Byla 2A-99-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjos Neringa Švedienė, Virginija Volskienė, sekretoriaujant Ritai Kurganovaitei, dalyvaujant ieškovui V. Š., ieškovo atstovui advokatui Rimgaudui Černiui, atsakovo atstovei Violetai Rimonienei, trečiųjų asmenų atstovėms Dovilei Dranseikaitei, Laimai Sviderskienei, Editai Ekici, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimo civilinėje byloje dėl draudimo išmokos priteisimo pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ ir dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo pagal atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ priešieškinį ieškovui V. Š. (byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja: UADBB „AON Lietuva“, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos),

Nustatė

2Ieškovas V. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ 84370,27 Lt draudimo išmoką, 2901,43 Lt delspinigių bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo pagal 2006-01-06 gyvulių draudimo sutartį, kuria jis nuo 2006-01-07 iki 2007-01-06 apdraudė savo turtinius interesus dėl apdraustų gyvulių (kiaulių) žuvimo nuo ligų, užkrečiamų ligų, gamtinių jėgų ar nelaimingų atsitikimų rizikų. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė savo pareigos pagal pasirašytą draudimo sutartį išmokėti draudimo išmokas dėl 2006 m. liepos mėn., 2006-07-10, 2006-08-31, 2006-09-30, 2006-10-31, 2006-11-30, 2006-12-31 draudžiamųjų įvykių, kadangi neteisėtai išmokėjo mažesnes draudimo išmokas negu priklauso pagal draudimo sutartį, nes iš nuostolio sumos ne tik išskaičiavo sutartyje numatytą išskaitą, bet sumažino išmokas per pusę, t.y. pagal apskaičiuotas draudimo išmokas atsakovas jam nesumokėjo 84370,27 Lt.

3Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė 2006-01-06 gyvulių draudimo sutarties, sudarytos tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir V. Š. ūkio, sąlygas, išdėstytas draudimo sutartyje Nr.0287018, nuo 2006-06-01 pakeisti draudimo sutarties Nr.0302690 sąlygomis. Nurodė, kad prieš sudarant draudimo sutartį, V. Š. pateikė draudikui draudimo anketą, kurioje buvo nurodytas ūkyje esančių kiaulių atskirų grupių gaištamumas per metus: žindomų paršelių – 3 proc., nujunkytų paršelių – 2 proc., penimų kiaulių – 0,5 proc. Draudėjas patvirtino, kad šie duomenys yra teisingi ir nenuslėpti jokie duomenys, turintys įtakos draudimo rizikos vertinimui, tačiau draudimo sutarties laikotarpiu paaiškėjo, jog draudikui buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija apie kiaulių gaištamumą, nes ieškovas informavo jį, jog nuo 2006-01-11 iki 2006-05-31 ūkyje nugaišo 357 kiaulės, iš kurių – 340 penimų kiaulių. Žinodamas tikrovę atitinkančią informaciją apie kiaulių gaištamumą, jis (atsakovas) draudimo sutartį su ieškovu būtų sudaręs kitomis sąlygomis arba iš viso nebūtų sudaręs, tačiau kadangi sutartis jau buvo sudaryta, jis, vadovaudamasis Gyvulių draudimo taisyklių Nr.010 2.7 p., CK 6.1010 str., naujai įvertino draudimo riziką ir pakeitė draudimo sutarties sąlygas sutarties Nr.0302690 priedo sąlygomis, įsigaliojusiomis 2006-06-01. Naujose draudimo sutarties sąlygose metinis draudimo įmokos tarifas padidėjo nuo 6,1 proc. iki 12 proc., o metinė draudimo suma – nuo 63512 Lt iki 124940 Lt. Draudimo įmonė sumažino draudimo išmokas 50 proc. už 2006-07-10, 2006-08-31, 2006-09-30, 2006-10-31, 2006-11-30, 2006-12-31 kritusius gyvulius, vadovaudamasi CK 6.993 str. 6 d. ir Gyvulių draudimo taisyklių II dalies 10.1 p., nes ši proporcija atitinka sutartyje nustatytos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta, jei draudėjas būtų pateikęs teisingą informaciją draudikui prieš sudarant draudimo sutartį, santykį.

4Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. gegužės 21 d. sprendimu ieškinį tenkino, t.y. priteisė iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškovui V. Š. 87271,71 Lt draudimo išmoką ir netesybas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2007-06-04, iki teismo sprendimo įvykdymo, 8518,68 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš jų – 5900 Lt advokato pagalbai apmokėti; priešieškinį atmetė.

5Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ apeliaciniu skundu prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

6Bylos nagrinėjimo metu apeliacinės instancijos teisme šalys pateikė apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai taikos sutartį, kurią tiek ieškovas, tiek atsakovas prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

7Ieškovo V. Š. ir atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, patvirtintina taikos sutartis, civilinė byla nutrauktina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas.

8Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 3 d.). Iš pateiktos taikos sutarties matyti, kad šalys, padarydamos viena kitai nuolaidų, sutarė tarp jų kilusį ginčą dėl teisių ir pareigų, kylančių iš tarp šalių 2006-01-06 sudarytos gyvulių draudimo sutarties, draudimo liudijimo Nr.0287018, užbaigti visa apimtimi, t.y. šalių bendru sutarimu šalys susitarė, jog atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ išmokės ieškovui V. Š. dalį ieškovo reikalaujamos draudimo išmokos pagal minėtą gyvulių draudimo sutartį ir atsakovo visos prievolės ieškovui tiesiogiai ir netiesiogiai susijusios su 2006-01-06 gyvulių draudimo sutartimi, draudimo liudijimo Nr.0287018, bus pripažintos įvykdytos tinkamai, laiku ir pilna apimtimi. Ieškovas įsipareigojo nereikšti atsakovui, kaip ir atsakovas ieškovui, jokių pretenzijų, reikalavimų ir/ar ieškinių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su 2006-01-06 gyvulių draudimo sutartimi.

9Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą taikos sutartį, nustatė, jog taikos sutartis apima tik šioje byloje nagrinėtų ieškinio ir priešieškinio taikų išsprendimą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.), todėl daro išvadą, jog yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį. Taikos sutartyje nurodyta ir šalys, jų atstovai, teismo posėdyje patvirtino, kad jiems yra žinoma, jog sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

10Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutartį, yra grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 2618,68 Lt (2029+589,68) žyminio mokesčio (T.1, b.l. 2, 98), o atsakovas sumokėjo 114,70 Lt (112+2,70) už priešieškinį (T.1, b.l. 94,95), todėl ieškovui yra grąžintina 1964,01 Lt, atsakovui – 86,03 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Taip pat byloje pateikti duomenys, kad atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 2619 Lt žyminio mokesčio (T.2, b.l. 1), todėl jam yra grąžintina 1964,25 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

11Šalys taikos sutarties 5.2. p. nurodė, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 2607,40 Lt žyminio mokesčio, o atsakovas už priešieškinį sumokėjo 2619 Lt žyminio mokesčio. Kadangi taikos sutartyje nurodytos ieškovo ir atsakovo sumokėtos žyminio mokesčio sumos neatitinka faktiškai ieškovo ir atsakovo sumokėto žyminio mokesčio, taikos sutarties 5.2. p. patvirtintinas, nenurodant konkrečios ieškovo ir atsakovo sumokėtos žyminio mokesčio sumos.

12Šalys taikos sutarties 5.3. p. susitarė, jog negrąžinamą žyminio mokesčio pagal taikos sutarties 5.2. p., ieškovo sumokėto už ieškinį, dalį, kurią sudaro 25 proc., ieškovui sumoka atsakovas. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas už ieškinį sumokėjo 2618,68 Lt, jam grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 1964,01 Lt, todėl ieškovui negrąžinama žyminio mokesčio dalis, nurodyta taikos sutarties 5.3. p., patikslintina, nurodant, kad negrąžinamą žyminio mokesčio, ieškovo sumokėto už ieškinį, dalį, t.y. 25 proc., sudaro 654,67 Lt.

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimą panaikinti.

15Patvirtinti tarp ieškovo V. Š., (a.k. ( - ) gyvenantis ( - ) ir atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ (juridinio asmens kodas 110051834, buveinės adresas – J. Basanavičiaus g. 12, Vilniuje) sudarytą šią taikos sutartį:

 1. Šalys geranoriškai sutinka taikiai baigti teisminį ginčą, t.y. susitaria civilinę bylą Nr.2A-99-520/2009 užbaigti Taikos sutartimi.
 2. Atsakovas pagal 2006-01-06 su Ieškovu sudarytą gyvulių draudimo sutartį (draudimo liudijimas Nr.0287018) įsipareigoja sumokėti Ieškovui 70000 Lt (septyniasdešimt tūkstančių litų) draudimo išmoką.
 3. Ieškovas atsisako nuo Civilinėje byloje pateiktų visų kitų prašymų ir/ar reikalavimų.
 4. Atsakovas atsisako nuo Civilinėje byloje pateiktų visų kitų prašymų ir/ar reikalavimų.
 5. Šalys savo bylinėjimosi išlaidas paskirsto tokia tvarka:

165.1. kiekviena Šalis turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas už teisines paslaugas, pašto, transporto išlaidas ir pan., išskyrus žyminį mokestį, padengia savo lėšomis;

175.2. kartu su šia Taikos sutartimi šalys prašo teismą grąžinti Ieškovui priklausančią žyminio mokesčio dalį, sumokėtą už ieškinį ir atitinkamai grąžinti Atsakovui priklausančią žyminio mokesčio dalį, sumokėtą už priešieškinį;

185.3. negrąžinamą (pagal šios Taikos sutarties 5.2. punktą) žyminio mokesčio, Ieškovo sumokėtą už ieškinį (25 proc., t.y. 654,67 Lt), dalį Ieškovui padengia Atsakovas;

195.4. bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina Atsakovas.

 1. Šios Taikos sutarties 2 punkte nurodytą sumą bei 5.3. p. nurodytą žyminio mokesčio dalį Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui į Ieškovo atskiru raštu nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios Taikos sutarties įsigaliojimo.
 2. Atsakovui atlikus šios Taikos sutarties 2 ir 5.3. punktuose numatytą mokėjimą bus laikoma, kad Atsakovo visos prievolės Ieškovui tiesiogiai ir netiesiogiai susijusios su 2006-01-06 gyvulių draudimo sutartimi (draudimo liudijimo Nr.0287018) yra įvykdytos tinkamai, laiku ir pilna apimtimi, ir Ieškovas įsipareigoja nereikšti Atsakovui, ir atitinkamai Atsakovas – Ieškovui jokių pretenzijų, reikalavimų ir/ar ieškinių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su 2006-01-06 gyvulių draudimo sutartimi (draudimo liudijimo Nr.0287018). Toks susitarimas yra taikus ir galutinis ginčo sprendimo rezultatas. Be šio įsipareigojimo Taikos sutartis prarastų prasmę ir nepasiektų Šalių tikslo.
 3. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, patvirtinusios šią Taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos.
 4. Ši Taikos sutartis Šalių pasirašyta, jų suprasta dėl turinio ir pasekmių ir kaip atitinkanti jų valią ir ketinimus priimta ir pasirašyta.

20Civilinę bylą pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ dėl draudimo išmokos priteisimo ir dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo pagal atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ priešieškinį ieškovui V. Š. priteisimo nutraukti.

21Grąžinti ieškovui V. Š. 1964,01 Lt žyminio mokesčio, sumokėto į valstybės biudžetą už ieškinį (2007-05-31 AB Šiaulių banko mokėjimo nurodymas Nr. 722167 bei 2007-11-14 AB Šiaulių banko mokėjimo nurodymas Nr. 791526).

22Grąžinti atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ 2050,28 Lt žyminio mokesčio, sumokėto į valstybės biudžetą už priešieškinį ir apeliacinį skundą (2007-11-15 AB banko „Hansabankas“ mokėjimo nurodymai Nr. 73985 ir Nr. 73950 bei 2008-06-10 AB banko „Hansabankas“ mokėjimo nurodymas Nr. 72316).

23Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ 23 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Ieškovas V. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš... 3. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo... 4. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. gegužės 21 d. sprendimu... 5. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ apeliaciniu skundu prašė teismo... 6. Bylos nagrinėjimo metu apeliacinės instancijos teisme šalys pateikė... 7. Ieškovo V. Š. ir atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ prašymas patvirtinti... 8. Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje... 9. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą taikos... 10. Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutartį, yra... 11. Šalys taikos sutarties 5.2. p. nurodė, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo... 12. Šalys taikos sutarties 5.3. p. susitarė, jog negrąžinamą žyminio... 13. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 14. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimą... 15. Patvirtinti tarp ieškovo V. Š., (a.k. ( - ) gyvenantis ( - ) ir atsakovo AB... 16. 5.1. kiekviena Šalis turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet... 17. 5.2. kartu su šia Taikos sutartimi šalys prašo teismą grąžinti Ieškovui... 18. 5.3. negrąžinamą (pagal šios Taikos sutarties 5.2. punktą) žyminio... 19. 5.4. bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina Atsakovas.
  20. Civilinę bylą pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos... 21. Grąžinti ieškovui V. Š. 1964,01 Lt žyminio mokesčio, sumokėto į... 22. Grąžinti atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ 2050,28 Lt žyminio mokesčio,... 23. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ 23 Lt išlaidų, susijusių...