Byla 2-10367-191/2014
Dėl žalos atlyginimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant atsakovui G. S., nedalyvaujant ieškovo BUAB „Kilsta“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto procesas“ atstovui (gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant),

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kilsta“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto procesas“, ieškinį atsakovui G. S. dėl žalos atlyginimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovo BUAB „Kilsta“ naudai iš atsakovo G. S. 12275,45 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-7).

5Ieškinyje nurodė, kad 2012-10-26 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2551-658/2012 iškėlė bankroto bylą ieškovui UAB „Kilsta“. 2012-10-26 nutartimi Kauno apygardos teismas nustatė 10 dienų terminą (iki 2012-11-16) perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus. Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos buvo bandoma susisiekti su UAB „Kilsta“ vadovu ar kitais atsakingais asmenimis ir perimti bendrovei priklausantį turtą bei visus dokumentus. 2012-11-12 pranešimu dėl bankrutuojančios UAB „Kilsta“ dokumentų ir turto perdavimo G. S. siųstas raginimas dėl 2012-10-26 nutartimi Kauno apygardos teismo nustatytos pareigos įvykdymo, pateiktas perduotinų dokumentų nebaigtinis sąrašas bei pavyzdinės duomenų pildymo lentelės, G. S. taip pat ragintas telefonu. Tačiau Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų įmonės akcininkas nevykdė, dėl ko bankroto administratorius 2013-01-17 prašymu kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl baudos įmonės vadovui skyrimo. 2013-01-23 nutartimi Kauno apygardos teismas skyrė įmonės akcininkui G. S. baudą, kuri bendrovės akcininko prašymu 2013-02-14 Kauno apygardos teismo nutartimi sumažinta. Tačiau net po baudos skyrimo, bendrovės vadovas ir savininkas iki šios dienos 2012-10-26 teismo nutartimi visų jam nustatytų prievolių neįvykdė. 2013-02-04 bankroto administratoriui perduota dalis bendrovės dokumentų, tačiau nebuvo sudaryta finansinė atskaitomybė bankroto bylos iškėlimo dienai, taip pat nebuvo perduotas joks UAB „Kilsta“ priklausantis turtas. UAB „Kilsta“ vėliausia finansinė atskaitomybė, kuri buvo perduota bankroto administratoriui sudaryta 2010-12-31. Remiantis bankroto administratoriaus vėliausia turima UAB „Kilsta“ finansine atskaitomybe ir buhalterinės apskaitos duomenimis, UAB „Kilsta“ priklausė šis turtas: programinė įranga - likutinė vertė 1 Lt; kita įranga - likutinė vertė 72 Lt; atsargos - likutinė vertė 5734 Lt; fotokamera Nikon D31000 - įsigijimo vertė 1620,00 Lt; lėšos kasoje - 4848,45 Lt. Joks finansinėje atskaitomybėje apskaitytas turtas bankroto administratoriui nėra perduotas. Bankroto administratorius pakartotinai 2013-03-15 raštu kreipėsi į G. S. ragindamas perduoti bankrutuojančios įmonės turtą bankroto administratoriui. Bendrovės vadovas ir savininkas taip pat ne kartą telefonu ragintas perduoti minėtą turtą bankroto administratoriui. Tačiau G. S. su bankroto administratoriumi nebendradarbiauja, yra nebepasiekiamas telefonu, į bankroto administratoriaus raginimus nereaguoja ir neatsiliepia. Uždarosios akcinės bendrovės administracijos vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, vadovaujantis administracijai, kuris organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitus nustatytus įgaliojimus. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktu ir vadovautis bendrovės įstatais. Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui ir pan. Pareigos elgtis sąžiningai ir protingai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civiline atsakomybę — juridinio asmens organas privalo padarytą juridiniam asmeniui žalą atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 6 p. ir 10 str. 7 d. 1 p. nustatyta bankrutuojančios įmonės valdymo organų pareiga per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. 2012-10-26 nutartimi Kauno apygardos teismas šią pareigą sukonkretino ir įpareigojo atsakovą perduoti visą UAB „Kilsta“ turtą ir dokumentus. UAB „Kilsta“ 2010-12-31 dienai apskaitomas materialus turtas, kurio likutinė vertė sudaro 12275,45 Lt. Tačiau joks bendrovės materialus turtas bankroto administratoriui perduotas nebuvo. Bankroto administratorius ėmėsi visų jam prieinamų priemonių bendrovės turtui nustatyti. Remiantis viešųjų registrų duomenimis, UAB „Kilsta“ bankroto bylos iškėlimo dienai nepriklausė joks nekilnojamasis turtas, taip pat nebuvo bendrovės vardu registruotų transporto priemonių, todėl pagrindinis įmonės turtas, iš kurio bankrutuojanti įmonė galėtų bent dalinai atsiskaityti su kreditoriais yra balanse apskaitomas materialusis turtas. Pastebėtina, jog bankroto administratorius vykdydamas jam Įstatymo nustatytas pareigas, buvo nuvykęs bendrovės veiklos adresu, tačiau nei dokumentų, nei bendrovės turto minėtu adresu rasti nepavyko. Bankroto administratorius įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo disponuoja. Atsakovas, neperdavęs UAB „Kilsta“ priklausančio turto, tokiu savo elgesiu daro žalą bankrutuojančiai įmonei, o kartu ir jos kreditoriams, kadangi būtent neperduoto įmonei priklausančio turto verte sumažėja UAB „Kilsta“ galimybės bent dalinai atsiskaityti su savo kreditoriais. Atsakovas G. S. savo veiksmais (UAB „Kilsta“ turto neperdavimas bankroto administratoriui) pažeidė įstatymų jam nustatytas pareigas veikti išimtinai bendrovės interesais, UAB „Kilsta“ atžvilgiu veikti sąžiningai ir būti lojaliam juridiniam asmeniui, neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, savo elgesiu sumažino bendrovės turtą, pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai ir taip pažeidė bendrovės bei jos kreditorių interesus, manytina, kad kaltais neteisėtais veiksmais atsakovas padarė ieškovui 12275,45 Lt žalą, kurią privalo visiškai atlyginti.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

7Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Jis yra įmonės akcininkas, su bankroto administratoriumi bendrauja ir situaciją žino. Įmonės veikla sustabdyta. Visus įmonės dokumentus perdavė bankroto administratoriui, kopijų nepasidarė, pats yra vienas didžiausių bendrovės kreditorių, negalvojo, kad viskas taip pakryps. Dengė nuostolius savais pinigais, ėmė paskolą iš banko. Įranga yra sumontuota vienam iš kreditorių maždaug 5000 Lt vertės, tik neįformintas jos perdavimas – priėmimas, todėl bankroto administratoriui rodoma, kad tos įrangos nėra. Atsakovui šio kreditoriaus rasti nepavyko. Šioje dalyje su ieškiniu nesutinka. Dėl grynųjų pinigų likučių nesutinka dėl 2000 Lt, tačiau įrodančių dokumentų neturi. Dėl piniginių lėšų – išrašuose pažymėtas grynųjų pinigų nuėmimas, tačiau buvo įnešimų grynais pinigais, tačiau atsakovas neturi įrodymų. Pripažįsta, kad fotokamera pamesta.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl turtinės žalos priteisimo iš įmonės vadovo ir akcininko. Ieškovas teigė, kad įmonės vadovas nevykdė pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais – neperdavęs UAB „Kilsta“ priklausančio turto atsakovas padarė ieškovui 12275,45 Lt žalą, kuri atsirado atsakovui pažeidus įstatymų jam nustatytas pareigas veikti išimtinai bendrovės interesais, UAB „Kilsta“ atžvilgiu veikti sąžiningai ir būti lojaliam juridiniam asmeniui.

10Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012-10-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2551-658/2012 Nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Kilsta“; bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto procesas“; nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis ir visus dokumentus (t. 1, b.l. 8-10).

11Išplėstinis „Creditinfo“ išrašas patvirtina, kad UAB „Kilsta“ vadovu ir akcininku buvo atsakovas G. S. (t. 1, b.l. 11-14). Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir atsakovas.

12Bankroto administratorius UAB „Bankroto procesas“ 2012-11-12 atsakovui siuntė pranešimą Nr. 144 dėl bankrutuojančios UAB „Kilsta“ dokumentų ir turto perdavimo, kuriame ragino įvykdyti 2012-10-26 Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytą pareigą, pateikė perduotinų dokumentų nebaigtinį sąrašą bei pavyzdinę duomenų pildymo lentelę (t. 1, b.l. 15-16). Aplinkybę, kad Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų atsakovas nevykdė patvirtina bankroto administratoriaus 2013-01-17 prašymas skirti baudą įmonės vadovui ir savininkui (t. 1, b.l. 17-18) bei Kauno apygardos teismo 2013-04-14 nutartis (t. 1, b.l. 19). Ieškovas nurodo, jog 2013-02-04 bankroto administratoriui perduota dalis bendrovės dokumentų, tačiau nebuvo sudaryta finansinė atskaitomybė bankroto bylos iškėlimo dienai, taip pat nebuvo perduotas joks UAB „Kilsta“ priklausantis turtas. UAB „Kilsta“ vėliausia finansinė atskaitomybė, kuri buvo perduota bankroto administratoriui, sudaryta 2010-12-31 ir remiantis bankroto administratoriaus vėliausia turima UAB „Kilsta“ finansine atskaitomybe ir buhalterinės apskaitos duomenimis, UAB „Kilsta“ priklausė šis turtas: programinė įranga - likutinė vertė 1 Lt; kita įranga - likutinė vertė 72 Lt; atsargos - likutinė vertė 5734 Lt; fotokamera Nikon D31000 - įsigijimo vertė 1620,00 Lt; lėšos kasoje - 4848,45 Lt (t. 1, b.l. 20-34, 35-40, 41-16, t. 2, b.l. 3-37). Minėtas turtas bankroto administratoriui nėra perduotas. Bankroto administratorius UAB „Bankroto procesas“ 2013-03-15 raginimu Nr. 542 pakartotinai nurodė atsakovui perduoti bankrutuojančios įmonės turtą bankroto administratoriui (t. 2, b.l. 38-39). VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ raštai patvirtina, jog UAB „Kilsta“ bankroto bylos iškėlimo dieną joks nekilnojamasis turtas ar transporto priemonės nepriklausė (t. 2, b.l. 39, 40). Todėl, kaip teisingai nurodo ieškovas, pagrindinis įmonės turtas, iš kurio bankrutuojanti įmonė galėtų bent dalinai atsiskaityti su kreditoriais, yra balanse apskaitomas materialusis turtas.

13Vadovo atsakomybę reglamentuoja CK. 2.87 str. 7 d. Bendrovės vadovas privalo savo veikloje vadovautis įstatymais, atsako už bendrovės veiklos organizavimą (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7, 8, 12 dalys).

14Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (LAT 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011). CK 2.87 str. įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.).

15Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas.

16Atsakovas nurodė, kad jis su ieškiniu sutinka iš dalies bei pripažino, kad negali pateikti jokių įrodymų, patvirtinančių, jog padaryta žala yra mažesnė dėl įrangos sumontavimo ir grynųjų pinigų likučio. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus į juos (CPK 178 str.). Šio pobūdžio bylose teismas neturi teisės rinkti įrodymų, todėl vadovaujasi byloje pateiktais įrodymais (CPK 177 str., 179 str.). Įrodymų pakankamumas civiliniame procese yra grindžiamas tikėtinumo taisykle, leidžiančia teismui padaryti išvadą net ir tada, kai yra tam tikrų abejonių dėl fakto tikrumo, tačiau iš pateiktų įrodymų teismas gali padaryti išvadą, jog yra didesnė tikimybė, kad tam tikri faktai egzistavo negu neegzistavo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 12 30 nutarimo Nr.51 punktas 3).

17Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės valdymo organu, nevykdė pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais – neperdavęs UAB „Kilsta“ priklausančio turto atsakovas padarė ieškovui 12275,45 Lt žalą, kuri atsirado atsakovui pažeidus įstatymų jam nustatytas pareigas veikti išimtinai bendrovės interesais, UAB „Kilsta“ atžvilgiu veikti sąžiningai ir būti lojaliam juridiniam asmeniui, nes neperduoto įmonei priklausančio turto verte sumažėja UAB „Kilsta“ galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovas G. S. savo veiksmais (neveikimu) pažeidė įstatymų jam nustatytas pareigas veikti išimtinai bendrovės interesais, UAB „Kilsta“ atžvilgiu veikti sąžiningai ir būti lojaliam juridiniam asmeniui, neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, savo elgesiu sumažino bendrovės turtą, pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai ir taip pažeidė bendrovės bei jos kreditorių interesus, ir padarė įmonei 12275,45 Lt materialinę žalą, kurią privalo atlyginti, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina prašoma suma (CK 6.246-6.249 str., 2.87 str.).

18Patenkinus ieškovo ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 368,00 Lt žyminis mokestis, nes ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovui BUAB „Kilsta“, į.k. 301537401, buveinės adresas Raudondvario pl. 93, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB DNB banke, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Bankroto procesas“, į.k. 302727154, buveinės adresas Bebrų g. 4, Vilnius (įgaliotas asmuo S. P.), 12275,45 Lt (dvylika tūkstančių du šimtus septyniasdešimt penkis litus 45 ct – 3555,21 Eur) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (nuo 12275,45 Lt / 3555,21 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) valstybei 368,00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt aštuonis litus – 106,58 Eur) žyminio mokesčio (mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.( - ), Swedbank AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,... 2. sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant atsakovui G. S.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovo... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2012-10-26 Kauno apygardos teismas nutartimi... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam... 7. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl turtinės žalos... 10. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos... 11. Išplėstinis „Creditinfo“ išrašas patvirtina, kad UAB „Kilsta“... 12. Bankroto administratorius UAB „Bankroto procesas“ 2012-11-12 atsakovui... 13. Vadovo atsakomybę reglamentuoja CK. 2.87 str. 7 d. Bendrovės vadovas privalo... 14. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 15. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina... 16. Atsakovas nurodė, kad jis su ieškiniu sutinka iš dalies bei pripažino, kad... 17. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės... 18. Patenkinus ieškovo ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 20. Ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovui BUAB... 22. Priteisti iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) valstybei 368,00 Lt (tris... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...