Byla 2-4665-301/2012
Dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniu pripažintam M. D. pagal pareiškėjos L. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Marijampolės savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, asmeniui pripažintam neveiksniu M. D., institucijai (globos ir rūpybos) duodančiai išvadą teisme

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė, sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjai L. D., institucijos (globos ir rūpybos) duodančios išvadą teisme atstovei Laimai Žigienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo teismo inicijuotą civilinę bylą dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniu pripažintam M. D. pagal pareiškėjos L. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Marijampolės savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, asmeniui pripažintam neveiksniu M. D., institucijai (globos ir rūpybos) duodančiai išvadą teisme ir

Nustatė

2Šio teismo 2012-10-10 sprendimu M. D., g., gyv. Turgalaukio k., Marijampolės sav., pripažintas neveiksniu .

3Pareiškėja L. D. prašė nustatyti globą pripažintam neveiksniu sūnui M. D. globą ir sūnaus globėja bei turto administratore paskirti ją (pareiškėją).

4Suinteresuotam asmeniui, Marijampolės savivaldybės administracijai atstovaujančiai Socialinės paramos skyrių, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l.22).

5Institucijos - globos ir rūpybos- duodančios išvadą teisme atstovė patvirtino teismui pateiktą byloje išvadą (b.l. 29) ir prašo pripažintam neveiksniu M. D. nustatyti globą, o globėju bei turto administratoriumi paskirti motiną (pareiškėją) L. D..

6Nustatoma neveiksniam asmeniui globa ir paskiriamas globėjas bei turto administratorius.

7Globa yra nustatoma siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus asmens teises ir interesus. Asmens globa apima ir jo turto globą, tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius (CK 3.238 str. 1 d. ir 2 d ) .

8Iš šalių aiškinimo , bylos duomenų ( b.l.3– šio teismo 2012-10-10 sprendimas dėl pripažinimo neveiksniu; b.l.26 – pažyma apie teistumą, b.l.27-28 – pažyma iš Marijampolės AVPK VTS miesto PN apie adm. teisės pažeidimus; b.l. 29 – išvada Nr. AS-11703; b.l. 30 –L. D. sutikimas; b.l.13- GKK pažymėjimas Nr.74) nustatyta, kad pripažintam neveiksniu M. D. būtina nustatyti globą bei paskirti nuolatinį globėją ( CK 3.238 str. 1 d. 2 d., 3. 241 str. 1 d. , 3. 242 str. 1 d. ir 3 d., 3. 243 str. 1 d. ir 5 d. )

9M. D. motina (pareiškėja) L. D. sutinka, kad ji būtų paskirta sūnaus globėja (b.l. 30) .

10Iš globos institucijos išvados (b.l. 29) seka, kad globa neveiksniam M. D. yra reikalinga, o jo motina (pareiškėja) L. D. gali būti jo globėja, kuri paskirtina ir neveiksnaus asmens turto administratoriumi ( CK 3.245 str. ), išaiškinant paskirtam turto administratoriui jo teises ir pareigas ( CK 3.243str., 3.244 str., 3.245 str. 1 d. 5 d. ir 6 d. ) .

11Globėjas, kuris yra globotinio tėvas, motina ar kitas artimasis giminaitis, pareigas atlieka neatlygintinai. Kitais atvejais globėjas turi teisę į savo patirtų būtinų išlaidų, susijusių su globėjo pareigomis, atlyginimą iš neveiksnaus asmens turto. Šių išlaidų dydį bei jų atlyginimo tvarką nustato teismas pagal globėjo prašymą. Globėjai ir rūpintojai privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Jeigu išnyksta aplinkybės, dėl kurių asmuo buvo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, asmens globėjas ar rūpintojas turi kreiptis į teismą dėl globos ar rūpybos panaikinimo. Dėl globos ar rūpybos panaikinimo teisę kreiptis į teismą taip pat turi globos ir rūpybos institucijos ir prokuroras ( CK 3.243 straipsnio 1, 2, 5, 6 dalys ) .

12Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas ar rūpintojas turi naudoti išimtinai neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens interesais. Sandoriams, kurių suma didesnė nei penki tūkstančiai litų, sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės. Šios taisyklės taip pat taikomos ir tais atvejais, kai rūpintojas ketina duoti sutikimą ribotai veiksniam asmeniui sudaryti analogišką sandorį. Globėjas, rūpintojas, jų artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu ar rūpintiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui ar rūpintiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka globotinio ar rūpintinio interesus ( CK 3.244 str. ) .

13Tais atvejais, kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (įmonė, žemė, pastatas ir kt.), teismas savo nutartimi paskiria turto administratorių. Turto administratoriumi būti skiriamas globėjas (rūpintojas) arba kitas asmuo. Turto administratoriui yra taikomi CK normų nustatyti globėjo ir rūpintojo veiksmų apribojimai. Administratoriaus įgaliojimai pasibaigia panaikinus globą arba rūpybą, taip pat teismo nutartimi jį nušalinus ar jį pakeitus kitu asmeniu ( CK 3.245 str. ) .

14Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 491 str.. 508 str. 1 d. 3d. 4 d., 493 str. 1 d. ir 2 d. , 496 str. ,

Nutarė

15Nustatyti pripažintam neveiksniu M. D., g., a.k. ( - ) gyv. Turgalaukio k., Marijampolės sav., globą .

16Paskirti pareiškėją L. D., a.k. ( - ) pripažinto neveiksniu sūnaus M. D., g., a.k. ( - ) gyv. Turgalaukio k., Marijampolės sav., globėja.

17Paskirti L. D., a.k. ( - ) pripažinto neveiksniu sūnaus M. D., g., a.k. ( - ) gyv. Turgalaukio k., Marijampolės sav., turto administratoriumi .

18Nutartis vykdoma skubiai. Atskirojo skundo padavimas jos vykdymo nesustabdo ( CPK 496 str. )

19Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu .

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė,... 2. Šio teismo 2012-10-10 sprendimu M. D., g., gyv. Turgalaukio k., Marijampolės... 3. Pareiškėja L. D. prašė nustatyti globą pripažintam neveiksniu sūnui M.... 4. Suinteresuotam asmeniui, Marijampolės savivaldybės administracijai... 5. Institucijos - globos ir rūpybos- duodančios išvadą teisme atstovė... 6. Nustatoma neveiksniam asmeniui globa ir paskiriamas globėjas bei turto... 7. Globa yra nustatoma siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus... 8. Iš šalių aiškinimo , bylos duomenų ( b.l.3– šio teismo 2012-10-10... 9. M. D. motina (pareiškėja) L. D. sutinka, kad ji būtų paskirta sūnaus... 10. Iš globos institucijos išvados (b.l. 29) seka, kad globa neveiksniam M. D.... 11. Globėjas, kuris yra globotinio tėvas, motina ar kitas artimasis giminaitis,... 12. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas... 13. Tais atvejais, kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar... 14. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 491 str..... 15. Nustatyti pripažintam neveiksniu M. D., g., a.k. ( - ) gyv. Turgalaukio k.,... 16. Paskirti pareiškėją L. D., a.k. ( - ) pripažinto neveiksniu sūnaus M. D.,... 17. Paskirti L. D., a.k. ( - ) pripažinto neveiksniu sūnaus M. D., g., a.k. ( - )... 18. Nutartis vykdoma skubiai. Atskirojo skundo padavimas jos vykdymo nesustabdo (... 19. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu ....