Byla e2-3873-617/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Anatolij Januševskij rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės ( toliau – UAB ) „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui V. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Finansų administravimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. J. 974,25 € dydžio skolą, kurią sudaro 577,88 € negrąžinta paskola, 145,03 € palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 251,34 € palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą ( LR CPK 285 straipsnio 2 dalis ).

7Nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „4finance“ su atsakovu V. J. 2015-02-18 sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 9781695001 pagrindu suteikė atsakovui 600 € dydžio kreditą 24 mėnesių terminui su 601,20 € nustatyta bendra vartojimo kredito kaina, o kredito gavėjas įsipareigojo gautą kreditą grąžinti bei įvykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles iki 2017-04-18. Atsakovas sutarties sąlygų tinkamai nevykdė, grąžino tik dalį kredito sumos. Pradinis kreditorius UAB „4finance“ 2016-10-25 reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2017-02-23 reikalavimą į atsakovo skolą perleido ieškovei. Ieškovas 2017-04-19 informavo atsakovą dėl reikalavimo teisių perleidimo. Sutinkamai su LR CK 6.38 straipsniu prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas netinkamai vykdė prievoles – grąžino tik dalį jam suteikto kredito sumos, laiku nesumokėjo visų periodinių įmokų, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, neginčija sutarties sudarymo ar jos sąlygų, taip pat reikalavimo perleidimo fakto, todėl laikytina, jog jis su ieškiniu sutinka. Esant tokioms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteistina 577,88 € negrąžinta paskola ir ieškovės prašomi priteisti 145,03 € palūkanos iki kredito grąžinimo termino ( nuo 2015-04-18 iki 2015-10-09 ) – sutartimi nustatyta vartojimo kredito kaina pagal sutarties 4.1 punktą.

8Ieškovė prašo priteisti 251,34 € palūkanų už laikotarpį nuo 2015-10-10 iki 2016-03-07. Pagal vartojimo kredito sutarties 7.1. punktą, paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 113 proc. dydžio metines palūkanas už visą pradelsimo laiką. LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, prašomos priteisti palūkanos po sutarties įvykdymo termino praleidimo vertintinos kaip aiškiai per didelės. Kredito suteikimo momentu ( 2015-02-18 ) galiojo LR Vartojimo kredito įstatymas, kurio 11 straipsnio 8 dalis numato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Todėl teismas taiko šio įstatymo nuostatas ir priteisia iš atsakovo už ieškovės prašomą priteisti laikotarpį – nuo 2015-10-10 iki 2016-03-07, t. y. už 150 dienas, 0,05 proc. palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną, t. y. 54,22 € (( 577,88 € + 145,03 € ) x 0,05 proc. x 150 d. ). Teismo vertinimu, tokia palūkanų suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

9LR CK 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovas laiku neatsiskaitė, todėl iš jo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos ( 777,13 € ) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2018-03-02 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 22 € žyminį mokestį ir šią sumą prašo priteisti iš atsakovo. Teismas ieškinį patenkino iš dalies ( 777,13 € sumai ), todėl, atsižvelgiant į tai, jog ieškinys teismui buvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, iš atsakovo V. J. ieškovės naudai priteistinas 17 € žyminis mokestis ( 777,13 x 3 proc. – 25 proc. ) ( LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis ).

11Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ).

12Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.38 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.873, 6.874 str., LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš V. J. UAB „Finansų administravimas“ naudai 577,88 € skolos, 145,03 € palūkanų už naudojimąsi kreditu iki kredito grąžinimo termino, 54,22 € palūkanų po kredito grąžinimo termino, 17 € bylinėjimosi išlaidų, iš viso – 794,13 € ( septynis šimtus devyniasdešimt keturis € 13 ct ) ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą ( 777,13 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2018-03-02 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas V. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė UAB „Finansų administravimas“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai