Byla 1-109-204/2016

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, sekretoriaujant Marijai Razgauskienei, dalyvaujant prokurorams Egidijui Pankauskui, Mariui Mauriui, gynėjui advokatui Antanui Butautui, civilinio ieškovo atstovui B. K. - T, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. K., asmens kodas ( - ), gim. ( - )Šilutės m., nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, UAB "( - )" apdailininkas, gyv. ( - )., neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau ir BK) 187 str. 1 d.,

Nustatė

2kaltinamasis A. K., 2016 m. kovo 17 d., apie 14.30 val., būdamas neblaivus, Šilutės m., Gluosnių gatvėje, tyčia sugadino namo Nr. 3 3,5 m2 ploto naujai įrengtą putų polistirolo apšiltinimo sluoksnį, bendros 298,69 eurų vertės, tuo padarydamas UAB ,, ( - )'' 298,69 Eur turtinę žalą.

3Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis A. K. kaltu neprisipažino. Jis parodė, kad namas, kuriame jis gyvena, buvo renovuojamas. 2016-03-17 jis pamatęs, kad netinkamai yra klijuojamos polistirolo plokštės, todėl paskambinęs statybos inspektoriui E.. Šis pasakęs jam pasiruošti, kad galima būtų parodyti tas vietas, kur yra blogai klijuojama, ir pasakęs, kad atvažiuos pusę trijų. Jis, norėdamas parodyti, kur blogai priklijuota, aplink savo kambario du langus putų polistirolo plokštėse dviejose vietose išpjovęs po 0,5 m2 skyles, kai kur badęs su vinimi. Mano, kad nebuvo sugadintas 3,5 kvadratinių metrų plotas, tai galėjo būti žymiai mažesnis plotas, kurį darbininkai sutvarkė per 10 minučių. Nurodo, kad nuotraukose matyti visai maži sugadinimai, mažos užlopytos skylės. Jis nepagalvojęs, kad daro blogai, tą dieną buvo blaivus. Jis pripažįsta civilinį ieškinį iš dalies tik 22,23 Eur sumai.

4Liudytojas E. Č., dirbantis statybos specialistu, parodė, kad yra renovuojamas namas Šilutės m. Gluosnių g.3. Jam paskambino kaltinamasis ir pasakė, kad rado statybos darbų broką, yra netinkamai atlikti darbai. Tai buvo 2016 m. kovo 16 ar 17 diena, apie 14 val. Jis nuvyko prie renovuojamo namo, apžiūrėjo, kaltinamasis buvo išpjovęs polistirolo gabalą, kitoje vietoje nuplėšęs tinką. Skylė buvo maždaug 50 cm. Jis matęs vieną skylę. Jam pasirodė, kad A. K. buvo apsvaigęs. Mano, kad kaltinamasis pasielgė netinkamai, išpjaudamas skyles, galėjo parodyti ir be šitų veiksmų. Nurodo, kad jei yra pažeistas vienas lapas, tai jį reikia keisti, jei išpjauta per kelis lapus, reikia keisti visus lapus. Jis matęs didesnę skylę, negu užfiksuota nuotraukoje.

5Liudytojas A. Š. parodė, kad jis yra statybininkas, renovuoja namą ( - ). Nr.3. Galėjo būti 2016-03-17, kai jam paskambino namo pirmininkas ir pasakė, kad A. K. vaikšto pastoliais. Jis atvykęs paprašė kaltinamojo nulipti nuo pastolių. Kaltinamasis jam sakęs, kad jis laukia statybos inspektoriaus. Po pietų plokštės jau buvo išpjautos, buvo dvi skylės, apie 30- 40 cm skersmens, viena skylė buvo po langu, kampai pradraskyti. A. K. sakęs, kad paruošė inspektoriui vietas parodyti. A. K. buvo išgėręs. Iš viso buvo sugadintos gal 5 plokštės. Kai būna nedidelės skylės, tai užlopo su kitu plokštės gabalu, o jei didelė – keičia visą plokštę. Nurodė, kad reikėjo keisti didžiąją plokštę 1 m x 0,5 m.

6Liudytojas E. R. parodė, kad yra statybininkas. 2016-03-17 jam pasakė bendradarbis, kad renovuojamo namo pastoliais vaikšto A. K., kuris turėjo ilgą vinį, smaigstė su ja gal 10 kartų į apdailos plokštes. Buvo sugadintos trys apdailos plokštės, nuplėštas vienos plokštės kampas.

7Liudytojas V. L. parodė, kad yra statybininkas, kad tą dieną po pietų matė išpjautas dvi skyles apdailos plokštėse, viena buvo didelė skylė, kita – mažesnė, 5-me aukšte buvo nuplėštas plokštės kampas, matė pastoliais vaikščiojantį A. K..

8Liudytojas G. A. parodė, kad yra renovuojamo namo pirmininkas. Jam tą dieną apie 12.30 val. paskambino, kad kažkas vaikšto pastoliais, jis pranešė statybų brigadininkui, atvyko inspektorius. Jis pats po pietų nuėjęs apžiūrėti matė išpjautas skyles, tačiau kokio dydžio jos buvo negali pasakyti, nes jas matė tik iš apačios. Nurodė, kad ir anksčiau yra buvęs panašus atvejis, tačiau niekas nieko nesakė. Parodė, kad kai A. K. būna išgėręs, jam būna viskas negerai.

9Iš 2016-03-18 apžiūros protokolo matyti, kad yra užfiksuota įvykio vieta - ( - ) stovintis renovuojamas namas, nurodyta, kad iš kiemo pusės 4 aukšte užfiksuotas sugadintas apšiltinimo sluoksnis, nufotografuotas visas namas su pastoliais (b. l. 11,12).

10Prie liudytojo A. Š. apklausos protokolo pridėtos 6 nuotraukos, kuriose matosi įvairūs sienos apšiltinimo sugadinimai (b. l. 21-25).

112016-03-30 kaltinamasis A. K. pateikė peilį, su kuriuo išpjaustė polistirolą (b. l. 37-38), peilis buvo apžiūrėtas, nufotografuotas (b.l.39-40,41) ir perduotas saugoti Tauragės AVPK Šilutės r. PK (b.l.42,43).

12Kaltinamojo gynėjas pateikė dvi lokalines sąmatas, iš kurių matyti, kad 0,208 m2 ploto sienos apšiltinimas kainuoja 22,93 Eur (b.l.109,110).

13Civilinis ieškovas UAB „v“ pateikė lokalinę sąmatą Nr. 1, iš kurios matyti, kad pastato 3,5 m2 ploto sienos šiltinimo sąnaudos ( su 21 % PVM ) sudaro 298,69 Eur, remonto darbai, įskaičiuojant ir padarytą žalą, sudaro 500 Eur (b.l.121). Šią sąmatą sudariusi liudytoja R. A. ir civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovas B. K. – T. teismo posėdyje patvirtino, kad tokia žala bendrovei buvo padaryta ir tokius nuostolius turėjo ieškovas, ištaisydamas A. K. padarytus namo šiltinimo sugadinimus. Teismas neturi pagrindo netikėti civilinio ieškovo nurodytu sugadintų plokščių kiekiu, ieškovo patirta žala ir turėtų nuostolių suma. Šiuos nuostolius įrodo ir liudytojų – bendrovėje dirbančių statybininkų parodymai.

14Teismas kritiškai vertina ir nesivadovauja kaltinamojo gynėjo pateikta lokaline sąmata, kurioje nurodyta, kad 0,208 m2 ploto sienos apšiltinimas kainuoja 22,93 Eur, kadangi joje nurodytas žymiai mažesnis sugadintas polistirolo plokščių plotas. Taip pat teismas kritiškai vertina ir nesivadovauja kaltinamojo pateiktomis nuotraukomis, kadangi teismo posėdžio metu liudytojai nepatvirtino, kad būtent tokie sugadinimai buvo padaryti sienoje.

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad A. K. sugadino 298,69 Eur vertės UAB „( - )“ turtą, todėl vietoj kaltinime nurodytos 400 Eur turtinės žalos sumos įrašytina 298,69 Eur turtinės žalos suma, o vietoj žodžio „nuplėšė“ kaltinime įrašytina „sugadino“.

16Įvertinus visus įrodymus, nustatytina, kad A. K. kaltė dėl tyčinio UAB „( - )“ turto sugadinimo yra įrodyta.

17Kaltinamojo A. K. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d., nes jis tyčia sugadino svetimą turtą.

18Kadangi teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad kaltinamasis A. K. nusikaltimo padarymo metu buvo apsvaigęs, tai patvirtina liudytojų E. Č., A. Š. ir G. A. parodymai, todėl ši kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė įrašytina į kaltinimą.

19Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

20Skiriant bausmę kaltinamajam A. K., atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą, yra neteistas, nusikaltimą padarė, būdamas apsvaigęs, charakterizuojamas patenkinamai (b.l.50-62), dirba. Įvertinus visas išvardintas aplinkybes, kaltinamajam skirtina baudos bausmė.

21Civilinio ieškovo UAB ,, ( - )'' civilinis ieškinys dėl 500Eur turtinių nuostolių atlyginimo tenkintinas visiškai, kadangi yra pagrįstas (BPK 115 str.). Tokiu būdu, iš kaltinamojo A. K. priteistina 500Eur nuostolių atlyginimo civiliniam ieškovui UAB ,, ( - )''.

22Vadovaujantis BK 72 str., BPK 94 str. 1 d. 1 p., peilis, saugomas Tauragės AVPK Šilutės r. PK, kaip nusikalstamos veikos įrankis, konfiskuotinas ir sunaikintinas kaip menkavertis, nuosprendžiui įsiteisėjus.

23Iš A. K. priteistina 23,16 Eur išlaidų už suteiktą advokato teisinę pagalbą (BPK 106 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 304 str. – 307 str.,

Nutarė

25A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 1 d., ir paskirti 10 MGL (376,60 Eur) baudą.

26Baudą A. K. turi sumokėti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300 (įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 6801).

27Priteisti iš A. K. 500Eur nuostolių atlyginimo civiliniam ieškovui UAB ,, ( - )''.

28Vadovaujantis BK 72 str., BPK 94 str. 1 d. 1 p., peilį, saugomą Tauragės AVPK Šilutės r. PK, konfiskuoti ir sunaikinti, nuosprendžiui įsiteisėjus.

29Iš A. K. priteisti 23,16 Eur išlaidų už suteiktą advokato antrinę teisinę pagalbą. Šią sumą sumokėti į Valstybės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT247300010112394300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

30Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – A. K. palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

31Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas proceso dalyvių apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė... 2. kaltinamasis A. K., 2016 m. kovo 17 d., apie 14.30 val., būdamas neblaivus,... 3. Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis A. K. kaltu neprisipažino. Jis parodė,... 4. Liudytojas E. Č., dirbantis statybos specialistu, parodė, kad yra... 5. Liudytojas A. Š. parodė, kad jis yra statybininkas, renovuoja namą ( - ).... 6. Liudytojas E. R. parodė, kad yra statybininkas. 2016-03-17 jam pasakė... 7. Liudytojas V. L. parodė, kad yra statybininkas, kad tą dieną po pietų matė... 8. Liudytojas G. A. parodė, kad yra renovuojamo namo pirmininkas. Jam tą dieną... 9. Iš 2016-03-18 apžiūros protokolo matyti, kad yra užfiksuota įvykio vieta -... 10. Prie liudytojo A. Š. apklausos protokolo pridėtos 6 nuotraukos, kuriose... 11. 2016-03-30 kaltinamasis A. K. pateikė peilį, su kuriuo išpjaustė... 12. Kaltinamojo gynėjas pateikė dvi lokalines sąmatas, iš kurių matyti, kad... 13. Civilinis ieškovas UAB „v“ pateikė lokalinę sąmatą Nr. 1, iš kurios... 14. Teismas kritiškai vertina ir nesivadovauja kaltinamojo gynėjo pateikta... 15. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad A. K.... 16. Įvertinus visus įrodymus, nustatytina, kad A. K. kaltė dėl tyčinio UAB... 17. Kaltinamojo A. K. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos... 18. Kadangi teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad kaltinamasis A. K.... 19. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 20. Skiriant bausmę kaltinamajam A. K., atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis... 21. Civilinio ieškovo UAB ,, ( - )'' civilinis ieškinys dėl 500Eur turtinių... 22. Vadovaujantis BK 72 str., BPK 94 str. 1 d. 1 p., peilis, saugomas Tauragės... 23. Iš A. K. priteistina 23,16 Eur išlaidų už suteiktą advokato teisinę... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 304 str. – 307 str.,... 25. A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187... 26. Baudą A. K. turi sumokėti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 27. Priteisti iš A. K. 500Eur nuostolių atlyginimo civiliniam ieškovui UAB ,, (... 28. Vadovaujantis BK 72 str., BPK 94 str. 1 d. 1 p., peilį, saugomą Tauragės... 29. Iš A. K. priteisti 23,16 Eur išlaidų už suteiktą advokato antrinę... 30. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – A. K.... 31. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...