoris... 12. 4) Teismas priteisė neadekvačią bylinėjimosi išlaidų 2268 Lt sumą,... 13. Ieškovas A. Č. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Įstatymų leidėjas nustatė, kad dokumentiniame procese negalima pakeisti... 16. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja apeliacinio skundo ribose.... 17. Įstatymų leidėjas nustatė, kad sutartys turi būti aiškinamos... 18. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje keliamas 2007-04-19... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuo 2007-04-20 prasidėjo tęstinis... 20. Tai, kad atsakovas S. S. nustatytu terminu neapmokėjo už akcijas, sukūrė... 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes, sprendžia,... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas dėl bylos vedimo pirmosios... 23. Siekdama užtikrinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, teisėjų... 24. Tai, kad atsakovui nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad... 25. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, apeliantui nėra... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 27. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimą... 28. Ištaisyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d.... 29. Priteisti iš atsakovo S. S. valstybės naudai 8,40 Lt bylinėjimosi išlaidų...