Byla e2-491-503/2015
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui I. S. dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui I. S. dėl 1261,65 Eur žalos atlyginimo, kurį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais – Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010-04-27 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-114-482/2010, Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos raštu dėl informacijos suteikimo, duomenimis apie asmens darbingumo lygį pagal NDNT pateiktus duomenis, sprendimais dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos skyrimo T. Š. 2011-12-19 Nr. P11-5066, 2013-12-13 Nr. 55-9139, pažyma apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011-02-03 preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-280-305/2011, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-03-05 preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-379-305/2013, asmens registracijos duomenimis pagal GRT, – esant ieškovo prašymui, ieškinys išnagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

4Teismas, remdamasis minėtais ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, Nustatė

5Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010-04-27 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-114-482/2010 atsakovas I. S. buvo pripažintas kaltu dėl T. Š. padaryto sunkaus sveikatos sutrikdymo. Dėl liekamųjų reiškinių po sunkaus sveikatos sutrikdymo T. Š. laikotarpiu nuo 2011-12-15 iki 2013-12-14 buvo nustatytas 50 % netekto darbingumo lygis, o laikotarpiu nuo 2013-12-12 iki 2014-12-11 – 45 % netekto darbingumo lygis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus 2011-12-19 sprendimu Nr. P11-5066 T. Š. buvo paskirta 198,01 Lt (57,35 Eur) per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2012-01-01 iki 2013-12-31. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013-12-13 sprendimu Nr. 55-9139 T. Š. buvo paskirta 198,01 Lt (57,35 Eur) per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31. Iš viso už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2014-12-31 T. Š. buvo išmokėta 4356,22 Lt (1261,65 Eur) netekto darbingumo pensija.

6Sutinkamai su CK 6.263 str. 1 ir 2 d., kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o ją padaręs privalo visiškai ją atlyginti. Be to, CK 6.280 str. 1 d. numatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Taip pat pažymėtina, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numatyta, jog juridiniai arba fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo sunkiai sutrikdyta T. Š. sveikata, to pasekmė yra tai, kad T. Š. tapo dalinai nedarbingas ir ieškovas turi mokėti jam netekto darbingumo pensiją. Taigi, atsakovo neteisėti veiksmai įtakojo turtinės žalos fondui atsiradimą. Šios žalos ieškovui atsakovas iki šiol nėra atlyginęs.

7Visumos išdėstytų aplinkybių ir motyvų pagrindu ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai.

8Taip pat iš atsakovo priteistina 15,16 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei – 14,00 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo atleistas ieškovas pagal įstatymą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 7 d., 83 str. 1 d. 10 p.), bei 1,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis CPK 428 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo I. S. (asmens kodas ( - ) atliekančio bausmę Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje) 1261,65 Eur (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt vieną eurą ir 65 ct) žalos atlyginimo ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (įstaigos kodas 188677622, adresas Marijampolės m., A. V. g. 2, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100).

12Priteisti iš atsakovo I. S. (asmens kodas ( - ) atliekančio bausmę Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje) 15,16 Eur (penkiolika eurų ir 16 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

13Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

14Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui galės būti išduotas vykdomasis raštas.

15Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai