Byla eB2-163-796/2018
Dėl restruktūrizavimo bylos pabaigos. Administratorė prašo šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Nurodo, jog restruktūrizavimo planas yra įgyvendintas, atlikti paskutiniai restruktūrizavimo plane nustatyti mokėjimai kreditoriams, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 29 straipsniu, teismui teikiamas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas tvirtinimui

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kaselita“ administratorės R. S. prašymą patvirtinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kaselita“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą,

Nustatė

31.

42018 m. rugpjūčio 8 d. teisme gautas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – RUAB) „Kaselita“ administratorės R. S. prašymas patvirtinti RUAB „Kaselita“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo bylos pabaigos. Administratorė prašo šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Nurodo, jog restruktūrizavimo planas yra įgyvendintas, atlikti paskutiniai restruktūrizavimo plane nustatyti mokėjimai kreditoriams, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 29 straipsniu, teismui teikiamas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas tvirtinimui.

52.

62018 m. spalio 10 d. restruktūrizavimo administratorė R. S. papildomai pateikė teismui RUAB „Kaselita“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, kuris, be kita ko, pasirašytas ir pačios restruktūrizavimo administratorės.

7Prašymas tenkintinas.

83.

9UAB „Kaselita“ restruktūrizavimo byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartimi, RUAB „Kaselita“ administratore paskirta R. S.. RUAB „Kaselita“ kreditorių finansiniai reikalavimai patvirtinti 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi. 2015 m. liepos 13 d. teismo nutartimi patvirtintas RUAB „Kaselita“ restruktūrizavimo planas.

104.

11ĮRĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo atliktas paskutinis restruktūrizavimo plane nustatytas mokėjimas kreditoriams, parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. Šį aktą pasirašo įmonės valdymo organas, restruktūrizavimo administratorius, įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog restruktūrizavimo administratorius šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą (3 dalis).

125.

13Restruktūrizavimo administratorė pateikė teismui RUAB „Kaselita“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame nurodyta, jog RUAB „Kaselita“ restruktūrizavimo planą įgyvendino, su kreditoriais atsiskaityta 2018 m. liepos 22 d. RUAB „Kaselita“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą pasirašė RUAB „Kaselita“ direktorius ir vienintelis akcininkas J. L. bei restruktūrizavimo administratorė R. S., restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas patvirtintas RUAB „Kaselita“ kreditorių susirinkimo pirmininkės UAB „Hortivita“ atstovės vyr. buhalterės K. K. parašu.

146.

15Kaip anksčiau aptarta, ĮRĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, priima sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Kliūčių tvirtinti RUAB „Kaselita“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą nenustatyta.

167.

17Nuo teismo sprendimo patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos įmonė netenka restruktūrizuojamos įmonės statuso. Restruktūrizuojamos įmonės statuso netekimo data yra Juridinių asmenų registro duomuo (ĮRĮ 29 straipsnio 4 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

19patvirtinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kaselita“, juridinio asmens kodas 301926541, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 35-10, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., 2018 m. rugpjūčio 3 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą.

20Baigti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kaselita“, juridinio asmens kodas 301926541, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 35-10, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., restruktūrizavimo bylą.

21Pavesti restruktūrizavimo administratorei vykdyti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29 straipsnio 5 dalies nuostatų reikalavimus.

22Sprendimo kopijas išsiųsti šalims ir restruktūrizavimo administratorei.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai