Byla 2-67-164/2014
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė,

2sekretoriaujant Redai Vingienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB ``PZU LIETUVA `` atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovo UAB ``SOLITA LIETUVA `` atstovui advokatui V. Ž.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ``PZU LIETUVA `` ieškinį UAB ``SOLITA LIETUVA ``dėl žalos atlyginimo regreso tvarka priteisimo,

Nustatė

5Ieškovės atstovas nurodė, kad tarp UAB DK „PZU Lietuva" ir atsakovo UAB „SOLITA LIETUVA" 2012-07-19 buvo sudaryta įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. AYAS 01 8422865, kuria buvo apdrausta sunkvežimio „IVECO STRALIS", v/n ( - ) (toliau - IVECO) valdytojų civilinė atsakomybė. Draudimo sutarties 1.6 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad transporto priemonė IVECO bus eksploatuojama tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 2012-10-13, apie 14:15 vai., Švedijoje eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis „BMW X5", v/n ( - ) (toliau - BMW X5). Dėl eismo įvykio kaltas E. A., kuris vairuodamas sunkvežimį IVECO atsitrenkė į ta pačia kryptimi ir ta pačia eismo juosta važiuojančio automobilio BMW X5 galinę dalį. Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo 80072,32 Lt (199423 SEK) dydžio draudimo išmoką už apgadintą transporto priemonę BMW X5.

6Atsakovo sunkvežimio IVECO valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta transporto priemonę eksploatuojant tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (draudimo sutarties 1.6 punktas). Todėl atsakovas (draudėjas) prieš eksploatuodamas automobilį IVECO Švedijoje privalėjo apie tai informuoti ieškovą, o ieškovas, atsižvelgdamas į naujai išaiškėjusias aplinkybes, turėjo teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir apdrausti padidėjusią draudimo riziką (Draudimo sutarties sąlygų 36, 38, 39 p.). Tačiau atsakovas apie padidėjusią draudimo riziką ieškovo neinformavo, pažeidė sudarytos draudimo sutarties 1.6 p. bei Draudimo sutarties sąlygų 36, 38 p. Esant šiems pažeidimams, ieškovas įgijo regreso teisę dėl išmokėtos žalos dalies atlyginimo.

7Atsakovo darbuotojas E. A. minėto eismo įvykio metu atsakovo transporto priemonę valdė turėdamas atsakovo leidimą ir vykdydamas atsakovo (darbdavio) tarnybines užduotis. LR CK 6.264 str. 1 d. įtvirtinta, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Todėl atsakovo darbuotojas į bylą trečiuoju asmeniu netrauktinas.

8LR CK 6.210 str. nurodyta: kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos. Atsižvelgiant į tai, prašo iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašo priteisti 40036,16 Lt. žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas su ieškiniu nesutinko, prašo atmesti ir nurodo, kad sudarant draudimo sutartį atsakovui buvo išduota žalioji korta, kurioje nebuvo nurodyta sutarties galiojimo taritorija. Pagal TPVCAPDI 10 str. 1 d. įprastinė draudimo sutartis, pagal kurią išduota žalioji korta, taip pat suteikia draudimo apsaugą žaliojoje kortoje nurodytose užsienio valstybėse. Iš kitos pusės, jeigu atsakovui (draudėjas) žaliosios kortos galiojimo teritorija buvo apribota tik trijų šalių teritorijų tai kilo klausimas kokiu pagrindu ieškovas (draudikas), o ne Biuras, atlygino žalą trečiajam asmeniui (nukentėjusiajam). Taip pat neaišku, kodėl atsakovas turėjo reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas. Atsakovas tokiu atveju galėjo sudaryti draudimo sutartį su bet kuria bendrove dėl draudimo apsaugos suteikimo kitoje šalyje. Ieškovas savo reikalavimą kildina iš TPVCAPDI 22 str. 2 dalies, kurioje nurodyta, kad jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo. Todėl atsakovas negali sutikti su ieškovo teiginiu, kad buvęs atsakovo darbuotojas E. A. į bylą trečiuoju asmeniu netrauktinas.

10Pagal Draudimo sutarties sąlygų 5 punktą visą draudimo sutarties galiojimo terminą draudimo sutartimi suteikiama draudimo apsauga visose Europos Sąjungos valstybėse narėse bei Šveicarijos Konfederacijoje.Draudimo sutarties liudijime LT/ AYA 8613088 nurodyta, kad draudimo apsauga suteikiama taip pat Švedijoje. Todėl atsakovas neturėjo abejonės dėl draudimo sutarties galiojimo teritorijos.Taip pat atsakovas teigia, kad dėl transporto priemonės eksploatavimo už sutartyje nurodytų šalių ribų, padidėjo draudimo rizika. Atsižvelgiant į Draudimo sutarties sąlygų nuostatus, draudimo rizika turi būti nurodyta draudimo sutartyje. Minimoje draudimo sutartyje nurodyta, kad draudimo rizikos pasikeitimu gal būti laikomas transporto priemonės registracijos duomenų pakeitimas. Šiuo atveju, jokių duomenų pakeitimo nebuvo.

11Todėl ieškovo reikalavimas yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas.

12Liudytojas V. S. parodė, kad draudimo sutartį pasirašė A. G., o ne jis pats, kaip vadovas. Be to, buvo žalioji korta ir jis suprato, kad viska gerai. Visą laiką transporto priemonės važiuodavo į Rusiją, Švediją per Lietuvą, į Estiją nėra važiavę. Vairuotojas pasirašė pilnutinės asmeninės materialinės atsakomybės sutartį , po autoįvykio vairuotojas grįžęs paprašė atleisti iš darbo, patikėjo, kad jis nekaltas ir atleido.

13Ieškinys tenkintinas.

14Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas UAB ``SOLITA LIETUVA ``savo kaip automobilio IVECO STRALIS, valstyb. Nr. ( - ) sunkvežimis, savininko ir valdytojo civilinę atsakomybę 2012-07-19 apdraudė UAB DK ``PZU LIETUVA `` nuo 2012-07-20 iki 2012-10-19 , nurodydami, kad transporto priemonė eksploatuojama tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoe ( b.l. 9 ). Iš įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo kopijos matyti, kad valstybės, kuriose suteikiama draudimo apsauga yra ir Švedija ( b.l. 10 ) . 2012-10-13, apie 14:15 val. Švedijoje eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis ``BMW X5``. Dėl eismo įvykio kaltas E. A., kuris vairuodamas sunkvežimį IVECO atsitrenkė į ta pačia kryptimi ir ta pačia eismo juosta važiuojančio automobilio BMW X5 galinę dalį ( b.l. 11-14 , 20-25 ). Iš darbo sutarties matyti, kad E. A. dirbo UAB``SOLITA LIETUVA`` vairuotoju –ekspeditoriumi nuo 2012-08-16 , priimtas išbandymo laikotarpiui 3 mėnesiams ( b.l. 50-53 ) . Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo 80 072 32 litų dydžio draudimo išmoką už apgadintą transporto priemonę BMW X5 ( b.l. 15-16 ) .

15UAB ``SOLITA LIETUVA`` VĮ Registrų centre buveinės adresas yra Šilutės r.sav. Šilutės m. Knygnešių g. 11-26. 9 b.l. 36 ) .

16Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių atsiradimo tarp draudėjo ir draudiko pagrindas yra sutartis. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis – rizikos sandoris (CK 6.160 straipsnio 3 dalis). Kadangi draudėjas sutartimi perkelia nuostolių atlyginimo riziką draudikui, abi sandorio šalys turi kaip galima glaudžiau kooperuotis sudarydamos sutartį, ypač ją vykdydamos. Šis šalių kooperavimasis pagrįstas tarpusavio pasitikėjimu, kuris draudikui leidžia prognozuoti savo sutartinių įsipareigojimų mastą, o draudėjui užsitikrinti nuostolių atlyginimo rizikos perkėlimą. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ( toliau TPVCAPDĮ ) , atsižvelgiant į sutarties fiduciarinį pobūdį, atskirai įtvirtina draudėjo pareigą pateikti visą draudiko prašomą informaciją ir dokumentus, būtinus sutarčiai sudaryti, o draudikui nustato teisę, prieš sudarant sutartį, šią informaciją patikrinti. (TPDCAPDĮ 6 straipsnio 3 dalis, Standartinių draudimo sutarties sąlygų 14 punktas). Taip pat draudėjas sutarties galiojimo metu turi draudiką informuoti apie draudimo rizikos padidėjimą. Pažymėtina, kad nukentėjusio asmens patirtos žalos visiško atlyginimo principas turi pirmenybę ir tais atvejais, kai draudėjas draudikui sudarant sutartį suteikė ne visą būtiną informaciją sutarčiai sudaryti (TPVCAPDĮ 16 straipsnio 2 dalis). Bendradarbiavimo pareigos nevykdymas gali lemti neigiamų padarinių atsiradimą, suteikiant draudikui teisę atgręžtiniu reikalavimu į draudėją reikalauti trečiajam asmeniui išmokėtų sumų (TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalis).

17TPVCAPDĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad draudimo įmokų dydžius nustato draudikas. Pagal Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 47 patvirtintų Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų 26 punktą draudimo įmoką apskaičiuoja draudikas.

18Nustatyta, kad 2012-07-19. šalių buvo sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, kuria buvo apdrausta automobilio ``IVECO STRALIS `` valdytojų civilinė atsakomybė, suteikiant draudimo apsaugą Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje, kokios reikalauja šių šalių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojantys teisės aktai. Šios sutarties 1.6 punkte „Kita informacija“, be kita ko, nurodyta: „Draudimo rizika įvertinta, įmoka apskaičiuota atsižvelgiant į šias aplinkybes (aplinkybės, tiesiogiai susijusios su pavojaus draudimo objektui padidėjimu ar sumažėjimu, turinčios įtakos draudimo rizikos padidėjimui ar sumažėjimui): Transporto priemonė eksploatuojama tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Transporto priemonė nėra naudojama pavojingų krovinių pervežimui.“( b.l. 9 ).

19Šalių sudarytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 1.6 punkte yra nurodytos aplinkybės, į kurias atsižvelgus draudikas įvertino draudimo riziką ir apskaičiavo draudimo įmoką, taip pat informacija dėl draudėjo veiksmų draudimo rizikos padidėjimo atveju ir galimų teisinių padarinių; aplinkybė apie transporto priemonės eksploatavimą tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje nurodyta atsakovo iniciatyva, ieškovas, šiuo atveju vertindamas draudimo riziką ir apskaičiuodamas draudimo įmoką – 600 Lt, galėjo atsižvelgti ir pagrįstai atsižvelgė į atsakovo nurodytą aplinkybę dėl transporto priemonės eksploatavimo tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, nes ši aplinkybė yra reikšminga draudimo rizikos įvertinimui ir draudimo įmokos nustatymui. Atsakovas, žinodamas aplinkybes, į kurias sudarant draudimo sutartį atsižvelgus draudikas įvertino draudimo riziką ir apskaičiavo draudimo įmoką, prieš apdraustąja transporto priemone vykdamas į kitas valstybes, privalėjo apie tai informuoti ieškovą, o ieškovas, atsižvelgdamas į padidėjusią draudimo riziką, galėjo reikalauti perskaičiuoti draudimo įmoką. Šalių sudarytos draudimo sutarties 1.6 punktas nereglamentuoja teritorijos, kurioje suteikiama draudimo apsauga, neriboja įprastinės draudimo sutarties (ir draudimo apsaugos) galiojimo teritorijos (priešingu atveju ieškovas nukentėjusiam asmeniui nebūtų išmokėjęs draudimo išmokos), neįpareigoja mokėti papildomos draudimo įmokos už civilinės atsakomybės draudimą kitose valstybėse, jo paskirtis yra kita. Draudimo sutartis atitinka TPVCAPDĮ 10 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintą imperatyvą, kad įprastinė ar pasienio draudimo sutartis suteikia draudimo apsaugą kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje (žaliojoje kortelėje nurodytose užsienio valstybėse) sumokėjus vieną (bendrą) draudimo įmoką. Draudimo įmokos perskaičiavimas (padidėjimas), kai transporto priemonė eksploatuojama ir kitose valstybėse, vertintinas ne kaip TPVCAPDĮ 10 straipsnio 1, 2 dalyse nurodytos nuostatos dėl vienos (bendros) draudimo įmokos pažeidimas, o kaip draudimo įmokos perskaičiavimas paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turinčioms reikšmės draudimo rizikos vertinimui.

20TPVCAPDĮ 22 straipsnio, reglamentuojančio draudiko sumokėtų sumų grąžinimą, 2 dalyje nustatyta, jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką, kas atitinka CK 6.111 straipsnį

21Nustatyta faktinė aplinkybė, jog ieškovas išmokėjo draudimo išmoką nukentėjusiam asmeniui, patvirtina, kad šalių sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis suteikė draudimo apsaugą ne tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, bet ir užtikrino per eismo įvykį Švedijoje nukentėjusio asmens teisę į patirtos žalos atlyginimą. Ieškovas taikė draudimo apsaugą eismo įvykyje nukentėjusiems asmenims (šiuo atveju – turto savininkui) ir išmokėjo draudimo išmoką, o iš atsakovo reikalauja grąžinti dalį draudimo išmokos remdamasis aplinkybe, kad atsakovas nevykdė draudimo sutartyje nustatytos pareigos informuoti ieškovą apie draudimo rizikos padidėjimą – transporto priemonės eksploatavimą už Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų ribų.

22Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 47 patvirtintose Standartinėse transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygose nustatyta, kad jeigu draudimo rizika, numatyta draudimo sutartyje, padidėja ar gali padidėti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudėjas ar apdraustasis privalo informuoti draudiką apie padidėjusią draudimo riziką šių sąlygų 38 punkte nustatyta tvarka (36 punktas); laikoma, kad rizika padidėja ar sumažėja, kai draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia kuri nors aplinkybė, tiesiogiai susijusi su pavojaus draudimo objektui padidėjimu ar sumažėjimu, ir jeigu draudikas nurodė ją draudimo sutartyje, kaip turinčią įtakos draudimo rizikos padidėjimui ar sumažėjimui (37 punktas); jeigu draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, draudėjo ar apdraustojo pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau, nei ji padidėja, visais kitais atvejais – tuoj pat, kai draudėjas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus sužinojo ar turėjo sužinoti, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kurį draudėjas ar apdraustasis sužinojo ar turėjo sužinoti apie padidėjusią draudimo riziką (38 punktas); padidėjus draudimo rizikai, draudėjas draudikui pareikalavus privalo sumokėti papildomą draudimo įmoką (39 punktas). Pagal Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintas Taisykles, jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos (62.2 punktas).( Lietuvos Aukščiausijo Teismo nutartis Nr. 3k-3-162-2013 ).

23Atsakovas nepaneigė ieškovo nurodytos aplinkybės, kad būtent atsakovo atstovas, sudarant draudimo sutartį, kaip atskirą sąlygą nurodė aplinkybę, jog automobilis bus eksploatuojamas tik Lietuvos , Latvijos ir Estijos Respublikų teritorijoje, ir neįrodė, kad šią sąlygą kaip siurprizinę į draudimo sutartį įtraukė ieškovas. Šalys yra juridiniai asmenys, vykdantys komercinę veiklą, jų buvo sudaryta ne viena draudimo sutartis.( b.l. 97-107, 109-127 ). Darytina išvada, kad šalys privalėjo suprasti draudimo sutarties sudarymui pateikiamos informacijos reikšmingumą, bendradarbiavimo pareigos pateikti teisingą informaciją įvykdymo (netinkamo įvykdymo) padarinius.Ginčo draudimo sutartyje 1.6 punkte nustatyta sąlyga – apdraudžiama transporto priemonė eksploatuojama tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje – neprieštarauja imperatyviosioms teisės aktuose įtvirtintoms normoms, ši sąlyga reikšminga tuo, kad jos įtraukimas į sutartį daro tiesioginę įtaką draudimo įmokai ir atsakovo išlaidų draudimo sutarčiai sudaryti dydžiui. Šiuo atveju sudarant draudimo sutartį reikšminga buvo transporto priemonės eksploatavimo teritorija, t.y. automobiliui vykstant į Europos Sąjungos valstybes draudimo įmoka didėja, kaip ir atsakovo išlaidos vairuotojo civilinei atsakomybei.

24Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių parodymus, darytina išvada, kad draudėjas nevykdė tinkamai draudimo sutartyje nustatytas pareigas, todėl draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos ( TVPCAPDĮ 22 str. 2 d., Standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų 1.6 p., 36 p., 38 p., LR CK 6.251 str. 1 d., 6.280 str. 1 d., 6.264 str. 1 d. ), todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ( CPK 98 str. 1 d. ) . Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą ( CPK 93 str. 1 d. ). Priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ( LR CPK 88 str. 1 d. 3 p. ) .

26.

27Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str.

Nutarė

28Ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš UAB ``SOLITA LIETUVA , į.k. 302573699, 40 036 ,16 litų žalos atlyginimą UAB ``PZU LIETUVA``, į.k. 110057869 naudai.

30Priteisti iš UAB ``SOLITA LIETUVA`` UAB DK ``PZU Lietuva `` naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme -2013-08-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Priteisti iš UAB ``SOLITA LIETUVA bylinėjimosi išlaidas UAB ``PZU LIETUVA naudai 1201 Lt. sumokėtą žyminį mokestį, 102,40 Lt. vertimų išlaidas, 701,80 Lt. už procesinių dokumentų parengimą .

32Priteisti iš UAB``SOLITA LIETUVA ``pašto išlaidas 40,81 lt. į valstybės biudžetą.

33Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė,... 2. sekretoriaujant Redai Vingienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB ``PZU LIETUVA `` atstovui advokatui Renaldui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovės atstovas nurodė, kad tarp UAB DK „PZU Lietuva" ir atsakovo UAB... 6. Atsakovo sunkvežimio IVECO valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta... 7. Atsakovo darbuotojas E. A. minėto eismo įvykio metu atsakovo transporto... 8. LR CK 6.210 str. nurodyta: kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutinko, prašo atmesti ir nurodo, kad sudarant... 10. Pagal Draudimo sutarties sąlygų 5 punktą visą draudimo sutarties galiojimo... 11. Todėl ieškovo reikalavimas yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas.... 12. Liudytojas V. S. parodė, kad draudimo sutartį pasirašė A. G., o ne jis... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas UAB ``SOLITA LIETUVA... 15. UAB ``SOLITA LIETUVA`` VĮ Registrų centre buveinės adresas yra Šilutės... 16. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 17. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad draudimo įmokų dydžius... 18. Nustatyta, kad 2012-07-19. šalių buvo sudaryta transporto priemonių... 19. Šalių sudarytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 20. TPVCAPDĮ 22 straipsnio, reglamentuojančio draudiko sumokėtų sumų... 21. Nustatyta faktinė aplinkybė, jog ieškovas išmokėjo draudimo išmoką... 22. Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 47... 23. Atsakovas nepaneigė ieškovo nurodytos aplinkybės, kad būtent atsakovo... 24. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių parodymus, darytina... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 26. .... 27. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str.,... 28. Ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš UAB ``SOLITA LIETUVA , į.k. 302573699, 40 036 ,16 litų žalos... 30. Priteisti iš UAB ``SOLITA LIETUVA`` UAB DK ``PZU Lietuva `` naudai 6 procentų... 31. Priteisti iš UAB ``SOLITA LIETUVA bylinėjimosi išlaidas UAB ``PZU LIETUVA... 32. Priteisti iš UAB``SOLITA LIETUVA ``pašto išlaidas 40,81 lt. į valstybės... 33. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...