Byla 2-396/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės M. J. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria nutarta atsakovei M. J. R. nustatyti terminą apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį, civilinėje byloje Nr. 2-4715-345/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB banko (buvęs pavadinimas akcinė bendrovė DnB NORD bankas) ieškinį atsakovei M. J. R. dėl skolos, palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovei M. J. R. kreipėsi ieškovas AB DnB NORD bankas, kuris prašė jam iš atsakovės priteisti 592 058,14 Eur (2 044 258,34 Lt) skolos pagal kredito sutartis, 10,44 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino ir iš atsakovės M. J. R. ieškovui AB DnB NORD bankui priteisė 2 044 258,34 Lt skolos, 10,44 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (2 044 258,34 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. kovo 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 24 443 Lt žyminio mokesčio bei 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

6Atsakovė M. J. R. padavė apeliacinį skundą, kuriuos prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimą ir pripažinti, jog AB DnB NORD bankas kredito linijų sutartis nutraukė neteisėtai.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsakovei M. J. R. nustatė terminą pašalinti apeliacinio skundo trūkumus – sumokėti 24 443 Lt dydžio žyminį mokestį ir pateikti teismui mokėjimo pavedimo originalą.

8Nutartyje teismas nurodė, kad atsakovė M. J. R. už paduotą apeliacinį skundą nesumokėjo CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto žyminio mokesčio, kuris, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė ginčija 2 044 258,34 Lt sumą, sudaro 24 443 Lt.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovė M. J. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį.

11Atskirajame skunde teigia, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje yra sprendžiamas kredito linijos sutarčių, skirtų vartojimo reikmėms tenkinti, nutraukimo teisėtumo klausimas. Kadangi kredito linijos sutartyse nurodyta kredito linijų paskirtis yra „vartojimo reikmėms“, anot apeliantės, tokio pobūdžio kredito sutartys yra priskirtinos vartojimo kreditams. Todėl sprendžiant apeliacinio skundo apmokėjimo žyminiu mokesčiu klausimą, turi būti taikomos CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2011 m. spalio 1 d.) numatytos išlygos dėl žyminio mokesčio mokėjimo.

12Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas AB DnB bankas (buvęs pavadinimas AB DnB NORD bankas) prašo M. J. R. atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Nors kreditavimo sutarčių Nr. K-2411-2007-386 ir Nr. K-2411-2007-62 specialiosios dalies 8 punkte nurodyta, jog kreditas suteikiamas vartojimo reikmėms, tačiau tai nereiškia, kad atsakovė yra vartotoja, nes paskirtis „vartojimo reikmėms“ reiškia, jog kredito gavėjas gali naudoti kreditą savo nuožiūra. Be to, 2009 m. birželio 19 d. buvo sudarytas susitarimas Nr. K-2411-386, kuriuo buvo iš dalies pakeista Kreditavimo sutartis Nr. K-2411-2007-386 – buvo pakeistas specialiosios dalies 8 punktas, nurodant, kad kredito paskirtis – žemės projektams vystyti.
  2. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog ji nežino, kam jos sutuoktinis V. R. panaudojo gautus kreditus, o byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad gauti kreditai buvo panaudoti asmeniniams ar šeimos poreikiams tenkinti.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis paliktina nepakeista.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

17Atsakovė skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas įpareigojo ją už apeliacinį skundą sumokėti 24 443 Lt dydžio žyminį mokestį.

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (Lietuvos Respublikos CPK 80 str.). Civilinio proceso kodeksas imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies šio mokesčio sąlygas ir tvarką, taip pat žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tvarką. Tokiu būdu visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos.

19Žyminio mokesčio dydžius, priklausomai nuo nagrinėjamo ginčo ypatumų, reglamentuoja CPK 80 straipsnis. CPK 83 straipsnis nustato atvejus, kai asmenys visiškai ar iš dalies yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

20Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė įpareigoti apeliantę už paduotą apeliacinį skundą sumokėti CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą žyminį mokestį. Nesutikdama su tokiu teismo sprendimu, apeliantė teigia, jog pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2011 m. spalio 1 d.) nustatytą išlygą jai nekyla pareiga sumokėti žyminį mokestį, nes byloje nagrinėjamas ginčas kyla iš vartojimo teisinių santykių - kredito linijos sutartys, jos sudarytos su ieškovu, yra priskirtinos vartojimo kreditams.

21Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, jog sprendžiant jos apeliacinio skundo apmokėjimo žyminiu mokesčiu klausimą, turi būti vadovaujamasi CPK nuostatomis, galiojančiomis nuo 2011 m. spalio 1 d., kadangi jos apeliacinis skundas buvo paduotas po 2011 m. spalio 1 d., t. y. įsigaliojus CPK pakeitimams.

22Pagal naują CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakciją, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami vartotojai – bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš vartojimo teisinių santykių.

23Apeliantė teigia, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas 2007 m. vasario 15 d. Kredito linijos sutarties Nr. K-2411-2007-62 ir 2007 m. rugpjūčio 17 d. Kredito linijos sutarties Nr. K-2411-2007-386 nutraukimo teisėtumo klausimas. Minėtų sutarčių 8 punktuose nurodyta kredito linijos sutarčių paskirtis – „vartojimo reikmėms“, kas, anot apeliantės, parodo, jog minėtos sutartys yra priskirtinos vartojimo kredito sutartims. Todėl, apeliantės nuomone, ji turi būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, susipažinus su ginčo objektų, t. y. 2007 m. vasario 15 d. Kredito linijos sutarties Nr. K-2411-2007-62, 2007 m. rugpjūčio 17 d. Kredito linijos sutarties Nr. K-2411-2007-386 su vėlesniais jų pakeitimais sąlygomis (8-30 b. l.), nėra pagrindo teigti, jog ginčas yra kilęs iš vartojimo kredito sutarčių. Pažymėtina, kad nors minėtų kredito linijos sutarčių Specialiųjų dalių 8 punktuose kredito linijos sutarties paskirtis nurodyta „vartojimo reikmėms“, tačiau kitos kredito linijos sutarčių sąlygos ir pakeitimai leidžia pagrįstai manyti, jog šios sutartys nėra vartojimo kredito sutartys. Pirmiausia, minėtų kredito linijos sutarčių Specialiųjų dalių 12.1. punktuose aiškiai nurodyta, kad pagal sutartį suteikiamas kreditas nėra vartojimo kreditas. Be to, 2009 m. birželio 19 d. buvo pasirašytas susitarimas Nr. K-2411-2007-386/1 (24-28 b. l.), kuriuo buvo pakeistas 2007 m. rugpjūčio 17 d. Kredito linijos sutarties Nr. K-2411-2007-386 8 punktas, kredito paskirtį nurodant „žemės projektams vystyti“ (susitarimo 1.4 p.).

25Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CK trečiojo skirsnio, reglamentuojančio vartojimo kreditą, 6.886 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatą, vartojimo kreditą reglamentuojančio skirsnio nuostatos netaikomos, kai pagal kredito sutartį kreditas suteikiamas įkeičiant nekilnojamąjį daiktą.

26Kaip matyti iš 2007 m. vasario 15 d. Kredito linijos sutarties Nr. K-2411-2007-62, 2007 m. rugpjūčio 17 d. Kredito linijos sutarties Nr. K-2411-2007-386 Specialiųjų dalių 10.1 punktų, kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui hipotekos lakštais yra įkeičiamas nekilnojamasis turtas.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau aptartas kredito linijos sutarčių sąlygas ir atsižvelgusi į tai, kad byloje nėra duomenų, įrodančių, jog šios sąlygos būtų nuginčytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar pakeistos atskiru sutarčių šalių sutarimu, daro išvadą, jog nėra pagrindo teigti, jog byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, todėl nėra pagrindo nagrinėjamu atveju atsakovę atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

28Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovo AB DnB NORD banko ieškinys Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimu (169-173 b. l.) buvo patenkintas visiškai, o atsakovė apeliaciniu skundu ginčija visą priteistą sumą, pagrįstai pirmosios instancijos teismas žyminio mokesčio dydį už apeliacinį skundą apskaičiavo, vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kaip už turtinį ginčą, ir įpareigojo atsakovę sumokėti 24 443 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.).

29Atsižvelgusi į aukščiau nurodytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias žyminio mokesčio mokėjimo tvarką, ir klausimą išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra. Todėl skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovei M. J. R. kreipėsi... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino... 6. Atsakovė M. J. R. padavė apeliacinį skundą, kuriuos prašo panaikinti... 7. Vilniaus apygardos teismas2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsakovei M. J. R.... 8. Nutartyje teismas nurodė, kad atsakovė M. J. R. už paduotą apeliacinį... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovė M. J. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. Atskirajame skunde teigia, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje yra... 12. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas AB DnB bankas (buvęs... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 17. Atsakovė skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 19. Žyminio mokesčio dydžius, priklausomai nuo nagrinėjamo ginčo ypatumų,... 20. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė įpareigoti... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, jog sprendžiant jos apeliacinio... 22. Pagal naują CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakciją, bylose, kurias... 23. Apeliantė teigia, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas 2007 m. vasario 15... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, susipažinus su ginčo objektų, t. y. 2007 m.... 25. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CK trečiojo skirsnio,... 26. Kaip matyti iš 2007 m. vasario 15 d. Kredito linijos sutarties Nr.... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau aptartas kredito linijos sutarčių... 28. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovo AB DnB NORD banko ieškinys Vilniaus... 29. Atsižvelgusi į aukščiau nurodytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį...