Byla e2-16256-845/2015
Dėl žalos atlyginimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovui R. S. dėl žalos atlyginimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, ir

Nustatė

2ieškovas Vilniaus teritorinės ligonių kasa kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo R. S. 1 961,30 EUR žalos atlyginimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3CPK 142 str. 4 d. numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 str. 1 d. pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vokietijoje atsakovui buvo suteikta būtinoji medicinos pagalba. Kadangi atsakovas Vokietijos sveikatos priežiūros įstaigai pateikė Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK), ieškovas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis už atsakovui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugos Vokietijos kompetentingai institucijai apmokėjo iš viso 1 961,30 EUR pagal gautas sąskaitas (E 125 formos pažymas). Remiantis privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu (nuo 2014-02-18 iki 2014-02-22) atsakovas nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, todėl neturėjo teisės pateikti ESDK Vokietijos sveikatos priežiūros įstaigai. Kadangi dėl atsakovo neteisėto ESDK panaudojimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui buvo padaryta 1 961,30 EUR žala, ieškovas turi regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į atsakovą.

8Europos sveikatos draudimo kortelė yra dokumentas, patvirtinantis asmens teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas buvimo ES šalyse metu. Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-510 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims“ 1–2 punktuose nustatyta, kad ESDK išduodama tik Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims. Minėto įsakymo 10 punkte nurodyta, kad asmuo, kuriam buvo išduota ESDK, pasirašytinai įsipareigoja informuoti ESDK išdavusią teritorinę ligonių kasą apie draustumo statuso pasikeitimą ar kortelės praradimą.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str. nustatyta, kad, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. LR Sveikatos draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 2 ir 3 p., 31 str. 1 p., 34 str. 1 p., nurodyta, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja VLK prie Sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinės ligonių kasos. Sveikatos draudimo įstatymo 34 str. 10 p. įtvirtinta teritorinių ligonių kasų teisė teikti ieškinius asmenims dėl jiems neteisėtai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų išieškojimo.

10Kadangi atsakovas savo gydymo Vokietijos priežiūros įstaigoje metu nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, darytina išvada, kad ji ESDK pasinaudojo neteisėtai, todėl privalo atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovui iš atsakovo priteistina 1 961,30 EUR žalos atlyginimo.

11CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1 961,30 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Remiantis CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškovas pagal CPK 83 str. 1 d. 5 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos: 44 EUR žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 str., 279 str., 285-286 str., teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo R. S., a. k.: ( - ) ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos, kodas: 188783796, naudai 1 961,30 EUR (vieno tūkstančio devynių šimtų šešiasdešimt vieno euro ir trisdešimt eurocentų) žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 961,30 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo R. S., a. k.: ( - ) į valstybės biudžetą 44 EUR (keturiasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai