Byla e2-3578-860/2019
Dėl daikto vertės atlyginimo, skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gotas“ ieškinį atsakovui A. J. (A. J.) dėl daikto vertės atlyginimo, skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41. Ieškovas UAB „Gotas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. J. ieškovo naudai 1 096,20 Eur skolos, negrąžinto betono giluminio vibratoriaus vertę pinigais – 460,00 Eur, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 291,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. 250,00 Eur advokato teisinei pagalbai, 2,90 Eur už Gyventojų registro tarnybos pažymą bei 39,00 Eur žyminio mokesčio.

5Nurodo, kad 2018-11-07 ieškovas UAB „Gotas“ su atsakovu A. J. sudarė sutartį Nr. 1-10177-64795, kurios pagrindu atsakovas vienai dienai, t. y. iki 2018-11-18 (bylos duomenimis, iki 2018-11-08), išsinuomojo giluminį betono vibratorių. Šio įrankio atsakovas negrąžino nuo 2018 metų lapkričio mėnesio iki šiol, į telefono skambučius neatsiliepia, taip pat atsakovui išsiuntus raštišką pretenziją su raginimu sumokėti nuomos mokestį bei grąžinti išsinuomotą įrankį, atsakovas su ieškovu nesusisiekė ir bendrauti vengia. Pažymėjo, kad ieškovas UAB „Gotas“ savo pareigą perduoti atsakovui nuomojamą daiktą įvykdė ir pagrįstai tikėjosi gauti nuomos mokestį už suteiktą paslaugą, o atsakovas savo pareigos mokėti nuomos mokestį nevykdo iki šiol. Nepaisant to, atsakovas negrąžina ir išsinuomoto įrankio, taip padarydamas ieškovui dar daugiau žalos. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų.

62. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (per šeimos narį). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Ieškinys tenkintinas.

83. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

94. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: žyminio mokesčio (39,00 Eur) sumokėjimą patvirtinantį Paysera išrašą; Juridinių asmenų registro Registravimo pažymėjimą apie UAB „Gotas“; UAB „Gotas“ įstatus; išrašą iš VĮ Registrų centro apie UAB „Gotas“; 2018-11-07 nuomos sutartį Nr. 1-10177-64795, sudarytą tarp UAB „Gotas“ ir atsakovo A. J., kuria šalys susitarė, kad 2018-11-07 – 2018-11-08 ieškovas išnuomojo atsakovui 3 m betono giluminį vibratorių; taip pat 2018-11-07 nuomos sutartį Nr. 1-10177-64795, sudarytą tarp UAB „Gotas“ ir atsakovo A. J., kuria šalys susitarė, kad 2018-11-07 – 2019-02-26 ieškovas išnuomojo atsakovui 3 m betono giluminį vibratorių; 2018-05-24 PVM sąskaitą – faktūrą apie betono vibratoriaus kainą; 2019-01-22 pranešimą atsakovui, kuriuo jis raginamas apmokėti susidariusią skolą ir grąžinti įrankį; Gyventojų registro pažymą apie deklaruotą atsakovo gyvenamąją vietą; atstovavimo sutartį; 2019-03-01 sąskaitą už teisines paslaugas.

105. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad 2018-11-07 ieškovas UAB „Gotas“ su atsakovu A. J. sudarė sutartį Nr. 1-10177-64795, kurios pagrindu atsakovas vienai dienai, t. y. laikotarpiu nuo 2018-11-07 iki 2018-11-08, taip pat nuo 2018-11-07 iki 2019-02-26, išsinuomojo giluminį betono vibratorių ir įsipareigojo sutartu laiku jį grąžinti nuomotojui techniškai tvarkingą, išvalytą ir sukomplektuotą bei sumokėti už nuomą ir kitas suteiktas paslaugas, tačiau atsakovas iki šiol išsinuomoto įrankio ieškovui negrąžino, į skambučius neatsiliepia, į raginimus nereaguoja ir bendradarbiauti vengia.

116. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatyme ar sutartyje numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis, 6.189 straipsnis). CK 6.487 straipsnio 1 dalis nustato, kad nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.499 straipsnio 2 dalį, jei nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius. Šio straipsnio 3 dalis numato, kad kai nuomininkas daikto negrąžina, jis turi atlyginti nuomotojui to daikto vertę, taip pat sumokėti nuomos mokestį bei atlyginti kitus nuomotojo patirtus nuostolius. Šalių sudarytų sutarčių nuostatos taip pat numatė, kad praradus įrankį, nuomininkas įsipareigoja sumokėti pilną įrankio vertę ir nuomos mokestį už išlaikytą laikotarpį.

127. Kadangi atsakovas negrąžino ieškovui statybos įrankio sutartyje numatytu laiku, nesumokėjo nuomos mokesčio už naudojimąsi išsinuomotu įrankiu, ieškovas pagrįstai paskaičiavo atsakovui nuomos mokestį už naudojimąsi išnuomota bei negrąžinta statybos įranga, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 096,20 Eur nesumokėto nuomos mokesčio yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.189 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.477 straipsnis, 6.487 straipsnis, 6.499 straipsnis).

138. Ieškovas taip pat prašo atlyginti išnuomoto ir negrąžinto statybos įrankio vertę pinigais. Nurodo, kad atsakovas negrąžino giluminio betono vibratoriaus, kurio bendra vertė yra 460,00 Eur. Atsakovas prieštaravimų ar įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes, nepateikė (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo CK 6.499 straipsnio 3 dalies ir CK 6.237 straipsnio 3 dalies pagrindu priteistina prarasto įrankio vertė pinigais, t. y. 460,00 Eur.

149. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.210 straipsnio 1 dalį iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1 556,20 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019-03-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

1510. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos: 39,00 Eur žyminio mokesčio, 250,00 Eur už advokato paslaugas ir 2,90 Eur už Gyventojų registro tarnybos pažymą ieškovui, iš viso – 291,90 Eur (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

1611. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Priteisti iš atsakovo A. J. (A. J., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gotas“ (į. k. 121769394) 1 096,20 Eur (vieną tūkstantį devyniasdešimt šešis eurus 20 ct) skolos už nuomą, 460,00 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt eurų 00 ct) negrąžinto daikto vertės, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 556,20 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019-03-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 291,90 Eur (du šimtus devyniasdešimt vieną eurą 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

21Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

22Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. 1. Ieškovas UAB „Gotas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 5. Nurodo, kad 2018-11-07 ieškovas UAB „Gotas“ su atsakovu A. J. sudarė... 6. 2. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. 3. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. 4. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: žyminio mokesčio (39,00 Eur)... 10. 5. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285... 11. 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 12. 7. Kadangi atsakovas negrąžino ieškovui statybos įrankio sutartyje numatytu... 13. 8. Ieškovas taip pat prašo atlyginti išnuomoto ir negrąžinto statybos... 14. 9. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.210 straipsnio 1 dalį iš atsakovo... 15. 10. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui... 16. 11. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto)... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo A. J. (A. J., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gotas“ (į.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 22. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...