Byla e2-3967-949/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nord Profil“ ieškinį atsakovui UAB „CCM Baltic“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Nord Profil“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ 21056,80 Eur skolą, 758,04 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 245,00 Eur žyminį mokestį ir 500,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Byla nagrinėtina dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 424 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Nord Profil“ su atsakovu UAB „CCM Baltic“ 2014-10-28 sudarė subrangos sutartį Nr. 14/10-28 (toliau tekste – Sutartis), pagal kurią subrangovas UAB „Nord Profil“ savo medžiagomis ir darbo priemonėmis įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus pastate – sandėlyje su gamybinėmis patalpomis, esančiame ( - ) (Sutarties 1.1. , 1.2. p.), o genrangovas UAB „CCM Baltic“ įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus 210567,95 Eur. Ieškovas atliko sutartus darbus etapais ir perdavė juos atsakovui, šalims pasirašant atliktų darbų aktus: už 2014 m. gruodžio mėnesį atliktus darbus aktą Nr. 1, darbų vertė 63090,91 Eur, už 2015 m. sausio mėnesį atliktus darbus aktą Nr. 2, darbų vertė 84977,18 Eur, už 2015 m. vasario mėnesį atliktus darbus aktą Nr. 3, darbų vertė 40147,46 Eur, už 2015 m. kovo mėnesį atliktus darbus aktą Nr. 4, darbų vertė 1295,74 Eur. Šalys 2015-04-30 pasirašė galutinį atliktų darbų aktą Nr. 1, po kurio ieškovas pateikė atsakovui apmokėti neapmokėtas 2015-02-27 PVM sąskaitą – faktūrą serija NPS Nr. 0053598 (44608,29 Eur) ir 2015-03-31 PVM sąskaitą – faktūrą serija NPS Nr. 0054355 (1439,71 Eur). Atsakovas darbų aktus pasirašė, su darbų kiekiu ir kokybe sutiko, jokių pretenzijų ieškovui nereiškė, tačiau neapmokėjo 21056,80 Eur už atliktus darbus. Sutarties 3.2. punkte numatyta, kad atsakovas atsiskaito su ieškovu pagal pasirašytus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ieškovo atliktų darbų pridavimo atsakovui. Atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir liko skolingas ieškovui 21056,80 Eur už atliktus darbus. Pagal Sutarties 8.1.1. punktą atsakovas privalo mokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną. Šiuo pagrindu ieškovas paskaičiavo atsakovui 758,04 Eur delspinigius. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu visiškai atsiskaitė, nepateikta.

6Iš prie ieškinio pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp šalių susiklostė rangos sutartiniai santykiai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas. Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitekti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu (CK 6.650 str. 1 d.). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas Sutartyje nustatytus darbus atliko, darbų rezultatą perdavė atsakovui, o atsakovas pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ir perduoto darbų rezultato ieškovui neturėjo, tačiau už atliktus darbus apmokėjo tik iš dalies, o likusios sumos (21056,80 Eur) nesumokėjo. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,– vadovaujantis protingumo kriterijais. Kadangi atsakovas pagal pateiktas PVM sąskaitas - faktūras visiškai neatsiskaitė, sprendimo priėmimo dieną byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų įvykdęs savo prievoles ir sutartyje numatytais terminais ir tvarka atsiskaitęs su ieškovu, todėl daroma išvada, kad atsakovas pažeidė prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 6.256 str. 1 d., 6.260 str. 1 d.), ir ieškinys tenkintinas visiškai - iš atsakovo ieškovo naudai priteistini 21056,80 Eur skola bei 758,04 Eur delspinigiai.

7Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra verslininkai, iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 21814,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016-04-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos visos turėtos bylinėjimosi išlaidos: 245,00 Eur žyminis mokestis ir 500,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 1 d., 424 str., 427-428 str., teismas

Nutarė

10ieškinį patenkinti.

11Priteisti ieškovui UAB „Nord Profil“, į. k. 300635045, iš atsakovo UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921, 21056,80 Eur (dvidešimt vieno tūkstančio penkiasdešimt šešių eurų, 80 centų) skolą, 758,04 Eur (septynių šimtų penkiasdešimt aštuonių eurų, 4 centų) delspinigius, 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą 21814,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 245,00 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį ir 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

12Atsakovas privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti šį teismo sprendimą arba per tą patį terminą pateikti motyvuotus prieštaravimus sprendimą priėmusiam teismui – Šiaulių apylinkės teismui.

13Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateiks prieštaravimų, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas ir įsiteisėja, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai