Byla e2-38350-994/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui F. Y. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo F. Y. 157,99 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas, remiantis 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610, teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio Daukšos g. 3, Vilnius, savininkams. Atsakovas nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį „( - )“, Vilnius. Ieškovas teikė paslaugas minėtam namui, o savininkai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui proporcingai savo nuosavybės teise valdomo turto daliai. Atsakovas už suteiktas paslaugas nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2015 m. liepos mėn. nėra sumokėjęs 157,99 Eur užmokesčio.

3Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui 2015-10-14 viešo paskelbimo būdu (2015-10-14 teismo nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, neįteikus teismo procesinių dokumentų žinomais gyvenamosios vietos adresais. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad ieškovas, remiantis 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610, teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio Daukšos g. 3, Vilnius, savininkams. Pagal 2015-09-04 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovas nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį „( - )“, Vilnius (e. b. l. 4-5). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovas už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui liko skolingas 157,99 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas nuo 2014 m. spalio iki 2015 m. liepos mėnesio (e. b. l. 6-7).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovas būtų pareiškęs ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nėra sumokėjęs susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovo reikalaujama 157,99 Eur suma (e. b. l. 6-7) yra pagrįsta ir priteistina.

8CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis (e. b. l. 8), 43,56 Eur už advokato pagalbą ruošiant ieškinį (e. b. l. 9-10) bei 31,46 Eur už advokato pagalbą ruošiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (e. b. l. 11-13, c. b. Nr. eL2-29092-937/2015), iš viso 90,02 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d. 98 str.).

10Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, įm. kodas 121452134, iš atsakovo F. Y., a. k. „( - )“, 157,99 Eur (vieno šimto penkiasdešimt septynių eurų 99 ct) skolą už ieškovo suteiktas paslaugas atsakovui laikotarpiu nuo 2014 m. spalio mėnesio iki 2015 m. liepos mėnesio, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (157,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 90,02 Eur (devyniasdešimt eurų 2 ct) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

15Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai