Byla 2S-184-467/2013
Dėl vykdomojo rašto išdavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo MAXIMA LT, UAB atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo MAXIMA LT, UAB pareiškimą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi tenkino pareiškėjų MAXIMA LT, UAB ir BUAB „Inrent“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir patvirtino CPK XXXIX skyriuje numatyta supaprastinto proceso tvarka šalių sudarytą taikos sutartį.

5Pareiškėjas MAXIMA LT, UAB 2012 m. rugpjūčio 9 d. kreipėsi į teismą ir prašė pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi patvirtintos tarp MAXIMA LT, UAB ir BUAB „Inrent“ sudarytos taikos sutarties sąlygas, išduoti vykdomąjį raštą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, jog pareiškėjas siekia priverstinai įgyvendinti taikos sutartyje įtvirtintą teisę išmontuoti ir pasiimti įrangą, tačiau teismo patvirtintos taikos sutarties neįmanoma įvykdyti joje numatytomis sąlygomis. Pakeitus taikos sutarties sąlygų vykdymo tvarką bus tik konkretizuotas ir detalizuotas sutarties nuostatų, reglamentuojančių pareiškėjo teisės išmontuoti ir pasiimti jam nuosavybės teise priklausančią įrangą, vykdymas, o taikos sutarties šalių susitarimo esmė ir tikslas liks nepakitę. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir neuždraudus suinteresuotam asmeniui BUAB „Inrent“ naudotis įranga bei neuždraudus suteikti tokią teisę tretiesiems asmenims, įrangai ir toliau bus daroma žala, o įrangos išmontavimas ir perėmimas gali itin pasunkėti ar net tapti neįmanomu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo MAXIMA LT, UAB prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.S2-13090-67/2012 pagal pareiškėjų MAXIMA LT, UAB ir BUAB „Inrent“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir išaiškino pareiškėjui, jog jis turėtų kreiptis į teismą ieškinio teisenos tvarka. Teismas, nustatęs, jog tarp šalių kilo ginčas dėl taikos sutarties sąlygų, konstatavo, kad toks ginčas turi būti sprendžiamas atskiroje civilinėje byloje ieškinio teisenos tvarka.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „MAXIMA LT“ prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškėjo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. S2-13090-67/2012 priimti. Nurodo, kad teismas prašymą išnagrinėjo ir dėl jo nepagrįstumo nusprendė prašymo net nepriėmęs ir tai sąlygojo neteisėtos ir nepagrįstos nutarties priėmimą. Pareiškėjas yra priverstas inicijuoti CPK 646 straipsnio 3 dalyje numatytą procedūrą, kurią siekia kuo greičiau užbaigti tam, kad Panevėžio apygardos teisme būtų priimtas jo ieškinys, pateiktas ginčo teisenos tvarka, kaip ir išaiškino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą ir atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai iš esmės sudaro pagrindą skundžiamai pirmosios instancijos teismo nutarčiai panaikinti.

13Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, pagrindu, kuriuo remdamasis pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo MAXIMA LT, UAB prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.S2-13090-67/2012, nurodytas CPK 137 straipsnis ir konstatuota, jog tarp šalių kilo ginčas dėl taikos sutarties sąlygų ir toks ginčas turi būti sprendžiamas atskiroje civilinėje byloje ieškinio teisenos tvarka. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio (nenurodyta konkretus šio straipsnio punktas) pagrindu, akivaizdžiai netinkamai pritaikė procesinės teisės normą.

14CPK 646 straipsnio 3 dalis (redakcija įsigaliojusi 2011 m. spalio 1 d.) suteikia galimybę suinteresuotai šaliai kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis. Šioje procesinėje normoje taip pat aptarta tokio prašymo nagrinėjimo tvarka. Pirmosios instancijos teismas šios teisės normos netaikė, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuria be teisėto pagrindo atsisakė priimti pareiškėjo MAXIMA LT, UAB prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtoje civilinėje byloje.

15Be to apeliantas iš esmės teisingai nurodo, kad teismas prašymą išnagrinėjo ir dėl jo nepagrįstumo nusprendė prašymo net nepriėmęs. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apeliantu, kad tokiu būdu pirmosios instancijos teismas jau pareiškimo priėmimo stadijoje pasisakė dėl pareiškimo esmės. Tuo tarpu priėmimo stadijoje toks klausimas negali būti sprendžiamas, nes tai bus padaryta pareiškimą išnagrinėjus iš esmės (CPK 185 str., 646 str. 3 d.), o pareiškimo priėmimo stadijoje sprendžiami išskirtinai procesinio pobūdžio klausimai. Todėl ir dėl šios aplinkybės apskųstoji nutartis naikintina, nes teismas, atsisakydamas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio pagrindu, netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias pareiškimo dėl vykdomojo rašto išdavimo tvarkos priėmimą.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Dėl šių priežasčių atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir pareiškimo dėl vykdomojo rašto išdavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtoje civilinėje byloje priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Kadangi pareiškimo priėmimo klausimas perduodamas nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apelianto atskirojo skundo argumentų, susijusių su pareiškimo esme.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartį panaikinti, pareiškėjo MAXIMA LT, UAB prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.S2-13090-67/2012 priėmimo klausimą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai